Moim najgorętszym życzeniem jest to, abyście poszukiwali młodych dusz

czwartek, 9 maja  2013, godz. 22.45

Moja wielce umiłowana córko, Moja miłość dla tych młodych ludzi każdej nacji, rasy i wyznania, którzy Mnie nie uznają, jest wieczna. Mój żal za tymi Moimi małymi duszami jest głęboki. Trzeba się za nie modlić, szczególnie zaś teraz. Ja zaś, nie ociągając się, zanurzę je w Moim Miłosierdziu, jeżeli poprosicie Mnie o to tą Krucjatą Modlitwy.

Krucjata Modlitwy (106) O Miłosierdzie dla młodych ludzi, którzy nie uznają Boga

Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę
dusze tych Bożych dzieci,
które Ciebie nie znają,
które nie uznają Twojej Miłości
i które nie przyjmują Twojej Obietnicy.

Wylej Twoją łaskę nawrócenia i daj im życie wieczne.

Bądź miłosierny dla tych wszystkich,
którzy nie wierzą w Twoją Obecność
i którzy nie będą poszukiwać pokuty za swoje grzechy.
Amen.

Moja umiłowana Reszto Armii, Moim najgorętszym życzeniem jest to, abyście poszukiwali młodych dusz, agnostyków oraz tych, którzy nie wierzą w Boga. Oni są waszym priorytetem. Proszę was, abyście przyciągali wszystkie narody, wyznania, rasy i religie pod Moją Ochronę. Gdy przyprowadzicie do Mnie takie dusze, Ja udzielę im wspaniałych Darów oraz obietnicy, że zostaną zbawieni.

Ważne jest, abyście nie pominęli tych, którzy nie wykazują żadnego zainteresowania własnym zbawieniem. To są zagubione dusze, za którymi Ja tęsknię, i będę podążał za nimi do każdego zakątka, każdej szczeliny i do każdego kraju, dopóki nie będę ich mógł przyciągnąć do Mojego Królestwa.

Pamiętajcie o tej prośbie. Pamiętajcie, że Moim pragnieniem jest dotrzeć do tych, którzy Mnie nie znają, i do tych, którzy znać Mnie nie chcą.

Wasz Jezus