Jedyna woda, niezbędna Bożym dzieciom do przeżycia, będzie pochodzić z Drzewa Życia

piątek, 10 maja 2013, godz. 16.40

Moja wielce umiłowana córko, błogosławieni są ci, których porusza Prawdziwe Słowo Boże, gdyż będą oni pierwszymi, którzy powstaną i wejdą do Mojego Nowego Królestwa.

Ci, którym nie zostało przekazane Moje Święte Słowo, łącznie z krajami, gdzie jestem potępiony, są pierwszymi duszami, do których muszę dotrzeć. Bez ich własnej winy zostali oni od urodzenia tak wychowani, by negować istnienie Boga, Sprawcy i Stwórcy wszystkiego, co Istnieje. Będę dążył do tego, aby ich przez tę Misję nawrócić, i obiecuję, że kiedy tylko zostanie im ukazana Prawda w czasie Ostrzeżenia, zostaną oni szybko przyciągnięci do Mojego Miłosierdzia. Nigdy nie opuszczę tych, którzy zostali oszukani poprzez fałszywe doktryny, gdyż oni są bezsilni i potrzebują Mojej Miłości i Miłosierdzia.

Moim pragnieniem jest, aby Moi wyznawcy przygotowali się teraz na — długą i trudną —wspinaczkę po drabinie, prowadzącej do duchowej doskonałości. Ci z was, którzy zostali pobłogosławieni Darem rozeznania Mojego Głosu, zawartego w Księdze Prawdy, mają wobec Mnie powinność. Oto co musicie uczynić: Użyjcie Daru, którego wam udzieliłem, aby przygotować się do duchowej doskonałości, jaka jest od was wymagana, teraz, kiedy Ja buduję Moją resztę armii na ziemi. Waszym zadaniem jest dopomóc tym, którzy są zbyt słabi, zbyt dumni i zbyt uparci, aby przyjąć Moją Dłoń Miłosierdzia. To dzięki wam będę w stanie wszystkim duszom — włącznie z tymi, które sobie nie zasługują na Moje Miłosierdzie — udzielić zbawienia, które jest im potrzebne, aby na zawsze żyć w Mojej Chwale.

O, jakże cudowne jest to Moje chwalebne Królestwo. Gdybyście mogli tylko je ujrzeć, to ani jeden z was nie pisnąłby już ani jednego słówka przeciwko Mnie. To będzie wasz nowy dom — miejsce, gdzie wy i wasza rodzina będziecie zażywać nieprzemijającej ekstazy, pokoju, miłości i radości, w połączeniu z tym wszystkim, co zostało przez Mojego Ojca stworzone dla waszego szczęścia. Myślcie o tym jako o nowym miejscu zamieszkania, podobnym do ziemi, kiedy została ona stworzona, tylko że Nowe Niebo i Nowa Ziemia nie będą posiadać żadnego morza. Jedyna woda, niezbędna Bożym dzieciom do przeżycia, będzie pochodziła z Drzewa Życia, gdzie wszelkie życie będzie podtrzymywane.

Każda potrzeba będzie zaspokojona, a miłości będzie w nadmiarze, tak iż o żadnym niezadowoleniu nie będzie mogło być mowy. Śmiech, miłość, radość, (wspaniałe) barwy i wspaniałe rzeczy — których żaden człowiek nigdy nie widział podczas swojego życia na ziemi — będą obecne w obfitości. Szczęście, które dla was na ziemi jest nie do pojęcia, będzie Darem dla każdego z was — każdego, kto otrzyma klucz do Mojego Królestwa.

Życie, które was oczekuje, przyozdobione jest wspaniałymi Darami, a wy będziecie nieprzerwanie pozostawać w stanie pokoju, z miłości do Mnie. Będę królował w jedności ze wszystkimi Bożymi dziećmi, a żadne z waszych pragnień nie pozostanie niezaspokojone, tak wielka jest Moja miłość. Jest to jedyne życie, o które musicie zabiegać, gdyż po tym Wielkim Dniu, kiedy Ja po was przyjdę, żaden inny rodzaj życia nie będzie istniał.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.