Znak ten — a nie należy mylić go ze znamieniem bestii — będzie symbolizował nową Jedną Światową Religię

środa, 17 kwietnia 2013,  godz. 20.00

Moja wielce umiłowana córko, Moje Serce drży, gdyż muszę znosić nędzę i cierpienia, które cała ludzkość będzie musiała przetrzymać. To nie Moja Dłoń to spowoduje, ale przekleństwo szatana, gdyż jego duch włóczy się (po świecie) i pochłania dusze znajdujące się na jego drodze. A ludzie są tak dalece pozbawieni podejrzeń w stosunku do złego, że obwiniają wszystko inne za swoje cierpienie. Obwiniają innych za swoje trudności i nie rozumieją, że to brak wiary w Boga powoduje takie spustoszenie w ich życiu.

Podczas gdy duch diabła będzie tak opanowywał ludzkość, Światło Boże będzie z nim na różne sposoby kolidowało, co stanie się ewidentne w licznych sytuacjach.

Sztormy się nasilą i w wielu krajach będzie się odczuwało niepokoje. Wśród wielu nacji widoczne będą rozruchy, kiedy ich rządy odbiorą wolność ludziom, którzy znajdują się pod ich jurysdykcją. Następnie kościoły, włączając w to wszystkie, które kochają Boga — jednego Trójjedynego Boga — zapoczątkują likwidowanie swojej posługi i zamykanie swoich drzwi.

We wszystkich krajach zachodnich dojdzie do tego, że wiele kościołów będzie zamykanych. Komunistyczny znak uwidoczni się jako szczególny symbol i pojawi się on w kościołach, które pozostaną (jeszcze) otwarte, w mediach, na odzieży, w filmach — i znak ten będzie dumnie noszony przez tych na wysokich stanowiskach. Będzie on postrzegany jako honorowa odznaka i będą się z nim obnosili członkowie hierarchii we wszystkich głównych kościołach i wyznaniach religijnych. Ujrzycie ten symbol w miejscach publicznych, na ołtarzach, na lotniskach oraz na szatach, jakie będą noszone przez hierarchów kościelnych. Znak ten — a nie należy mylić go ze znamieniem bestii — będzie symbolizował nową Jedną Światową Religię. Ci, którzy będą za nią odpowiedzialni, nie będą już dłużej obawiać się manifestowania jej znaku, który będzie też symbolem, oznaczającym pełnienie kontroli oraz posłuszeństwo wobec bestii.

Dzień, w którym codzienna Ofiara Mszy — w tej formie, w jakiej musi być ona sprawowana w Moim Świętym Imieniu — zostanie poniechana, stanie się dniem, w którym symbol ten pojawi się na ołtarzach i przed wszystkimi tabernakulami na całym świecie.

Módlcie się, Moi umiłowani wyznawcy, abyście znaleźli pocieszenie u tych Moich wyświęconych sług, którzy pozostaną Mi wierni, będziecie bowiem w czasie tych ciężkich prób potrzebować pokrzepienia. Ja was zawsze będę podnosił i będę wam przewodnikiem. Nie opuszczę was nigdy, ale wam nigdy nie wolno odejść od Mojego Nauczania ani też zaakceptować pogańskich praktyk jako ekwiwalentu dla Prawdy.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.