Za każdą duszę, którą poświęcicie Mojemu Miłosierdziu, Ja ocalę sto dalszych

czwartek, 11 kwietnia 2013, godz. 21.20

Moja wielce umiłowana córko, musisz posuwać się naprzód i skoncentrować się na tych nędznych duszach, które w ogóle nie wierzą w Boga. Nawiązuję do tych, którym nigdy nie została przekazana Prawda o Istnieniu Boga, ich Stwórcy.

Istnieją miliardy ludzi, którzy nie posiadają żadnej wiedzy na temat Trójcy Świętej, ponieważ została ona przed nimi ukryta. Są to te dusze, którym zostanie przeze Mnie udzielone wielkie Miłosierdzie; ich uwaga musi zostać skierowana na te Moje Orędzia dla świata.

Inne dusze, które są przedmiotem Mojej troski, to są ci, którzy są letni w swojej wierze i którzy obecnie odmawiają przyjęcia Prawdy o życiu wiecznym. Wielu ludziom, którzy nie mają pewności co do tego, jak zostali Stworzeni, albo co do Istnienia Boga, zostanie wkrótce ukazana Prawda. I powtórnie — okażę im wielkie Miłosierdzie, a Moja Miłość dotknie ich serc i zostaną oni ocaleni.

Ale są i tacy, którzy będą nadal sprzeciwiać się Mojej Interwencji. Będą oni zwalczać każdą próbę ofiarowania im Prawdy, a dowód  Mojego Miłosierdzia, jaki zostanie im ukazany, odrzucą Mi z powrotem w Twarz. A Ja ponownie zainterweniuję i będę kontynuował walkę o ich dusze.

W końcu istnieją i tacy, którzy wszytko wiedzą na Mój temat, także to, że Ja Jestem Mesjaszem. Żaden cud czy akt miłości nie przyciągnie ich do Mnie, ponieważ zawierzyli siebie szatanowi. Dusze te zostaną pożarte przez bestię i nie pozwoli im ona dobrowolnie odejść, ponieważ one nie dostrzegą we Mnie Zbawiciela. One nie znają prawdy na temat planu bestii. Po to, aby je ocalić, wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie okazać Mi waszą wierność, powierzając Mi ich dusze w czasie waszych modlitw oraz kiedy otrzymujecie Komunię Świętą. Musicie Mi je ofiarowywać każdego dnia — a Ja za każdą duszę, którą poświęcicie Mojemu Miłosierdziu, ocalę sto dalszych.

Czyńcie to każdego dnia — a z końcem każdego miesiąca będziecie przepełnieni radością, gdyż będziecie wiedzieć, ilu takim duszom zostało udzielone Wielkie Miłosierdzie. To jest po prostu kolejny Dar, którym was Błogosławię, a łaski, jakie otrzymacie, kiedy będziecie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy, będą przeobfite.

Krucjata Modlitwy (104) Oswobódź tę duszę od zniewolenia

Najdroższy Jezu,
przedstawiam Ci duszę mojego brata i siostry,
którzy zawierzyli swoje dusze szatanowi.

Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach.

Oswobódź tę duszę od zniewolenia przez bestię
i przynieś jej wieczne zbawienie. Amen.

Moje Miłosierdzie nadal będzie ofiarowywane ludzkości, a szczególnie każdej jednej duszy, która odrzuca Słowo Boże.

Błogosławię was, Moi wierni uczniowie, i nadal was obdarowuję, wylewając na was Mojego Ducha Świętego.

Wasz Jezus