Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, to nie akceptuje różnicy pomiędzy dobrem a złem

sobota, 20 kwietnia 2013, godz. 16.45

Moja wielce umiłowana córko, Niebiosa pełne są boleści z powodu cierpienia, które Moi umiłowani wyznawcy muszą znosić na ziemi. Wszyscy aniołowie i święci łączą się w jedną całość, by modlić się za ludzkość, w czasie gdy ona przetrzymuje tak nikczemne ataki ze strony szatana i wszystkich jego złych duchów. A choć ich modlitwy są przeze Mnie przyjmowane i udzielam na nie odpowiedzi, to proszę wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, aby modlili się jak nigdy dotąd.

Modlitwy, codziennie ofiarowywane dla ochrony przeciw demonicznym mocom, które przenikają ziemię, pomogą oczyścić ją ze złych duchów. Musicie pozostać pełni nadziei; i jeśli nadal będziecie Mi wierni, staniecie się nawet silniejsi.

Siła chrześcijan, zjednoczonych w Prawdzie Bożej, będzie stanowić potężny mur obronny przeciwko bestii, której plany, żeby zranić Boże dzieci, ujawniają się w tym czasie. Musicie stać przede Mną, oferując Mi waszą niezaprzeczalną miłość, a Ja poprowadzę was w Mojej armii, która nigdy nie zostanie pokonana. Ponieważ Moja armia rośnie i ponieważ miliardy się nawrócą i Mnie przyjmą, to pomoże to zabić bestię.

Waszą powinnością, Moi umiłowani wyznawcy, jest skupić się na tych, którzy odrzucą Moją Dłoń Miłosierdzia. Nie jest ważne, jak jesteście w Moim Imieniu wyśmiewani; wszystko, co musicie uczynić, to z całych sił zabiegać o zbawienie dusz. Wiedzcie, że Bożej armii na ziemi zostaną udzielone specjalne łaski, aby mogła ze sobą przyprowadzić dusze tych, którzy nie dają wiary Mojemu Świętemu Słowu.

Wątpliwości, jeżeli pozwala im się nabrzmiewać, oddzielają człowieka od Boga. Wątpliwości są umieszczane w sercu człowieka przez szatana, a ich celem jest zaszczepić Bożym dzieciom przekonanie, że On, Bóg nie Istnieje.

Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, to nie akceptuje różnicy pomiędzy dobrem a złem. Bez przewodnictwa Bożego wpada on w każdą pułapkę, jaką zastawia na niego szatan. Tak wiele nienawiści rodzi się wtedy w ludzkich sercach, jeżeli bowiem ludzie raz otworzą się na diabła, wówczas ich serca napełnią się złością. Najgorsza złość zostanie skierowana na chrześcijan, a jednak ci ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego oni tak to odczuwają. Dlatego też ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Boga, spędzają więcej czasu, potępiając tych, którzy wierzą.

Módlcie  się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.

Wasz Jezus