Gdy Duch Święty jest obecny, rozprzestrzenia się On jak ogień i powiela Słowo Boże w wielu językach

sobota , 18 maja 2013, godz. 13.16

Moja wielce umiłowana córko, Dar Ducha Świętego jest bardzo często błędnie rozumiany. Jest On drogocennym Darem Boga i jest wylewany na ludzkość z powodu Boskiej Wspaniałomyślności. Jest On udzielany wszystkim z wielką miłością, ale nie każdy Go przyjmuje. Nie każdy znajduje się w stanie, umożliwiającym przyjęcie tego Daru. Ci, którzy wierzą, że na ten Dar zasługują, twierdząc, że Mnie znają, i których wykształcenie obejmuje każdy aspekt teologii, niekoniecznie są przygotowani, aby ten Najświętszy Dar otrzymać.

Przez okres dziesięciu dni w Wieczerniku Moja umiłowana Matka musiała cierpliwie wyjaśniać Moim apostołom znaczenie pokory. Bez pokory nie możecie być napełnieni tym Darem z Nieba. Niektórzy z Moich apostołów myśleli, że jako wybrani uczniowie są lepsi niż zwykli ludzie, gdyż znajdowali się bliżej Mnie, i że inni automatycznie powinni padać im do stóp. Ale przecież to nie było wcale to, czego Ja ich uczyłem. Moja Matka spędziła wiele długich godzin, wyjaśniając im, jak pycha może zablokować przedostanie się Ducha Świętego do ich dusz.

Kiedy Duch Święty wchodzi do duszy, przynosi On ze Sobą wiele Darów. Może to być Dar Poznania, Dar Języków, Dar Mądrości, Dar Miłości, Dar Uzdrawiania czy Dar Proroctwa. Jeśli chodzi o Moich apostołów, to wkrótce sobie uświadomili —  jak tylko ten Dar otrzymali — że nigdy nie mogą dopuścić, aby, poczynając od tego czasu, grzech pychy zbrukał ich Misję. Bo gdy tylko pycha zagości w tej osobie, która otrzymała Ducha Świętego, Duch Boży zanika, a Jego miejsce zajmuje duch ciemności.

Ciemna dusza nie jest w stanie wylać z siebie Światła Bożego na innych. Może rozsiewać tylko ciemność. Ciemność ducha zwodzi innych. A jest ona szczególnie zwodnicza, jeżeli pochodzi od kogoś, kto jest postrzegany przez innych jako święty uczeń lub też jako ekspert w zakresie Moich Nauk. Wszystkim, co jest tego rezultatem, jest nienawiść, niepokój i poczucie beznadziejności.

Aby otrzymać Dar Ducha Świętego, wasze dusze muszą zostać oczyszczone i stać się wolne od grzechu pychy, w przeciwnym bowiem wypadku Dar ten nigdy nie zostanie wam udzielony. Gdy Duch Święty jest obecny, rozprzestrzenia się On jak ogień i powiela Słowo Boże w wielu językach. Przyniesie On uzdrowienie umysłu, ciała i duszy oraz sprowadzi wraz ze Sobą mądrość, jaka może pochodzić tylko od Boga. Wywoła On rozszerzenie się globalnego nawrócenia.

Wtedy przyniesie to owoce, dzięki którym poznacie, gdzie Duch Święty jest obecny. Obfitość każdego z możliwych Darów, łącznie z cudami z Nieba, już teraz zostały dla dobra wszystkich objawione w Księdze Prawdy — Księdze, która została ludzkości obiecana na te czasy. Przyjmijcie Ją z wdzięcznym sercem i podziękujcie Bogu za ten jeden z ostatnich Darów z Nieba, zanim nie nastąpi Wielki Dzień.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.