Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

Krucjata Modlitwy (110) Dla kapłanów — o pozostanie wiernym Twojemu Świętemu Słowu

Krucjata Modlitwy (110) Dla kapłanów — o pozostanie wiernym Twojemu Świętemu Słowu

O mój najdroższy Jezu, błagam Ciebie,
zachowaj mnie mocnym i odważnym,
abym potrafił bronić Prawdy w Twoim Najświętszym Imieniu.


Błagam Cię żarliwie, udziel mi Łaski, której potrzebuję,
abym nieustannie dawał świadectwo Twojemu Świętemu Słowu.

Uczyń mnie zdolnym do tego,
abym się oparł naciskom, by promować kłamstwa,
wiedząc w sercu swoim, że one Ciebie obrażają.

Dopomóż mi pozostać wiernym Twojemu Świętemu Słowu
aż do dnia mojej śmierci.
Amen.

Prawda was wyzwoli. Kłamstwa was zniszczą

niedziela, 23 czerwca 2013, godz. 18.37

Moja wielce umiłowana córko, jakże pęka Moje Serce z powodu cierpienia Moich biednych, umiłowanych sług, którzy teraz zaczynają zauważać zamieszanie, które zostaje wprowadzane do wnętrza Mojego Kościoła. Oto co mam im do powiedzenia. Pozostańcie i czyńcie to, co konieczne, aby Mi służyć pod skrzydłami Mojego Kościoła. Zachowajcie niezłomność w Moim Nauczaniu. Nie akceptujcie nowych oraz tak zwanych teologicznych wyjaśnień co do tego: Kim Ja Jestem, co Ja uczyniłem dla ludzkości oraz w jaki sposób powrócę, aby dopomnieć się o wszystkie Boże dzieci, które przyjmują Moje Miłosierdzie. Ufajcie tylko Mojemu Świętemu Słowu przekazanemu wam przez Moich apostołów i zawartemu w Biblii Świętej. Tego, co się różni od Sakramentów Świętych lub od tego, co wam powiedziano na temat konieczności zbawienia — nie przyjmujcie.

Ja Jestem Prawdą. Została wam przekazana Prawda. Tylko Prawda może ocalić wasze dusze od potępienia. Prawda was wyzwoli. Kłamstwa was zniszczą. Jeżeli odmówicie tę modlitwę, to Ja uroczyście obiecuję każdemu z was z osobna, Moi najdrożsi wyświęceni słudzy, nadzwyczajne Łaski, po to, abyście mogli wytrwać w obliczu prześladowań, jako że wasza wiara zostanie wypróbowana do wszelkich granic.

Krucjata Modlitwy (110) Dla kapłanów — o pozostanie wiernym Twojemu Świętemu Słowu

O mój najdroższy Jezu, błagam Ciebie,
zachowaj mnie mocnym i odważnym,
abym potrafił bronić Prawdy w Twoim Najświętszym Imieniu.

Błagam Cię żarliwie, udziel mi Łaski, której potrzebuję,
abym nieustannie dawał świadectwo Twojemu Świętemu Słowu.

Uczyń mnie zdolnym do tego,
abym się oparł naciskom, by promować kłamstwa,
wiedząc w sercu swoim, że one Ciebie obrażają.

Dopomóż mi pozostać wiernym Twojemu Świętemu Słowu
aż do dnia mojej śmierci.
Amen.

Moi wyświęceni słudzy, udzielę wam jeszcze jednego słowa ostrzeżenia.

Musicie bronić Daru (Sakramentu) Pojednania i rozpoznać, że tylko ci, którzy szukają skruchy za swoje grzechy oraz akceptują Mnie, Jezusa Chrystusa, jako klucz do swojego zbawienia, przyłączą się do Mnie w Raju.

Wasz Jezus

Gdy Mojego Syna uznaje się za grzesznika, to wiedzcie, że jest to największe bluźnierstwo

niedziela, 23 czerwca 2013, godz. 18.18

Gdy Mojego Syna uznaje się za grzesznika, to wiedzcie, że jest to największe bluźnierstwo

Moja najdroższa córko, jak zareagowaliby rodzicie, gdyby wiedzieli, że ich dzieci stoją w obliczu śmierci? Czy nie walczyliby aż do ostatniej kropli krwi, aby ocalić je od każdej krzywdy? Oto właśnie powód, dla którego Ja interweniuję obecnie na świecie, polecając Mojemu Synowi, aby powiedział Prawdę, aby ocalić życie Moich dzieci.

To małe rzeczy w życiu wywierają wielkie następstwa na światową skalę. Pszczoła — której zachowanie ulega zmianie tam, gdzie nie wytwarza się pyłek kwiatowy — będzie miała bezpośredni wpływ na życie, które istnieje na ziemi. To dzięki Kościołowi Mojego Syna na Ziemi podtrzymywane jest życie dusz. Bez Prawdy Kościół Mojego Syna nie może podtrzymać życia. A zatem, jeżeli kłamstwa przenikają przez mury Kościoła, to bez Mojej interwencji będzie mieć to silny wpływ na życie dusz.

Życie to zostanie zniszczone, a stanie się to wówczas, gdy Kościół zwróci się przeciwko Temu, Który Go stworzył. Zaraza ta będzie miała bezpośredni wpływ na cały świat, włącznie z tymi, którzy nie wierzą w życie pozagrobowe. Dotknie ona nawet tych z innych religii, którzy nie pochodzą ode Mnie. Kiedy kłamstwa infekują Mistyczne Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, na ziemi, to wywołają one chorobę. Choroba, jeżeli nie zostanie zwalczona, doprowadzi do śmierci. Dlatego też, jako Bóg i Ojciec całego Stworzenia, nie będę stał z założonymi rękoma i pozwalał na to, aby Moi wrogowie niszczyli dusze Moich dzieci.

Kiedy macie od czynienia z kłamstwami, to wydobywają się one z ust oszustów, kłębiąc się jak pogmatwana mieszanina bezsensu. Kłamstwa, które w zasadzie już się rozpoczęły, są redagowane językiem ubranym w pokorę, ale maskują największe łgarstwa przeciwko Prawdziwej doktrynie Kościoła. Uznajcie je za to, czym one są — przesłaniem, aby nakłonić was do popełniania grzechu. Gdy Mojego Syna uznaje się za grzesznika, to wiedzcie, że jest to największe bluźnierstwo, gdyż to nie jest możliwe.

Wysłałem Mojego Syna, jako człowieka w ciele, takiego samego jak wy wszyscy, poza jednym wyjątkiem. Narodził się bez grzechu i dlatego też nie był w stanie go popełnić. Każdy, kto czerpie z Prawdy, a następnie ją przekręca, aby wprowadzić nowe znaczenie dotyczące Ukrzyżowania Mojego umiłowanego Syna — jest kłamcą. Nie przychodzi on ode Mnie i jest wrogiem Mojego Syna.

Patrzcie teraz, Moje małe dzieci, jak bestia i demony — które ona wysyłała, aby porwać was ode Mnie — włóczą się pośród was. Musicie pozostać mocni. Zawsze musicie wiedzieć, że Mój Syn przekazał wam Prawdę, gdy chodził po ziemi oraz kiedy umarł za wasze grzechy. Złożył On w ofierze Swoje Ciało, aby was odkupić, ale On nigdy nie stał się grzesznikiem, gdyż On nie jest jednym z was.

Musicie pozostać wierni Mojemu Słowu i Nauczaniu Mojego Syna. Jeżeli tego nie zrobicie, to popadniecie w pokusę, by zaakceptować kłamstwa, a one nie przyniosą wam nic innego, jak wieczne cierpienie.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, bo to nigdy nie jest możliwe

piątek, 21 czerwca 2013, godz. 11.50

Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, bo to nigdy nie jest możliwe

Moja wielce umiłowana córko, ponieważ pogaństwo nadal rozprzestrzenia się jak wirus poprzez świat, człowiek zaczyna zajmować pozycję Boga. Wiele sekt nie przyjmuje Istnienia Prawdziwego Boga, a w zamian za to oddaje cześć bestii w jej świątyniach. Te biedne dusze, których miłość do samych siebie ma swoje źródło w niepohamowanej ambicji, założyły świątynie, które w bezczelny sposób czczą szatana. Dla wielu postronnych osób świątynie te wydają się być kościołami, które czczą Boga, ale nie dajcie się oszukać. Bowiem wyłącznym ich celem jest adorowanie bestii, która obiecuje im życie wieczne. Obiecuje im ona, że zdobędą oni raj wieczystej rozkoszy, jeżeli będą hołdować miłości samego siebie, co jednak jest zastąpieniem miłości do Boga.

Obietnice, które złożyła im bestia, rozmawiająca z nimi w przejrzysty sposób, są zaplanowane, by ich zwieść, aby uwierzyli w kłamstwo: Że, jeżeli umieszczą przed ołtarzem bestii, tego fałszywego bożka, którego czczą zamiast Mojego umiłowanego Ojca, swoje żądania dotyczące doczesnych rozkoszy oraz zaspokojenia swojego ego, to zostaną one spełnione. Jeżeli przedłożą swoje potrzeby ponad potrzebami innych, to, jak wierzą, zostaną wyposażeni w wielkie bogactwo, władzę i wolność.

Ludzie ci, zachęcani są do stawiania siebie ponad Bogiem oraz do poszukiwania takich mocy, aby byli oni w stanie pokonać Niebiańskie Królestwo Boże. Niestety, powodowani czystą chciwością, uczynią wszystko, co konieczne, aby dopiąć swoich ambicji odnośnie bogactwa oraz kontrolowania innych. Będą niszczyć innym życie. Będą zabijać, aby osiągnąć swoje cele; oni także codziennie przeklinają Boga.

Przeklinając Boga, celebrują czarne msze, z których wiele jest odprawianych w sekrecie, a uczęszczają na nie wpływowi ludzie, włącznie z tymi, którzy twierdzą, że służą Bogu w Jego kościołach. Ich satanistyczne ceremonie są czymś na porządku dnia, a oni dumni są ze swojej działalności. Z butą ogłaszają swoje budynki świątyniami, gdyż nie posiadają żadnego wstydu w swoich duszach. Świątynie te są założone, aby oddawać hołd szatanowi, nie Bogu, ale oni chcą, abyście uwierzyli w coś wręcz przeciwnego.

Zostaną oni przeze Mnie ukarani za swoje zbrodnie przeciwko ludzkości oraz za bluźnierstwa przeciwko Bogu, bo są tego winni. Wielu z nich przeklina Mojego Ojca, używając zwrotów, które są zarezerwowane tylko dla Niego. Mój Ojciec powiedział: „Ja Jestem Początkiem.” Oni mówią „Ja Jestem”, aby podkreślić swoją miłość własną, i będą kopiować każdy święty akt, gest oraz powtarzać słowa, które zostały przekazane światu przez Boga — po to, aby Go zbezcześcić.

Ich świątynie, w czasie Wielkiej Kary, zostaną przez Boga zdruzgotane i staną się jałowe i puste, pozbawione wszelkiej władzy nad dziećmi Boga. Oni jednak, podobnie jak wszystkie Boże dzieci, otrzymają szansę, by odrzucić szatana, zanim nie nadejdzie Wielki Dzień. Niektórzy przyjmą Moją Dłoń Miłosierdzia, ale wielu ją odrzuci, gdyż zawierzą diabelskim kłamstwom, które bestia wyryła w ich duszach.

Wierzą, że — kontrolując świat, rozwijając swoją wiedzę o wszechświecie, kontrolując życie poprzez wydłużanie ludzkiego życia, jak i poprzez uszczuplanie populacji świata — staną się jak Bóg.

Szatan jest bardzo ostrożny co do tego, w jaki sposób usidla ich dusze. Ukazuje im wspaniałe wizje przyszłości, mówiąc im, że ona do nich należy. Opowiada im o ważnych wydarzeniach, które będą mieć miejsce w przyszłości, która na nich czeka — że będą one ich wygraną. Wszystko to są kłamstwa. Nic z tego, co on im mówi, nie jest prawdą. Szatan posiada wiele zdolności, które zostały mu przyznane przez Boga, jako Lucyferowi, jednemu z najpotężniejszych aniołów w hierarchii Mojego Ojca. Pokazuje on swoim naśladowcom przepiękne wyobrażenia chwalebnej przyszłości, o której twierdzi, że będzie należała do nich, o ile oddadzą mu swoje dusze. A oni wierzą jego obietnicom o tej przyszłości.

Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, bo to nigdy nie jest możliwe. Tylko od Boga może pochodzić proroctwo. Nikomu nie został przekazany ten Dar, który może spływać wyłącznie z Ust Boga. Szatan nie potrafi przepowiedzieć przyszłych wydarzeń, których szczegóły mogą zostać przekazane jedynie Bożym prorokom. Jeżeli wierzycie obietnicom szatana, wasze życie staje się kłamstwem, a Życie Wieczne nie może do was należeć, dopóki nie zaakceptujecie Prawdy.

Bóg obiecał wam Życie Wieczne. Moja Obietnica, że ponownie powrócę i zabiorę was do Raju, jest Prawdą. Nie obrażajcie Boga, odrzucając Prawdę.

Wasz Jezus

Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. A jest to jedno i to samo

środa, 19 czerwca 2013, godz. 3.00

Moja wielce umiłowana córko, spełnia się obecnie Moje życzenie, by uformować rdzeń Mojej Armii na ziemi. Jak małe żołędzia zostaną oni rozrzuceni; i rozrosną się oraz rozprzestrzenią się wszędzie dookoła.

Moja córko, fundament to jest ważna sprawa. Tak, jak niemowlę, które formuje się w łonie matki i potrzebuje czasu i starannej opieki, aby dobro tego dziecka zostało zagwarantowane – otrzymuje ono pożywienie z placenty. Będzie ono rozwijać się powoli, ale w doskonały sposób, aż ostatecznie łono (org. macica) wydali go i będzie ono gotowe żyć życiem ustanowionym dla niego przez Mojego Ojca.

Narodziny Reszty Mojej Armii będą wyglądać tak samo. Wymagać to będzie wielkiego przygotowania, zanim będzie ona gotowa zająć swoje miejsce w świecie, ale jej fundament jest solidny, a dusze, które są jej cegiełkami, scalą się ze sobą w jedno, aby zbudować potężną Armię. Następnie Armia ta w sposób nagły się rozprzestrzeni i rozrośnie wszędzie, i to z taką siłą, że stanie się niemożliwe, aby ją zignorować. Ci w szeregach Reszty Mojej Armii nie będą posiadać swojego ego, pychy czy potrzeby, aby polegać na naukowych weryfikacjach Mojego Słowa, a tego będzie się od nich wymagać, aby udowodnić Bożą Prawdę.

Nauka jest Darem Bożym, ale nauka nie potrafi wyjaśnić Misterium Boga. Tak więc ci, którzy posiadają potrzebę zaspokojenia logicznymi wyjaśnieniami tego, w jaki to sposób Ja rozmawiam z Bożymi dziećmi na ziemi, będą obecnie rozczarowani. Nie ma żadnej takiej odpowiedzi, która by ich usatysfakcjonowała.

Jednym z największych Darów ofiarowanych człowiekowi jest miłość. Miłość nie może być wyjaśniona naukowo czy udowodniona, gdyż pochodzi z Ducha Bożego. Jest ona obecna w każdym z was. Odczuwacie ją. Jest ona ogniwem, które spaja ludzkość ze sobą, a której to nie udało się podważyć mocom zła.

Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. A jest to jedno i to samo. Bez miłości nie posiadalibyście waszego życia. Miłość was zjednoczy, utrzyma waszą siłę, zachowa was razem. Miłość dopomoże wam przyprowadzić do Mnie dusze.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (109) O Dar Zaufania

Krucjata Modlitwy (109) O Dar Zaufania

O Mój Najdroższy Jezu,

Dopomóż mi Tobie zaufać.

Zaufać Twojej Obietnicy, że znowu powrócisz.

Przyjąć Prawdę o Twoim Powtórnym Przyjściu.

Zaufać Obietnicy Boga Ojca, skoro On powiedział, że odda Tobie Twoje Królestwo.

Pomóż mi zaufać Twojemu Nauczaniu, Twojemu Planowi zbawienia świata.

Pomóż mi, dzięki Łasce, przyjąć Twoje Dary.

Dopomóż mi Tobie zaufać, tak abym pozbył się obaw, a przez to dopuścił, by Twoja Miłość zalała moje serce i duszę.

Amen.

Nie wolno wam ulec trwodze, gdyż to, co Ja Obiecuję, należy do was i jest waszym Dziedzictwem

poniedziałek, 10 czerwca 2013, godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, świat musi się dowiedzieć, że bliski jest Czas Mojego powrotu. Ten Mój Czas już się rozpoczął, jako że usiłuję pokierować ludzkość ku Sobie, zanim nastąpi Mój Wielki Dzień.

Tym razem przygotowuję was wszystkich, pomimo że wielu to zignoruje. Czynię to z miłością do każdego jednego z was, których tak miłuję, do każdego jednego z was, za których wydałem Moje Ciało. Staniecie się świadkami Mojej Interwencji, kiedy otworzę oczy ludzkości, a będzie to wyraźnie widoczne.

Nastąpią cuda, gdy Moja Misja zostanie zaakceptowana. Pozwolę odczuć Moją Obecność i dam Się poznać dzięki Dziełom Wielkiego Miłosierdzia. Ten plan istnieje po to, aby was z powrotem przyciągnąć — aby zawrócić tych z was, którzy już nie wierzą, że Ja Istnieję — w kierunku Mojego Chwalebnego Zbawienia.

Ja Jestem Królem, Który będzie Królował w Nowym Raju, obiecanym Mi przez Mojego Ojca.  Wy, którzy Mnie nie znacie, usłyszcie Mnie teraz: Moimi jesteście. Przynoszę wam Życie, ale nie takie, jakie znacie na tej Ziemi, lecz Życie Wieczne.

Nie wolno wam ulec trwodze, gdyż to, co Ja Obiecuję, należy do was i jest waszym Dziedzictwem.

To właśnie z tego powodu się narodziliście, z powodu tego Królestwa, aby Bóg, Mój umiłowany Ojciec, mógł na nowo stworzyć świat, tak jak to było na początku. On jest Początkiem, ponieważ On go stworzył. On jest Końcem, gdyż kiedy nastanie Wielki Dzień, nie będzie więcej cierpienia, jako że Nowy Początek — Życie Wieczne — zostanie podarowane tym, którzy zaakceptują Miłość Boga. Musicie mieć więcej zaufania, stać się mniej cyniczni i przyjąć Wspaniały Dar Życia, który może pochodzić wyłącznie od doskonałego Boga.

Tylko Bóg może stworzyć taki cud — Dar Życia.

Tylko Bóg może ofiarować wam Życie Wieczne, kiedy śmierć zostanie już pokonana, a wraz z nią wszelkie zło.

Musicie wyczekująco patrzeć w przyszłość. Musicie spróbować  dać posłuch tym Orędziom, gdyż będą one dla was liną ratunkową, której będziecie potrzebować, gdy nadchodzące dni staną się ciemniejsze.

Jest Moim Pragnieniem, by nikt z was nie poddał się niepokojowi, zmartwieniom, przerażeniu czy smutkowi, gdyż Mój Chwalebny Dzień oznacza, że Ja obetrę każdą łzę, usunę wasz ból, smutek i cierpienie oraz oczyszczę was Moją Wielką Chwałą.

Doświadczycie, nareszcie, prawdziwego szczęścia wiecznego.

Wszystko, co kiedykolwiek wyobrażaliście sobie jako stan, w jakim żyje się Niebie — będzie waszym.

Jeżeli teraz nie jesteście w stanie Mi odpowiedzieć z powodu braku zaufania, to Ja wam pomogę, jeżeli Mnie wezwiecie. Poproście Mnie o Dar Ufności poprzez tę Krucjatę Modlitwy.

Krucjata Modlitwy (109) O Dar Zaufania

O Mój Najdroższy Jezu,

Dopomóż mi Tobie zaufać.

Zaufać Twojej Obietnicy, że znowu powrócisz.

Przyjąć Prawdę o Twoim Powtórnym Przyjściu.

Zaufać Obietnicy Boga Ojca, skoro On powiedział, że odda Tobie Twoje Królestwo.

Pomóż mi zaufać Twojemu Nauczaniu, Twojemu Planowi zbawienia świata.

Pomóż mi, dzięki Łasce, przyjąć Twoje Dary.

Dopomóż mi Tobie zaufać, tak abym pozbył się obaw, a przez to dopuścił, by Twoja Miłość zalała moje serce i duszę.

Amen.

O, jakże Ja tęsknię za tym, aby was pocieszyć, przynieść wam ulgę w waszych obawach, zmartwieniach i troskach. Jakże Ja pragnę uczynić to przejście tak bezbolesnym, jak to jest tylko możliwe, abyście nie musieli cierpieć z ręki bestii, której działalność ujawni się poprzez wrogów Boga.

Jeżeli zupełnie Mi zaufacie i zawierzycie siebie Mojemu Miłosierdziu, to Ja uroczyście obiecuję, że Moje Miłosierdzie skróci ten czas, kiedy ludziom będzie pisane coraz bardziej cierpieć  z powodu nikczemności tych, którzy chcą spowodować to wasze cierpienie.

Przysięgam, że Moja Interwencja — dzięki cudom — obudzi tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, aby uświadomić sobie Prawdę. Jeżeli Prawda o Bogu zostanie zaakceptowana przez tych, którzy w rzeczywistości nie rozumieją Mojej Obietnicy, że ponownie powrócę, ale którzy pomimo to przyjmą ją w swych sercach, to wówczas cierpienie zostanie zmniejszone, a Ja okażę Miłosierdzie miliardom dusz.

Niemniej wasze zaufanie do Mnie pomoże wam ujrzeć Prawdę. Kiedy przyjmujecie Prawdę, przyjmujecie Klucze do Mojego Nowego Królestwa.

Wasz Jezus

Gdy Nowa Jerozolima opuszczać się będzie na ziemię, podczas gdy rozbrzmiewać będzie dźwięk trąb, światłości napełnią niebo i wszystko zamrze w milczeniu

niedziela, 9 czerwca 2013, godz. 23.15

Moja umiłowana córko, ból fizyczny, który dokucza ci w tym czasie, znosisz dlatego, aby ocalić dusze, które są tak bardzo oddalone ode Mnie, że gdybyś ty Mnie jako dusza ofiarna nie ofiarowała go, to zostałyby one utracone dla Mnie na zawsze. Nieustannie pamiętaj, jak bardzo Mnie to rani i jak łamie Moje Serce, jeżeli tracę chociażby jedną duszę.

Moja Miłość wobec ludzkości pozostaje niezmienna, ponieważ nic nie mogłoby Mnie powstrzymać od miłości do każdej jednej, najdroższej duszy. Kocham je tak bardzo, że Dar, którego tobie udzieliłem, Moja córko, dar widzenia wszystkich dzieci Boga tak, jak On je widzi, w czystości serca — nigdy nie ustanie. Oto dlaczego tak bardzo cierpisz, Moja maleńka. To nie z powodu tych, których złośliwość ci ubliża — ale z powodu tych dusz, które znajdują się w potwornej ciemności, a przeznaczenie których ciebie przeraża — znosisz te nowe cierpienia fizyczne.

Proszę, zrozum, że kiedy stajesz się niecierpliwa i rozdrażniona z powodu tych bolesnych prób, iż są one niczym w porównaniu do intensywnego cierpienia, które spotka te dusze, które zabierze bestia. Będzie ono niczym w porównaniu do cierpienia dusz, które muszą wytrzymać ból w Czyśćcu. Jakże niewiele będzie ono dla ciebie znaczyć, kiedy ujrzysz, jak Ja będę wyrywać ze szponów bestii te dusze, które w przeciwnym wypadku nie byłyby w stanie siebie ocalić.

