Moje Słowo jest końcowe. Jest ostateczne. Nie może istnieć żadne inne słowo

poniedziałek, 13 maja 2013, godz. 16.38

Moja wielce umiłowana córko, w tym czasie Moja reszta armii rozrośnie się bardzo szybko i rozprzestrzeni się na pięćdziesiąt osiem krajów. Pojawią się między wami liderzy, a wy musicie jednoczyć się tam, gdzie się znajdujecie, formując Grupy Modlitewne Jezus dla Ludzkości.

Najpierw przyprowadźcie do waszej owczarni tych wszystkich, którzy są Moimi naśladowcami, a następnie nastawcie się na tych wszystkich, którzy naśladują różne inne rodzaje doktryn. Ja nigdy nie mógłbym postawić jakiejś jednej duszy ponad inną. Pragnę, abyście opowiedzieli wszystko tym, którzy we Mnie nie wierzą, a Ja im obiecuję, że ujrzą Prawdę w czasie Ostrzeżenia. Będzie im trudno się Mnie wyprzeć, gdyż Ja pochłonę ich dusze w taki sposób, który ich zadziwi i zaszokuje. Mój Duch Święty zstąpi na wszystkie narody, pośród których Moje Grupy Modlitewne są założone.

Pomnożę ilość cudów, których świadkami właściwie już się staliście, kiedy uleczyłem umysł, ducha i ciało tych nieszczęśliwych i chorych pomiędzy wami. Poznacie Mnie poprzez Moją Obecność, którą wszczepię w tych, którzy proszą o Moje łaski. Zaiste jesteście pobłogosławieni — wy, dzieci tego pokolenia, których takie rzesze zostały wybrane, aby cieszyć się życiem wiecznym w Moim Królestwie, które nie ma końca. Śmierć zostanie przez was pokonana. Zło zostanie pochłonięte mocą waszej wytrwałości, a grzech już nigdy więcej nie zepsuje waszych dusz.

Moje dzieci, jest tak wiele pracy do wykonania. Pozwólcie, abym wam poprzez Moje Krucjaty Modlitwy przewodził, bo Krucjaty te otworzą wasze oczy na Prawdę. A gdy raz dostrzeżecie Prawdę, będziecie rozpoznawać w swych sercach, co macie czynić. Jedno wam radzę — kiedy jesteście odrzucani za mówienie Prawdy, musicie zachować milczenie. Módlcie się za takie dusze, aby i one mogły otrzymać łaskę przyjęcia Księgi Prawdy.

Moje Słowo jest końcowe. Jest ostateczne. Nie może istnieć żadne inne słowo. Wszyscy, którzy twierdzą, że mówią w Moim Imieniu, licząc od czasu, gdy rozpoczęła się ta Misja, czyli od listopada 2010 roku, nie posiadają prawa, aby tak czynić, gdyż nie pochodzą oni ode Mnie. Ale ci prorocy, którzy przyszli przed tą Misją, a którzy także mówią w Moim Imieniu, są błogosławieni i nadal będę ich chronił. Mój Głos mówi do świata poprzez te Orędzia. Moja umiłowana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, również mówi do Jej wizjonerów i także Jej Misja jest pobłogosławiona przeze Mnie.

Wiedzcie, że armia szatana ma w swoich szeregach fałszywych proroków, którzy przemawiają słodkim głosem. Działając na was ukajająco, przymilając się wam i kamuflując się za pustymi obietnicami, będą głosili dokładne przeciwieństwo tego, co Ja wam mówię. Wiedzcie, że tylko Mój Głos powie wam Prawdę. Tylko Mój Głos powie wam o nadchodzących wydarzeniach, które naprawdę będą miały miejsce. Nikt inny nie może i nie otrzyma prawa, aby przemawiać w Moim imieniu, Jezusa Chrystusa, czy w imieniu Mojego umiłowanego Ojca.

Niech to objawienie będzie dla was otuchą, a także wiedzcie, że tylko Trójca Święta nawiązuje z wami w ten sposób kontakt — z Ogniem, pochłaniającym wszystkie dusze, które są wolne od pychy i pełne dla Mnie pokornej miłości.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.