Dzienne archiwum: 8 czerwca 2013

Bóg Ojciec: Uderzę w każdy naród według miary ilości niewinnych, których zamordowali

środa, 29 maja 2013, godz. 22.50

Moja umiłowana córko, Ja Jestem Początkiem i Końcem. Jestem Stworzycielem wszystkiego, co istnieje i co zaistnieje. Jestem Panem życia i śmierci. Nikt nie posiada władzy, by ingerować w życie czy w śmierć, jako że wyłącznie Ja, wasz Ojciec Wszechmogący, mogę ingerować w każde z nich.

Gdy człowiek zaczyna wierzyć, że jest tak dobry — o ile nawet nie bardziej potężny niż Ja — to próbuje on zrównać się ze Mną. Kiedy człowiek chce przejąć kontrolę nad Moim Stworzeniem, to jest on kuszony przez szatana, aby zgrzeszył. A skoro grzech pychy skaża duszę aż do takiego stopnia, to człowiek sprzeciwia się Mnie, niszcząc życie na ziemi.

Dlaczego człowiek chciałby tak postąpić? Gdy odbiera on życie dziecka w łonie matki, to dąży on, by posiąść władzę nad tym, co zostało mu darmo dane przeze Mnie. Skoro chce on kontrolować populację, to zniszczy on życie przed narodzeniem i zabije tych, o których uważa, że nie wolno im dłużej podtrzymywać procesu życia.

Istnieje plan pewnej grupy, Moja córko, aby zniweczyć wzrost światowej populacji. A realizuje się on za pomocą potwornego zła, które jest prawnie uchwalone jako aborcja. Nie jest przypadkiem wzrost aborcji oraz natychmiastowe zaprowadzanie jej dookoła świata. Jest ona rozpowszechniana w każdym narodzie. Narody, które sprzeciwią się aborcji, zostaną zepchnięte na margines przez bestię z dziesięcioma rogami oraz zmuszone do wprowadzenia tej ohydy.

Moją Dłonią zrzucę surową karę na te narody, które wprowadzają aborcję. Ujrzycie, gdy to nastąpi — z powodu kary, którą wymierzę — i to tak szybko, jak tylko te prawa zostaną wprowadzone. Będziecie wiedzieć, że to Moja Dłoń spadła z powodu takiej niegodziwości. Wy, którzy uważacie, że macie prawo odbierać życie, dowiedzcie się, że takie prawo nie istnieje. Odbierzcie życie, a sami nie będziecie mieć życia. Żadne wieczne życie nie będzie się wam należało, jeżeli bierzecie udział w tworzeniu jakiejkolwiek ustawy, która doprowadza te nikczemne prawa do wprowadzenia ich w życie. Taka sama kara zostanie wymierzona tym, którzy odważą się usprawiedliwiać eutanazję.

Moje Miłosierdzie jest niewyczerpane i przebaczę tym, którzy nie rozumieją różnicy pomiędzy dobrem, a złem. Ale jeżeli umyślnie bierzecie udział w globalnym planie niszczenia życia, w ramach grup satanistycznych, to jesteście potępieni. Wasza przyszłość została przypieczętowana przyrzeczeniem, które złożyliście bestii, a już wkrótce też przez waszą wierność wobec antychrysta.

Przez niszczenie niewinnego życia oraz wymuszanie, by prawa te wprowadzono w życie, otwarcie przeciwstawiacie się jednemu z Moich najważniejszych Przykazań — nie zabijaj. Skoro jednak planujecie takie ludobójstwo na światową skalę, to wykonujecie dzieło diabła — a za to Ja was zniszczę.

Najpierw was ostrzegam, ale potem, jeżeli te niegodziwe prawa nie zostaną ukrócone, nie pozostawicie Mi żadnego wyboru. Ziemia zatrzęsie się z taką mocą, że was pochłonie. Uderzę w każdy naród według miary ilości niewinnych, których zamordowali. Jeżeli nie zainterweniujecie, to bardzo szybko wasze narody zostaną pożarte przez bestię i żaden się nie ostoi. Musicie się dowiedzieć, że grzech zanieczyścił ziemię do takiego stopnia, że pozostało jedynie migoczące Światełko. Światło to jest Światłem Boga i jest obecne w Moim Synu i w Jego Mistycznym Ciele. Wasze grzechy nadal Go biczują, i to będzie się nasilać, aż do tego etapu, kiedy Jego Kościół zostanie ukrzyżowany. Gdy to nastąpi, zapadnie ciemność, a wówczas przyjdzie koniec.

Mój Gniew osiągnął granice swojej wytrzymałości. Wasze modlitwy dopomogą złagodzić pewne kary, które Ja zrzucę na ten niewdzięczny świat oraz na tych niegodziwych grzeszników, jednak nie na wszystkich; kary te bowiem muszą nastąpić po to, abym mógł wstrzymać owe plany, których celem jest, aby was zniszczyć. Gdybym nie spróbował zatrzymać rozprzestrzeniania się tych obrzydliwości, nie byłoby żadnej skruchy. Żadnego wstydu. Żadnej świadomości faktu, że to Ja, Bóg Najwyższy, stwarzam życie i je odbieram zgodnie z Moją Wolą. Nikt inny nie ma prawa tego czynić.

Moje dzieci poprzez wieki poznały już Mój Gniew, do tej pory jednak opierały się karom, które obecnie wyleję na tych, którzy winni są wprowadzenia uchwały o aborcji.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy