Miesięczne archiwum: maj 2013

Moi żołnierze-chrześcijanie utworzą największą Armię przeciwko antychrystowi

czwartek, 23 maja 2013 godz. 22.30

Moja wielce umiłowana córko, Moi umiłowani wyznawcy dookoła świata odczują już niedługo Moją Obecność, gdyż Ja dam się im poznać w ich sercach w taki sposób, w jaki do tej pory jeszcze tego nie doświadczyli. Oto jak Ja przygotuję chrześcijan do walki w Moim imieniu, aby ocalić dusze każdego.

Moi żołnierze-chrześcijanie utworzą największą Armię przeciwko antychrystowi. Nawiązuję tutaj do tych wszystkich, którzy Mnie znają i którzy pozostają wierni Mojej Świętej Doktrynie, zawartej w Biblii Świętej. Odnoszę się tutaj także do tych, którzy praktykują swoją wiarę, do tych, którzy wierzą we Mnie, ale którzy Mnie nie odwiedzają, oraz do tych wszystkich, którzy trwają wierni Prawdzie. Wy wszyscy zgromadzicie się z każdego zakątka ziemi i chociaż złączycie się w Mojej Reszcie Armii mówiącej wieloma językami, to zjednoczycie się we Mnie jako jedno.

Ci, którzy podążają za tymi Orędziami, ukształtują się w ziarno, z którego wyrosną pędy, a następnie odgałęzienia Reszty Mojej Armii dookoła świata. Nie będzie takiego, ani jednego kraju, który by pozostał nietknięty przez Mojego Ducha Świętego za przyczyną Księgi Prawdy.

Księga Prawdy was zjednoczy wówczas, gdy wasza wiara zostanie wypróbowana. Kiedy będzie się ingerować się w waszą wierność wobec Mnie i kiedy Ja Jestem zostanie wyrzucony z Kościołów, podeptany, a następnie pogrzebany poza wszelkim zasięgiem wzroku — wy powstaniecie i zachowacie żywym Moje Słowo. Płomień Ducha Świętego będzie was prowadził z każdym krokiem tej drogi. Będziecie odczuwać moc i odwagę, która zaskoczy nawet tych najbardziej cichych pośród was. Słabi staną się mocni. Przestraszeni staną się odważni, a ci zdeptani pomaszerują jako wojownicy Prawdy. A przez cały czas — gdy Moja Reszta Armii będzie się rozrastać i  pomnażać w miliony — będzie się przed nią umieszczać wiele przeszkód.

Zniewagi, oskarżenia o herezję, kłamstwa, gniew i nienawiść staną się ich udziałem. Jednak zamieszanie będzie  zauważalne wszędzie pośród krytykantów, których argumentacja będzie naszpikowana nieścisłościami, sprzecznościami oraz niezrozumiałymi wywodami. Wpływ szatana zawsze stwarza zamieszanie, nieporządek oraz nielogiczne i przebiegłe argumenty, jak i zawsze będzie przepleciony nienawiścią do Bożych dzieci. Ci, którzy są pobłogosławieni Światłem Bożym i Światłem Prawdy, ściągną na siebie straszliwe i nienawistne ataki. Gdyż tam, gdzie Ja Jestem Obecny, możecie być tego pewni, prześladowanie tych, którzy głoszą Moje Święte Słowo, będzie wielkie. Im gorsze jest prześladowanie przeciwko jakiejkolwiek Misji Boga, tym bardziej możecie być pewni, że szatan jest bardzo rozgniewany.

Kiedy cierpicie — a przecież tak będzie — z powodu okazanej wam nienawiści, dlatego, że bierzecie Mój Krzyż, by Mnie naśladować, tym bardziej zmartwiona będzie bestia i z tym większym wysiłkiem będzie działać poprzez dusze tych splamionych pychą, aby was zniszczyć. Musicie ignorować takie ataki. Pozostańcie w pokoju,  gdyż jak oni zwiększą swoją intensywną nienawiść przeciwko wam, to na pewno będziecie wiedzieć, że znajdujecie się w prawdziwej jedności ze Mną, waszym Jezusem.

Idźcie w miłości i pokoju i wiedzcie, że Ja żyję w waszych sercach.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Uderzę w każdy naród według miary ilości niewinnych, których zamordowali

środa, 29 maja 2013, godz. 22.50

Moja umiłowana córko, Ja Jestem Początkiem i Końcem. Jestem Stworzycielem wszystkiego, co istnieje i co zaistnieje. Jestem Panem życia i śmierci. Nikt nie posiada władzy, by ingerować w życie czy w śmierć, jako że wyłącznie Ja, wasz Ojciec Wszechmogący, mogę ingerować w nie ingerować.

Gdy człowiek zaczyna wierzyć, że jest bardzo dobry — o ile nawet nie bardziej potężny niż Ja — to próbuje on (w swojej pysze) zrównać się ze Mną. Wtedy człowiek chce przejąć kontrolę nad Moim Stworzeniem — bo jest do tego grzechu kuszony przez szatana. Zatem  to grzech pychy skaża duszę aż do takiego stopnia, że człowiek sprzeciwia się Mnie, niszcząc życie na ziemi.

Dlaczego człowiek miałby chcieć tak postępować? Przecież jeżeli człowiek odbiera dziecku życie w łonie matki, usiłuje on zapanować nad tym, co jest Moim hojnym podarunkiem. Dzieje się tak, bo człowiek chce kontrolować przyrost populacji i dlatego uśmierca on tych, którzy według niego nie mają prawa pozostać przy życiu.

Istnieje plan pewnej grupy, Moja córko, aby zdusić przyrost światowej populacji. A realizuje się on za pomocą potwornego zła, jakim jest prawnie uchwalona aborcja. Ciągłe zwiększanie się liczby aborcji i jej szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie to nie jest żaden przypadek. Jest ona popularyzowana w każdym narodzie. Narody, które sprzeciwią się aborcji, zostaną zepchnięte na margines przez bestię z dziesięcioma rogami i zostaną zmuszone do realizacji tej ohydy.

Moją Dłonią ukarzę surowo te narody, które wprowadzają aborcję. Zobaczycie, że to nastąpi i że będzie to wymierzona przez Mnie kara za wprowadzenie tego prawa. Będziecie wiedzieć, że to Moja Dłoń spadła z powodu takiej niegodziwości. Wy, którzy uważacie, że macie prawo odbierać życie, dowiedzcie się, że takie prawo nie istnieje. Jeżeli odbieracie życie, sami nie będziecie mieć życia. Żadne wieczne życie nie będzie się wam należało, jeżeli weźmiecie udział w tworzeniu jakiejkolwiek ustawy, która spowoduje wprowadzenie tego nikczemnego prawa w życie. Taka sama kara zostanie wymierzona tym, którzy odważą się usprawiedliwiać eutanazję.

Moje Miłosierdzie jest niewyczerpane i przebaczę tym, którzy nie rozumieją różnicy pomiędzy dobrem a złem. Ale jeżeli umyślnie weźmiecie udział w globalnym planie niszczenia życia, stając się częścią grup satanistycznych, to jesteście potępieni. Wasza przyszłość została przypieczętowana przyrzeczeniem, które złożyliście bestii, a już wkrótce też przez waszą wierność wobec antychrysta.

Przez niszczenie niewinnego życia oraz wymuszanie, by prawa te wprowadzono w życie, otwarcie przeciwstawiacie się jednemu z Moich najważniejszych Przykazań — nie zabijaj. Skoro jednak planujecie takie ludobójstwo na światową skalę, to wykonujecie dzieło diabła — a za to Ja was zniszczę.

Najpierw was ostrzegam, ale potem, jeżeli te niegodziwe prawa nie zostaną ukrócone, nie pozostawicie Mi żadnego wyboru. Ziemia zatrzęsie się z taką mocą, że was pochłonie. Uderzę w każdy naród według miary ilości niewinnych, których zamordowali. Jeżeli nie zainterweniujecie, to bardzo szybko wasze narody zostaną pożarte przez bestię i żaden się nie ostoi. Musicie wiedzieć, że grzech zanieczyścił ziemię do takiego stopnia, że jej światełko zaledwie migocze. Światło to jest Światłem Boga i jest obecne w Moim Synu i w Jego Mistycznym Ciele. Wasze grzechy nadal Go biczują, i to będzie się nasilać, aż do tego etapu, kiedy Jego Kościół zostanie ukrzyżowany. Gdy to nastąpi, zapadnie ciemność, a wówczas przyjdzie koniec.

Mój Gniew osiągnął granice swojej wytrzymałości. Wasze modlitwy dopomogą złagodzić pewne kary, które Ja zrzucę na ten niewdzięczny świat oraz na tych niegodziwych grzeszników; kary te bowiem muszą nastąpić po to, abym mógł wstrzymać owe plany, których celem jest, aby was zniszczyć. Gdybym nie spróbował zatrzymać rozprzestrzeniania się tych obrzydliwości, nie zostałaby okazana żadna skrucha. Żaden wstyd. Nikt by nie uświadomił sobie faktu, że to Ja, Bóg Najwyższy, stwarzam życie i je odbieram zgodnie z Moją Wolą. Nikt inny nie ma prawa tego czynić.

Moje dzieci poprzez wieki poznały już Mój Gniew, do tej pory jednak opierały się karom, które obecnie wyleję na tych, którzy winni są wprowadzenia uchwał o aborcji.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

Kiedy nadejdzie dla bestii czas, by objawić antychrysta, widoczne będą wielkie znaki

wtorek, 21 maja 2013, godz. 16.30

Moja wielce umiłowana córko, kiedy nadejdzie dla bestii czas, by objawić antychrysta, widoczne będą wielkie znaki. Grzmot, taki, jakiego nigdy jeszcze nie słyszano, przeżyje wiele stron świata, ale w szczególności to miejsce, gdzie antychryst się narodził.

Do tego czasu Mój Duch Święty, wylany na Moich wyznawców, we wszystkich Moich chrześcijańskich kościołach, zapewni to, że będą oni przygotowani. Oni, wspólnie z uczniami z tej Misji, uformują Resztę Kościoła. Ich moc będzie wielka, a żadna krzywda nie spotka tych z Pieczęcią Boga Żywego. Swoją moc będą zawdzięczać modlitwom przekazanym im przez Moją Matkę oraz pochodzącą z Krucjat Modlitwy.

Antychryst rozpocznie łagodnie swoje panowanie. Nikt nie będzie podejrzewał, z jakim on nosi się zamiarem, ponieważ pewien rodzaj pokoju zapanuje na ziemi. Ten właśnie czas będzie bardzo ważny dla was, Moja Reszto Armii, by zgromadzić się w Grupach Modlitewnych. Ja zaś obiecuję uroczyście, że te modlitwy osłabią wiele z tych straszliwych czynów, jakie on, antychryst, wymierzy w narody, rozciągające się aż do czterech narożników ziemi.

Udzielę ułaskawienia tym wszystkim narodom, w których zostaną założone Grupy Modlitewne. To dzięki waszej pobożności wobec Mnie, waszego  umiłowanego Jezusa, ocalę dusze i wyleję więcej Darów na ludzkość po to, aby uchronić Boże dzieci przed cierpieniem, które knuje bestia.

Ufajcie Mi. Pozostańcie w pokoju, wiedząc, że jesteście prowadzeni i chronieni.

Wasz Jezus

Najpierw przyjdą do Mnie ci z kościołów chrześcijańskich. Potem, z czasem, Żydzi zawrócą i ostatecznie Mnie zaakceptują

poniedziałek, 20 maja 2013, godz. 22.52

Moja wielce umiłowana córko, gdy ta Misja powiększa się, Moje Słowo będzie wypowiadane w wielu językach. Moje Orędzia, przekazywane tobie obecnie, rozpalą Moje Święte Słowo zawarte w Nowym Testamencie. Orędzia Moje przypomną światu Słowo Boże, które mieści się w Najświętszej Biblii.

