I właśnie wtedy, kiedy o Mnie zapomną, Mój Kościół powstanie z martwych, jak i Ja zmartwychwstałem

niedziela, 19 maja 2013, godz. 20.08

Moja wielce umiłowana córko, w Moim Nowym Raju śmierć nie będzie już posiadać władzy nad tymi dziećmi Boga, które Go miłują.

Te orędzia, niestety, spowodują niepotrzebny strach u tych, którzy wierzą, że gdy Ziemia zostanie odrzucona na rzecz Nowego Nieba i Ziemi, to czeka ich śmierć. To nie jest prawdą. Ci, którzy znajdą u Mnie łaskę i którzy przyjmą Moją Dłoń Miłosierdzia, otrzymają Dar życia. Nawet ateiści, niewierzący, niechrześcijanie i ci przynależni do różnych innych wyznań zwrócą się do Mnie i przyjmą Mój Dar po tym, jak Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Stanie się to wtedy, kiedy pokonam bestię, gdyż Ja obdarzę Życiem Wiecznym miliardy dusz, które żyją na świecie.

Grzech, zaszczepiony przez bestię Adamowi i Ewie, przestanie istnieć. Moje Miłosierdzie go pokona. I właśnie tak, jak grzech niszczy ciało, Moje Światło sprowadzi na ludzkość Życie Wieczne. Śmierć, choroba, starość nie będą w Moim Raju istniały. Moje wybrane dzieci — miliardy tych dzieci — będą posiadać idealne ciało i duszę, będąc zjednanymi z Bożą Wolą Mojego Ojca.

On, Mój Ojciec, podarował Życie Wieczne Adamowi i Ewie, a oni je odrzucili. Tak więc wszystkim ich potomkom został odmówiony Dar Raju i Życia Wiecznego. Teraz nareszcie to się zmieni. Moje Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie musi obecnie zostać odegrane na nowo w tym ostatnim akcie Mojego Przymierza. Mój Kościół był, tak samo jak i Ja, prześladowany, teraz zaś będzie znosił bestialskie cięgi, bolesny atak, i wyda się to miażdżącą klęską. A kiedy zostanie ukrzyżowany i odrzucony na ubocze, wyda się być wypalonym i zapomnianym.

Pogaństwo będzie kwitnąć. Ale ponieważ będzie ono pod wpływem i przewodnictwem diabła, zachowa ono ostrożność, aby nie zdradzić swych prawdziwych korzeni. Zostanie ono światu przedstawione jako nowa forma sprawiedliwości społecznej — nowa forma humanizmu — gdzie wszystkie potrzeby człowieka są zaspokojone. Potrzeby te będą uwzględniać prawo do grzechu, ale grzechy te będą, lekceważąc Boga, postrzegane jako moralne prawa człowieka.

O jakże odrażająca dla Mnie, Jezusa Chrystusa, będzie ta niechlubna, jedna światowa religia. Nie dość, że odwrócą się do Mnie plecami, to jeszcze tam, gdzie będzie wystawiany Mój krzyż, wprowadzą satanistyczne symbole, i to w wysoce groteskowym stylu. Moja Hostia zostanie wyrzucona. Na kościelnych ołtarzach będzie składany inny rodzaj ofiary. To ją, bestię, będą otwarcie wielbić, a ona w zamian za to obdarzy ich wieloma mocami. Oto dlaczego wielu będzie wierzyć, że ci, którzy będą zarządzać tą ohydą, będą posiadać cudotwórcze moce. I choć będzie się wydawać, że podążają oni za dobrym i sprawiedliwym kościołem, nie będzie on niczym innym jak ciemnością.

W kościołach tych będzie można stać się świadkiem nabożeństw i obscenicznych zachowań — i choć kościoły te zostaną zbudowane, aby oddawać cześć Mnie, Jezusowi Chrystusowi, Ja tam nie będę Obecny. I właśnie wtedy, kiedy o Mnie zapomną, Mój Kościół powstanie z martwych, jak i Ja zmartwychwstałem. Odżyje on na nowo w publicznych miejscach. Wówczas zgromadzę wszystkie Moje dzieci, które zachowały wierność Mojemu Słowu, oraz te, których oczy zostały otwarte na Prawdę. I wtedy wzniesiemy się do Nowego Raju wraz z tymi, którzy zmarli, ale którzy oczekiwali na ten Wielki Dzień.

Ci, którzy Mnie odrzucą po tym, jak podejmę każdą z możliwych prób, aby ocalić ich dusze, zostaną odrzuceni precz. Wtedy rozpocznie się Moje Królowanie i uformuje się królestwo, obiecane Mi przez Mojego Ojca.

Nigdy nie lękajcie się przyszłości, ponieważ tylko Moje Królestwo zadowoli wasze biedne, smutne serca. Tylko Moje Nowe Królestwo obdarzy was Życiem Wiecznym.

Musicie modlić się za każdego jednego z was z osobna, abyście stali się godni otrzymania tego Wspaniałego Daru.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.