Moja córko, niezależnie od tego, jak bolesne jest to cierpienie, nie będzie się ono liczyło, kiedy zjednoczę Boże dzieci, gdy Raj pełen Chwały zstąpi owego Wielkiego Dnia. Gdy Nowa Jerozolima opuszczać się będzie na ziemię, podczas gdy rozbrzmiewać będzie dźwięk trąb, światłości napełnią niebo i wszystko zamrze w milczeniu, a następnie, zanim nastąpi ostatni już moment, śpiew anielskich głosów dotrze do każdej duszy. A będzie to ostania godzina, kiedy Ja przybędę sądzić żywych i umarłych.

Wasz Jezus

Obsesja Moich dzieci na punkcie dóbr światowych oraz ich służalczość wobec majątku osobistego — oddziela je od Boga

sobota, 8 czerwca 2013, godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, gdy ludzkość pogrąża się głębiej w grzechu, wtedy ludzie podążają za poszukiwaniem dóbr materialnych, wierząc, że ugaszą one ich rozdzierający ból, który odczuwają w swym wnętrzu, gdyż nic nie jest w stanie przynieść im pocieszenia, skoro są tak daleko odsunięci ode Mnie. Nie pomyślą oni o Mnie nawet przez jedną chwilkę, tak pochłonięci są swoim zabieganiem o dobra materialne — będące bezużytecznymi rzeczami, które nic ze sobą nie niosą poza pożądaniem, aby mieć więcej i więcej.

Istnieją zaś i tacy, których miłość do światowych ponęt oznacza, że stali się nienasyceni. Poszukują większego i, jak w to wierzą, bardziej wartościowego dobytku. Ostatecznie budują samym sobie świątynie. I to wtedy wpadają w rozpacz, ponieważ im więcej bogactwa i luksusu gromadzą, tym bardziej stają zdezorientowani i zaburzeni. Utracą oni zainteresowanie dla innych ludzi i wkrótce staną się odizolowani, kiedy zostaną pochwyceni w pajęczynę, usnutą przez złego ducha, aby złapać ich i zniszczyć ich dusze.

Obsesja Moich dzieci na punkcie dóbr światowych oraz ich służalczość wobec majątku osobistego — oddziela je od Boga. Wasza miłość do mienia osobistego niszczy waszą miłość bliźniego. Staniecie się egoistami do takiego stopnia, że zobojętniejecie na nieszczęścia innych. I oto w taki sposób okażecie nieposłuszeństwo Bożemu Słowu.

Musicie zahamować to swoje dążenie do bogactwa. Wtedy wasze serca staną się bardziej czyste. Ale jeżeli dopuścicie, żeby ten podstępny grzech zaćmił wasz umysł, wtedy nigdy czystość duszy nie stanie się waszym udziałem i dlatego też nie będziecie godni, aby stanąć przede Mną. Ci, którzy są biedni, posiadają mniej, przez co trudniej jest im popaść w pokusę oddzielenia się ode Mnie. Ci, którzy są bogaci, są nędzarzami w tym sensie, że muszą się wiele nauczyć, zanim będą mogli stać się pokorni w Moich Oczach.

Nauczcie się, że jeżeli człowiek stawia przyjemności światowe wyżej niż Mnie, wtedy nie będzie on w stanie przygotować swojej duszy do tego, aby wejść do Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

Dokonam cudów na całym świecie, aby sceptykom udowodnić, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, który wysłał Mojego proroka, aby przygotował was wszystkich na Moje Drugie Przyjście

piątek, 7 czerwca 2013, godz. 23.45

Moja wielce umiłowana córko, wszyscy ci, którzy znają Prawdę oraz akceptują proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca, muszą uznać, że On udzielił światu największego Miłosierdzia.

Teraz, kiedy przybliża się czas Mojego Drugiego Przyjścia, ci, którzy rozpoznają Mój Głos i którzy Mnie słuchają, muszą poświęcić swój czas, aby zapewnić to, że rozprzestrzenią Moje Słowo i że będą się modlić o zbawienie wszystkich swoich braci i sióstr.

Moi umiłowani uczniowie, wylewane są na was Moje Łaski i musicie zachować pewność, kiedy pomagacie innym przygotowywać się na Moje Drugie Przyjście. Nawet jeżeli obrzucają was obelgami, musicie zachować spokój. Misję tę będzie się mieszało z błotem, najbardziej ze wszystkich misji od czasu Mojego Ukrzyżowania, ale wiedzcie, że jest to Misja, która ocali miliardy dusz.

Oto nadchodzą Moje czasy. Nadchodzi — wyznaczony przez Mojego umiłowanego Ojca — czas dla Mnie, jak to zostało uzgodnione. Jest to czas Mojego Królowania, kiedy to Nowe Niebo i Nowa Ziemia złączą się w jedno. Tak, jak Wola Mojego Ojca spełnia się w Niebie, tak też spełni się na Ziemi. Wszystko będzie jednością. Nienawiść, cierpienie i moc zła przestaną istnieć. Bez względu na to, jak jest to trudne, każdy wysiłek, jaki teraz podejmiecie, aby zbawić wasze własne dusze, jak i wasze modlitwy, by ocalić innych — okażą się tego warte. Pozwólcie im wrzeszczeć na siebie, chłostać, tyranizować, wyzywać was od kłamców i traktować z okrucieństwem. Im bardziej będziecie cierpieć, tym więcej dusz do Mnie przyprowadzicie.

Ja wyrzeźbiłem tę ścieżkę i jest ona strzeżona przez wszystkich aniołów w Niebiosach. Każdy zły duch spowoduje zakłócenie, stworzy przeszkody i spróbuje zatrzymać was w kroczeniu ku Mnie, ale okaże się to bezużyteczne. One nie potrafią zatrzymać Mnie od sięgania ku wam czy przyciągania was bliżej. A będą was miliardy. Ci, którzy odmówią przygotowania się teraz, uczynią to z czasem. Nie wolno wam dopuścić do tego, aby was spowolnili, gdyż czas jest krótki.

Każdy jeden z was z Reszty Mojej Armii otrzyma szczególne Łaski, a Ja dokonam cudów na całym świecie, aby sceptykom udowodnić, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, który wysłał Mojego proroka, aby przygotował was wszystkich na Moje Drugie Przyjście.

Wasz Jezus

Bóg istnieje w każdej pojedynczej osobie urodzonej na tym świecie, niezależnie od jej wyznania czy wiary jej rodziców

sobota, 15 czerwca 2013, godz. 23.44

Ja Jestem twoim umiłowanym Jezusem, Który działa w twojej duszy. Nawet jeżeli na Mnie nie zwracasz uwagi, Ja tam Jestem. Działam w twojej duszy, gdyż oddałaś Mi ją, i dlatego też będziesz zawsze cierpieć dla Mnie i wraz ze Mną.

Dzisiaj, Moja córko, zwracam się do tych wszystkich, którzy mówią, że nie wierzą w Boga. Jeżeli nie wierzycie w Boga, to Ja muszę wyjaśnić wam teraz, jak możecie się dowiedzieć, że Bóg rzeczywiście Istnieje. Bóg istnieje w każdej pojedynczej osobie urodzonej na tym świecie, niezależnie od jej wyznania czy wiary jej rodziców. Bóg wywołuje za pomocą każdej formy życia stan podziwu i zachwytu, co zawsze wzbudza w duszach uczucie intensywnej miłości do innych Bożych Stworzeń.
Każdy jeden z was jest Stworzeniem Bożym. Taki jest fakt. Niektórzy z was rodzą się bardzo piękni. Niektórzy z defektami. Inni rodzą się ze strasznymi ułomnościami. Jednak wszyscy rodzą się, ponieważ Bóg na to zezwala.

Wielu z was usprawiedliwia udaremnianie życia Bożych dzieci, które są pozbawione doskonałości. Niektórzy z was mordują Boże dzieci w łonie matki, a następnie usprawiedliwią to przyczynami, z których większość jest egoistyczna. Za to zostaniecie potępieni, chyba że poprosicie Mnie, abym wam wybaczył. Otrzymacie przebaczenie, ale tylko wówczas, o ile prawdziwie żałujecie tego, co zrobiliście, i że przeklęliście Mojego Ojca.

Niektórzy z was rodzą się z ułomnościami, które powodują traumę w waszym życiu. Jakkolwiek ciężkim może to się wydawać, to cierpienie to zostało wam dane, by ocalić innych, którzy w przeciwnym wypadku przestaliby istnieć. Wiedzcie, że dusze, które znieważają Mojego Ojca i które nigdy nie poproszą o przebaczenie za swoje grzechy, skończą w ogniach piekła na całą wieczność. Wasze cierpienie pomaga je ocalić, gdyż one nie potrafią i nie ocalą samych siebie. Wy wybraliście to cierpienie, zanim się narodziliście. Możecie zaakceptować to teraz albo ewentualnie potem, jesteście jednak ocaleni dla Mojego Królestwa, gdyż Chwała będzie należeć do Was na wieczność.

Wasz Jezus

To z wnętrza Imperium Rzymskiego wzniesie się przeciwko Mnie wielka obrzydliwość

sobota, 15 czerwca 2013, godz. 16.48

Moja wielce umiłowana córko, tak samo jak Ja samotnie szedłem podczas powolnej i bolesnej wspinaczki na szczyt Góry Kalwarii, tak też iść będzie Reszta Mojej Armii.

Gdy kroczyłem po tym wzgórzu tortury, byłem otoczony setkami rzymskich żołnierzy, którzy blokowali tych ustawionych wzdłuż drogi, którzy chcieli Mi ofiarować pocieszenie. I chociaż nie było to konieczne, aby taka olbrzymia ilość żołnierzy strzegła tylko jednego mężczyzny, ich obecność miała dowieść wielu rzeczy. Chcieli oni pokazać Moim wyznawcom oraz każdemu, kto by próbował rozprzestrzeniać Prawdę Mojego Nauczania, kto tu rządzi. Ten akt agresji miał zagrozić oraz zastraszyć tych, którzy by się ośmielili okazać, że są Mi wierni.

Żydzi się Mnie wyparli, a następnie Mnie zdradzili. Rzymianie Mnie ukrzyżowali, ale to w Rzymie, jak pouczony o tym został Mój Umiłowany apostoł Piotr, założony został Mój Kościół na Ziemi, ponieważ życzyłem sobie, aby Mój Kościół został uformowany pomiędzy tymi, którzy Mnie prześladowali.

Teraz, kiedy Moje Drugie Przyjście jest w swoim przededniu i kiedy ta Moja Ostatnia Misja, dotycząca powtórnego przyjścia, aby ludzkości przynieść obiecane, ostateczne zbawienie, jest ujawniana, historia się powtórzy. Żydzi nadal będą się Mnie wypierać, dopóki nie odbędzie się Ostrzeżenie. Wrogowie Boga wszędzie powstaną przeciwko Mnie. Ci, którzy Mnie kochają i którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, Mnie zdradzą.

To z wnętrza Imperium Rzymskiego wzniesie się przeciwko Mnie wielka obrzydliwość. Babilon, kolebka Imperium Rzymskiego, gdzie znajdują się narody, które porzuciły Boga na rzecz fałszywych bożków, stanie się siedzibą, z której wszystkie kłamstwa zostaną wyplute.

Bestią z dziesięcioma rogami jest Europa, ale to w Rzymie powstanie armia przeciwko Mnie. Jeszcze raz staną się oni odpowiedzialni za ukrzyżowanie, zanim nie nastąpi Wielki Dzień. Doprowadzą oni do ostatecznej zniewagi, gdy ukrzyżują i zniszczą Moje Mistyczne Ciało na Ziemi. Moje Ciało to Mój Kościół. Ci, którzy oddzielą się od Mojego Ciała, wybierając podążanie za nową doktryną — zdradzą Mnie; przy tym jednak okażą oni tyle tupetu, by powstać i stwierdzić, że przychodzą ode Mnie.