Ja nie piszę na nowo Słowa, Ja po prostu przypominam wam, co ono dzisiaj oznacza. Ja także przemawiam do świata, aby przygotować dusze na Moje Drugie Przyjście, gdyż Ja nie chcę, aby one zostały zatracone. Z wielką miłością i radością patrzę, jak Moi wierni wyznawcy akceptują Mnie takim, jakim Ja Jestem. Ci, którzy natychmiast wiedzieli, że to Ja, Jezus Chrystus, jest Tym, Który mówi do nich poprzez te Orędzia, są pobłogosławieni. To ci, którzy nigdy nie zwątpili. Potrafią oni odczuwać Moją Obecność. Moje Słowo przeszyło ich serca jak miecz. Duch Mój dotknął ich dusz. Oni wiedzieli. Rozpoznali Mnie i jakże oni za to cierpią.

Wy, Moje najdroższe dzieci, wiecie, że gdy odpowiedzieliście na Moje Wezwanie, to Ja obdarzyłem was szczególnym Darem – błogosławieństwem, które pomoże wam wytrwać na tej ścieżce do życia wiecznego. Potrzebujecie tych darów, ponieważ będziecie stanowić kręgosłup Mojej Reszty armii i będziecie wieść innych, którzy ostatecznie za wami podążą.

Wielu ludzi, ze wszystkich narodów, będzie za wami podążać, kiedy nie będą mieli się gdzie zwrócić, by móc dzielić się Moim Nauczaniem. Wszyscy ci wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi, otrzymają nowe Dary, aby im dopomóc zjednoczyć się dookoła świata w jedności ze Mną. Najpierw przyjdą do Mnie ci z kościołów chrześcijańskich. Potem, z czasem, Żydzi zawrócą i ostatecznie Mnie zaakceptują. Wszystkie inne religie uświadomią sobie Prawdę Mojego Nauczania i oni także za Mną podążą. Ale nie wszyscy z nich przyjmą Prawdę, nawet jak będzie Ona zaprezentowana im wprost przed ich oczyma.

Są także niewierzący, a wielu z nich jest dobrymi ludźmi. Wykorzystują oni ludzki rozum, aby wymyślać wszystkie powody ku temu, dlaczego Bóg nie Istnieje. Pomimo to oni, łącznie z wieloma im podobnymi chrześcijanami, którzy są letni w wierze – przybiegną do Mnie pierwsi. Serca ich zostaną odemknięte, a ponieważ ujrzą oni wyłącznie świadectwo, które Ja przynoszę, będą wiedzieć, że to Ja ich Wzywam. Nie będą się oni Mnie opierać, tak jak te uparte dusze, które myślą, że więcej wiedzą – o Mojej uczynionej obietnicy, by powrócić i przedstawić Ostateczne Przymierze – niż Ja.

Każde zadanie, jakie wam dam, doprowadzi do tego, że coraz to więcej i więcej narodów podejmie Mój Krzyż, aby utworzyć ścieżkę wiodącą ku Mnie. Nigdy się nie wahajcie, aby kroczyć u Mojego boku, gdy Ja was Wzywam, ponieważ kiedy odpowiadacie na Moje Wezwanie, to niszczycie moc zła. Zło może stać się przyczyną waszego bólu, ale kiedy pozwolicie, abym was Ja prowadził, to możecie pokonać każdą przeszkodę na waszej drodze.

Kocham was i prowadzę, tak samo jak i chronię Moje grupy modlitewne dookoła świata.

Wasz Jezus

I właśnie wtedy, kiedy o Mnie zapomną, Mój Kościół powstanie z martwych, jak i Ja zmartwychwstałem

niedziela, 19 maja 2013, godz. 20.08

Moja wielce umiłowana córko, w Moim Nowym Raju śmierć nie będzie już posiadać władzy nad tymi dziećmi Boga, które Go miłują.

Te orędzia, niestety, spowodują niepotrzebny strach u tych, którzy wierzą, że gdy Ziemia zostanie odrzucona na rzecz Nowego Nieba i Ziemi, to czeka ich śmierć. To nie jest prawdą. Ci, którzy znajdą u Mnie łaskę i którzy przyjmą Moją Dłoń Miłosierdzia, otrzymają Dar życia. Nawet ateiści, niewierzący, niechrześcijanie i ci przynależni do różnych innych wyznań zwrócą się do Mnie i przyjmą Mój Dar po tym, jak Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Stanie się to wtedy, kiedy pokonam bestię, gdyż Ja obdarzę Życiem Wiecznym miliardy dusz, które żyją na świecie.

Grzech, zaszczepiony przez bestię Adamowi i Ewie, przestanie istnieć. Moje Miłosierdzie go pokona. I właśnie tak, jak grzech niszczy ciało, Moje Światło sprowadzi na ludzkość Życie Wieczne. Śmierć, choroba, starość nie będą w Moim Raju istniały. Moje wybrane dzieci — miliardy tych dzieci — będą posiadać idealne ciało i duszę, będąc zjednanymi z Bożą Wolą Mojego Ojca.

On, Mój Ojciec, podarował Życie Wieczne Adamowi i Ewie, a oni je odrzucili. Tak więc wszystkim ich potomkom został odmówiony Dar Raju i Życia Wiecznego. Teraz nareszcie to się zmieni. Moje Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie musi obecnie zostać odegrane na nowo w tym ostatnim akcie Mojego Przymierza. Mój Kościół był, tak samo jak i Ja, prześladowany, teraz zaś będzie znosił bestialskie cięgi, bolesny atak, i wyda się to miażdżącą klęską. A kiedy zostanie ukrzyżowany i odrzucony na ubocze, wyda się być wypalonym i zapomnianym.

Pogaństwo będzie kwitnąć. Ale ponieważ będzie ono pod wpływem i przewodnictwem diabła, zachowa ono ostrożność, aby nie zdradzić swych prawdziwych korzeni. Zostanie ono światu przedstawione jako nowa forma sprawiedliwości społecznej — nowa forma humanizmu — gdzie wszystkie potrzeby człowieka są zaspokojone. Potrzeby te będą uwzględniać prawo do grzechu, ale grzechy te będą, lekceważąc Boga, postrzegane jako moralne prawa człowieka.

O jakże odrażająca dla Mnie, Jezusa Chrystusa, będzie ta niechlubna, jedna światowa religia. Nie dość, że odwrócą się do Mnie plecami, to jeszcze tam, gdzie będzie wystawiany Mój krzyż, wprowadzą satanistyczne symbole, i to w wysoce groteskowym stylu. Moja Hostia zostanie wyrzucona. Na kościelnych ołtarzach będzie składany inny rodzaj ofiary. To ją, bestię, będą otwarcie wielbić, a ona w zamian za to obdarzy ich wieloma mocami. Oto dlaczego wielu będzie wierzyć, że ci, którzy będą zarządzać tą ohydą, będą posiadać cudotwórcze moce. I choć będzie się wydawać, że podążają oni za dobrym i sprawiedliwym kościołem, nie będzie on niczym innym jak ciemnością.

W kościołach tych będzie można stać się świadkiem nabożeństw i obscenicznych zachowań — i choć kościoły te zostaną zbudowane, aby oddawać cześć Mnie, Jezusowi Chrystusowi, Ja tam nie będę Obecny. I właśnie wtedy, kiedy o Mnie zapomną, Mój Kościół powstanie z martwych, jak i Ja zmartwychwstałem. Odżyje on na nowo w publicznych miejscach. Wówczas zgromadzę wszystkie Moje dzieci, które zachowały wierność Mojemu Słowu, oraz te, których oczy zostały otwarte na Prawdę. I wtedy wzniesiemy się do Nowego Raju wraz z tymi, którzy zmarli, ale którzy oczekiwali na ten Wielki Dzień.

Ci, którzy Mnie odrzucą po tym, jak podejmę każdą z możliwych prób, aby ocalić ich dusze, zostaną odrzuceni precz. Wtedy rozpocznie się Moje Królowanie i uformuje się królestwo, obiecane Mi przez Mojego Ojca.

Nigdy nie lękajcie się przyszłości, ponieważ tylko Moje Królestwo zadowoli wasze biedne, smutne serca. Tylko Moje Nowe Królestwo obdarzy was Życiem Wiecznym.

Musicie modlić się za każdego jednego z was z osobna, abyście stali się godni otrzymania tego Wspaniałego Daru.

Wasz Jezus

Gdy Duch Święty jest obecny, rozprzestrzenia się On jak ogień i powiela Słowo Boże w wielu językach

sobota , 18 maja 2013, godz. 13.16

Moja wielce umiłowana córko, Dar Ducha Świętego jest bardzo często błędnie rozumiany. Jest On drogocennym Darem Boga i jest wylewany na ludzkość z powodu Boskiej Wspaniałomyślności. Jest On udzielany wszystkim z wielką miłością, ale nie każdy Go przyjmuje. Nie każdy znajduje się w stanie, umożliwiającym przyjęcie tego Daru. Ci, którzy wierzą, że na ten Dar zasługują, twierdząc, że Mnie znają, i których wykształcenie obejmuje każdy aspekt teologii, niekoniecznie są przygotowani, aby ten Najświętszy Dar otrzymać.

Przez okres dziesięciu dni w Wieczerniku Moja umiłowana Matka musiała cierpliwie wyjaśniać Moim apostołom znaczenie pokory. Bez pokory nie możecie być napełnieni tym Darem z Nieba. Niektórzy z Moich apostołów myśleli, że jako wybrani uczniowie są lepsi niż zwykli ludzie, gdyż znajdowali się bliżej Mnie, i że inni automatycznie powinni padać im do stóp. Ale przecież to nie było wcale to, czego Ja ich uczyłem. Moja Matka spędziła wiele długich godzin, wyjaśniając im, jak pycha może zablokować przedostanie się Ducha Świętego do ich dusz.

Kiedy Duch Święty wchodzi do duszy, przynosi On ze Sobą wiele Darów. Może to być Dar Poznania, Dar Języków, Dar Mądrości, Dar Miłości, Dar Uzdrawiania czy Dar Proroctwa. Jeśli chodzi o Moich apostołów, to wkrótce sobie uświadomili —  jak tylko ten Dar otrzymali — że nigdy nie mogą dopuścić, aby, poczynając od tego czasu, grzech pychy zbrukał ich Misję. Bo gdy tylko pycha zagości w tej osobie, która otrzymała Ducha Świętego, Duch Boży zanika, a Jego miejsce zajmuje duch ciemności.

Ciemna dusza nie jest w stanie wylać z siebie Światła Bożego na innych. Może rozsiewać tylko ciemność. Ciemność ducha zwodzi innych. A jest ona szczególnie zwodnicza, jeżeli pochodzi od kogoś, kto jest postrzegany przez innych jako święty uczeń lub też jako ekspert w zakresie Moich Nauk. Wszystkim, co jest tego rezultatem, jest nienawiść, niepokój i poczucie beznadziejności.

Aby otrzymać Dar Ducha Świętego, wasze dusze muszą zostać oczyszczone i stać się wolne od grzechu pychy, w przeciwnym bowiem wypadku Dar ten nigdy nie zostanie wam udzielony. Gdy Duch Święty jest obecny, rozprzestrzenia się On jak ogień i powiela Słowo Boże w wielu językach. Przyniesie On uzdrowienie umysłu, ciała i duszy oraz sprowadzi wraz ze Sobą mądrość, jaka może pochodzić tylko od Boga. Wywoła On rozszerzenie się globalnego nawrócenia.

