Moje obecne słowa do was usłyszycie ponownie w Dniu Ostatecznym. Zapamiętajcie je

niedziela, 28 kwietnia 2013, godz. 17.40

Moja wielce umiłowana córko, przychodzę w tym czasie, aby cię ostrzec o zdradzie tych, którzy ci towarzyszą w tej misji. Wielu zostanie zmuszonych, aby odwrócić się do tego dzieła plecami, tobie jednak nigdy nie wolno podążać ich śladem. Ja nigdy nie podążałem za tymi, którzy Mnie prześladowali. Zamiast tego ofiarowałem Siebie na rzeź jako baranka, aby ocalić dusze.

Zważ, jak teraz ci wyznaczeni, przygotowani przez szatana, fałszywi prorocy zostaną wkrótce przyjęci w objęcia przez tych, którzy twierdzą, że są sługami Boga.Ich proroctwa, z których wszystkie zaprzeczają Prawdzie, zostaną wykorzystane, aby cię skompromitować. Niech nikt nie myśli choćby przez chwilę, że Moje Orędzia, dawane światu, aby przygotować ludzkość na Moje Drugie Przyjście, nie zostaną rozdarte na kawałki.

Moja córko, musisz zignorować te przeszkody. Dzięki temu, że jesteś posłuszna, uczynię cię mocniejszą, gdyż masz coraz mniej czasu, aby zagwarantować, żeby Łaski, które wylewam na ludzkość, zostały przyjęte przez wszystkich.

Moi prawdziwi prorocy w większości przypadków nie znają Pisma Świętego oraz proroctw przekazanych światu za przyczyną Mojego Miłosierdzia. Nie potrzebują oni przytaczać cytatów z Biblii, ponieważ Ja ich nie proszę, aby to czynili. Moje Słowo jest przekazywane tak, jak jest. Moja Święta Biblia jest świętością. Nikt nie jest uprawniony, aby przytaczać z niej jakiekolwiek cytaty, potwierdzające Boże objawienia. Kiedy orędzie jest przekazywane przeze Mnie, prorok zapisuje to, co Ja dyktuję, i nigdy nie jest proszony o przytaczanie fragmentów przekazów, jakie zostały przekazane światu przez Moich apostołów.

Ja Jestem większy niż wszyscy, którzy Mi służą. Moje Słowo jest świętością. Moje Dary dla was są udzielane po to, aby przygotować wasze dusze — i z tego powodu wszystkim autentycznym prorokom są ofiarowywane modlitwy, które rozpalają pragnienie, aby zjednoczyć się z Moim Sercem.

Prześladowanie, które znosisz, będzie trwać i będzie jeszcze gorsze. I właśnie wtedy, kiedy będziesz myśleć, że nie potrafisz już dłużej tego wytrzymać, Ja dam światu dowód na Mój Boski Status. Cierpienie, Moja mała, znoś z godnością. Nie broń Mojego Słowa, niezależnie od tego, jak bardzo cię to kusi, i to nawet wtedy, kiedy przedstawia ci się podstępne kłamstwa.

Ci, którzy Mnie znają, będą także wiedzieć, kiedy dane słowa nie pochodzą ode Mnie, Ja mieszkam bowiem w ich sercach. Jednak szatan jest tak przebiegły, że potrafi on Mnie imitować — poza jednym wyjątkiem: on nigdy nie uzna, że przyszedłem w ciele oraz że Moje Ciało jest obecne w Świętej Eucharystii.

Mój Duch obecnie przybiera na sile i będzie nadal wzrastał, podnosząc się przeciwko diabelskim mocom. Każdy demon zostanie powalony przez Moich Aniołów, tak że żaden z nich nie przetrwa do dnia ostatniego.

Moje obecne słowa do was usłyszycie ponownie w Dniu Ostatecznym. Zapamiętajcie je.

Ja Jestem początkiem i końcem. Przychodzę, jak obiecałem, aby przynieść wam życie wieczne. Powstańcie, wy wszyscy, którzy wierzycie we Mnie i przyjmujecie Prawdę. Przyjdźcie do Mnie. Niech Wola Mojego Ojca panuje nad wami w Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Radujcie się, gdyż przynoszę pokój i jedność tym wszystkim, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Moje ostateczne Przymierze zostało spełnione. Moje Królowanie nadeszło. Powstańcie i przyjmijcie Rękę Boga.

Dzień, w którym usłyszycie te słowa, będzie dniem, w którym poznacie Prawdę.

Nie dajcie się oszukać, przecież tylko Bóg i Jego Dary niebiańskich objawień potrafią przynieść wam miłość, pokój, radość i nawrócenie, które zaleją świat poprzez te Orędzia. One są Darem. One mają pokazać wam właściwą ścieżkę do waszego prawowitego dziedzictwa. Przyjmijcie je z miłością i wdzięcznością.

Wasz Umiłowany Jezus

Zbawiciel Ludzkości

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.