W tym dniu, w którym zostanie przedstawiona Jedna Światowa Religia, którą zatwierdzą pewne odłamy w łonie Kościoła Katolickiego, jak jest to przepowiedziane — niebo się ściemni i wielki grzmot uderzy w ziemię. Odbędzie się to tak, jak to wydarzyło się w tej sekundzie, w której wydałem Swoje ostatnie tchnienie na Krzyżu, gdy Gniew Mojego Ojca spadł na Wzgórze Kalwarii. Kiedy to się stanie oraz gdy zostanie zdjęty symbol Mojego Jednego Prawdziwego Kościoła, a zastąpi go fałszywa pogańska obrzydliwość — to o tym musicie się dowiedzieć się: Bo oto wówczas kary jak ulewa uderzą w ludzkość, i to wszędzie.

Na niebiosach ukaże się wiele znaków, aby tych, którzy staną po stronie fałszywego proroka i jego kohorty, która wkrótce powstanie, oraz antychrysta — ostrzec, że ich dni są policzone. Zostanie im pokazane, co to znaczy zaznać Gniewu Mojego Ojca. Wielu biskupów i kapłanów uświadomi sobie na tym etapie Prawdę i zacznie zwalczać ohydę. Oni Mnie nie opuszczą i będą nadal przewodzić Mojemu Prawdziwemu Kościołowi na ziemi. Niestety, wielu nie zdobędzie się na odwagę, by tak zrobić, i staną się oni jak owieczki na rzeź prowadzone, ale będą się pocieszać, wiedząc o tym, że Ja nigdy ich nie opuszczę. Przyślę im wielką pomoc, Reszta Mojej Armii powstanie i będzie rozprzestrzeniać Ewangelię, mimo że wszędzie będą spychani na margines. Nauczać będą w każdym zakątku świata, a będą nieustraszeni. Ich miłość do Mnie zwycięży dzieło antychrysta. Ich posłuszeństwo wobec Mnie oraz ich odpowiedź na Moje Krucjaty Modlitwy ocali miliardy dusz.

I wtedy Mój Plan się wypełni.

Wasz Jezus

Bóg nie oczekuje od was, abyście wasz czas użytkowali kosztem swoich codziennych spraw albo kosztem czasu poświęcanego rodzinie i przyjaciołom

piątek, 14 czerwca 2013, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, kiedy człowiek zaczyna wierzyć, że jest nie do pokonania, wówczas jest zgubiony.

Tak wielu ludzi, którzy nie akceptują, że życie na Ziemi jest tylko małą częścią ich duchowej wędrówki w kierunku Mojego Królestwa, marnuje tak wiele drogocennego czasu. Czas, o który Mi tu chodzi, to czas, który jest wam dany przez Boga, a w którym to musicie żyć zgodnie z Jego Przykazaniami, jeżeli chcecie osiągnąć Życie Wieczne. Jeżeli nie akceptujecie Boga, to wówczas się od Niego odcinacie. Jeśli tak postępujecie, wasze życie zostanie ukrócone — tak więc zamiast Daru Życia Wiecznego, życie wasze zakończy się w momencie, kiedy umrzecie. Nie wolno wam marnować czasu, jaki został wam przyznany w tym życiu, na pogoń za bezużytecznymi rzeczami, które z czasem nie staną się niczym innym jak tylko prochem.

Bóg nie oczekuje od was, abyście wasz czas użytkowali kosztem swoich codziennych spraw albo kosztem czasu poświęcanego rodzinie i przyjaciołom. Oznacza to, że jeżeli cieszycie się owocami życia na ziemi, wcale nie stanowi to przeszkody, abyście mogli trzymać się dróg Pana.

Moja córko, pragnę oświadczyć, że — jeśli chodzi o Moje zamiary wobec ludzkości — istnieje wiele nieporozumień co do tego, czego Ja oczekuję w kwestii podążania za Moimi Naukami.

Śmiech jest rzeczą dobrą. Koleżeńskość jest istotną sprawą. Dobrze jest też cieszyć się ze spełnionego życia, o ile okażecie pokorę i oddacie chwałę Bogu, a następnie podziękujecie Mu za najmniejsze nawet przyjemności. Wszelkie Dary, jakie otrzymujecie w tym życiu dla dobra innych, mogą pochodzić tylko od Boga. To, jak te Dary wykorzystacie, będzie miało wagę przy zbawieniu waszej duszy, o ile Dary dostarczone wam przez Boga dzielone są z innymi. Niektórym są przyznane wspaniałe talenty, lecz wszystkie dusze rodzą się z Darami. Ich przeznaczeniem jest, aby wam pomóc — w pomaganiu innym. Ci, którzy narodzili się z talentem do robienia interesów, są zobowiązani, aby go dobrze wykorzystać z pożytkiem dla innych. Inni będą wykorzystywali swój Dar, aby troszczyć się o swojego bliźniego i aby wnosić radość w życie innych ludzi. Istnieją również takie dusze, które cierpią. Ich cierpienie jest także Darem, gdyż one dopomogą w zbawieniu innych dusz, a czyniąc tak, zdobędą największy Dar ze wszystkich — Życie Wieczne.

Życie jest nie bez powodu darem Boga. Służy ono oddawaniu Chwały Bogu oraz zachęcaniu Jego dzieci, aby się z Nim już ostatecznie zjednoczyć, kiedy życie się przemieni. Dzieci Boże są przygotowywane na tę przemianę — gdy wreszcie chwalebne Życie Wieczne, obiecane Adamowi i Ewie, będzie do nich należeć.

Jest ważne, aby próbować okazywać innym tyle miłości i współczucia, ile byście oczekiwali, abym Ja wam okazał, kiedy przyjdę Sądzić. Każdego dnia musicie pytać samego siebie: Czy każdy uczynek, jakiego dokonaliście, sprawiłby Bogu przyjemność? Czy ja osobiście robię wystarczająco wiele, aby przestrzegać Przykazań Bożych? Czy ich nie łamię, a jeżeli tak, to jakie będą tego konsekwencje?

Jeżeli zlekceważycie potrzeby innych, to i wasze potrzeby będą zignorowane. Jeżeli umyślnie zranicie jakiekolwiek dziecko Boże, to będziecie cierpieć. Jeżeli zabijecie któreś z Bożych dzieci, to nie będziecie mieć życia. Życie na ziemi — chociaż może ono przynieść wiele miłości, radości i nadziei — jest pełne prób. Musicie stawić czoła każdej próbie oraz musicie zaakceptować, że jest to częścią Bożego planu oczyszczenia Jego dzieci.

Jeżeli żyjecie życiem nieuznającym Boga, to żyjecie życiem dopasowanym do waszych własnych pragnień. Jeżeli nie wprowadzacie w nie norm wyznaczonych przez Boga, to zgubicie waszą drogę. Jeżeli zabłąkacie się zbyt daleko, tak iż nie będziecie mogli znaleźć waszej drogi powrotnej, wówczas musicie się modlić, aby za sprawą Łaski Bożej otrzymać pomoc.

Każda pojedyncza prośba skierowana do Boga — o ile służy ona dobru waszej duszy oraz potrzebom tych, których kochacie —  zawsze spotyka się z odpowiedzią.

Wasz Jezus

Reszta Moich wyświęconych sług podpisze deklarację wierności wobec nowej, jednej religii światowej

środa, 5 czerwca 2013, godz. 17.45

Moja wielce umiłowana córko, coraz więcej z Moich wyświęconych sług odpowiada, wreszcie, na Moje Wołanie, chociaż taki wybór oznacza dla nich bardzo samotną wędrówkę.

Ich powinność tkwi w posłuszeństwie wobec swoich przełożonych, gdyż Ja przyznałem Mojemu Kościołowi na ziemi władzę, aby on zarządzał wszystkimi dziećmi Bożymi. Oni, Moi wyświęceni słudzy, muszą dostosować się do wszystkich instrukcji udzielonych im przez Mój Kościół, aż do dnia, w którym Moje Sakramenty zostaną zmienione. A wówczas będą musieli być Mi posłuszni.

Wy, Moi wyświęceni słudzy — którzy nie wierzycie w przepowiedziane proroctwa, mówiące o tym, że Mój Kościół na ziemi zostanie zniszczony od wewnątrz — musicie się tak modlić, abym utrzymał was w mocy i wierności Mojego Nauczania, aż nastanie dzień ciemności, który wymiecie wszelką Moją Obecność ze Świętych Tabernakulów dookoła świata. Bo, gdy to nastąpi, wówczas będziecie musieli być posłuszni Mnie, Jezusowi Chrystusowi.

Niech nie trwożą się wasze serca, ponieważ kiedy głosicie wyłącznie Prawdę Mojego Nauczania oraz udzielacie Sakramentów w taki sposób, w jaki byliście nauczeni, to stanie się to waszą zbawienną Łaską. Ale jeżeli — i gdy — zostaniecie pouczeni, aby odrzucić Prawdę Mojego Kościoła na ziemi, to oto nastanie czas, kiedy będziecie musieli dokonać rozeznania.

Ów dzień jeszcze nie nadszedł, ale kiedy zostaniecie poproszeni przez tych z waszych najwyższych szeregów, aby wyrzucić Świętą Eucharystię, to wtedy zrozumiecie, że została wam (teraz) przekazana Prawda.

Kiedy zostaniecie poproszeni o przyjęcie pewnych doktryn — zanim ten dzień ciemności nadejdzie — które wasze serca rozpoznają jako takie, które przenigdy  nie zostałyby przeze Mnie rozgrzeszone, to wówczas uświadomicie sobie tę straszliwą, unicestwiającą rzeczywistość, jaka oczekuje Kościół.

To tylko ci odważni i mężni pośród was staną w obronie Prawdy, gdy zostanie podjęta próba tego, abyście zaakceptowali pogańskie kłamstwa, oni wtedy pozostaną Mnie wierni. Będą kontynuować udzielanie Sakramentów Chrztu, Komunii Świętej, Spowiedzi, Bierzmowania, Małżeństwa oraz Ostatniego Namaszczenia.

Reszta Moich wyświęconych sług podpisze deklarację wierności wobec nowej, jednej religii światowej. I to wtedy nastąpi podział na dwie części: tych, którzy podążają za Prawdą, i tych, którzy zaakceptują prawa, które będą sprowadzały się tylko do jednego — zachłystywania się fałszywymi bożkami oraz do tolerancji grzechu.

Wielu z was nie będzie już dłużej oddawać Mi czci. Jeżeli nie pozostaniecie wierni wobec Mnie i będziecie karmić kłamstwami Moją trzodę, to wielu zostanie dla Mnie utraconych. A jednak, jeżeli te dusze uświadomią sobie, że zostały oszukane, Ja okażę im wielkie Miłosierdzie. Wy, choć posiadacie wykształcenie, pozwalające wam na rozumienie Moich Nauk, aby czcić Moje Święte Słowo i udzielać Najświętszych Sakramentów — wy będziecie tymi, którzy Mnie zdradzicie.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (108) Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii

Krucjata Modlitwy (108) Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii

Jezu, pomóż mi zdobyć się na odwagę, męstwo i odporność, aby powstać i aby można było na mnie liczyć, że będę mógł się przyłączyć do Twojej Reszty Armii oraz wspinać się na to samo Wzgórze Kalwarii, które Ty musiałeś przejść za Moje Grzechy.

Udziel mi mocy niesienia Twojego Krzyża i Twojego brzemienia, tak abym mógł dopomóc Tobie ocalać dusze.

Uwolnij Mnie od moich słabości.

Rozprosz moje obawy.

Zmiażdż wszystkie moje wątpliwości.