Wtedy przyniesie to owoce, dzięki którym poznacie, gdzie Duch Święty jest obecny. Obfitość każdego z możliwych Darów, łącznie z cudami z Nieba, już teraz zostały dla dobra wszystkich objawione w Księdze Prawdy — Księdze, która została ludzkości obiecana na te czasy. Przyjmijcie Ją z wdzięcznym sercem i podziękujcie Bogu za ten jeden z ostatnich Darów z Nieba, zanim nie nastąpi Wielki Dzień.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (107) Wybaw mnie od ogni piekła

Krucjata Modlitwy (107)  Wybaw mnie od ogni piekła

 

Jestem potwornym grzesznikiem, Jezu.

Przez moje uczynki zadałem innym straszliwe cierpienie.

Dlatego jestem odrzucony precz.

Nie jestem już na ziemi nigdzie tolerowany.

Uratuj mnie z tego pustkowia i ustrzeż mnie od uścisku zła.

Pozwól mi odczuć żal.

Przyjmij moją skruchę.

Napełnij mnie Twoją Mocą i dopomóż mi podnieść się z głębin rozpaczy.

Oddaję Tobie, Drogi Jezu, moją wolną wolę, abyś uczynił ze mną, co chcesz, tak abym został wybawiony od ogni piekła. Amen.

Natychmiast zostanie im przebaczone, jeżeli tylko zdobędą się na odwagę i zawołają Mnie, by im pomóc wydobyć się ze swojej niedoli

piątek, 17 maja 2013, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, musisz wiedzieć, że wszyscy grzesznicy, a szczególnie ci, którzy dopuścili się straszliwych rzeczy, muszą przyjść do Mnie. Proszę o ich uwagę i pragnę przyprowadzić ich do Mojego Serca, gdyż Ja ich kocham. Natychmiast zostanie im przebaczone, jeżeli tylko zdobędą się na odwagę i Mnie zawołają, by im pomóc wydobyć się ze swojej niedoli. Nigdy nie wolno im się Mnie lękać, gdyż Ja Jestem Zawsze-Miłosierny. Są oni Mi bliżsi niż ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują na ziemi, ale którzy są obłudnikami, tak samo jak byli nimi faryzeusze.

Podaj Mi swoją dłoń. Bez względu na to, czego się dopuściłeś, Ja przyjdę ci z pomocą. Moja Modlitwa, ofiarowana tobie teraz, sprowadzi cię do Mojego Serca, gdzie i Ja w tobie zamieszkam, a ty zostaniesz uratowany. 

Krucjata Modlitwy (107)  Wybaw mnie od ogni piekła

Jestem potwornym grzesznikiem, Jezu.

Przez moje uczynki zadałem innym straszliwe cierpienie.

Dlatego jestem odrzucony precz.

Nie jestem już na ziemi nigdzie tolerowany.

Uratuj mnie z tego pustkowia i ustrzeż mnie od uścisku zła.

Pozwól mi odczuć żal.

Przyjmij moją skruchę.

Napełnij mnie Twoją Mocą i dopomóż mi podnieść się z głębin rozpaczy.

Oddaję Tobie, Drogi Jezu, moją wolną wolę, abyś uczynił ze mną, co chcesz, tak abym został wybawiony od ogni piekła. Amen.

Idź, moje dziecko, w pokoju, gdyż Ja nigdy nie opuszczę tych, którzy błagają Mnie o Miłosierdzie.

Wasz Jezus

Świat się rozraduje, bo — wraz z Moim Kościołem w Rzymie — nacje żydowskie zostaną przetrzebione

piątek, 17 maja 2013, godz. 14.02

Moja najdroższa córko, odsłaniam przed tobą z poufałością Mój Ból i Cierpienie, przeżywając — ponownie — konanie, które wycierpiałem w Ogrodzie Oliwnym.

Wówczas przyczyną Mojego Bólu, wywołanego przez diabła, który ukazał mi wizje z przyszłości, było pogaństwo, które w waszych czasach pochłonie ziemię. Odczułem już wtedy nienawiść, jaką w stosunku do Mnie, Jezusa Chrystusa, obecnie można w świecie zauważyć.

Moje cierpienie jest spotęgowane faktem, że ludzkość ciągle w pełni nie pojęła Ofiary, jaka została przeze Mnie złożona za jej dusze. Moje Ukrzyżowanie dokonało się, aby ocalić każde jedno pokolenie, łącznie z tymi dziś żyjącymi na świecie. Mój Ból w tym obecnym czasie jest ogromny, a Moje Cierpienie zaczyna manifestować się w tobie i w innych duszach ofiarnych, tak abym mógł uratować tych najbardziej wyniszczonych pomiędzy wami.

Wylewam gorzkie łzy, a Moje Serce drży, gdy grzech w waszych krajach rozszerza się poprzez prawodawstwo, które zmusza niewinne dusze do stawania wobec pokusy. Będą one teraz nie tylko miały wrażenie, że grzech jest usprawiedliwiony, ponieważ prawa w ich krajach go dopuszczają, ale będą one także oskarżane o łamanie praw swoich krajów, jeżeli będą bronić Mojego Świętego Słowa.

O, jak jesteście oszukiwani! Jak daleko odeszliście ode Mnie! Jak bardzo Mnie obrażacie. Usłyszcie Mnie teraz wy, na których spoczywa odpowiedzialność głoszenia Mojego Słowa. Waszym obowiązkiem w każdym czasie jest strzec Mojego Świętego Słowa. Wasza przysięga oznacza posłuszeństwo wobec Mojego Słowa i Mojego Nauczania, tak jak to było w trakcie tworzenia się Mojego Kościoła na ziemi. Nigdy nie odchodźcie od Prawdy. Przygotujcie wasze dusze, gdyż wkrótce zostaniecie zmuszeni, aby, wbrew waszej woli, wyprzeć się Mnie, poprzez Sakramenty. Cały czas musicie być czujni z powodu wielkich zmian, jakie mają nadejść.

Wzywam całą ludzkość, aby odpowiedziała na Mój Głos, Głos Prawdy, Głos Miłości, Głos Waszego Mistrza. Wkrótce Mnie ujrzycie. A wtedy pajęczyny opadną z waszych oczu i Prawda stanie się dobrze widoczna. Musicie wiedzieć, że kiedy zaświta dzień Mojego Miłosierdzia, już bardzo niedługo potem będzie miało miejsce Moje Drugie Przyjście. I podczas gdy Ja tak tęsknię, abyście wszyscy zwrócili się do Mnie, to szlocham z boleści nad duszami, które są dla Mnie stracone.

Muszę przestrzec tych, którzy próbują stanąć Mi w drodze, podczas kiedy ratuję dusze, że Ja was ukarzę, jeżeli będziecie nadal przeciwstawiać się Słowu Bożemu. Nie mówię tu o tych Orędziach — chociaż Jestem zasmucony, że Mnie nie słuchacie — ale mówię o znoszeniu Mojego Świętego Słowa w waszych narodach.

Światłość będzie walczyć z ciemnością. Światło Boga utrzymuje was przy życiu. Ciemność was unicestwia. Moje Światło będzie stawało się coraz jaśniejsze i jaśniejsze, dopóki Moja Najświętsza Eucharystia nie zostanie usunięta. Wówczas ono zgaśnie. Wtedy to Mój Kościół się rozpadnie i wydawać się będzie, że umarł. Świat się rozraduje, bo — wraz z Moim Kościołem w Rzymie — nacje żydowskie zostaną przetrzebione. Będzie to największe oszustwo, jakie spotka ludzkość; ci zaś, którzy przyjmą tę ohydną formę pogaństwa, zostaną zmiecieni w powodzi. A następnie, po tym jak przez ziemię przetoczą się pożary, Mój Kościół podniesie się na nowo, w pełni swojej chwały. Dla grzeszników, którzy odrzucają Moją Dłoń, będzie to koniec, ale dla tych, którzy Mnie kochają, będzie to początek życia wiecznego.

Wasz Jezus

Tylko Miłość pochodzi ode Mnie. Nienawiść — nie

czwartek, 16 maja 2013, 15.30

Moja wielce umiłowana córko, to dzięki Mocy Miłości ludzkość może zostać ocalona. Miłość, o której mówię, to Miłość Boga, która płynie ku ludzkim sercom. Miłość Boga jest obecna w sercach wszystkich Jego dzieci, łącznie z tymi, które się Boga wypierają. To miłość, jaką żywicie jeden do drugiego, podtrzyma was w czasie tych prób, które są przed wami. Okazujcie miłość i miłosierdzie waszemu bliźniemu, bądźcie serdeczni wobec biednych, słabych i bezsilnych, a Ja uczynię was Moimi na wieczność.

Ci wśród was, którzy ze srogością traktujecie innych, którzy zadajecie ból tym, nad którymi macie władzę, którzy po cichu, złośliwie innych obmawiacie — będziecie jak puste naczynia niemające Mi nic do zaoferowania. Zawsze musicie stosować się do Mojego Nauczania. Tylko Miłość pochodzi ode Mnie. Nienawiść — nie. Ci, którzy twierdzą, że Mnie czczą, a mówią źle o innych, chociaż twierdzą, że podtrzymują Moje Słowo i strzegą Mojego Imienia — tacy wcale Mnie nie czczą. Oni Mi ubliżają, a ich wstyd stanie się jawny tego Wielkiego Dnia. Nigdy, ani przez jeden moment, nie myślcie sobie, że potraficie żyć bez miłości do innych w waszych sercach; bo kiedy nie macie miłości dla innych, wówczas odrzucacie Dar, który został wspaniałomyślnie udostępniony wszystkim Bożym dzieciom. Jeżeli bowiem prawdziwie Mnie kochacie, będziecie traktować innych z miłością i szacunkiem. Kiedy jesteście okrutni wobec innych, kiedy ich obmawiacie lub niesprawiedliwie ich krytykujecie, to odrzucacie Miłość, jaką Ja wam ofiarowałem. Jej miejsce zajmuje nienawiść. Nienawiść do drugiego człowieka pochodzi od szatana. Gdy dopuszczacie do tego, aby nienawiść znieczuliła waszą duszę, oddalacie się ode Mnie, a waszą duszę wstrząsa do głębi niepokój.

Jeżeli kochacie kogoś innego w Moim Imieniu, to okazujecie to w waszych słowach, uczynkach i aktach miłosierdzia. Miłość Boga, jeżeli Jego dzieci przeżywają ją zgodnie z Jego życzeniem, może ocalić ludzkość. Miłość pokonuje zło. Moc szatana natychmiast ulega  zniszczeniu, jeżeli okazujecie miłość tym, którzy was źle traktują. Musicie z uporem pracować nad tym, aby pozwolić miłości, by was otoczyła, tak abyście tę wspaniałą łaskę mogli rozsiewać na innych.

Miłość rodzi w innych miłość. Miłość niesie życie. Miłość niesie przebaczenie. Miłość niszczy zło. Bez miłości będzie rozkwitać zło.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Rozpoczęła się Moja Wielka Interwencja, aby ocalić ludzkość — i tempo Moich poczynań będzie widoczne dla wszystkich

środa, 15 maja 2013, godz. 16.40

Moja najdroższa córko, Duch Boży jest wylewany nad ziemią w taki sposób, jak uprzednio to nie miało miejsca.

W celu przygotowania Moich drogich dzieci na Nowy Raj — który, gotowy, już na nie oczekuje — otaczam je Duchem Prawdy. Niektórzy przyjmą Go z otwartymi ramionami i będą pełni wdzięczności za takie błogosławieństwa. Inni odmówią, gdyż nie otworzą swoich serc.

Rozpoczęła się Moja Wielka Interwencja, aby ocalić ludzkość — i tempo Moich poczynań będzie widoczne dla wszystkich. Cuda, na które zezwolę Ja, Ojciec Wszechmogący, będą powszechne i będzie się o nich mówiło. Doprowadzi to do kolejnych nawróceń. Wtedy to, w miarę jak Duch Mojej Miłości będzie się rozszerzał, nasilą się działania diabła i jego kohort.

