Będą nieustannie kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Bożych nonsensem

czwartek, 25 kwietnia 2013, godz. 10.30

Moja wielce umiłowana córko, nie potrwa to już długo, zanim dysydenci w łonie Kościoła Katolickiego, którzy nie są już posłuszni Bogu, nie zgromadzą się wspólnie, aby zorganizować bezwzględny atak na tych z wyświęconych sług, którzy są wierni Prawdzie.

Ci niewierni wobec Mojego Ciała pozmieniają wiele praw oraz obmyślą nowe interpretacje znaczenia Świętej Eucharystii. Wiele świętych sług Bożych oraz osoby świeckie, pochodzące ze wszystkich chrześcijańskich konfesji, będą obserwować, jak Duch Święty zostanie zaatakowany. Wielu dozna szoku widząc, w jaki sposób Moje Imię i Moje Nauczanie będzie na nowo interpretowane — gdzie nacisk zostanie  położony na obowiązek, jaki jeden człowiek ma względem innego. Ludzie będą zachęcani, aby wzajemnie się kochać oraz stawiać swoje potrzeby przed ołtarzem Bożym.

Z zewnątrz takie podejście do chrześcijaństwa będzie postrzegane jako rzecz dobra. Będzie ono promować znaczenie miłości, ale nie tak, jak jest to podyktowane przez Boga. Widać będzie, jak ludzie na wysokich stanowiskach publicznie wychwalają jeden drugiego w czasie odprawiania religijnych ceremonii. Będą wzajemnie obdarzać się szacunkiem oraz, w akcie przypochlebiania się, padną do stóp wrogów Boga.

Wszystkie te pretensjonalne rytuały zwiodą świat, a wielu celu takich ceremoniałów sobie nie uświadomi. Te zachowania, te nowe kazania i nowe ceremonie — rzekomo, aby uczcić Mnie, Jezusa Chrystusa — zamiast tego będą czarne w swej naturze, gdyż będą gloryfikować bestię.

Król ciemności porusza się szybko wraz z jego złymi duchami w sercach wielu, którzy ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie Moich wyznawców. Niektórzy z tych sług nie uświadamiają sobie, że są kuszeni przez diabła. Ja do nich mówię: Przyjdźcie teraz. Przyjdźcie do Mnie poprzez Sakrament Pojednania. Jeżeli martwicie się o swoją wiarę, Ja was oświecę, ale musicie uwolnić swoją duszę od pychy. To pycha was otumania, abyście uwierzyli, że wasz umysł jest doskonalszy niż ten Boży.

Inni, jak wilki przebrane za owce, sprzedali swoje dusze szatanowi. I postępując tak samo jak on, będą przebiegli, jeśli chodzi o metodę, przy pomocy której będą oszukiwali dzieci Boże. Będą kusić innych, wychwalając swoje sługi za ich świętość, a to z kolei przyciągnie te sługi, u których góruje miłość samego siebie i którzy są pełni pychy — i podążą oni za nimi jak owce. Będą oni nieustannie kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Bożych nonsensem. Ani jednego grama prawdziwej pokory nie dostrzeże się w żadnym z ich słów, chociaż uczynią wszytko, co w ich mocy, aby mieć pewność, że publicznie będą odbierani jako pokorni słudzy Boga. Nie będzie przy nich Ducha Świętego, a ci Moi, którzy prawdziwie Mnie znają, będą o tym świadczyć.

Wielu z Moich biednych, wyświęconych sług zostanie wciągniętych w te kłamstwa, co będzie prowadziło do profanacji Mojego Ciała, a wielu z tych, którzy przechwalają się miłością, jaką dla Mnie mają, będzie pierwszymi do wbicia kolejnego gwoździa, krzyżującego Mnie na nowo.

Moja córko, nienawiść, jaka będzie ci okazywana, nadejdzie z dwóch stron — jako bezpośredni rezultat rozpadu Mojego Kościoła na ziemi. Jedną stronę będą stanowić ci, którzy powiedzą, że reprezentują Mój Kościół na ziemi, choć tak wcale nie jest, gdyż oni reprezentują inną doktrynę. Drugą stronę będą stanowić ci, którzy będą Moimi wiernymi sługami, ale którzy tobie nie uwierzą.

Musicie wiedzieć, że Prawda powoduje strach i złość. Prawda przekazywana prawdziwym prorokom Boga wywołuje nie tylko złość, ale — z powodu strachu — wywołuje oburzenie. Oburzenie i złość pochodzą od złego ducha. Diabeł, posługując się ludzkimi sercami, uczyni wszytko, co w jego mocy, aby powstrzymać Słowo Boże.

Złość przeciwko prorokom to wyraz nienawiści do Boga.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.