Otwórz moje oczy na Prawdę.

Pomóż mi oraz tym wszystkim, którzy odpowiedzą na to Wezwanie, aby nieść Twój Krzyż, aby podążać za Tobą z żarliwym i pokornym sercem i aby poprzez mój przykład inni zdobyli się na odwagę, by czynić podobnie. Amen.

Moja Droga jest bardzo prosta. Naśladujcie Mnie w taki sposób, w jaki zechcecie, ale musicie Mi oddawać cześć w Moich Kościołach Chrześcijańskich

wtorek, 4 czerwca 2013, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, wielu entuzjastycznie wspinać się będzie tą trudną Ścieżką Prawdy, właśnie tak samo, jak to było w drodze na Górę Kalwarię.

Jest to uciążliwa podróż, najeżona wieloma przeszkodami. Gdyż większość ludzi odczuje boleśnie tę wspinaczkę, jako że podczas jej trwania uświadomią sobie tak wiele, łącznie z faktem, że będzie się im okazywać pogardę za podążanie za Mną. Inni będą próbowali was zatrzymać oraz użyją każdego argumentu, aby was odciągnąć, tak abyście ode Mnie odeszli. Jeszcze inni będą wykrzykiwać okropności i skierują przeciwko wam oskarżenia, ale nie jako wobec żołnierzy Chrystusa, wezmą was bowiem za narzędzie szatana.

Następnie wam, kapłanom i sługom pośród was, zostanie nakazane, abyście Mnie opuścili przy tym ostatnim podejściu na szczyt. Podejście to jest symbolem Drogi Krzyżowej.

Wszyscy Ci, którzy Mnie naśladują, aby dopomóc w odkryciu na nowo Prawdy Mojego Nauczania w dzisiejszym świecie — w którym ludzie noszą klapki na oczach i nie potrafią odróżniać faktów od fikcji — będą cierpieć z powodu różnych rodzajów okrucieństwa. Oni, Moi umiłowani wyznawcy, będą zadręczani oskarżeniami, że należą do sekty. Ta szczególna zniewaga sugeruje, że ulegli zbałamuceniu i nie posiadają zdrowego umysłu. Musicie sobie uświadomić, że ten rodzaj oskarżenia jest zaplanowany po to, aby wzbudzić wątpliwości w waszym umyśle.

Moja Droga jest bardzo prosta. Naśladujcie Mnie w taki sposób, w jaki zechcecie, ale musicie Mi oddawać cześć w Moich Kościołach Chrześcijańskich, i to wszędzie, gdyż Ja nie posiadam żadnych innych domów na ziemi. Sekty używają innych domów poza Moim Kościołem. Kiedy zostaniecie poproszeni, aby opuścić Mój Kościół, nie będzie to niczym różnić się od czasu Moich Apostołów, podczas Mojego pobytu na ziemi, gdyż oni zostali poproszeni o to samo.

Zignorujcie te kpiny, drwiny oraz tych, którzy korzystają z Moich Nauk, a którzy następnie po to je przekręcają, aby potępić Moje Orędzia współcześnie wam przekazywane.

Kroczcie z podniesioną głową i idźcie do przodu z ufnością, gdyż ta walka pokona zło i kłamstwa, zasiane przez oszusta, który wtrącił w straszliwą ciemność niewinnych ludzi, nie dostrzegających tego, co się dzieje.

Ci, którzy odkryją, że nie mają siły czy męstwa, aby kontynuować — proszę, nie lękajcie się, gdyż Ja przyznam wam specjalne Łaski, jeżeli odmówicie tę Krucjatę Modlitwy (108) Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii

Jezu, pomóż mi zdobyć się na odwagę, męstwo i odporność, aby powstać i aby można było na mnie liczyć, że będę mógł się przyłączyć do Twojej Reszty Armii oraz wspinać się na to samo Wzgórze Kalwarii, które Ty musiałeś przejść za Moje Grzechy.

Udziel mi mocy niesienia Twojego Krzyża i Twojego brzemienia, tak abym mógł dopomóc Ci ratować dusze.

Uwolnij Mnie od moich słabości.

Rozprosz moje obawy.

Zmiażdż wszystkie moje wątpliwości.

Otwórz moje oczy na Prawdę.

Pomóż mi oraz tym wszystkim, którzy odpowiedzą na to Wezwanie w niesieniu Twojego Krzyża, aby podążać za Tobą z żarliwym i pokornym sercem i aby poprzez mój przykład inni zdobyli się na odwagę, by podobnie czynić. Amen.

Wasz umiłowany Jezus

Nigdy tego nie czyńcie, gdyż jest to grzech z kategorii tych, które mierżą Mnie z powodu swojej obłudy

środa, 12 czerwca 2013, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy w głównej mierze próbuję za pomocą tych Moich Świętych Orędzi dla świata ze wszystkich Moich Sił rozpalić dusze wierzących, to muszę jednak ponownie przestrzec tych, którzy krzywdząco wyrażają się o Moim Świętym Słowie. Bo skoro Ja poszukuję tych letnich w swej wierze dusz, to dlaczego ci z was, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu, muszą potępiać Prawdę, gdy Baranek Boży przekazuje ją wam przez te Orędzia?

Jaki człowiek przemawiałby do was w ten sposób, w Moje Święte Imię, i odważyłby się stanąć przed wami? Nikt. Tylko dzięki Mocy Boga Moje Słowo może zostać wam przekazane w tak prostym języku.

Człowiek nadal będzie grzeszył, niezależnie od tego, czy popełnia on grzechy, które są w otaczającym was świecie czymś pospolitym, czy też są to grzechy ciężkie. Wy wszyscy jesteście grzesznikami.

Żaden grzesznik nigdy nie może w Moim Imieniu rozgrzeszać innego grzesznika, chyba że dzieje się z to za przyczyną Mojego Autorytetu, kiedy Akt Spowiedzi uwalnia was na krótką chwilę od grzechu. Żaden grzesznik nie może też w Moim Imieniu innego grzesznika potępiać, gdyż nie posiada on takiego prawa. Kiedy potępiacie innych grzeszników, nawet jeżeli są oni winni najpoważniejszych wykroczeń przeciwko Bogu, to stajecie się taką sczerniałą duszą jak ta osoba, którą otwarcie potępiacie w Moim Imieniu.

Czyż nie wiecie, jaki sprawiacie Mi Ból i jaki wywołujecie smutek, kiedy ranicie jeden drugiego? Czy w ogóle Mnie nie zrozumieliście? Czyż nie pojęliście, dlaczego Ja za was umarłem? Wy, którzy ciągle nie rozumiecie Prawdy, musicie teraz Mnie posłuchać. Ja nie potępiam was za wasze grzechy, gdyż was kocham i przebaczę wam każdy grzech, niezależnie od tego, jak okropny by on nie był. Ale kiedy deklarujecie siebie, w Moim Imieniu, jako równych Mnie i osądzacie innego grzesznika, wykorzystując do tego Moje Imię — to Ja was także potępię.

Nikt z was, bez względu na to, jak Ja was kocham, nie może osądzać drugiego. Tylko Ja, Jezus Chrystus, otrzymałem od Mojego Ojca Władzę, aby sądzić ludzkość — nikt poza tym. Jeżeli popełnicie ten grzech, to będziecie musieli zostać skonfrontowani z Moim Wyrokiem. Nigdy tego nie czyńcie, gdyż jest to grzech z kategorii tych, które mierżą Mnie z powodu swojej obłudy.

Dla ludzkości już prawie nadszedł czas na doświadczenie Prawdy. Niewielu, łącznie z tymi, którzy wyznają Mi wierność, odpowie na Moje Wołanie, dopóki Mój Ojciec nie zrzuci wielu kar. Tak ślepi jesteście na Prawdę o Życiu Wiecznym, tak uodpornieni na Słowo Boże, że posłuchacie dopiero wtedy, kiedy kary zostaną na was sprowadzone.

Kiedy pierwsze spośród licznych kar na was spadną, wielu powie, że są to naturalne katastrofy; ale kiedy runą na was tak szybko jak ulewa i kiedy nie będziecie mieli dokąd uciec, dopiero wtedy będziecie wiedzieć, że to jest opadająca na was Boża Ręka.

Mój Ojciec potrząśnie całym światem. Ci z was, którzy wątpią, że On Istnieje, będą wiedzieć, że te wydarzenia nie mogą zostać przypisane jedynie naturze. Natomiast Ci z was, którzy we Mnie wierzą, ale którzy ośmieszają te Boże Orędzia — to wy przyznacie się do swoich błędów i będziecie chcieli wyciąć sobie języki, ponieważ już wkrótce sobie uświadomicie, jak wasze podłe słowa Mnie obrażają. Nie tylko, że przeklinacie Boga, ale uniemożliwiacie tej Bożej Misji ocalanie dusz.

Za każdą duszę, której Mi odmówicie, będziecie cierpieć na wieczność. Kiedy krnąbrnie staniecie naprzeciwko Boga, nie otrzymacie pozwolenia, aby tak się zachowywać. Pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak Ja kocham was — zainterweniuję, jeżeli podejmiecie próby sabotażu tego Dzieła Bożego w tej Ostatniej Misji, aby ocalić ludzkość.

Obecnie jest czas na to, aby Księga Prawdy została ofiarowana światu. Jeżeli Mnie naśladujecie, ale nie przyjmujecie Mnie teraz, gdy was Wzywam, nie martwcie się, gdyż Ja was za to nie osądzę. Ale jeżeli spróbujecie powstrzymać Mnie od ocalania Bożych dzieci, wtedy was powalę.

Wasz Jezus

Zbawiciel Ludzkości

Wasze pogańskie praktyki doprowadzą was do piekła

poniedziałek, 3 czerwca 2013, godz. 21.50

Moja wielce umiłowana córko, biczowanie, które znoszę w tym czasie, nie pochodzi tylko z nadciągającej zdrady w Moim Własnym Kościele, ale związane jest ono z fałszywymi, pogańskimi bożkami, które Mnie zastąpiły w dzisiejszym świecie.

Pogaństwo wzrasta bardzo szybko i zostaje przyjęte jako nowa popkultura, będąca alternatywą dla Jednego Prawdziwego Boga. Ta popkultura przyjmuje wiele postaci. Ale co najważniejsze, tym, którzy parają się praktykami „new age”, będzie ona przedstawiona jako nieszkodliwa rozrywka oraz jako ważny etap rozwoju osobistego — jako przejaw humanizmu i przejaw miłości siebie samego.

To ogólnoświatowe pogaństwo zostało przepowiedziane na czasy ostateczne, a większość ludzi nie potrafi go postrzec jako to, czym ono jest. Jest ono miłością siebie i fałszywych bożków, w których to wielu pokłada swoją wiarę z powodu tak zwanych magicznych dobrodziejstw, jakie — jak to oni wierzą — te bożki mają im do zaoferowania.

Wielu, którzy szukają rozrywek, aby wypełnić pustkę swoich dusz, czyni to poprzez płaszczenie się przed statuetkami Buddy, które stały się centrum ich życia, ich domów oraz ich miejsc pracy. Zostają oni ukołysani w poczucie duchowej błogości, gdy praktykują pogaństwo „new age”, takie jak joga, reiki i tak zwaną medytację. Zaraz potem będą odczuwać głęboką tęsknotę i będą nadal wierzyć w te wszystkie fałszywe obietnice, poczynione przez tych, którzy praktykują tę obrzydliwość. Gdyż jest to tym właśnie — formą okultyzmu, która oślepia wiele milionów dusz na Prawdę o Bogu.

Dowiedzcie się, że jakakolwiek doktryna — “new age” czy inna, która obiecuje wam wspaniały duchowy komfort, a która poczyniona jest po to, aby wam umożliwić realizację waszych egoistycznych celów — nigdy nie mogłaby pochodzić od Boga. Za wszelką cenę musicie unikać każdej doktryny, która nakazuje czczenie takich posążków, które nie pochodzą od Boga, czy w której jesteście proszeni, aby brać udział w praktykach, uwikłanych w okultyzm. Czyż nie wiecie, co one robią z waszą duszą, waszym umysłem i waszym ciałem? One je rujnują.