Moja Dłoń powstrzyma złowrogie poczynania tych, którzy próbują narzucić Moim dzieciom wojnę, chorobę, morderstwo i aborcję. Moja Dłoń spadnie także na tych, którzy zadręczają wiernych naśladowców Mojego umiłowanego Syna, oraz na tych, którzy próbują pozbawić Świętą Eucharystię Jego Obecności.

Usłyszcie teraz Moje Wołanie. Wszystkie Moje dzieci zostaną przyciągnięte do Mojego Miłosierdzia. Ci, którzy odrzucają Mojego Syna, odrzucają Mnie. Ci, którzy Mojego Syna znieważają, nie mogą do Mnie przyjść. Ci, którzy potępiają Jego Nauczanie i przekręcają Prawdę, odrzucają Moje Istnienie. Nie możecie stwarzać swoich własnych praw, a jednocześnie być Mi posłusznym. Ani nie możecie usprawiedliwiać grzechu i jednocześnie oczekiwać, że ujrzycie Moje Oblicze.

Jeżeli w świecie nie będzie mniej grzechu, ukarzę te narody, które są odpowiedzialne za grzechy, które Mnie obrażają. Tak jak Mój Duch Święty działa bez ustanku, tak i Moja Interwencja, aby powstrzymać grzech, nie ustanie.

Wszystkie te zmiany uwidocznią się w tym samym czasie. Wkrótce potem, kiedy Mój Syn i Jego Kościół wraz z Jego uczniami uczynią już wszystko, aby upowszechnić Prawdę, nadejdzie dzień, kiedy to Wielkie Miłosierdzie Mojego Syna opadnie na ludzkość. A następnie, nie za długo potem, nadejdzie Dzień Sądu.

Przygotujcie się, Moje Dzieci, już teraz, gdyż dzień ten może nadejść w każdej chwili. Tylko ci, którzy są posłuszni Moim Przykazaniom i okażą skruchę za swoje grzechy, mogą być i będą uratowani.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Ci, którzy podążali za Słowem Bożym, jakie prorocy spisali jeszcze przede Mną, byli pierwszymi, którzy na Mnie napluli

wtorek, 14 maja 2013, godz. 21.00

Moja wielce umiłowana córko, tym pośród Moich uczniów, którzy cierpią z powodu ich wiary w te Orędzia z Nieba, mam do powiedzenia, co następuje.

Chociaż wasze cierpienie jest tak trudne do zniesienia, to musicie wiedzieć, że zostaliście pobłogosławieni Moim Darem, który został wam przekazany, aby wam dopomóc otworzyć wasze oczy na Prawdę. Złorzeczenia, jakie będziecie musieli znosić w Moim Imieniu, z powodu waszej wierności wobec tych Orędzi, spotkają was ze strony tych, którzy należą do waszych bliskich. W szczególności wielu z Moich wyświęconych sług, którzy odmawiają dopatrywania się Mnie w tym Moim Świętym Słowie, stanie się przyczyną waszego niepokoju. Będziecie oczerniani, poniżani, wasze słowa zostaną podważone, zostaniecie skrytykowani i wydrwieni, choć zarazem ci sami ludzie twierdzą, że mówią w Moim Imieniu.

Musicie przetrwać ten ból tak samo jak musieli go znieść Moi apostołowie i uczniowie. W czasie Mojego pobytu na ziemi byłem wyrzucany ze Świątyń. Moi uczniowie zostali ostrzeżeni, aby trzymali się ode Mnie z daleka, bo jeżeli będą ze Mną widywani, zostaną przegnani z Kościoła. Grożono im, kiedy głosili Moje Święte Słowo i szerzyli Moje Nauczanie, a w niektórych wypadkach poddawano ich chłoście. Wystawiano ich na widok publiczny. Ci, którzy podążali za Słowem Bożym, jakie prorocy spisali jeszcze przede Mną, byli pierwszymi, którzy na Mnie napluli. Ich złość została spowodowana faktem, że Ja mówiłem Prawdę — tymczasem oni nie chcieli słyszeć Prawdy. Przerażała ich Ona oraz powodowała, że czuli się nieswojo.

Napełnieni Mocą Ducha Świętego, Moi apostołowie zostali znienawidzeni po Moim Wniebowstąpieniu przez wielu z tych, którzy czcili Boga w Świątyniach. I pomimo że ich cierpienie było wielkie, a głosy opozycji  robiły rwetes w ich obecności, było to bez znaczenia.

Nic nie powstrzyma Mojego Słowa od rozprzestrzeniania się. Żaden głos nie okaże się wystarczająco donośny. Żaden argument wystarczająco wiarygodny. Żaden jad nie będzie wystarczająco trujący. Bo Mojej Mocy nie można pokonać. Mój Duch Święty przyciągnie miliardy dusz do opoki Mojego Nowego Raju. Wszystkie malkontenckie głosy zostaną wyciszone, a cała opozycja stłumiona, gdyż interwencja Mojego Ojca sprawi, że chaszcze i kamienie, które zanieczyszczają Ścieżkę Prawdy, zostaną wykorzenione.

Tylko Mój Głos się ostoi. Będzie to jedyny Znaczący Głos, który będzie podtrzymany — a wtedy nadejdzie ów Wielki Dzień.

Wasz Jezus

Skoro została przekazana wam Prawda, ważne jest, abyście nadal rozprzestrzeniali Słowo Boże

poniedziałek, 6 maja 2013, godz. 18.42 (zaległe)

Moja wielce umiłowana córko, ci, którym nie można przypisać winy za to, że Mnie obrażają, ponieważ nie posiadają znajomości Mojego Słowa, otrzymają już wkrótce kierownictwo, którego potrzebują.

Zaś wy wszyscy, którzy znacie Prawdę Mojego Słowa, przekazanego człowiekowi 2000 lat temu, musicie się dowiedzieć, że podczas gdy wy pomiędzy sobą urządzacie pyskówki, miliony dusz idą na zatracenie. Tak wielu dopuszcza się tych postępków, stając się winnymi grzechu ciężkiego, ponieważ nawiedza ich diabeł. Gdyby tylko znali Prawdę o Mojej obietnicy życia wiecznego, wielu by tak w ogóle nie postępowało.

Skoro została przekazana wam Prawda, ważne jest, abyście nadal rozprzestrzeniali Słowo Boże. Musicie to czynić poprzez okazywanie miłości i szacunku dla życia innych. Oznacza to przestrzeganie Przykazania Mojego Ojca: „Nie zabijaj”. Ponadto jest waszym obowiązkiem, aby zapewnić, żeby życie człowieka było traktowane z szacunkiem dla Bożej Chwały.

Musicie przypominać innym o tym Darze życia wiecznego — a to mianowicie wtedy, kiedy wiecie, że ci, którzy zapierają się Boga, potrzebują waszej pomocy. Wasza pomoc, poprzez modlitwę i poradę, może ocalić te dusze. Ja potrzebuję tak wiele z waszego czasu, Moi umiłowani wyznawcy. Musicie okazać się wielkoduszni, jeśli chodzi o czas poświęcony na zbawianie dusz. Proszę, kontynuujcie odmawianie Moich Krucjat Modlitwy, gdyż Ja obiecuję nawrócenie milionów zagubionych dusz, jeżeli wy je odmawiacie.

Nie dopuśćcie, aby rozpraszały was ataki diabła, który nadal będzie okrywał te Orędzia cieniem. Postrzegajcie te ataki jako to, czym one są: usiłowaniem szatana i wszystkich nikczemnych duchów, które błądzą po ziemi, aby uniemożliwić Bożym dzieciom doczekanie się chwalebnego dziedzictwa, które na nie oczekuje.

Proszę was także, abyście byli szczodrzy sercem i modlili się za tych, którzy zwrócili się przeciwko Mnie podczas trwania tej Mojej ostatniej Misji na ziemi, zanim nastąpi ów Wielki Dzień.

Wasz Jezus

Moje Słowo jest końcowe. Jest ostateczne. Nie może istnieć żadne inne słowo

poniedziałek, 13 maja 2013, godz. 16.38

Moja wielce umiłowana córko, w tym czasie Moja reszta armii rozrośnie się bardzo szybko i rozprzestrzeni się na pięćdziesiąt osiem krajów. Pojawią się między wami liderzy, a wy musicie jednoczyć się tam, gdzie się znajdujecie, formując Grupy Modlitewne Jezus dla Ludzkości.

Najpierw przyprowadźcie do waszej owczarni tych wszystkich, którzy są Moimi naśladowcami, a następnie nastawcie się na tych wszystkich, którzy naśladują różne inne rodzaje doktryn. Ja nigdy nie mógłbym postawić jakiejś jednej duszy ponad inną. Pragnę, abyście opowiedzieli wszystko tym, którzy we Mnie nie wierzą, a Ja im obiecuję, że ujrzą Prawdę w czasie Ostrzeżenia. Będzie im trudno się Mnie wyprzeć, gdyż Ja pochłonę ich dusze w taki sposób, który ich zadziwi i zaszokuje. Mój Duch Święty zstąpi na wszystkie narody, pośród których Moje Grupy Modlitewne są założone.

Pomnożę ilość cudów, których świadkami właściwie już się staliście, kiedy uleczyłem umysł, ducha i ciało tych nieszczęśliwych i chorych pomiędzy wami. Poznacie Mnie poprzez Moją Obecność, którą wszczepię w tych, którzy proszą o Moje łaski. Zaiste jesteście pobłogosławieni — wy, dzieci tego pokolenia, których takie rzesze zostały wybrane, aby cieszyć się życiem wiecznym w Moim Królestwie, które nie ma końca. Śmierć zostanie przez was pokonana. Zło zostanie pochłonięte mocą waszej wytrwałości, a grzech już nigdy więcej nie zepsuje waszych dusz.

Moje dzieci, jest tak wiele pracy do wykonania. Pozwólcie, abym wam poprzez Moje Krucjaty Modlitwy przewodził, bo Krucjaty te otworzą wasze oczy na Prawdę. A gdy raz dostrzeżecie Prawdę, będziecie rozpoznawać w swych sercach, co macie czynić. Jedno wam radzę — kiedy jesteście odrzucani za mówienie Prawdy, musicie zachować milczenie. Módlcie się za takie dusze, aby i one mogły otrzymać łaskę przyjęcia Księgi Prawdy.

Moje Słowo jest końcowe. Jest ostateczne. Nie może istnieć żadne inne słowo. Wszyscy, którzy twierdzą, że mówią w Moim Imieniu, licząc od czasu, gdy rozpoczęła się ta Misja, czyli od listopada 2010 roku, nie posiadają prawa, aby tak czynić, gdyż nie pochodzą oni ode Mnie. Ale ci prorocy, którzy przyszli przed tą Misją, a którzy także mówią w Moim Imieniu, są błogosławieni i nadal będę ich chronił. Mój Głos mówi do świata poprzez te Orędzia. Moja umiłowana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, również mówi do Jej wizjonerów i także Jej Misja jest pobłogosławiona przeze Mnie.

Wiedzcie, że armia szatana ma w swoich szeregach fałszywych proroków, którzy przemawiają słodkim głosem. Działając na was ukajająco, przymilając się wam i kamuflując się za pustymi obietnicami, będą głosili dokładne przeciwieństwo tego, co Ja wam mówię. Wiedzcie, że tylko Mój Głos powie wam Prawdę. Tylko Mój Głos powie wam o nadchodzących wydarzeniach, które naprawdę będą miały miejsce. Nikt inny nie może i nie otrzyma prawa, aby przemawiać w Moim imieniu, Jezusa Chrystusa, czy w imieniu Mojego umiłowanego Ojca.

Niech to objawienie będzie dla was otuchą, a także wiedzcie, że tylko Trójca Święta nawiązuje z wami w ten sposób kontakt — z Ogniem, pochłaniającym wszystkie dusze, które są wolne od pychy i pełne dla Mnie pokornej miłości.

