Wszyscy fałszywi prorocy zostaną odrzuceni precz i surowo ukarani

wtorek, 23 kwietnia 2013, godz. 16.55

Moja wielce umiłowana córko, Moi wizjonerzy na całym świecie przechodzą w tym czasie przez wielkie cierpienia, jako że odczuwają ból, którego znoszenie jest od nich wymagane, aby ocalić ludzkie dusze. Oni bowiem, ofiarowawszy siebie w służbie dla Mnie, będą kroczyć samotnie, mając przy sobie tylko kilku, którzy przyjdą im z pomocą — tak samo jak Ja, gdy wchodziłem na Górę Kalwarię.

I podczas gdy te autentycznie Moje dusze będą cierpieć ból, kpiny i odrzucenie, to ci fałszywi prorocy i wizjonerzy będą wysławiani i oszukają wielu. Fałszywi prorocy powstaną pomiędzy wami i ściągną na siebie pochwały oraz zyskają sławę. Pod fasadą ich pokory i słodkich słówek będzie się skrywać pustka, pochodząca od złego ducha.

Ostrzegam świat, aby za tymi fałszywymi prorokami nie podążać, szukają oni bowiem sławy, pochlebstw i chwały dla siebie samych, czyniąc to w Moje Święte Imię. Żaden człowiek, posłany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie będzie siebie wywyższał, aby spowodować, żebyście padali do jego stóp. Żaden z Moich proroków nie wstąpi na piedestał i nie powie, że jest większy niż wy. Nie będzie mu zależało na tym, żeby powiedzieć, że jest wspanialszy niż jego bracia i siostry, i że dlatego tak postępuje. Wszystko, co taki ktoś będzie musiał zrobić (aby was wciągnąć w pułapkę – przy. tłum.), to będzie nauczanie słowami tak zwanej mądrości, w taki sposób, aby doprowadziło was to do przekonania, że to on powinien być wychwalany za jego własne oddanie na rzecz Boga. Zamiast zachęcać do modlitwy i prowadzić was bliżej do Boga, w pierwszym rzędzie będzie on wymagał i żądał szacunku dla siebie samego. Będzie on jednak tak postępował, żeby demonstrowane przez niego zachowania kojarzyły się wam z pobożnymi ludźmi. Ci fałszywi prorocy będą przyciągali do siebie dusze poprzez grzech pychy. Pycha, obecna w takim fałszywym proroku, przyciągnie do siebie pychę innych dusz. Jeden będzie wychwalał drugiego, posługując się Bożym Imieniem, aby rozgłaszać swoją wielkość.

Strzeżecie się tych, którzy was poproszą, abyście otworzyli się na to, co oni traktują jako szczególne dary, które przyciągają świat duchowy. Musicie unikać tych, którzy, w Moim Imieniu, będą was zapraszali do parania się duchami i o których wam powiedzą, że przyniosą wam one wielki pokój i pociechę, ale gdzie o Bogu nie padnie żadne słowo. Jeżeli nie zostaniecie zaproszeni, aby pokłonić się w pokorze przed Bogiem, natomiast zamiast tego, aby umiejscowić siebie i swoje dobre samopoczucie na pierwszym planie i ponad potrzebami innych, to musicie wiedzieć, że nie może to w żadnym wypadku pochodzić od Boga. Nigdy nie wolno wam stawiać waszych własnych korzyści czy też korzyści waszych bliźnich ponad Bożymi. Wszystko, o co prosicie, musi być zgodne ze Świętą Wolą Boga.

Na tym świecie wielu fałszywych proroków współpracuje z duchami, które nie pochodzą ode Mnie. Będą oni podkreślać wagę wewnętrznego uzdrowienia, pozytywnego myślenia oraz metafizyki, a wszystko to sprowadza się do jednej rzeczy. Człowiek zostanie zachęcony, aby postawić samego siebie przed Bogiem.

Wszyscy fałszywi prorocy zostaną odrzuceni precz i surowo ukarani. Kara, jaka ich spotka, przewyższy kary, jakie spotkają zwykłego śmiertelnika, gdyż będą oni odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.

Wasz Jezus

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.