Tak wiele dusz zostało skażonych poprzez te praktyki, które otwierają drzwi do waszej duszy i pozwalają szatanowi oraz jego demonom was pochłaniać. Są to — gwarantuję to wam — bardzo potężne praktyki, które przyciągają złe duchy. Używanie kart tarota, jogi, reiki oraz pewnych rodzajów medytacji, które zawierają praktyki pogańskie — was zatruje. Z czasem możecie się rozchorować oraz zostać napełnieni czarną rozpaczą, ponieważ złe duchy wkroczyły w wasze życie, a szansa, żeby od tego się wyzwolić, jest bardzo niewielka.

W świecie obecne są oznaki szatańskich wpływów, a wiele demonów przychodzi zamaskowanych jako anioły światła. Oto dlaczego ci, którzy ulegają obsesji na punkcie kart aniołów — i którzy zaakceptowali tak zwanych wstępujących mistrzów, w tej kulturze aniołów — obejmują złego ducha, przedstawionego jako nieszkodliwa zabawa.

Inna forma pogaństwa to praktykowanie ateizmu. Ci z was, którzy są dumni ze swojego ateizmu, a którzy mogą prowadzić dobre życie, okazując innym życzliwość i ich kochając oraz traktując bliźnich z szacunkiem — wiedzcie, że Królestwo Niebieskie nie należy do was. Nie mogę przyjąć was do Mojego Królestwa po tym, kiedy już raz wydaliście z siebie ostatnie tchnienie, niezależnie od tego, jak łamie to Moje Serce. Jeżeli Mnie nie błagacie, abym was przyjął, zanim nie umrzecie, to Ja wówczas nie mogę wam pomóc, gdyż nie mogę ingerować w waszą wolną wolę. Ktokolwiek wam powie, że ateizm nie ma znaczenia — jest kłamcą. Prawda jest taka, że tylko ci, którzy Mnie przyjmują i którzy przyznają się do Boga, mogą wejść do Mojego Królestwa. Tak wielu z was, którzy żyjecie tak pogmatwanym życiem oraz wierzycie, że wszystko będzie dobrze, ma wiele do nauczenia się. Oto dlaczego Mój Ojciec udzielił zezwolenia, aby nastąpiło Ostrzeżenie — bez niego wiele dusz wpadłoby prosto do ogni piekła.

Bądźcie wdzięczni, że jest wam ofiarowywana Prawda, gdyż tylko nieliczni z Moich wybranych sług nauczają na temat niebezpieczeństw grzesznego życia, które dzisiaj prowadzicie, oraz na temat przerażających konsekwencji, do jakich może to doprowadzić.

Wasze pogańskie praktyki doprowadzą was do piekła. Wasz ateizm oddzieli was ode Mnie. Tylko pokuta może was ocalić. Posłuchajcie i przyjmijcie Prawdę — także gdyby była Ona dla was nieprzyjemna — a zostanie wam przyznany Dar Życia Wiecznego; życia, za którym już teraz tęsknicie, ale które nigdy waszym nie będzie, jeżeli będziecie adorować fałszywe bożki, a odrzucać Mnie, Jezusa Chrystusa. Wybór należy wyłącznie do was. Nikt inny nie może dokonać tego wyboru, gdyż Bóg ofiarował wam wolną wolę, aby wybierać pomiędzy dobrem a złem — i On nigdy wam tej możliwości nie odbierze, nawet jeżeli wybierzecie złą drogę.

Wasz Jezus

Obecny Jestem w Najświętszej Eucharystii poprzez Akt Przeistoczenia

niedziela, 2 czerwca 2013, godz. 22.15

Moja wielce umiłowana córko, muszę przypomnieć wszystkim Bożym dzieciom, Prawdę o Mojej Obietnicy ofiarowania ludzkości Daru Świętej Eucharystii.

Muszę przypomnieć wam o Mocy Najświętszej Eucharystii oraz o fakcie, że to Ja — wasz umiłowany Jezus Chrystus — Jestem tam prawdziwie Obecny. Wydałem Moje Ciało, aby ocalić was od wiecznego potępienia. Wydałem Moje Ciało po to, abym mógł pozostawać w waszych duszach.

Obecny Jestem w Najświętszej Eucharystii poprzez Akt Przeistoczenia. Wyjaśniłem to bardzo wyraźnie Moim Apostołom w czasie Ostatniej Wieczerzy. Dlaczego więc tak wielu z was nie akceptuje tego wspaniałego Daru, ofiarowanego wam tak wielkim kosztem? Jest to Mój Dar dla was. Moje Ciało i Moja Krew umocnią wasze dusze. Moja Boska Obecność podtrzymuje wasze dusze i przynosi — wszystkim tym, którzy akceptują Moją Świętą Eucharystię — specjalną Łaskę, która was przyprowadzi bliżej ku Mnie.

Jeżeli zaś dotrzymacie Mi towarzystwa podczas Adoracji Eucharystycznej, wyleję na was najwspanialsze Łaski. Niebawem stanie się dla was trudne, aby odejść ode Mnie i stanę się wam bliższy. Wasze serce splecie się z Moim Najświętszym Sercem.

Przenigdy nie wolno wam zapominać o Mocy Mojej Świętej Eucharystii, gdyż Ona utrzymuje Światło Mojej Obecności w świecie. Bez Mojej Prawdziwej Obecności w Eucharystii Świętej zgubilibyście się oraz niemożliwym by się dla was stało pozostanie w stanie Łaski.

Jeżeli będziecie pozbawieni Mojego Ciała, to zaczniecie odczuwać pustkę. Jeżeli oddzielicie się ode Mnie, pomimo że nadal moglibyście Mnie kochać, będziecie wówczas toczyć walkę, by pozostać w jedności ze Mną.

Wasz Jezus

Bóg nie jest zarozumiały. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, kochający, a jednak stanowczy w Swych pouczeniach wobec ludzkości

piątek, 31 maja 2013, 16.40

Moja wielce umiłowana córko, sposób, w jaki Ja ukazuję Siebie na tej ziemi Bożym dzieciom, ma tylko jedno źródło, a jest nim Duch Święty. Ja nie mogę dać im poznać Siebie Samego w żaden inny sposób.

Bez Obecności Ducha Świętego Głos Mój nie może być usłyszany. Tak więc, gdy Duch Święty jest zsyłany na wybraną duszę, to Mój Głos daje się poznać. Jednak należy pamiętać o tym, że Duch Święty może zamieszkać tylko w duszach, które słuchają i po prostu komunikują, jeżeli coś jest im przekazywane.

Kiedy Duch Święty natchnie ludzi, aby wypowiadali Słowo Boże, to takie dusze nie są w stanie się od tego uchylić. Nikomu — kto pisze, komunikuje, przemawia oraz twierdzi, że reprezentuje Słowo Boże, udzielone mu dzięki Mocy Ducha Świętego — nigdy nie wolno przekazywać swoich własnych interpretacji Mojego Najświętszego Słowa.

Nikt, kto głosi Słowo Boże i kto został do tego upoważniony przez Ducha Świętego — nigdy nie będzie się tym faktem przechwalał. Takie dusze wybrane nigdy nie potępią innej duszy w Moje Imię, nigdy też nie będą mówić źle o innych lub ich oczerniać. Jeżeli zauważycie, że tak się dzieje, to wiedzcie, że nie ma tu Obecności Ducha Świętego.

Tak wielu fałszywych proroków głośno wykrzykuje, przechwalając się faktem, że został im udzielony Dar Ducha Świętego, ale to jest kłamstwo. Poznacie kłamcę po tym, że będzie on twierdził, że posiada wiedzę, że ma dogłębne wykształcenie w teologii — i dlatego też wie więcej niż inni na Mój temat — a następnie stwierdzi, że zostało mu udzielone prawo, by potępiać innych, którzy twierdzą, że przemawiają w Moje Imię. Taka arogancja nigdy nie nie mogłaby pochodzić od Boga.

Bóg nie jest zarozumiały. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, kochający, a jednak stanowczy w Swych pouczeniach wobec ludzkości. On nigdy by nie udzielił zezwolenia żadnemu autentycznemu prorokowi, prawdziwemu uczniowi czy świętemu słudze, aby zranił czy obraził innego w Moje Imię.

Uważajcie na fałszywych proroków, którzy nie posiadają Daru Ducha Świętego, gdyż oni wywiodą was w pole. Powiodą was oni ścieżką w przeciwnym kierunku do tego, który Ja wybrałem dla każdego z was.

Wasz Jezus

Kłamstwa, bardzo często, są ubrane w dobroć

czwartek, 6 czerwca 2013, godz. 16.00

Moja wielce umiłowana córko, jakże Ja pragnę, aby miłość pomnożyła się w świecie, bo wtedy człowiek prawdziwie kochałby swojego bliźniego, właśnie tak, jak to przykazał Mój Ojciec, i nie byłoby żadnych wojen.

Wojny są rezultatem braku wiary w Jedynego Prawdziwego Boga. Spowodowane są one strachem, nienawiścią i pychą, a wszystkie są wzniecone mocą szatana. Jako że coraz więcej ludzi odwraca się od Boga i odrzuca konieczność przygotowania swoich dusz do życia w chwalebnej wieczności, to popełniają oni wiele błędów. Skoro nie potrafią ujrzeć Prawdy, to staną się „predysponowani” do wiary w kłamstwa. Kłamstwa zaś, bardzo często, są ubrane w dobroć. Występują one pod postacią pożądanych czynów, prawowitych działań, przyjemności oraz jako alternatywa do wszystkiego, co jest naturalne.

Zło bardzo rzadko postrzega się jako to, czym ono jest, ponieważ to nie w ten sposób szatan planuje swoje oszustwo w stosunku do ludzkości. On — diabeł, którego działania są widoczne w słowach, uczynkach i postępowaniu słabych dusz — jest ostrożny, aby nigdy nie ujawnić siebie samego. Poprzez biedne dusze, które niepokoi, sprawia wrażenie troskliwego, miłego i zawsze prezentuje atrakcyjną powierzchowność. Przebiegle wciągnie on ludzi w popełnianie złych czynów przez kuszenie, a uczyni to najsubtelniej żerując na ich słabościach. Pomimo że normalnie zwodzi on za pomocą zmysłów, to potrafi on także odwołać się do tych, którzy poszukują Prawdy w swojej wierze. Dzieje się tak wtedy, gdy szatan wciągnie dusze w pułapkę, w której zaakceptują one to, co jest złe, jak by to było dobre.

Dopiero w późniejszym etapie, kiedy zaczną czuć się nieswojo i niespokojnie, zaczną przeczuwać, że coś jest nie tak. Zanim to jednak nastąpi, nienawiść i lekceważenie swoich bliźnich uwidocznią się w ich duszach. Następnie uwierzą, że te działania, które wszczęli w Imię Boga — ale które Boga znieważają — są dla Chwały Bożej.

Kiedy w Imię Boga prowokuje się wojnę, to zazwyczaj to nie Bogu armie światowe składają hołd. Kiedy mordują narody, a twierdzą, że oddają cześć Bogu, to dystansują się od Boga i stają po stronie bestii.

W tym okresie bestia planuje zniszczenie ludzkości dwoma metodami. Pierwsza metoda polega na tym, że niszczy ona życie poprzez aborcję, morderstwo i wojnę. Druga zaś na tym, że atakuje ona Mój Kościół na ziemi, aby wszystkie kościoły, które czczą Mnie, Jezusa Chrystusa, i Mojego Umiłowanego Ojca, zostały zniszczone. Przy użyciu tych metod będzie ona kradła dusze i uniemożliwi im podążanie za Prawdą oraz odziedziczenie Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

Mój Głos, gdy tak będzie rozbrzmiewał, przyciągnie do Mnie miliony w kolejnym etapie, a potem miliardy w etapach końcowych

wtorek, 28 maja 2013, godz. 20.30

Moja wielce umiłowana córko, właśnie teraz przygotowuję każdy zakątek świata na Moje Drugie Przyjście. Porwę każdy z narodów — nie wyłączając ani jednego — w Moje Miłosierne Ramiona po to, abym mógł je zanieść do Mojego Królestwa.