Wasz Jezus

Wzmogą się cuda, które obiecałem światu — dzięki Moim Krucjatom Modlitwy

sobota, 11 maja 2013, godz. 20.20

Moja wielce umiłowana córko, nie liczy się to, że trzeba — z Mojego powodu — przetrzymać ból odrzucenia, gdyż Moje Słowo nigdy nie umrze. Ono się wzmocni i stanie się jeszcze głośniejsze, aż wreszcie, jak potężny wicher, tak się nasili, że Mój Głos, niczym grzmot, poniesie się poprzez całą ziemię. Tylko niewielu nie usłyszy Mojego Głosu, ale nawet ci, którzy Mnie odrzucają, będą w dalszym ciągu o Mnie mówić. Nie będą w stanie tego zignorować.

Jak każde dziecko, które zrodziło się ze swej matki, tak i Boże dzieci — łącznie z tymi, które odmawiają uznania Boga — będą ku Niemu przyciągane, gdyż nie będą miały jak się temu oprzeć. Niczym noworodek, którego łączy więź ze swoją matką, tak i każde dziecko Boga rozpozna swoich poprzez dotyk, dźwięk i zapach. Kiedy Obecność Boża dotknie ich dusz, Boże dzieci będą to rozpoznawały. Tak właśnie jak Ja rozpoznaję Moich, tak i ci, którzy Mnie kochają, odpowiadają na Moje wołanie.

Moja córko, Święta Wola Boża jest Potężna i pokona wszystkich, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu. Kiedy masz wrażenie, że Misja ta budzi tyle sprzeciwu i nienawiści, musisz zawsze pocieszać się Moją Uroczystą Obietnicą. Obietnicą, że uratuję wszystkie dusze, tak aby Mój Nowy Raj niebawem został przedstawiony ludzkości, i aby przy tym cierpienie było ograniczone do minimum. Cierpienie może zostać zredukowane dzięki modlitwom Reszty Mojej Armii, ponieważ  obdarzam ich szczególnymi łaskami.

Wzmogą się cuda, które obiecałem światu — dzięki Moim Krucjatom Modlitwy — i wielu doświadczy uzdrowień i nawróceń. To dzięki tym cudom dam się poznać nawet tym najzatwardzialszym sceptykom. To dzięki Krucjatom Modlitwy sługom Moich Chrześcijańskich Kościołów zostanie okazane Moje Miłosierdzie, a wkrótce wielu z nich zostanie udzielony dowód autentyczności tych Orędzi.

Moja Wola się wypełni i nikt Jej nie powstrzyma. Wielu Mojej Woli się sprzeciwi, zniesławiając Moje Słowo i opluwając ciebie, Moja córko, ale ich nienawiść zostanie starta, a oni niedługo otworzą oni swoje serca, gdyż nie będą posiadać żadnych wątpliwości, że ten, kto ich woła, to jest ich Mistrz. Ja Jestem Naczyniem, w którym zostaną oni oczyszczeni. To tylko dzięki Mnie otrzymają jedyną możliwą ochronę przed antychrystem. O moją ochronę należy się ubiegać, a Pieczęć Boga Żywego musi zostać ofiarowana tak wielu duszom, jak tylko to możliwe.

Bądźcie posłuszni Moim wskazówkom, a wszystko będzie dobrze. Jeżeli zignorujcie Moje ostrzeżenia i będziecie próbowali na własną rękę zwalczać niesprawiedliwości, które staną się powszechne, kiedy świat będzie kierowany ręką bestii — nie okażecie się wystarczająco silni. Przyjmijcie Moje Dary, a pozostaniecie niewzruszeni, mając to poczucie, że wy sami, wasze rodziny i wasi przyjaciele jesteście przeze Mnie chronieni.

Wasz Jezus

Jedyna woda, niezbędna Bożym dzieciom do przeżycia, będzie pochodzić z Drzewa Życia

piątek, 10 maja 2013, godz. 16.40

Moja wielce umiłowana córko, błogosławieni są ci, których porusza Prawdziwe Słowo Boże, gdyż będą oni pierwszymi, którzy powstaną i wejdą do Mojego Nowego Królestwa.

Ci, którym nie zostało przekazane Moje Święte Słowo, łącznie z krajami, gdzie jestem potępiony, są pierwszymi duszami, do których muszę dotrzeć. Bez ich własnej winy zostali oni od urodzenia tak wychowani, by negować istnienie Boga, Sprawcy i Stwórcy wszystkiego, co Istnieje. Będę dążył do tego, aby ich przez tę Misję nawrócić, i obiecuję, że kiedy tylko zostanie im ukazana Prawda w czasie Ostrzeżenia, zostaną oni szybko przyciągnięci do Mojego Miłosierdzia. Nigdy nie opuszczę tych, którzy zostali oszukani poprzez fałszywe doktryny, gdyż oni są bezsilni i potrzebują Mojej Miłości i Miłosierdzia.

Moim pragnieniem jest, aby Moi wyznawcy przygotowali się teraz na — długą i trudną —wspinaczkę po drabinie, prowadzącej do duchowej doskonałości. Ci z was, którzy zostali pobłogosławieni Darem rozeznania Mojego Głosu, zawartego w Księdze Prawdy, mają wobec Mnie powinność. Oto co musicie uczynić: Użyjcie Daru, którego wam udzieliłem, aby przygotować się do duchowej doskonałości, jaka jest od was wymagana, teraz, kiedy Ja buduję Moją resztę armii na ziemi. Waszym zadaniem jest dopomóc tym, którzy są zbyt słabi, zbyt dumni i zbyt uparci, aby przyjąć Moją Dłoń Miłosierdzia. To dzięki wam będę w stanie wszystkim duszom — włącznie z tymi, które sobie nie zasługują na Moje Miłosierdzie — udzielić zbawienia, które jest im potrzebne, aby na zawsze żyć w Mojej Chwale.

O, jakże cudowne jest to Moje chwalebne Królestwo. Gdybyście mogli tylko je ujrzeć, to ani jeden z was nie pisnąłby już ani jednego słówka przeciwko Mnie. To będzie wasz nowy dom — miejsce, gdzie wy i wasza rodzina będziecie zażywać nieprzemijającej ekstazy, pokoju, miłości i radości, w połączeniu z tym wszystkim, co zostało przez Mojego Ojca stworzone dla waszego szczęścia. Myślcie o tym jako o nowym miejscu zamieszkania, podobnym do ziemi, kiedy została ona stworzona, tylko że Nowe Niebo i Nowa Ziemia nie będą posiadać żadnego morza. Jedyna woda, niezbędna Bożym dzieciom do przeżycia, będzie pochodziła z Drzewa Życia, gdzie wszelkie życie będzie podtrzymywane.

Każda potrzeba będzie zaspokojona, a miłości będzie w nadmiarze, tak iż o żadnym niezadowoleniu nie będzie mogło być mowy. Śmiech, miłość, radość, (wspaniałe) barwy i wspaniałe rzeczy — których żaden człowiek nigdy nie widział podczas swojego życia na ziemi — będą obecne w obfitości. Szczęście, które dla was na ziemi jest nie do pojęcia, będzie Darem dla każdego z was — każdego, kto otrzyma klucz do Mojego Królestwa.

Życie, które was oczekuje, przyozdobione jest wspaniałymi Darami, a wy będziecie nieprzerwanie pozostawać w stanie pokoju, z miłości do Mnie. Będę królował w jedności ze wszystkimi Bożymi dziećmi, a żadne z waszych pragnień nie pozostanie niezaspokojone, tak wielka jest Moja miłość. Jest to jedyne życie, o które musicie zabiegać, gdyż po tym Wielkim Dniu, kiedy Ja po was przyjdę, żaden inny rodzaj życia nie będzie istniał.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (106) O Miłosierdzie dla młodych ludzi, którzy nie uznają Boga

Krucjata Modlitwy (106) O Miłosierdzie dla młodych ludzi, którzy nie uznają Boga

Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę
dusze tych Bożych dzieci,
które Ciebie nie znają,
które nie uznają Twojej Miłości
i które nie przyjmują Twojej Obietnicy.

Wylej Twoją łaskę nawrócenia i daj im życie wieczne.

Bądź miłosierny dla tych wszystkich,
którzy nie wierzą w Twoją Obecność
i którzy nie będą poszukiwać pokuty za swoje grzechy.
Amen.

Moim najgorętszym życzeniem jest to, abyście poszukiwali młodych dusz

czwartek, 9 maja  2013, godz. 22.45

Moja wielce umiłowana córko, Moja miłość dla tych młodych ludzi każdej nacji, rasy i wyznania, którzy Mnie nie uznają, jest wieczna. Mój żal za tymi Moimi małymi duszami jest głęboki. Trzeba się za nie modlić, szczególnie zaś teraz. Ja zaś, nie ociągając się, zanurzę je w Moim Miłosierdziu, jeżeli poprosicie Mnie o to tą Krucjatą Modlitwy.

Krucjata Modlitwy (106) O Miłosierdzie dla młodych ludzi, którzy nie uznają Boga

Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę
dusze tych Bożych dzieci,
które Ciebie nie znają,
które nie uznają Twojej Miłości
i które nie przyjmują Twojej Obietnicy.

Wylej Twoją łaskę nawrócenia i daj im życie wieczne.

Bądź miłosierny dla tych wszystkich,
którzy nie wierzą w Twoją Obecność
i którzy nie będą poszukiwać pokuty za swoje grzechy.
Amen.

Moja umiłowana Reszto Armii, Moim najgorętszym życzeniem jest to, abyście poszukiwali młodych dusz, agnostyków oraz tych, którzy nie wierzą w Boga. Oni są waszym priorytetem. Proszę was, abyście przyciągali wszystkie narody, wyznania, rasy i religie pod Moją Ochronę. Gdy przyprowadzicie do Mnie takie dusze, Ja udzielę im wspaniałych Darów oraz obietnicy, że zostaną zbawieni.

Ważne jest, abyście nie pominęli tych, którzy nie wykazują żadnego zainteresowania własnym zbawieniem. To są zagubione dusze, za którymi Ja tęsknię, i będę podążał za nimi do każdego zakątka, każdej szczeliny i do każdego kraju, dopóki nie będę ich mógł przyciągnąć do Mojego Królestwa.

Pamiętajcie o tej prośbie. Pamiętajcie, że Moim pragnieniem jest dotrzeć do tych, którzy Mnie nie znają, i do tych, którzy znać Mnie nie chcą.

Wasz Jezus

Zaraza ta będzie bardziej rozpowszechniona niż AIDS

wtorek, 7 maja 2013, godz. 22.35

Moja wielce umiłowana córko, w ciągu ostatnich dwóch dni tak bardzo uległaś rozproszeniu i dopuściłaś do tego, żeby wyjść z pola widzenia Mojego Spojrzenia. Czyż nie wiesz, co spowodowało to odwrócenie uwagi? Przez to, że zaniechałaś tylko jednego dnia Adoracji Eucharystycznej, zostałaś przyłapana i wydrwiona w Moim Imieniu, pozbawiwszy siebie samą ochrony, jaką ci zaleciłem. Moim zaleceniem jest, abyś nadal codziennie przychodziła przed Moje oblicze i odmawiała Najświętszy Różaniec, tak aby Moja Matka mogła okryć cię ochronnym płaszczem, którego ty przy tym Dziele potrzebujesz.

Tak wielu, którzy są Blisko Mnie, nabiera przeświadczenia, każącego im wierzyć, że nie powstrzyma ich żadne cierpienie, jeżeli realizują Moją Misję, ale możliwe jest to tylko wtedy, kiedy Mnie wzywacie, abym was prowadził.

