Orędzia te będą ostatnimi, przekazywanymi wam przed tym Wielkim Dniem, w którym przyjdę, aby Sądzić

sobota, 25 maja 2013, godz. 21.49

Moja wielce umiłowana córko, ból proroków, którzy przybyli przed tobą, nigdy nie został prawdziwie poznany. Lecz ich brzemię było ciężkie. Działali oni samotnie — inaczej niż wizjonerzy — oraz nie zaakceptowano ich pod żadną postacią.

Prorocy byli znienawidzeni, ponieważ prorokowali w Imię Boga oraz dlatego, że opowiadali oni o przyszłych tragediach, które miały spaść na ludzkość, z powodu plamy grzechu. Wiedli oni samotne i straszne życie oraz wielokrotnie upadali z powodu uciążliwości ich Misji. Trudno im było zrozumieć proroctwa, a wielu z nich było ignorantami co do znaczenia Słów, które zostały im podyktowane. Wielu nie miało pewności, czy w rzeczywistości są to w ogóle proroctwa, ale owoce ich Misji — kiedy zauważyli rozpowszechnianie się Słowa Bożego oraz to, w jakim tempie doświadczano nawróceń — pozwalały im zrozumieć.

Większość proroków Bożych zostało wzgardzonych, wykpionych i było uważanych za heretyków. Wielu zostało wygnanych na pustkowie oraz było dręczonych, a wszystko to dlatego, że byli posłańcami wysłanymi przez Boga.

Prorocy są posyłani na świat wyłącznie za sprawą Miłości Boga, aby przygotować Jego dzieci na wydarzenia, które będą miały wpływ na zbawienie ich dusz. Prorocy otrzymywali odmienne Misje. W niektórych wypadkach zostali oni wysłani, aby ostrzec ludzkość o niebezpieczeństwie nieposłuszeństwa wobec Ojca. Inni zostali posłani, aby przestrzec przed konsekwencjami, które spadną na człowieka, jeżeli wpadnie on w grzech śmiertelny. W innych przypadkach po to, aby przestrzec ludzkość przed tymi, którzy staną się przyczyną jej prześladowań i podejmą próby zablokowania Słowa Boga, odżywiającego Jego Dzieci. Następnie pojawił się Jan Chrzciciel, posłany, aby przygotować Boże dzieci na przyjście Mesjasza, jedynego Syna Bożego, zesłanego, aby odkupić je w Bożych Oczach. Ale oni go nie posłuchali. Najpokorniejsi pośród Żydów posłuchali i przyjęli Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, ale najświętsi i najstarsi ze sług kościoła tamtego czasu odmówili przyjęcia Prawdy.

A teraz ty, Moja córko, zostałaś posłana, aby przygotować drogę na Moje Drugie Przyjście — tak, abym mógł przynieść zbawienie temu światu i aby Mój Nowy Raj mógł się urzeczywistnić. To zostało przepowiedziane, ale czy oni posłuchają? Niestety, nie. Odmówią uwierzenia w to, że Mój Ojciec mógłby, w ich czasie, posłać na świat Swojego ostatniego proroka. Czyniąc tak, zaprzeczają oni Świętej Ewangelii Boga. Wierzą, że Moje Drugie przyjście nie odbędzie się teraz, ale aż dopiero w odległej przyszłości. Ten błąd nie jest spowodowany ich brakiem wiedzy na temat Pisma Świętego, lecz ma miejsce z powodu ich nieprawidłowego, ludzkiego rozumowania, poprzez które żadna część Mojej Obietnicy, że znowu powrócę, nie może zostać zrozumiana.

Chwalebne Dziedzictwo waszej przyszłości, które na was oczekuje, należy do was. Jest ono przeznaczone dla każdego jednego z was z osobna, niezależnie od tego, jak sczerniałe czy nieskazitelne są wasze dusze, ale musicie się przygotować i zachować czujność, gdyż wszystkie demony z piekła błąkają się w tym czasie po ziemi i poprzez innych próbują was zatrzymać. Szatan nie chce, aby Mój Ojciec przyprowadził Swoje dzieci do domu, do ich prawowitego Dziedzictwa. Będzie rozpowszechniał kłamstwa, powodował zamieszanie oraz was rozpraszał. Jego przebiegłe i podstępne metody będą bardzo subtelne, a działał będzie za pomocą innych dusz, które pozwalają sobie na to, aby być otwartymi na takie pokusy. Dlatego też ludzie nie uwierzą, że Bóg kiedykolwiek wysłałby w taki sposób proroka na ten świat. To jest niepotrzebne — powiedzą. W zamian za to dadzą się nabrać i uwierzą w fałszywych proroków, jako że istnieje tak wielu z nich — wilków w owczej skórze — i zostaną zwabieni do tych, którzy powiedzą im wszystko, co oni chcą usłyszeć. A są to zmyślone opowiastki. Sprytnie zakamuflowane w języku pełnym świętości, będą one ukrywać straszliwe kłamstwa, które brukają Moje Święte Słowo.

Ty, Moja córko, będziesz jedyną, która będziesz głosić Prawdziwe Słowo Boga w tym czasie, aby cały świat je usłyszał. Istnieją także inni prorocy Boga, ale ich Misja jest odmienna. Ty zostaniesz poproszona o powiedzenie Prawdy, jednak Prawda ta będzie na równi szokować, jak i będzie ratować dusze.

Czyż ci pomiędzy wami — twierdzący, że Mnie znają — nie sądzą, że Mój Ojciec nie wysłałby ostatniego proroka, aby dzięki Mocy Ducha Świętego przygotować was przed Moim Drugim Przyjściem? Czyż wy Go nie znacie? Czyż nie wiecie, jakże wspaniałą jest Jego Miłość? Czyż nie wiecie, jak daleko sięga Jego ogromne Współczucie? Jeżeli wiecie, to będziecie słuchać tych Orędzi z Nieba. Orędzia te będą ostatnimi, przekazywanymi wam przed tym Wielkim Dniem, w którym przyjdę, aby Sądzić.

Ci, którzy przeżywają swoje życie zgodnie ze Słowem Bożym, a którzy nie znają tych Orędzi, nie mają się czego obawiać. Ci, którzy przyjmują te Orędzia i ostrzeżenia, którzy nie przyjmują żadnej innej nauki, niż ta przekazana światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie mają się czego obawiać, gdyż to do nich należeć będzie Mój Nowy Raj.

Tym, którzy odmówią Mojej Miłosiernej Dłoni, którzy błąkają się z dala ode Mnie i którzy niszczą swoje dusze, czcząc szatana oraz jego wszystkie puste obietnice, zamiast swojego Boga i Stworzyciela — zostanie odmówione życie wieczne, chyba że będą błagać o Moje Miłosierdzie.

Przed wami znajduje się czas na odnowienie waszego życia. A jest to bardzo proste. Przyjdźcie do Mnie, a Ja was ochronię. Te oto proroctwa odnoszą się do przyszłości i staną się one rzeczywistością. Jeżeli odrzucicie je jako bezsens, to pożałujecie tego dnia, w którym odwróciliście się plecami do Prawdy, która wam jako umiłowanym dzieciom Bożym została obiecana.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.