Mój Plan jest bardzo szczegółowy, a pomimo to bardzo prosty. Mój Głos, gdy tak będzie rozbrzmiewał, przyciągnie do Mnie miliony w kolejnym etapie, a potem miliardy w etapach końcowych. Wielu więcej usłyszy teraz Prawdę, ale oni jej nie przyjmą, dopóki to, co wam powiedziałem, się nie wydarzy. Wówczas Moja Misja rozprzestrzeni się szybko, a kiedy każdy dowie się, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, Który Woła z Nieba, to oni przyłączą się do Mnie. Na Moją Misję odpowiedzą nawet ci, którzy wyrzekli się tych Orędzi.
Wy, Moi wyznawcy, możecie być zniechęceni z powodu urągania, które musicie znosić z Mojego Powodu, ale to nie potrwa długo. Moja Miłość do Bożych dzieci jest tak wielka, że jest ona podobna do miłości takiego rodzica, który posiada kilkoro dzieci. Niektóre dzieci uszanują swoją matkę i ojca, i odpowiedzą na okazaną im miłość. Inne dzieci odepchną swoich rodziców, źle potraktują swoich braci i siostry, zanim nie zerwą całkowicie wszystkich więzi. Jednak z powodu więzi krwi i miłości, zostanie podjęty każdy wysiłek, nie tylko przez rodziców, ale i przez rodzeństwo, aby ściągnąć z powrotem te utracone dzieci na łono ich rodziny. A gdy tak się stanie, to wszystkie przewinienia, złość i odrzucenie, ulegną zapomnieniu.

Moi wyznawcy, podczas gdy wy musicie stawiać czoła oburzeniu innych, musicie pozostać spokojni i cierpliwi. Wasza wytrwałość zostanie poddana próbie, zaś niektórzy z was odpadną. Dla tych, którzy tak postąpią, wszystko zostanie uczynione przez Moich wiernych wyznawców, by powrócili, aby móc odpowiedzieć na Moje Wezwanie.

Wasz umiłowany Jezus

Bóg Ojciec: Obiecałem światu Księgę Prawdy, a Ja nigdy nie cofam Mojego Świętego Słowa

niedziela, 26 maja 2013, godz. 14.45

Moja najdroższa córko, zamęt panuje wśród Moich umiłowanych dzieci. Pragnę im powiedzieć — a szczególnie tym, którzy wątpią w te Boże Orędzia, ofiarowane im, gdyż Ja je kocham — że nie wolno im się trwożyć.

Trwoga powoduje zwątpienie. Zwątpienie powoduje dezorientację. Dezorientacja prowadzi do niepokoju, aż wreszcie, staniecie się ślepi na Prawdę. Prawda nigdy nie będzie łatwa do przyjęcia, gdyż ujawnia ona dobro oraz zło. Nikt nie chce słyszeć na temat zła i raczej, zamiast przyjąć kierunek wskazany światu za przyczyną Moich Pragnień — ludzkość będzie się kulić ze strachu.

Ja wysyłam Moich proroków po to, aby wam przypomnieć o Mojej Nieskończonej Miłości do każdego jednego z was, do Moich najdroższych dzieci. Wysyłam ich także, aby was przestrzec przed przeszkodami, jakie zostaną postawione przed wami przez diabła, by uprowadzić was ode Mnie. Jeżeli Ja objawiam te rzeczy, to nie po to, aby was drażnić, ale po to, aby was ocalić i uchronić od krzywdy.

Prawda przekazana wam w Mojej Świętej Księdze, w Biblii, znajduje się tam dla waszego poznania. Nie bierzcie Jej i nie twórzcie sobie swojej własnej wersji, gdyż Ja nie mam takiego Życzenia, abyście przekręcali Prawdę. Obiecałem światu Księgę Prawdy, a Ja nigdy nie cofam Mojego Świętego Słowa. Daję Ją wam teraz, tak abym mógł zgromadzić Moje dzieci z czterech krańców Ziemi. Moi wrogowie spróbują zatrzymać rozpowszechnianie się treści Księgi Prawdy. Nie dopuście do tego, aby wam przeszkadzali, bo jeżeli się tak stanie, to dusze dla Mnie zostaną utracone.

Bądźcie wdzięczni, że Ja, wasz umiłowany Ojciec, ofiarowuję wam ten wspaniały Dar, jako że będziecie potrzebować Mojego Prowadzenia, a w szczególności teraz, gdy antychryst obecnie zostanie przedstawiony światu, aby ten go poznał. Wam, dzięki Księdze Prawdy, zostanie pokazane, jak chronić wasze dusze przed skażeniem, które on zaplanował zgotować światu. Wszelka ochrona jest wam udzielona, aby pomóc zbawić nie tylko wasze własne dusze, ale dusze miliardów.

Reszta Armii otrzyma największe moce, aby pokonać bestię. Będzie ona wystarczająco silna, aby to uczynić, tak że nigdy nie czujcie się zniechęceni, gdy Moi wrogowie spróbują powstrzymać was od wzrastania we wszystkich narodach. Ich władza zostanie zdławiona, a ci, którzy są słabi i przyjmą kłamstwa, które wkrótce zostaną im zaprezentowane w Imię Mojego Syna, będą dla Mnie straceni. Tylko dzięki waszej miłości do Mnie i do Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, oraz dzięki Mocy Ducha Świętego wszystkie Moje dzieci mogą zostać zbawione.

Będę was nieustannie chronił i strzegł. Wznieście swoje dusze ku Mnie poprzez swoją wierność wobec Mojego Syna, a otrzymacie najbardziej Chwalebny Dar — Dar Mojego Nowego Raju.

Niech nikt was nie powstrzymuje od upomnienia się o wasze prawowite Dziedzictwo. Niech nikt was nie powstrzymuje od walki o dusze wszystkich Moich dzieci, gdyż to wam są przeznaczone Łaski potrzebne, aby ocalić nawet te dusze, które najbardziej Mnie obrażają. Kocham was, dzieci. Oczekuję waszej odpowiedzi na to Wezwanie z Nieba.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Ja, Matka Boża, zniszczę władzę diabła w sercach tych, którzy Mnie wzywają

niedziela, 26 maja 2013, godz. 14.10

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci słuchać tych, którzy próbują cię powstrzymać w tej Świętej Misji. Istotnym jest to, abyś pozostawała w jedności z Moim umiłowanym Synem; wiedz także, że głosy, które wygłaszają bluźnierstwa przeciwko Mojemu Synowi, będą nadal się mnożyć. Nienawiść, która spływa z ich ust, nie jest skierowana przeciwko tobie, ale przeciwko Świętemu Słowu Mojego Syna. Teraz już wiesz, jak wielu wrogów na świecie posiada Mój Syn. Tymi, którzy ranią Go najbardziej, są ci, którzy mówią, że Go kochają, ale którzy Go dziś odrzucają, kiedy On mówi poprzez wybranych Bożych proroków.

Ci, którzy wykorzystują Mnie, Świętą i Niepokalaną Matkę Boga, aby się z tyłu ukryć (poza Mną), podczas gdy sami wykrzykują obrzydliwości, napełniają Mnie łzami wielkiej boleści. Tak stwardniałe są ich serca i tak wypełnione złością, że ich nienawiść wobec tych Orędzi zaszokuje wielu. Tym, którzy wierzą, że oni bronią Słowa Bożego — a którzy odrzucają tych, którzy przychodzą w Jego Imię — nigdy nie wolno uniewinniać takich, którzy okazują nienawiść lub oczerniają innych w Imię Jego. Kiedy tak się dzieje i gdy ci, którzy twierdzą, że są prorokami tak się zachowują, to wiedzcie, że te zajadłe ataki nie pochodzą od Boga, gdyż coś takiego nie byłoby możliwe.

Ja, Matka Boża, zniszczę władzę diabła w sercach tych, którzy Mnie wzywają. Ale jeżeli oni Mnie nie wzywają, to nie mogę im pomóc. Ja, jako Współodkupiciela, nigdy nie mogłabym zaprzeczyć Prawdzie, którą Mój Syn życzy sobie objawić światu. Moją powinnością jest Mój Syn. Ja nigdy najpierw bym wam nie powiedziała, żebyście odrzucili czy potępili diabła — po to, by następnie was oszukiwać, twierdząc, że jestem Matką Bożą.

Ci, którzy twierdzą, że oddają Mi cześć poprzez Mój Najświętszy Różaniec, a potem niegodziwie się wyrażają o Moim Synu, ogłaszając Jego Orędzia kłamstwami, znieważają Mojego Syna, a Mnie zniesławiają. Mój Najświetszy Różaniec, jeżeli jest odmawiany powoli i z głębi serca, otworzy wasze serca na Prawdę o tej Misji. Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, nawet jeżeli nie został wam udzielony Dar rozeznania. Zostanie on wam dany, jeżeli poprosicie Mnie, abym poświęciła wasze dusze opiece Mojego Syna. Jeżeli to jest dokonane w prostocie i pokorze ducha, to Mój Syn nagrodzi was Darem Ducha Świętego.

Dzieci, nigdy nie wolno wam znieważać proroków Mojego Syna, nawet jeżeli im nie wierzycie. Musicie milczeć i modlić się za nich. Jeżeli odrzucacie proroków Mojego Syna, to On nie poczyta wam tego za winę. Ale jeżeli zdeklarujecie, że Jego Święte Słowo, przekazane Jego prawdziwym prorokom, pochodzi od diabła, to będziecie straszliwie cierpieć.

Zachowajcie spokój, dzieci, i całkowicie złóżcie wasze zaufanie w Moim Synu. Zawierzcie się Jego Miłosierdziu, a On was poprowadzi i otrzymacie pokój. Idźcie, Moje drogie dzieci, pewni tego, że Mój Syn was kocha. Przebacza On wszystkim duszom wszystkie ich grzechy, za wyjątkiem grzechu wieczystego, bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Orędzia te będą ostatnimi, przekazywanymi wam przed tym Wielkim Dniem, w którym przyjdę, aby Sądzić

sobota, 25 maja 2013, godz. 21.49

Moja wielce umiłowana córko, ból proroków, którzy przybyli przed tobą, nigdy nie został prawdziwie poznany. Lecz ich brzemię było ciężkie. Działali oni samotnie — inaczej niż wizjonerzy — oraz nie zaakceptowano ich pod żadną postacią.

Prorocy byli znienawidzeni, ponieważ prorokowali w Imię Boga oraz dlatego, że opowiadali oni o przyszłych tragediach, które miały spaść na ludzkość, z powodu plamy grzechu. Wiedli oni samotne i straszne życie oraz wielokrotnie upadali z powodu uciążliwości ich Misji. Trudno im było zrozumieć proroctwa, a wielu z nich było ignorantami co do znaczenia Słów, które zostały im podyktowane. Wielu nie miało pewności, czy w rzeczywistości są to w ogóle proroctwa, ale owoce ich Misji — kiedy zauważyli rozpowszechnianie się Słowa Bożego oraz to, w jakim tempie doświadczano nawróceń — pozwalały im zrozumieć.

Większość proroków Bożych zostało wzgardzonych, wykpionych i było uważanych za heretyków. Wielu zostało wygnanych na pustkowie oraz było dręczonych, a wszystko to dlatego, że byli posłańcami wysłanymi przez Boga.