Moja córko, wkrótce stanie się widoczny wybuch zarazy, gdyż Mój Ojciec zrzuci na ziemię karę, na te narody, które Go obrażają i które dopuszczają, aby biednych, niewinnych ludzi prześladowało zło i niesprawiedliwość. Zaraza ta będzie widoczna na twarzy, a rany (owrzodzenie) nie zostaną uleczone tak długo, jak długo nie zakończy się okres Wielkiej Kary. Zaraza ta będzie bardziej rozpowszechniona niż AIDS i będzie jednym z pierwszych znaków nadchodzącej Kary. Potem z kolei trzecia część ziemi zostanie dotknięta głodem, a będzie to miało miejsce w czasie rządów antychrysta.

W takim stopniu, w jakim władza antychrysta będzie się rozprzestrzeniać jak pajęczyna, narastać będzie też seria kar, które Mój Ojciec będzie wylewał z czterech narożników świata. Interwencja Boża przyczyni się do tego, aby dusze nie zostały porwane przez bestię, wskutek mocy antychrysta. Jego naśladowcy będą dotknięci tą bolesną karą, a jej oznaka, w postaci zarazy, będzie widoczna na ich twarzach. Nie unikną oni tej surowej kary, podobnie jak nie unikną jej ci, którzy dopuszczają się nikczemnego oszustwa w Moim Kościele na ziemi.

To Ostrzeżenie jest dawane, aby ci, którzy wątpią w Moją Rękę Sprawiedliwości, wreszcie zrozumieli, że ludzie będą cierpieli, tak jak cierpieli za dni Noego, jeżeli odwrócą się do Boga plecami.

Ostateczna zniewaga, wymierzona przeciwko Mojemu Ojcu poprzez grzech wojny i aborcji, ściągnie na ludzkość Jego największą karę. Życie nienarodzonego dziecka, odebrane tak okrutnie i bez wyrzutów sumienia, będzie karane śmiercią ciała i śmiercią duszy.

Wasz Jezus

Matka Boża: Misja, która została ci powierzona, jest finałowym ogniwem w ostatecznym Przymierzu

wtorek, 7 maja 2013, godz. 17.00

Moje drogie dziecko, odsłoniłam przed tobą w czasie tego bardzo szczególnego, dzisiejszego objawienia tajemnicę Mojego Serca oraz to, jak jest Ono splecione z Przenajświętszym Sercem Mojego umiłowanego Syna. Moje Serce, jako Współodkupicielki, bije w łączności z tym Jego. Będę działała, aby przyprowadzić jak najwięcej Bożych dzieci do Nowej Ery Pokoju.

Jako Matce Boga przyznana Mi została władza nad bestią — i wszystkim, którzy wzywają Mojej pomocy, będą przed bestią intensywnie chronieni. Z powodu tej szczególnej mocy, jaka została Mi dana przez Mojego Syna, zostaną podjęte wszelkie starania, aby sponiewierać Moje Imię w czasie, kiedy bestia będzie rządzić. Aby uszanować Moje życzenia co do zjednoczenia wszystkich Bożych dzieci, będą organizowane publiczne wydarzenia. Niestety, nie wszystkie z nich okażą szacunek dla Prawdy.

Prawdę objawiłam w La Salette we Francji i w Fatimie w Portugalii, jednak wielu nie rozumie tego, co tłumaczyłam. Wkrótce przepowiedziane tam proroctwa staną się rzeczywistością, a wówczas nienawiść, jaką diabeł żywi wobec Mnie, zostanie zamanifestowana w specjalnych ceremoniach, które będą obrazą dla Boga.

Mój Syn stworzył bardzo szczególny plan, który został opracowany w każdym pojedynczym detalu, aby mieć pewność, że świat pozna Prawdę na temat wrogów Boga. On to robi dlatego, że tylko Prawda może ocalić rasę ludzką. Gdyby bowiem Boże dzieci podążyły za kłamstwami i zaangażowały się w spisek, zaplanowany przez antychrysta, wówczas odeszłyby od Mojego Syna oraz od planu zbawienia siebie samych.

Misja, która została ci powierzona, jest finałowym ogniwem w ostatecznym Przymierzu, które Mój Syn musi wypełnić w duchu posłuszeństwa dla Mojego Ojca, Boga Najwyższego. Misja ta będzie środkiem, który umożliwi wybawienie dusz z uścisku szatana i jego diabelskiej armii na ziemi. Stanie się to przyczyną okrutnej i zagorzałej nienawiści, jaka poprzez słowa, czyny i postępowanie innych będzie ci okazywana. Złość, jaka zostanie na ciebie wylana, nie będzie z niczym porównywalna, i musi się to stać dla ciebie jasne, abyś wiedziała, czego należy się spodziewać. Dzieło Mojego Syna w tych czasach będzie zajadle zwalczane, a On oraz Jego Kościół na Ziemi będzie musiał przetrzymać ostateczne Ukrzyżowanie, zanim nie nastąpi zmartwychwstanie, które zostało obiecane tym wszystkim, którzy wierzą w Mojego Syna.

Nienawiść jest faktem i diabeł zwróci przeciwko tobie nawet, Moje dziecko, umysły tych wybranych dusz i wizjonerów. Nigdy się nie zasmucaj z powodu siebie samej lub z powodu tych dusz, ponieważ cierpienie Mojego Syna jest dziesięć razy gorsze. To Mój Syn, Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości, Który umarł za ludzkie grzechy, jest Tym, kogo się ciągle zaciekle nienawidzi, a wywołuje to wściekłość i jest to aranżowane przez szatana. To Mój Syn jest przedmiotem tych ataków i, kiedy rzucają oni na ciebie obelgi, Moje dziecko, wtedy biczują Go od nowa.

Musicie powstać, wy wszyscy, i postępować tak, jak Mój Syn wam mówi, bo zostaliście wybrani, aby uformować Resztę Jego Armii. Kiedy cierpicie w Jego Imieniu, dzieje się to na Chwałę Bożą i dla zbawienia ludzkości. Kiedy Nowe Niebo i Nowa Ziemia staną się jednością, takie cierpienie zaniknie i wszyscy będą wypiewać Chwałę Bożą.

Wasza umiłowana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia

Nie próbujcie argumentować przy pomocy umysłu, kiedy usiłujecie uzasadnić Moje Istnienie, gdyż Ja nie pochodzę z tego świata

niedziela, 5 maja 2013, godz. 16.15

Moja wielce umiłowana córko, ból oddzielenia ode Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, jest człowiekowi nieznany — ale gdy nadejdzie ten dzień, kiedy, w okresie końcowym, Moje Światło umrze, wówczas stanie się jasne, jakim nieszczęściem jest ta agonia.

Ci, którzy Mnie znają i którzy Mnie kochają, wiedzą, jaki to niesie ze sobą ból, kiedy grzech tworzy barierę pomiędzy grzesznikiem a Bogiem.

Ci, którzy Mnie nie znają, i ci, którzy Mnie odrzucają, doświadczą, czym jest to oddzielenie podczas ostatnich trzech dni ciemności, kiedy to nie będzie można nigdzie odnaleźć śladu Obecności Boga.

Dopiero wtedy, kiedy Boże Światło zaniknie, człowiek ostatecznie zrozumie, że bez Boga życie nie istnieje. Wszystko, co pozostanie, to będzie próżnia, pustkowie i ciemność.

Ja Jestem Światłem, którego — wcale sobie tego nie uświadamiając — w każdej sekundzie dnia poszukuje człowiek.

Człowiek, usiłując odnaleźć pokój i szczęście, próbuje doszukiwać się ich wszędzie tam, gdzie mu się wydaje, że jest to możliwe. Będzie on więc podążał za światowym, materialnym zyskiem, za pożądliwością ciała, aby zaspokoić potrzeby, których nigdy nie będzie mógł nasycić, oraz będzie naśladował fałszywe religie, które obiecują wielką, osobistą samorealizację. Żadna z tych rzeczy nie poprowadzi go ku Bożemu Światłu.

Nawet ci, którzy odpowiedzi szukają przy pomocy metod intelektualnych i w wiedzy, nigdy nie znajdą pokoju, dopóki nie otworzą swoich serc na prawdziwą Miłość Boga.

Ja przychodzę do każdego, kto Mnie poszukuje. Radość znajduję w duszach, których gorliwa prostota szuka wyłącznie Mojej Miłości. Obsypuję takich ludzi darem Ducha Świętego. By przybliżyć się do Mnie, musicie Mi w zupełności zaufać. Tylko wtedy, kiedy zawierzycie Mi swoją wolę — możecie odczuć Moją Obecność. Tym, którzy próbują Mnie znaleźć, ale jest to dla nich trudne, mówię, co następuje:

Nie próbujcie argumentować przy pomocy umysłu, kiedy usiłujecie uzasadnić Moje Istnienie, gdyż Ja nie pochodzę z tego świata. Nie bądźcie ślepi na istnienie życia wiecznego. Ono na was oczekuje, jeżeli tylko potraficie Mi zaufać i pozwolicie Mi wejść do waszego serca i duszy. Dam się wam poznać. Wszystko, co musicie uczynić, to Mnie wezwać. Musicie Mnie wezwać wkrótce, albowiem, kiedy Moja Obecność na ziemi zacznie słabnąć, odnalezienie Mnie stanie się niemożliwe i będziecie błądzić, pogrążeni w bezsilnej rozpaczy, próbując Mnie znaleźć.

Ci, którzy myślą, że ich wiara jest silna, i którzy wierzą, że znajdują się blisko Mnie, muszą się dowiedzieć, że bardzo szybko upadną, kiedy w przyszłych tabernakulach nie będzie można Mnie nigdzie odnaleźć. Kiedy tylko nadejdzie ten straszliwy dzień spustoszenia, wybuchną okrzyki rozpaczy, a moc bestii będzie taka, że wiele dusz okaże się zbyt słabymi, aby podtrzymać Moje Święte Słowo.

Musicie prosić o Moją Pomoc, a wtedy ją otrzymacie. Wzywajcie Mnie z pokorą w duchu, a Ja wam odpowiem. Błagajcie Mnie, abym was chronił, a Ja osłonię was Moją Najdroższą Krwią, tak że nic was nie powstrzyma na Ścieżce Prawdy, która wiedzie do wiecznego zbawienia.

Jeżeli służycie Mi w taki sposób, jaki podpowiada wam wasza osobista interpretacja, to musicie być z tym ostrożni. Czyńcie to, co wam powiedziałem. Jeżeli żyjecie życiem zgodnym z Moim Słowem — wtedy was poniosę. Jeżeli przynosicie Mi hańbę, wykorzystując Moje Święte Słowo w ten sposób, że przynosi ono cierpienie innym — będziecie cierpieć największy ból oddzielenia ode Mnie.

Wasz Jezus

To właśnie grzech pychy spowodował upadek Lucyfera i jego odcięcie oraz wrzucenie do czeluści

sobota, 4 maja 2013, godz. 23.35

Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy Moje Słowo dociera do tak wielu słuchających, przychodzę, aby ostrzec tych pośród was, którzy Mnie nie słuchają. Czego wy się boicie? Czy boicie się Mojego Słowa, czy też zmian, których świadkami przyjdzie wam się stać, podczas kiedy oczyszczenie będzie nadal trwało? Czyż nie wiecie, że nie przynoszę wam nowego Nauczania, gdyż to nie jest potrzebne? Komunikuję się z wami jedynie dlatego, aby przypomnieć wam o Prawdzie.

Tak wielu z was wierzy, że wiecie o Mnie tak dużo, ale niczego się nie nauczyliście. Kimże wy jesteście, aby mówić, że w Oczach Bożych jesteście lepsi od innych, jeżeli chodzi o interpretację Mojego Świętego Słowa? Kim wy jesteście, że wierzycie, że posiadacie prawo, aby bluźnić przeciwko Mnie, a następnie mówić, że Mnie kochacie? Nie będziecie w stanie Mnie powstrzymać, abym poprzez proroków docierał do Bożych dzieci. Musicie zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że nienawidzicie Mojego Głosu. Jak możecie Mnie kochać, podczas gdy rozdzieracie Moje Słowo na strzępy, choć wszystko, co czynię, sprowadza się do udzielania wam pomocy w przygotowaniu na Mój Wielki Dzień?

