Wzmogą się cuda, które obiecałem światu — dzięki Moim Krucjatom Modlitwy

sobota, 11 maja 2013, godz. 20.20

Moja wielce umiłowana córko, nie liczy się to, że trzeba — z Mojego powodu — przetrzymać ból odrzucenia, gdyż Moje Słowo nigdy nie umrze. Ono się wzmocni i stanie się jeszcze głośniejsze, aż wreszcie, jak potężny wicher, tak się nasili, że Mój Głos, niczym grzmot, poniesie się poprzez całą ziemię. Tylko niewielu nie usłyszy Mojego Głosu, ale nawet ci, którzy Mnie odrzucają, będą w dalszym ciągu o Mnie mówić. Nie będą w stanie tego zignorować.

Jak każde dziecko, które zrodziło się ze swej matki, tak i Boże dzieci — łącznie z tymi, które odmawiają uznania Boga — będą ku Niemu przyciągane, gdyż nie będą miały jak się temu oprzeć. Niczym noworodek, którego łączy więź ze swoją matką, tak i każde dziecko Boga rozpozna swoich poprzez dotyk, dźwięk i zapach. Kiedy Obecność Boża dotknie ich dusz, Boże dzieci będą to rozpoznawały. Tak właśnie jak Ja rozpoznaję Moich, tak i ci, którzy Mnie kochają, odpowiadają na Moje wołanie.

Moja córko, Święta Wola Boża jest Potężna i pokona wszystkich, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu. Kiedy masz wrażenie, że Misja ta budzi tyle sprzeciwu i nienawiści, musisz zawsze pocieszać się Moją Uroczystą Obietnicą. Obietnicą, że uratuję wszystkie dusze, tak aby Mój Nowy Raj niebawem został przedstawiony ludzkości, i aby przy tym cierpienie było ograniczone do minimum. Cierpienie może zostać zredukowane dzięki modlitwom Reszty Mojej Armii, ponieważ  obdarzam ich szczególnymi łaskami.

Wzmogą się cuda, które obiecałem światu — dzięki Moim Krucjatom Modlitwy — i wielu doświadczy uzdrowień i nawróceń. To dzięki tym cudom dam się poznać nawet tym najzatwardzialszym sceptykom. To dzięki Krucjatom Modlitwy sługom Moich Chrześcijańskich Kościołów zostanie okazane Moje Miłosierdzie, a wkrótce wielu z nich zostanie udzielony dowód autentyczności tych Orędzi.

Moja Wola się wypełni i nikt Jej nie powstrzyma. Wielu Mojej Woli się sprzeciwi, zniesławiając Moje Słowo i opluwając ciebie, Moja córko, ale ich nienawiść zostanie starta, a oni niedługo otworzą oni swoje serca, gdyż nie będą posiadać żadnych wątpliwości, że ten, kto ich woła, to jest ich Mistrz. Ja Jestem Naczyniem, w którym zostaną oni oczyszczeni. To tylko dzięki Mnie otrzymają jedyną możliwą ochronę przed antychrystem. O moją ochronę należy się ubiegać, a Pieczęć Boga Żywego musi zostać ofiarowana tak wielu duszom, jak tylko to możliwe.

Bądźcie posłuszni Moim wskazówkom, a wszystko będzie dobrze. Jeżeli zignorujcie Moje ostrzeżenia i będziecie próbowali na własną rękę zwalczać niesprawiedliwości, które staną się powszechne, kiedy świat będzie kierowany ręką bestii — nie okażecie się wystarczająco silni. Przyjmijcie Moje Dary, a pozostaniecie niewzruszeni, mając to poczucie, że wy sami, wasze rodziny i wasi przyjaciele jesteście przeze Mnie chronieni.

Wasz Jezus