Ja, Matka Boża, zniszczę władzę diabła w sercach tych, którzy Mnie wzywają

niedziela, 26 maja 2013, godz. 14.10

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci słuchać tych, którzy próbują cię powstrzymać w tej Świętej Misji. Istotnym jest to, abyś pozostawała w jedności z Moim umiłowanym Synem; wiedz także, że głosy, które wygłaszają bluźnierstwa przeciwko Mojemu Synowi, będą nadal się mnożyć. Nienawiść, która spływa z ich ust, nie jest skierowana przeciwko tobie, ale przeciwko Świętemu Słowu Mojego Syna. Teraz już wiesz, jak wielu wrogów na świecie posiada Mój Syn. Tymi, którzy ranią Go najbardziej, są ci, którzy mówią, że Go kochają, ale którzy Go dziś odrzucają, kiedy On mówi poprzez wybranych Bożych proroków.

Ci, którzy wykorzystują Mnie, Świętą i Niepokalaną Matkę Boga, aby się z tyłu ukryć (poza Mną), podczas gdy sami wykrzykują obrzydliwości, napełniają Mnie łzami wielkiej boleści. Tak stwardniałe są ich serca i tak wypełnione złością, że ich nienawiść wobec tych Orędzi zaszokuje wielu. Tym, którzy wierzą, że oni bronią Słowa Bożego — a którzy odrzucają tych, którzy przychodzą w Jego Imię — nigdy nie wolno uniewinniać takich, którzy okazują nienawiść lub oczerniają innych w Imię Jego. Kiedy tak się dzieje i gdy ci, którzy twierdzą, że są prorokami tak się zachowują, to wiedzcie, że te zajadłe ataki nie pochodzą od Boga, gdyż coś takiego nie byłoby możliwe.

Ja, Matka Boża, zniszczę władzę diabła w sercach tych, którzy Mnie wzywają. Ale jeżeli oni Mnie nie wzywają, to nie mogę im pomóc. Ja, jako Współodkupiciela, nigdy nie mogłabym zaprzeczyć Prawdzie, którą Mój Syn życzy sobie objawić światu. Moją powinnością jest Mój Syn. Ja nigdy najpierw bym wam nie powiedziała, żebyście odrzucili czy potępili diabła — po to, by następnie was oszukiwać, twierdząc, że jestem Matką Bożą.

Ci, którzy twierdzą, że oddają Mi cześć poprzez Mój Najświętszy Różaniec, a potem niegodziwie się wyrażają o Moim Synu, ogłaszając Jego Orędzia kłamstwami, znieważają Mojego Syna, a Mnie zniesławiają. Mój Najświetszy Różaniec, jeżeli jest odmawiany powoli i z głębi serca, otworzy wasze serca na Prawdę o tej Misji. Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, nawet jeżeli nie został wam udzielony Dar rozeznania. Zostanie on wam dany, jeżeli poprosicie Mnie, abym poświęciła wasze dusze opiece Mojego Syna. Jeżeli to jest dokonane w prostocie i pokorze ducha, to Mój Syn nagrodzi was Darem Ducha Świętego.

Dzieci, nigdy nie wolno wam znieważać proroków Mojego Syna, nawet jeżeli im nie wierzycie. Musicie milczeć i modlić się za nich. Jeżeli odrzucacie proroków Mojego Syna, to On nie poczyta wam tego za winę. Ale jeżeli zdeklarujecie, że Jego Święte Słowo, przekazane Jego prawdziwym prorokom, pochodzi od diabła, to będziecie straszliwie cierpieć.

Zachowajcie spokój, dzieci, i całkowicie złóżcie wasze zaufanie w Moim Synu. Zawierzcie się Jego Miłosierdziu, a On was poprowadzi i otrzymacie pokój. Idźcie, Moje drogie dzieci, pewni tego, że Mój Syn was kocha. Przebacza On wszystkim duszom wszystkie ich grzechy, za wyjątkiem grzechu wieczystego, bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.