Człowiek jest bardzo słaby. Nawet pobożne dusze są słabe, chociaż ich miłość do Mnie jest mocna. Niech żaden człowiek nie wierzy, że może kiedykolwiek znaleźć się przede Mną, nie odczuwając zawstydzenia z powodu grzechu w jego duszy. Nikt z was nie jest godzien, aby stanąć przede Mną, a jednak Ja udzielam wam Miłosierdzia Mojej Miłości. Nie zasłużyliście na Nie, ale Ja po prostu podjąłem decyzję, aby udzielić wam tego Daru.

Ci z was, którzy twierdzą, że mówią o Mnie i że mają na Mój temat wielką wiedzę, a następnie opluwają  przekleństwami Mojego proroka — niech wiedzą, co następuje: Wasza wiara was nie ocali, jeżeli przeklinacie Słowo Boże. Wasza samozwańcza Miłość do Boga jest pozbawiona znaczenia, gdyż osądzacie przed Nim jedno z Jego dzieci. Odcinacie pępowinę, która łączy was z Moim Ojcem, jeżeli okazujecie Mi brak szacunku, złość czy nienawiść. Jeżeli Mnie opluwacie, staniecie się ślepi i już nie przejrzycie. Jeżeli wypowiadacie słowa nienawiści, to odcięty zostanie wam wasz język. Jeżeli powstajecie i głosicie wszystkim waszą samozwańczą wiedzę na temat Boga, to upadniecie, a nogi wasze zostaną wam podcięte. Jeżeli uznajecie Mojego proroka za pochodzącego od diabła, to nie posiądziecie życia.

Moje Słowo nigdy nie umrze; Ono będzie żyć na wieki. Podepcze Ono tych grzeszników, którzy spróbują przeciwstawiać się Miłosierdziu Bożemu w tych Orędziach. Jeżeli odrzucicie Mnie i tym razem, to odrzucicie wolność, którą przyniosę, kiedy przyjdę, aby ostatecznie zgromadzić was w Moim Królestwie. Nie pozostało wam wiele czasu, aby odkupić się w Moich Oczach przed tym Wielkim Dniem. Nie traćcie czasu z powodu grzechu pychy. To właśnie grzech pychy spowodował upadek Lucyfera i jego odcięcie oraz wrzucenie do czeluści. Wszyscy ci, którzy za nim podążają, właśnie poprzez grzech pychy — grzech, który powoduje takie odizolowanie się od Boga — upadną i nigdy w Obecności Boga nie powstaną.

Wasz Jezus

Autentyczne z pozoru poglądy, które zaprezentują, będą postrzegane jako nowa forma Katolicyzmu

piątek, 3 maja 2013, godz. 18.15

Moja wielce umiłowana córko, szatański plan zniszczenia Kościoła Katolickiego od środka jest już w toku. Wszystko, co dla Boga jest święte, zostanie wyrzucone na margines, a ci zwierzchnicy tego świeżo odnowionego, zmodernizowanego kościoła, którzy wkrótce zostaną zaprezentowani, aby ich wszyscy mogli zobaczyć, będą liberalni w swoich poglądach oraz będą wrogami Prawdy.

Autentyczne z pozoru poglądy, które zaprezentują, będą postrzegane jako nowa forma Katolicyzmu. Wielu Chrześcijan zapyta: Cóż to ma ze mną wspólnego? Kiedy Mój Kościół, założony przez Mojego apostoła Piotra, jest w ten sposób rujnowany, odbije się to na tych wszystkich, którzy Mnie naśladują. Kiedy Moje Słowo i Moje Nauczanie się rozmontowuje na kawałki, a następnie przystosowuje do egoistycznych potrzeb człowieka, to z czasem, pomimo że efektem tego będą kłamstwa, zostaną one uznane za Prawdę.

Te kłamstwa, zaprezentowane światu w efekcie diabelskiego wylęgu, zostaną uznane przez wszystkie chrześcijańskie kościoły jako możliwe w ich oczach do przyjęcia. Ani jeden z chrześcijańskich kościołów nie uniknie tego ataku — ataku planowanego z premedytacją i starannością od ponad stulecia.

Obyście nie dali się zwieść; kiedy bowiem Moim Słowem się manipuluje, wówczas Prawda zostaje rozdarta na kawałki. Kłamstwa powodują skażenie duszy. A kiedy to się stanie, ludzie, bezwiednie, pójdą ścieżką, na końcu której ogarnie ich rozpacz. Bardzo proszę was wszystkich, którzy Mnie teraz słuchacie, abyście swoją uwagę nieustannie skupiali na Prawdzie. Nie wolno wam akceptować żadnych zmian, o których zaakceptowanie — jako części nowego kościoła — zostaniecie poproszeni, gdyż kościół ten nie pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

Zarzuci się im dokonanie przestępstwa przeciwko Tronowi Piotra i, w Moim Świętym Imieniu, upokorzy się ich publicznie

czwartek, 2 maja 2013, godz. 20.07

Moja wielce umiłowana córko, Kościół opuści wielu tych z najwyższych hierarchii, kiedy przyswoją oni sobie wiele nowych, fałszywych nauk, które zawiodą ich do królestwa ciemności.

Ci, którzy pozostaną Mi wierni, i ci, którzy odrzucą tę obrzydliwość, zostaną poprowadzeni przez Apostoła Piotra, który zasiadał na tronie w Rzymie. Będzie on prowadził Mojego umiłowanego Benedykta, który, jak przepowiedziane, dopomoże im rozpoznać prawdę. Przeżyje on straszne chwile, ale ci, którzy prawdziwemu Słowu Bożemu poprzysięgli wierność, będą go popierali.

I tak rozpocznie się rozłam. Ci, którzy pójdą za fałszywymi naukami, gdzie Ja, Jezus Chrystus, nie będę czczony, zostaną przez bestię i jej demony rozdarci na strzępy. Ci Moi niewinni słudzy, którzy do tej pory nie przyjęli tych Orędzi, spieszą do Mnie i szukają pocieszenia. Moje proroctwa nie są kłamstwem — już wkrótce wiele tych godnych pożałowania dusz zostanie odpędzonych od Apostolskiego Tronu. Zarzuci się im dokonanie przestępstwa przeciwko Tronowi Piotra i, w Moim Świętym Imieniu, upokorzy się ich publicznie.

Powiadam wam: Bądźcie spokojni i pozostańcie w pokoju, bo kiedy pójdziecie drogą Prawdy, zostaniecie uratowani. Nie wolno wam w żadnym wypadku zaakceptować tej rozwodnionej Nauki, która nie została przeze Mnie autoryzowana. Ci, którzy — akceptując kłamstwa — wierzą, że spełniają swój obowiązek: Musicie zrozumieć, że się udajecie w trudną drogę. Macie dwie możliwości: Pozostać w świetle Boga albo odwrócić się od Moich Świętych Sakramentów.

Wkrótce wielu z was się przekona, przed czym was ostrzegałem. Rozłam będzie brutalny i dojdzie do wojny pomiędzy Prawdą o kłamstwem. Powali ona Kościół Katolicki, aż stanie się on kupą gruzu, ale Prawdziwy Kościół się podniesie, gdyż Moi wierni słudzy utworzą z resztek armię. Będą oni walczyć aż do smutnego końca, broniąc Świętego Słowa Bożego.

Wasz Jezus

Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym — i ci, na których ciąży odpowiedzialność za ten grzech, będą płonąć w ogniu piekła przez wieczność

środa, 1 Maja 2013, godz. 20.25

Moja wielce umiłowana córko, ta Moja interwencja, interwencja Baranka Bożego, odsłaniająca przed światem te Orędzia, została przepowiedziana.

Ci z was, którzy podążają za Słowem Bożym, muszą trwać w pokoju, Ja bowiem was kocham i nie chcę, abyście nabrali do Mnie dystansu. Nie wolno wam nigdy obawiać się Mojej Miłości, nawet jeżeli grzech oddziela was ode Mnie. Otworzę oczy tych wszystkich, którzy chcą widzieć; a Moje Słowo zamknie oczy tych, którzy odmówią przyjęcia Mojej Dłoni. Wyciągam do was Moją Dłoń, Moje umiłowane dzieci, tak abym mógł przyciągnąć was w bezpieczne schronienie, z daleka od tych sępów, które pragną pożreć wasze dusze.

Każdego kolejnego dnia — poczynając od dzisiaj — będziecie słyszeć wiele donośnych głosów, żądających od was, abyście słuchali. Zaprezentują wam pochodzące od diabła kłamstwa i argumenty — obszyte w plaster miodu. Będą się oni wam przymilać, bombardując was nigdy niekończącą się lawiną argumentów, aby dotarła do was do was ich koncepcja, powstała w imię wyższych idei humanitarnych, które są pobłażliwe dla grzechu — i nie ustaną, dopóki nie zaakceptujecie tego, co zgodnie z ich życzeniem musicie jakoś przełknąć.

Aborcja — morderstwo w Oczach Bożych — zostanie wymuszona na wszystkich narodach jako znak buntu przeciw Ojcu Wszechmogącemu, Najwyższemu Bogu. Jeżeli uniewinniacie tę nikczemną obrzydliwość, to jesteście winni straszliwego grzechu. Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym — i ci, na których ciąży odpowiedzialność za ten grzech, będą płonąć w ogniu piekła przez wieczność.

Tym z was, którzy nie chcą zaakceptować faktu, że jest to grzech śmiertelny, pozostaje mało czasu na zapewnienie sobie zbawienia. Bo gdy nadejdzie już ten wielki dzień, wtedy wy, nie odwróciwszy się plecami do tego nikczemnego aktu, nigdy nie ujrzycie Oblicza Boga.

Morderstwo jest jednym z najbardziej poważnych aktów buntu przeciw Bogu i zostanie ukarane kastracją. Wielki podział ludzkiej rasy właśnie się rozpoczął. Ci, którzy trzymają stronę bestii i przyzwalają na wszystko, co sprzeciwia się Słowu Bożemu, zostaną oddzieleni od swoich braci i sióstr. Nie lekceważcie sobie Mojego Ostrzeżenia. Akceptując akt aborcji — akceptujecie celowe uśmiercenie jakiegoś dziecka Bożego. Jeżeli w waszej duszy nie odczujecie skruchy, nigdy Mnie nie ujrzycie. Wyrzucę was na dziką pustynię.

Moja Miłość i Miłosierdzie mogą być wielkie. Przebaczę najczarniejszym duszom, ale tam, gdzie nie ma skruchy, jest na końcu Moja Sprawiedliwość. Moja kara jest wieczna. Miłujecie Mnie, a otulę was Moją miłością. Ale jeżeli niszczycie życie innej ludzkiej istoty, stworzonej dzięki Miłości Mojego Ojca, to wy także stracicie swoje życie.

Wasz Jezus

Zostanie wprowadzony Krzyż w nowej formie

wtorek, 30 kwietnia 2013, godz. 15.40

Moja wielce umiłowana córko, Mój Autorytet nigdy nie osłabnie i, tak samo jak światło, choć ulegnie przyćmieniu w gęstej mgle, będzie jednak ciągle widoczny, nawet gdyby miało to oznaczać zaledwie nikłe migotanie.

