Najpierw przyjdą do Mnie ci z kościołów chrześcijańskich. Potem, z czasem, Żydzi zawrócą i ostatecznie Mnie zaakceptują

poniedziałek, 20 maja 2013, godz. 22.52

Moja wielce umiłowana córko, gdy ta Misja powiększa się, Moje Słowo będzie wypowiadane w wielu językach. Moje Orędzia, przekazywane tobie obecnie, rozpalą Moje Święte Słowo zawarte w Nowym Testamencie. Orędzia Moje przypomną światu Słowo Boże, które mieści się w Najświętszej Biblii.

Ja nie piszę na nowo Słowa, Ja po prostu przypominam wam, co ono dzisiaj oznacza. Ja także przemawiam do świata, aby przygotować dusze na Moje Drugie Przyjście, gdyż Ja nie chcę, aby one zostały zatracone. Z wielką miłością i radością patrzę, jak Moi wierni wyznawcy akceptują Mnie takim, jakim Ja Jestem. Ci, którzy natychmiast wiedzieli, że to Ja, Jezus Chrystus, jest Tym, Który mówi do nich poprzez te Orędzia, są pobłogosławieni. To ci, którzy nigdy nie zwątpili. Potrafią oni odczuwać Moją Obecność. Moje Słowo przeszyło ich serca jak miecz. Duch Mój dotknął ich dusz. Oni wiedzieli. Rozpoznali Mnie i jakże oni za to cierpią.

Wy, Moje najdroższe dzieci, wiecie, że gdy odpowiedzieliście na Moje Wezwanie, to Ja obdarzyłem was szczególnym Darem – błogosławieństwem, które pomoże wam wytrwać na tej ścieżce do życia wiecznego. Potrzebujecie tych darów, ponieważ będziecie stanowić kręgosłup Mojej Reszty armii i będziecie wieść innych, którzy ostatecznie za wami podążą.

Wielu ludzi, ze wszystkich narodów, będzie za wami podążać, kiedy nie będą mieli się gdzie zwrócić, by móc dzielić się Moim Nauczaniem. Wszyscy ci wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi, otrzymają nowe Dary, aby im dopomóc zjednoczyć się dookoła świata w jedności ze Mną. Najpierw przyjdą do Mnie ci z kościołów chrześcijańskich. Potem, z czasem, Żydzi zawrócą i ostatecznie Mnie zaakceptują. Wszystkie inne religie uświadomią sobie Prawdę Mojego Nauczania i oni także za Mną podążą. Ale nie wszyscy z nich przyjmą Prawdę, nawet jak będzie Ona zaprezentowana im wprost przed ich oczyma.

Są także niewierzący, a wielu z nich jest dobrymi ludźmi. Wykorzystują oni ludzki rozum, aby wymyślać wszystkie powody ku temu, dlaczego Bóg nie Istnieje. Pomimo to oni, łącznie z wieloma im podobnymi chrześcijanami, którzy są letni w wierze – przybiegną do Mnie pierwsi. Serca ich zostaną odemknięte, a ponieważ ujrzą oni wyłącznie świadectwo, które Ja przynoszę, będą wiedzieć, że to Ja ich Wzywam. Nie będą się oni Mnie opierać, tak jak te uparte dusze, które myślą, że więcej wiedzą – o Mojej uczynionej obietnicy, by powrócić i przedstawić Ostateczne Przymierze – niż Ja.

Każde zadanie, jakie wam dam, doprowadzi do tego, że coraz to więcej i więcej narodów podejmie Mój Krzyż, aby utworzyć ścieżkę wiodącą ku Mnie. Nigdy się nie wahajcie, aby kroczyć u Mojego boku, gdy Ja was Wzywam, ponieważ kiedy odpowiadacie na Moje Wezwanie, to niszczycie moc zła. Zło może stać się przyczyną waszego bólu, ale kiedy pozwolicie, abym was Ja prowadził, to możecie pokonać każdą przeszkodę na waszej drodze.

Kocham was i prowadzę, tak samo jak i chronię Moje grupy modlitewne dookoła świata.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.