Świat się rozraduje, bo — wraz z Moim Kościołem w Rzymie — nacje żydowskie zostaną przetrzebione

piątek, 17 maja 2013, godz. 14.02

Moja najdroższa córko, odsłaniam przed tobą z poufałością Mój Ból i Cierpienie, przeżywając — ponownie — konanie, które wycierpiałem w Ogrodzie Oliwnym.

Wówczas przyczyną Mojego Bólu, wywołanego przez diabła, który ukazał mi wizje z przyszłości, było pogaństwo, które w waszych czasach pochłonie ziemię. Odczułem już wtedy nienawiść, jaką w stosunku do Mnie, Jezusa Chrystusa, obecnie można w świecie zauważyć.

Moje cierpienie jest spotęgowane faktem, że ludzkość ciągle w pełni nie pojęła Ofiary, jaka została przeze Mnie złożona za jej dusze. Moje Ukrzyżowanie dokonało się, aby ocalić każde jedno pokolenie, łącznie z tymi dziś żyjącymi na świecie. Mój Ból w tym obecnym czasie jest ogromny, a Moje Cierpienie zaczyna manifestować się w tobie i w innych duszach ofiarnych, tak abym mógł uratować tych najbardziej wyniszczonych pomiędzy wami.

Wylewam gorzkie łzy, a Moje Serce drży, gdy grzech w waszych krajach rozszerza się poprzez prawodawstwo, które zmusza niewinne dusze do stawania wobec pokusy. Będą one teraz nie tylko miały wrażenie, że grzech jest usprawiedliwiony, ponieważ prawa w ich krajach go dopuszczają, ale będą one także oskarżane o łamanie praw swoich krajów, jeżeli będą bronić Mojego Świętego Słowa.

O, jak jesteście oszukiwani! Jak daleko odeszliście ode Mnie! Jak bardzo Mnie obrażacie. Usłyszcie Mnie teraz wy, na których spoczywa odpowiedzialność głoszenia Mojego Słowa. Waszym obowiązkiem w każdym czasie jest strzec Mojego Świętego Słowa. Wasza przysięga oznacza posłuszeństwo wobec Mojego Słowa i Mojego Nauczania, tak jak to było w trakcie tworzenia się Mojego Kościoła na ziemi. Nigdy nie odchodźcie od Prawdy. Przygotujcie wasze dusze, gdyż wkrótce zostaniecie zmuszeni, aby, wbrew waszej woli, wyprzeć się Mnie, poprzez Sakramenty. Cały czas musicie być czujni z powodu wielkich zmian, jakie mają nadejść.

Wzywam całą ludzkość, aby odpowiedziała na Mój Głos, Głos Prawdy, Głos Miłości, Głos Waszego Mistrza. Wkrótce Mnie ujrzycie. A wtedy pajęczyny opadną z waszych oczu i Prawda stanie się dobrze widoczna. Musicie wiedzieć, że kiedy zaświta dzień Mojego Miłosierdzia, już bardzo niedługo potem będzie miało miejsce Moje Drugie Przyjście. I podczas gdy Ja tak tęsknię, abyście wszyscy zwrócili się do Mnie, to szlocham z boleści nad duszami, które są dla Mnie stracone.

Muszę przestrzec tych, którzy próbują stanąć Mi w drodze, podczas kiedy ratuję dusze, że Ja was ukarzę, jeżeli będziecie nadal przeciwstawiać się Słowu Bożemu. Nie mówię tu o tych Orędziach — chociaż Jestem zasmucony, że Mnie nie słuchacie — ale mówię o znoszeniu Mojego Świętego Słowa w waszych narodach.

Światłość będzie walczyć z ciemnością. Światło Boga utrzymuje was przy życiu. Ciemność was unicestwia. Moje Światło będzie stawało się coraz jaśniejsze i jaśniejsze, dopóki Moja Najświętsza Eucharystia nie zostanie usunięta. Wówczas ono zgaśnie. Wtedy to Mój Kościół się rozpadnie i wydawać się będzie, że umarł. Świat się rozraduje, bo — wraz z Moim Kościołem w Rzymie — nacje żydowskie zostaną przetrzebione. Będzie to największe oszustwo, jakie spotka ludzkość; ci zaś, którzy przyjmą tę ohydną formę pogaństwa, zostaną zmiecieni w powodzi. A następnie, po tym jak przez ziemię przetoczą się pożary, Mój Kościół podniesie się na nowo, w pełni swojej chwały. Dla grzeszników, którzy odrzucają Moją Dłoń, będzie to koniec, ale dla tych, którzy Mnie kochają, będzie to początek życia wiecznego.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.