Kiedy świat ponownie ulega przemianie, ponieważ zły duch wywołuje rozłam za rozłamem, wówczas tylko Światło Boże może was podtrzymać. Moją Obecność odczują ci, którzy zwrócą się do Mnie o pomoc, gdyż Ja nigdy was nie opuszczę, a zwłaszcza wtedy nie, kiedy macie wrażenie, że nie ma już na nic nadziei. Nic innego niż Prawda wam nie dopomoże, kiedy trzeba będzie dać sobie radę w sytuacji, gdy brak miłości bliźniego, który jest w dzisiejszym świecie ewidentny, jeszcze się nasili, jako rezultat tego, że serca ludzkie pozamieniają się w kamienie.

Prawda jest zawarta w Świętej Biblii. Jest ona pożywieniem, dzięki któremu człowiek może żyć teraz i w przyszłości. Naprawdę już wkrótce zakup Biblii stanie się niemożliwy, bo wiele narodów, głównie w Europie, dostosuje się do nowych praw, które będą zakazem obejmowały wszystkie książki, propagujące Słowo Boże.

Obecnie przygotowywany jest list, przeznaczony dla tych wszystkich, którzy służą Kościołowi Katolickiemu. Wkrótce wszyscy Moi wyświęceni słudzy zostaną poinformowani o zmianach, o których się im powie, że mają na celu dobro Kościoła.

Nowe regulacje będą dotyczyć poprawek w modlitwach odmawianych podczas Mszy Świętej — i będą wydawać się one niewinne. Wielu nawet nie zauważy doniosłości tych zmian, ale będą one odnosić się do Najświętszej Eucharystii i Mojej w Niej Obecności. Zostanie użyty zwrot „czczenie pamięci” — i wszystkie kościoły wkrótce zostaną ogołocone ze swoich skarbów. Pozbawianie kościołów skarbów, włącznie ze złotymi Tabernakulami — które zostaną wymienione na takie zrobione z drewna i z kamienia — będzie jednym ze znaków, że są one gromadzone na rzecz Jednej Światowej Religii.

Wnętrza kościołów zostaną zmienione, a to pociągnie za sobą profanację ołtarzy. Monstrancja, podtrzymująca Świętą Eucharystię, zacznie znikać, a dni, kiedy wystawiana jest Moja Święta Hostia, dobiegną końca.

Jeżeli teraz zlekceważycie Moje Słowo, będziecie wylewać łzy, kiedy staniecie się świadkami tych wydarzeń. Wkrótce, niedługo potem, szaty noszone przez Moje wyświęcone sługi zostaną przerobione i zostanie wprowadzony Krzyż w nowej formie. Ta nowa ohyda nie będzie opierać się na prostym krzyżu. Będzie ona natomiast dyskretnie odwzorowywać łeb bestii.

Proszę was, abyście gromadzili Moje święte Krzyże teraz i przechowywali je w waszych domach razem ze Święconą Wodą. Bardzo was proszę, żebyście Mi całkowicie zaufali. Nie wierzcie nigdy, że pozostawiam was na łasce diabła. Pozostanę blisko was przez cały czas. Wyleję szczególne łaski na głowy Moich umiłowanych, wiernych, wyświęconych sług, aby zachować ich łączność z Moim Najświętszym Sercem.

Niech wasze serca będą blisko Mojego i wzajemnie blisko siebie samych. Pocieszajcie się i umacniajcie jeden drugiego, gdyż — w tych nadchodzących czasach i przed ich nastaniem — musicie kochać się nawzajem bardziej niż kiedykolwiek . Ja Jestem waszą rodziną. Jesteście Moi. Pozostaniemy zjednoczeni aż do czasu, kiedy zagrzmią trąby i zostanie ogłoszone, że JA Jestem i ostatecznie odsłanię Siebie Samego w Moim Drugim Przyjściu. Wtedy odczujecie radość i pokój, które wam obiecałem. Wówczas  zakończy się wszelkie cierpienie.

Wasz Jezus

Każdego dnia musicie zadawać sobie pytanie: Czy Bóg zaaprobowałby moje obecne postępowanie?

sobota, 27 kwietnia 2013, godz. 13.20

Moja wielce umiłowana córko, muszę wyjaśnić każdej pojedynczej osobie żyjącej dzisiaj na tej ziemi, jak ważny jest ofiarowany wam czas. Ja nigdy nie ingerowałem w ludzką wolną wolę, gdyż jest to jeden z największych Darów ofiarowanych ludzkości i nigdy nie może być on odebrany. Z drugiej zaś strony szatan zakłóca ludzką wolną wolę i niezmordowanie usiłuje zniewolić umysł człowieka i ukraść jego duszę, i to od samego początku.

Dlatego też to za daną człowiekowi wolną wolą uganiają się złe duchy. Ale zarazem to za sprawą ludzkiej wolnej woli drzwi do Mojego Królestwa mogą zostać odemknięte. Ponieważ jesteście ciałem, a zatem jesteście śmiertelni, to jedyny czas, jaki posiadacie na przygotowanie się do życia wiecznego, jest teraz. Nigdy nie wolno wam o tym zapominać. Musicie być gotowi w każdym momencie, gdyż tak jak Mój Ojciec dał wam życie, tak i może On je wam odebrać w każdej chwili, każdego dnia.

Gdybyście umarli teraz, dzisiaj, czy bylibyście godni stanąć przede Mną? Czy znacie swoje winy i uczynki, których dokonaliście, oraz nienawiść, jaką okazywaliście swojemu bliźniemu, co zostanie przede Mną odsłonięte? Po to, aby otrzymać życie wieczne, musicie wiedzieć, co trzeba zrobić teraz, dzisiaj, aby oczyścić się w Moich Oczach.

Tym, którzy — z jednej strony — przymykają oczy na grzech i ranią innych, a z drugiej — modlą się i prowadzą życie, o którym twierdzą, że jest ono Mnie poświęcone, mówię: W każdej godzinie ranicie Mnie waszą hipokryzją. Z każdym dniem wasza dusza oddala się ode Mnie coraz bardziej. Musicie postępować zgodnie z Dziesięcioma Przykazaniami — dokładnie tak, jak zostało to sformułowane przez Mojego Ojca, w przeciwnym bowiem wypadku nie możecie mówić, że jesteście Moi.

Tak wiele dusz nie wchodzi do Nieba, a wiele musi cierpieć wymagane oczyszczenie, aby mogły stać się godne wejścia do Mojego Królestwa. Lecz o wiele więcej dusz jest wrzucanych do wiecznej ciemności. Tak wielu uświadamia sobie, jak obrażali Boga, w ciągu pierwszych minut od swojej ziemskiej śmierci. O, jakże są oni wówczas przerażeni i jakże smutni. Zdają sobie sprawę, że ich czas na pokutę przeminął i że na tym etapie jest już dla nich za późno.

Dlaczego nie rozumiecie, że śmierć może nastąpić w każdej chwili? Musicie wiedzieć, że jeżeli obrażacie Boga, musicie walczyć, aby zmienić swoje postępowanie — aby znaleźć pokój. Tylko wtedy, kiedy unikacie grzechu i nieustannie próbujecie zmieniać na lepszy sposób, w jaki traktujecie innych, odnajdziecie prawdziwy pokój. Kiedy odnajdziecie pokój w swojej duszy — który nadejść może tylko wtedy, jeżeli walczycie z grzechem i okazujecie skruchę za złe uczynki — wtedy znajdziecie się bliżej Boga.

Każdego dnia musicie zadawać sobie pytanie: Czy Bóg zaaprobowałby moje obecne postępowanie? Jaka jest odpowiedź — będziecie wiedzieć w swoim sercu.

Wasz Jezus

Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, a nie z Zachodu

piątek, 26 kwietnia 2013, godz. 12.30

Moja wielce umiłowana córko, świat jest przygotowywany na wkroczenie antychrysta. Na to jego wielkie wejście przygotowuje antychrysta kilka potężnych sił politycznych.

Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, a nie z Zachodu, ale zarówno przez Wschód jak i przez Zachód — jak również w każdym zakątku ziemi — będzie on kochany, czczony i szanowany. A rozpocznie się to w następujący sposób:

Z pomocą wrogów Boga antychryst szybko roznieci wojnę pomiędzy dwoma krajami, rządzonymi przez dwóch upartych i znaczących przywódców. Wojny te się nasilą, a następnie rozprzestrzenią się na inne kraje. Gdy zagrożenie stanie się tak poważne, że zacznie mieć ono wpływ na bardziej potężne narody, rozpoczną się pokojowe negocjacje.

Znikąd — wkroczy on, bestia. I z talentem, który zaimponuje światu, doprowadzi do zakończenia wojen. Jego głos będzie wielce wpływowy. Będzie on wysoce inteligentny, a jego wizerunek będzie imponujący i charyzmatyczny. Jego przystojny, miły wygląd, urok i poczucie humoru sprawią, że stanie się on czymś na kształt gigantycznego, hipnotycznego magnesu. Zbierze on wielkie pochwały od dobrze znanych, światowych przywódców, jak i ze strony mediów, i stanie się sławą. Jego postępowanie zrobi wrażenie na czołowych postaciach biznesu i ujrzą w nim oni narzędzie wspierające zbijanie majątków, kiedy rozwój gospodarczy w poszczególnych krajach nabierze rozpędu.

Antychryst wyda się czymś tak wyjątkowym, że narody będą się prześcigać we wrzaskliwym nawoływaniu, aby zachęcić go do odwiedzenia ich krajów. Będzie on uwielbiany i odwzoruje co do ostatniego szczegółu każdy moment Mojej Misji — z czasu, kiedy chodziłem po ziemi. Kiedy będzie nauczał na temat wagi miłości, pokoju i o tym, jakie znaczenie ma jedność pomiędzy narodami, zostanie zaobserwowany, jak dokonuje wielkich cudów, gdziekolwiek by się nie pojawiał. Nie jest to bowiem człowiek jak każdy inny. Nie jest to człowiek o pokroju każdej innej charyzmatycznej marionetki. Jego gwiazda będzie jaśnieć i lśnić, jak jeszcze niczyja gwiazda przed nim. Będzie postrzegany jako osobistość jednej światowej humanitarnej religii. To jemu będzie się przypisywać tak zwany „sukces“, jeśli chodzi tę obrzydliwości. Każdy będzie padał mu do stóp. Wszędzie będą jego portrety. Będzie się go widywało w towarzystwie wielu religijnych przywódców. Powie się wkrótce, że w jego obecności ludzie doznają spontanicznych uzdrowień. Za sprawą szatańskich mocy będzie on w stanie czynić takie rzeczy, które zaszokują wielu, i będzie to uznawane za cud.

W tym czasie będzie on przez tych, którzy nie wiedzą, w czym rzecz, postrzegany jako Mesjasz. Wówczas da on do zrozumienia, że został wysłany przez Boga, aby zbawić świat. Wielu na świecie, włączając w to tych, którzy nie akceptują Mojego Istnienia, będzie przekonanych, że ten mężczyzna jest Synem człowieczym, Jezusem Chrystusem. Ci, którzy oddadzą mu cześć i będą robili to, czego on od nich zażąda, oraz którzy będą go adorować, zostaną porażeni takim złem, że ich dusze zostaną wessane w pustkę, z której sami nie będą mogli już znaleźć drogi powrotnej.

Ci, którzy znają Prawdę Mojego Nauczania, rozpoznają to oszustwo, które zostanie zaaplikowane ludzkości, i nie dadzą się zwieść tej obrzydliwości. Ci, którzy jedynie mniemają, że znają Boga, choć są praktykującymi chrześcijanami, nie będą w stanie zrozumieć Obietnicy o Moim powrocie. Kiedy powrócę, to po to, aby Sądzić. I nigdy nie będę chodził po ziemi po raz drugi. Pomimo całej ich wiedzy na temat Mojego Nauczania, tego, co Ja powiedziałem, oni nie rozumieją. Teraz im to przypominam. Nie będę chodził w ciele. Każdy człowiek, który mówi, że jest Mną, jest kłamcą.

Wasz Jezus