Kłamstwa, bardzo często, są ubrane w dobroć

czwartek, 6 czerwca 2013, godz. 16.00

Moja wielce umiłowana córko, jakże Ja pragnę, aby miłość pomnożyła się w świecie, bo wtedy człowiek prawdziwie kochałby swojego bliźniego, właśnie tak, jak to przykazał Mój Ojciec, i nie byłoby żadnych wojen.

Wojny są rezultatem braku wiary w Jedynego Prawdziwego Boga. Spowodowane są one strachem, nienawiścią i pychą, a wszystkie są wzniecone mocą szatana. Jako że coraz więcej ludzi odwraca się od Boga i odrzuca konieczność przygotowania swoich dusz do życia w chwalebnej wieczności, to popełniają oni wiele błędów. Skoro nie potrafią ujrzeć Prawdy, to staną się „predysponowani” do wiary w kłamstwa. Kłamstwa zaś, bardzo często, są ubrane w dobroć. Występują one pod postacią pożądanych czynów, prawowitych działań, przyjemności oraz jako alternatywa do wszystkiego, co jest naturalne.

Zło bardzo rzadko postrzega się jako to, czym ono jest, ponieważ to nie w ten sposób szatan planuje swoje oszustwo w stosunku do ludzkości. On — diabeł, którego działania są widoczne w słowach, uczynkach i postępowaniu słabych dusz — jest ostrożny, aby nigdy nie ujawnić siebie samego. Poprzez biedne dusze, które niepokoi, sprawia wrażenie troskliwego, miłego i zawsze prezentuje atrakcyjną powierzchowność. Przebiegle wciągnie on ludzi w popełnianie złych czynów przez kuszenie, a uczyni to najsubtelniej żerując na ich słabościach. Pomimo że normalnie zwodzi on za pomocą zmysłów, to potrafi on także odwołać się do tych, którzy poszukują Prawdy w swojej wierze. Dzieje się tak wtedy, gdy szatan wciągnie dusze w pułapkę, w której zaakceptują one to, co jest złe, jak by to było dobre.

Dopiero w późniejszym etapie, kiedy zaczną czuć się nieswojo i niespokojnie, zaczną przeczuwać, że coś jest nie tak. Zanim to jednak nastąpi, nienawiść i lekceważenie swoich bliźnich uwidocznią się w ich duszach. Następnie uwierzą, że te działania, które wszczęli w Imię Boga — ale które Boga znieważają — są dla Chwały Bożej.

Kiedy w Imię Boga prowokuje się wojnę, to zazwyczaj to nie Bogu armie światowe składają hołd. Kiedy mordują narody, a twierdzą, że oddają cześć Bogu, to dystansują się od Boga i stają po stronie bestii.

W tym okresie bestia planuje zniszczenie ludzkości dwoma metodami. Pierwsza metoda polega na tym, że niszczy ona życie poprzez aborcję, morderstwo i wojnę. Druga zaś na tym, że atakuje ona Mój Kościół na ziemi, aby wszystkie kościoły, które czczą Mnie, Jezusa Chrystusa, i Mojego Umiłowanego Ojca, zostały zniszczone. Przy użyciu tych metod będzie ona kradła dusze i uniemożliwi im podążanie za Prawdą oraz odziedziczenie Mojego Królestwa.

Wasz Jezus