Matka Boża: Skoro Boże Dzieci są wprowadzane w błąd za pomocą kłamstw — to one oddzielą się od Niego

niedziela, 14 kwietnia 2013, godz. 14.00

Moje umiłowane dziecko, pozwól Mi przynieść ci w tym czasie pocieszenie. Pozwól mi się objąć, tak abym mogła udzielić ci siły, podczas kiedy ty nadal szerzysz Święte Słowo Boże w tych ciężkich czasach.

Kiedy ci, którzy prześladowali Mojego Syna, a następnie Go zamordowali, zostali zapytani: — Dlaczego to uczyniliście? — odpowiedzieli: — Aby zachować Słowo Boże. Kiedy zostali zapytani, czy Bóg toleruje dokonywanie zabójstwa na innym człowieku, argumentowali, że stało się to zgodnie z Nauczaniem Kościoła. I tak samo będzie w czasach ostatecznych. Ludzie zafałszują Nauki Boga, aby usprawiedliwić odrzucenie przez siebie Jego Świętego Słowa.

Mój Syn po to daje światu te Orędzia, abyście zachowali Jego Nauki. Czyni tak, aby żaden człowiek pomyłkowo nie odrzucił Jego Świętego Słowa, kiedy Nauczanie Jego Świętego Kościoła na ziemi jest manipulowane i pozbawiane tego, co jest święte. Świętego Słowa Boga nigdy nie wolno zmieniać, a mimo tego proroctwa przepowiedziały, że w tych właśnie dniach to się wydarzy i że uczyni to Kościół założony na Skale Piotra.

Mój Syn Jest Słowem. Słowo Boże musi być czczone przez każde Boże dziecko. Skoro Boże Dzieci są wprowadzane w błąd za pomocą kłamstw — to one oddzielą się od Niego. Kiedy przyjmujecie cokolwiek innego niż Prawdę Bożą, kiedy akceptujecie grzech, a następnie aktywnie w nim uczestniczycie, to wbijacie klina pomiędzy siebie i Mojego Syna.

Pamiętajcie, że Ja, Matka Boża, chronię tych wszystkich, którzy Mnie wzywają. Moja ochrona rozciąga się na wszystkich ludzi, wszystkie religie. Jeżeli odmawiacie codziennie Mój Święty Różaniec, to jest wam udzielana ochrona wszelkiego rodzaju i będziecie w stanie zachować Prawdę Świętego Słowa Bożego.

Ktokolwiek, kto, będąc w Kościele Mojego Syna na ziemi, przewodzi ludziom, a jednocześnie nie potrafi odmawiać Różańca przed swoją parafią — ten nie pochodzi od Boga.

Wasza Matka

Matka Boga

Matka Zbawienia