Słowo stojące w zgodności ze Słowem Bożym będzie rozrywane, podczas gdy pogaństwo będzie podbijało Ziemię

wtorek, 16 kwietnia 2013, godz. 20.45

Moja wielce umiłowana córko, jak przepowiedziane, wspinaczka na Górę Kalwarii, którą Mój Kościół na ziemi będzie musiał przetrwać, już się rozpoczęła. Wszyscy ci, którzy przemawiają w Moim Imieniu, którzy Mnie kochają i którzy czczą Moje Nauczanie, będą teraz musieli się poddać tej pełnej cierpienia podróży, która za cel ma obronę Mojego Świętego Słowa.

Słowo stojące w zgodności ze Słowem Bożym będzie rozrywane, podczas gdy pogaństwo będzie podbijało Ziemię. Tym wszystkim, którzy za Mną podążają, mówię: Kroczcie z podniesionym czołem. Nigdy nie odchodźcie od Prawdy, kiedy oni, nie wykluczając członków waszej rodziny i przyjaciół, będą was błagać, żebyście odwrócili się od Mojego Świętego Słowa, przekazanego wam w czasie Mojego pobytu na ziemi. Nie wolno wam ustać w waszym postanowieniu pozostania wiernym wobec Mnie. Niektórzy z was okażą się w czasie tej drogi prześladowań silni. Inni upadną. Inni znowu dadzą za wygraną. A inni zdecydują się przyjąć kłamstwa, przedstawione jako Święta Doktryna, i zostaną ode Mnie odseparowani.

Poniosę na Moich Ramionach tych wszystkich, którzy całkowicie Mi ufają. Udzielę ochrony tym wszystkim, którzy będą wystarczająco odważni, aby ofiarę Mszy Świętej sprawować nadal w taki sposób, jak ma być ona odprawiana. Będę chronił Sakramenty, udzielane przez te Moje wyświęcone sługi, którzy się nie zgodzą, aby się nagiąć lub zaprzestać Mi służyć. Ci, którzy powierzą się Mojej Opiece, nie mają się o co martwić. Ci, którym Prawda była przekazywana w przeciągu całego ich życia, a którzy odrzucą Moje Nauczanie na rzecz kłamstw — zostaną ode Mnie odtrąceni. Mojej Sprawiedliwości należy się lękać, niech bowiem żaden z ludzi nie wierzy, że może zagłębić się w otchłań kłamstwa, nie odczuwając wyrzutów sumienia w swoich duszach i nie cierpiąc tego konsekwencji.

Moja Miłość będzie wystarczająco silna, aby objąć tych, którzy w tych czasach ulegną dezorientacji. Dotrę do wszystkich Bożych dzieci, które Mnie poszukują, bez względu na to, jak sczerniałe są ich dusze. Pośrodku tego zamieszania dam się nareszcie poznać, a Mój Duch Święty opanuje Ziemię — właśnie wtedy, kiedy ludzie ulegną przekonaniu, że już dłużej nie potrafią tego wytrzymać.

Pamiętajcie, że Ja jestem Pierwszy i Ostatni, że nic nie może Mnie pokonać, że Jestem Wszechmogący; a kiedy macie wrażenie, że zło, jakie światu wyrządzają wrogowie Boga, jest przytłaczające, to nie zapominajcie, że Ja tutaj Jestem. Dopuszczam to cierpienie, te ostateczne prześladowania, ponieważ jest to rozstrzygająca broń przeciwko bestii. Bez tego ukradłaby ona większość dusz światowej populacji.

Ta walka o dusze zaszokuje tych, którzy prawdziwie Mnie znają, ponieważ zło, którego musicie stać się świadkami, dostrzeżecie w ludziach, których uważacie za dobrych. Szatan przeczesze każdy centymetr i posłuży się każdą duszą, a szczególnie duszami tych, którzy są blisko Mnie, żeby ludzie odwrócili się od Mojego Nauczania. Podczas gdy walka ta będzie przez jakiś czas wrzeć, Ja, dzięki tej Misji, ocalę poprzez nawrócenie miliardy dusz.

Wasz Jezus