Prorocy są posyłani na świat wyłącznie za sprawą Miłości Boga, aby przygotować Jego dzieci na wydarzenia, które będą miały wpływ na zbawienie ich dusz. Prorocy otrzymywali odmienne Misje. W niektórych wypadkach zostali oni wysłani, aby ostrzec ludzkość o niebezpieczeństwie nieposłuszeństwa wobec Ojca. Inni zostali posłani, aby przestrzec przed konsekwencjami, które spadną na człowieka, jeżeli wpadnie on w grzech śmiertelny. W innych przypadkach po to, aby przestrzec ludzkość przed tymi, którzy staną się przyczyną jej prześladowań i podejmą próby zablokowania Słowa Boga, odżywiającego Jego Dzieci. Następnie pojawił się Jan Chrzciciel, posłany, aby przygotować Boże dzieci na przyjście Mesjasza, jedynego Syna Bożego, zesłanego, aby odkupić je w Bożych Oczach. Ale oni go nie posłuchali. Najpokorniejsi pośród Żydów posłuchali i przyjęli Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, ale najświętsi i najstarsi ze sług kościoła tamtego czasu odmówili przyjęcia Prawdy.

A teraz ty, Moja córko, zostałaś posłana, aby przygotować drogę na Moje Drugie Przyjście — tak, abym mógł przynieść zbawienie temu światu i aby Mój Nowy Raj mógł się urzeczywistnić. To zostało przepowiedziane, ale czy oni posłuchają? Niestety, nie. Odmówią uwierzenia w to, że Mój Ojciec mógłby, w ich czasie, posłać na świat Swojego ostatniego proroka. Czyniąc tak, zaprzeczają oni Świętej Ewangelii Boga. Wierzą, że Moje Drugie przyjście nie odbędzie się teraz, ale aż dopiero w odległej przyszłości. Ten błąd nie jest spowodowany ich brakiem wiedzy na temat Pisma Świętego, lecz ma miejsce z powodu ich nieprawidłowego, ludzkiego rozumowania, poprzez które żadna część Mojej Obietnicy, że znowu powrócę, nie może zostać zrozumiana.

Chwalebne Dziedzictwo waszej przyszłości, które na was oczekuje, należy do was. Jest ono przeznaczone dla każdego jednego z was z osobna, niezależnie od tego, jak sczerniałe czy nieskazitelne są wasze dusze, ale musicie się przygotować i zachować czujność, gdyż wszystkie demony z piekła błąkają się w tym czasie po ziemi i poprzez innych próbują was zatrzymać. Szatan nie chce, aby Mój Ojciec przyprowadził Swoje dzieci do domu, do ich prawowitego Dziedzictwa. Będzie rozpowszechniał kłamstwa, powodował zamieszanie oraz was rozpraszał. Jego przebiegłe i podstępne metody będą bardzo subtelne, a działał będzie za pomocą innych dusz, które pozwalają sobie na to, aby być otwartymi na takie pokusy. Dlatego też ludzie nie uwierzą, że Bóg kiedykolwiek wysłałby w taki sposób proroka na ten świat. To jest niepotrzebne — powiedzą. W zamian za to dadzą się nabrać i uwierzą w fałszywych proroków, jako że istnieje tak wielu z nich — wilków w owczej skórze — i zostaną zwabieni do tych, którzy powiedzą im wszystko, co oni chcą usłyszeć. A są to zmyślone opowiastki. Sprytnie zakamuflowane w języku pełnym świętości, będą one ukrywać straszliwe kłamstwa, które brukają Moje Święte Słowo.

Ty, Moja córko, będziesz jedyną, która będziesz głosić Prawdziwe Słowo Boga w tym czasie, aby cały świat je usłyszał. Istnieją także inni prorocy Boga, ale ich Misja jest odmienna. Ty zostaniesz poproszona o powiedzenie Prawdy, jednak Prawda ta będzie na równi szokować, jak i będzie ratować dusze.

Czyż ci pomiędzy wami — twierdzący, że Mnie znają — nie sądzą, że Mój Ojciec nie wysłałby ostatniego proroka, aby dzięki Mocy Ducha Świętego przygotować was przed Moim Drugim Przyjściem? Czyż wy Go nie znacie? Czyż nie wiecie, jakże wspaniałą jest Jego Miłość? Czyż nie wiecie, jak daleko sięga Jego ogromne Współczucie? Jeżeli wiecie, to będziecie słuchać tych Orędzi z Nieba. Orędzia te będą ostatnimi, przekazywanymi wam przed tym Wielkim Dniem, w którym przyjdę, aby Sądzić.

Ci, którzy przeżywają swoje życie zgodnie ze Słowem Bożym, a którzy nie znają tych Orędzi, nie mają się czego obawiać. Ci, którzy przyjmują te Orędzia i ostrzeżenia, którzy nie przyjmują żadnej innej nauki, niż ta przekazana światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie mają się czego obawiać, gdyż to do nich należeć będzie Mój Nowy Raj.

Tym, którzy odmówią Mojej Miłosiernej Dłoni, którzy błąkają się z dala ode Mnie i którzy niszczą swoje dusze, czcząc szatana oraz jego wszystkie puste obietnice, zamiast swojego Boga i Stworzyciela — zostanie odmówione życie wieczne, chyba że będą błagać o Moje Miłosierdzie.

Przed wami znajduje się czas na odnowienie waszego życia. A jest to bardzo proste. Przyjdźcie do Mnie, a Ja was ochronię. Te oto proroctwa odnoszą się do przyszłości i staną się one rzeczywistością. Jeżeli odrzucicie je jako bezsens, to pożałujecie tego dnia, w którym odwróciliście się plecami do Prawdy, która wam jako umiłowanym dzieciom Bożym została obiecana.

Wasz Jezus

Ci, którzy w gniewie wykrzykują na Moje Słowo i oświadczają, że pochodzi Ono od szatana, zamieszkają z bestią na wieczność

piątek, 24 maja 2013. godz. 21.50

Moja wielce umiłowana córko, wszędzie, gdzie słucha się Mojego Głosu, w każdym miejscu, w każdej świątyni poświęconej adoracji Boga, nastąpi zamęt. Podczas gdy wielu będzie Mnie czcić, jak i Moje Nauczanie, Mój Kościół, to kiedy usłyszą Mój Głos, który nakazuje im przykucie teraz ich uwagi, zatkają sobie uszy.

Głuche i uparte dusze zignorują Mój Głos. Mój Głos, Moje Słowo i Moje Wołanie zostanie gniewnie odrzucone i wyplute, ponieważ Ja Jestem prześladowany po raz ostatni na Ziemi. To jest ostatnie już wezwanie, by zbliżyć Boże Dzieci do Mojego Serca, zanim nastąpi Moje Drugie Przyjście, a jednak wielu ludzi, zdezorientowanych kłamstwami rozsiewanymi przez demony, odwróci się i odrzuci Moje Miłosierdzie.

Zostanę ponownie odrzucony przez tych, którzy mieszkają w Domu Boga, kapłanów oraz tych wszystkich, którzy nie akceptują Prawdy. Wkrótce, wy wszyscy, ujrzycie ostateczną zniewagę Mojego Imienia. Ci z was, którzy zakrywają sobie oczy i kręcą się w kółko, mając klapki na oczach, nareszcie ujrzą Prawdę taką, jaką jest wam ona przekazywana w tym czasie.

To nie Ja stworzę schizmę w Moim Kościele, gdyż zaprzeczyłbym wówczas samemu Sobie. Moim Ciałem jest Kościół i On nigdy nie umrze, ale to będą ci w Jego łonie, którzy Mnie odrzucą. Tak samo jak zostałem odrzucony za pierwszym razem, tak i oni tym razem spróbują Mnie zniszczyć, zanim przybędę — aby przynieść ostateczne zbawienie, obiecane człowiekowi.

Człowiek jest słaby. Człowiek jest ignorantem oraz nie jest godzien Mojego Miłosierdzia. Człowiek jest uparty. Człowiekowi została przekazana Prawda w czasie Mojego Pobytu na ziemi; ale nadal nie rozumie on Mojej Obietnicy. Mój Powrót, Moje Drugie Przyjście zostanie przyspieszone poprzez odrzucenie Mojego ostatniego proroka. Prorok ten — który został wysłany, aby przekazać wam finałowe Słowo Boga, w tym celu, aby przygotować wasze dusze — będzie niemiłosiernie cierpiał. To Mnie, Jezusa Chrystusa, zniesławiacie, kiedy drwicie z Mojego Świętego Słowa, przekazywanego prorokowi Boga. To jest Słowo Boże — które jest wam dane, aby przygotować was do walki z antychrystem — a które wy odrzucacie. Czyniąc tak, niszczycie dusze. Powstrzymujecie te dusze od wkroczenia do Mojego Raju.

Ci, którzy wypowiadają złośliwe uwagi o Moich Orędziach, nie potrafią uzasadnić swojej urazy, swojego gniewu czy swojego rozumowania, ponieważ popełniają wiele błędów, które rodzą się z grzechu pychy. Wkrótce Prawda stanie się trudna do rozpoznania wobec kłamstw nowej światowej organizacji, która przedstawi nową, pogańską światową religię.

Jeżeli nie wysłuchacie Mnie teraz, to zostaniecie styranizowani do przyjęcia tego fatalnego substytutu. Będzie ona odziana w połyskującą, złotą szatę. Zrobi wrażenie nawet na najbardziej pobożnych z was i wypaczy waszą wierność wobec Mnie oraz będzie podziwiana przez wszystkich. Jest to religia, która nawróci ateistów do wiary w wielkie kłamstwo. Żadnego pokoju nie przyniesie ta pogańska abominacja tym, którzy ją będą naśladować. Ujawni się strach i odraza jednego wobec drugiego, gdzie brat będzie walczył z bratem oraz gdzie ludzkość podzieli się na dwie połowy. Jedna połowa przyjmie tę wypaczoną prawdę tej nowej światowej religii, która będzie przewodniczyć wielu kościołom, wielu wyznaniom, jak i wielkiej części Kościoła Katolickiego. Druga połowa będzie składać sie z tych, którzy prawdziwie Mnie kochają i którzy pozostaną wierni Prawdzie.

Jeżeli nie zaakceptujecie Prawdy — Prawdy zawartej w Świętej Biblii — to będziecie żyć kłamstwem. Nie pozostanie w waszej duszy żadna miłość do Mnie, jeżeli przyjmiecie kłamstwa, którymi was nakarmią.

I chociaż Moje Słowo dzisiaj może wydawać się herezją, tak samo jak to było podczas Mojego pobytu na Ziemi, to wielu z was będzie pochłaniać te Orędzia, kiedy będziecie zgłodniali Prawdy, gdy antychryst będzie kontrolował wasze narody. Będziecie czołgać się na brzuchu i z krzykiem Mnie wzywać. Wy, którzy bluźnicie przeciwko Mnie, będziecie chcieli wyciąć sobie języki, gdyż uświadomicie sobie wówczas, jak wasze słowa Mnie znieważały. Oczekuję wprawdzie cierpliwie na ten dzień, ale jeżeli staniecie Mi w drodze i uniemożliwicie Mi docieranie do dusz, Ja was powalę. A jeżeli nadal będziecie bluźnić przeciwko Mnie — poprzez deklarowanie Moich Orędzi jako dzieła diabła — wówczas nigdy nie zostanie wam wybaczone. Gdyż jest to największy grzech przeciwko Bogu.

Pamiętajcie, że Ja przychodzę do Dzieci Bożych ten ostatni już raz po to, aby wypełnić Przymierze Mojego Ojca. Jego Wola może teraz spełnić się na Ziemi tak samo jak i w Niebie. Ani jeden pośród was nie zdoła powstrzymać tego od wypełnienia się. Ani jeden pośród was — chociaż niektórzy z was Mnie nienawidzą — nie może zapobiec Mojemu Drugiemu Przyjściu. Ci, którzy w gniewie wykrzykują na Moje Słowo i oświadczają, że pochodzi Ono od szatana, zamieszkają z bestią na wieczność.

Wasz Jezus