Bóg nie jest zarozumiały. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, kochający, a jednak stanowczy w Swych pouczeniach wobec ludzkości

piątek, 31 maja 2013, 16.40

Moja wielce umiłowana córko, sposób, w jaki Ja ukazuję Siebie na tej ziemi Bożym dzieciom, ma tylko jedno źródło, a jest nim Duch Święty. Ja nie mogę dać im poznać Siebie Samego w żaden inny sposób.

Bez Obecności Ducha Świętego Głos Mój nie może być usłyszany. Tak więc, gdy Duch Święty jest zsyłany na wybraną duszę, to Mój Głos daje się poznać. Jednak należy pamiętać o tym, że Duch Święty może zamieszkać tylko w duszach, które słuchają i po prostu komunikują, jeżeli coś jest im przekazywane.

Kiedy Duch Święty natchnie ludzi, aby wypowiadali Słowo Boże, to takie dusze nie są w stanie się od tego uchylić. Nikomu — kto pisze, komunikuje, przemawia oraz twierdzi, że reprezentuje Słowo Boże, udzielone mu dzięki Mocy Ducha Świętego — nigdy nie wolno przekazywać swoich własnych interpretacji Mojego Najświętszego Słowa.

Nikt, kto głosi Słowo Boże i kto został do tego upoważniony przez Ducha Świętego — nigdy nie będzie się tym faktem przechwalał. Takie dusze wybrane nigdy nie potępią innej duszy w Moje Imię, nigdy też nie będą mówić źle o innych lub ich oczerniać. Jeżeli zauważycie, że tak się dzieje, to wiedzcie, że nie ma tu Obecności Ducha Świętego.

Tak wielu fałszywych proroków głośno wykrzykuje, przechwalając się faktem, że został im udzielony Dar Ducha Świętego, ale to jest kłamstwo. Poznacie kłamcę po tym, że będzie on twierdził, że posiada wiedzę, że ma dogłębne wykształcenie w teologii — i dlatego też wie więcej niż inni na Mój temat — a następnie stwierdzi, że zostało mu udzielone prawo, by potępiać innych, którzy twierdzą, że przemawiają w Moje Imię. Taka arogancja nigdy nie nie mogłaby pochodzić od Boga.

Bóg nie jest zarozumiały. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, kochający, a jednak stanowczy w Swych pouczeniach wobec ludzkości. On nigdy by nie udzielił zezwolenia żadnemu autentycznemu prorokowi, prawdziwemu uczniowi czy świętemu słudze, aby zranił czy obraził innego w Moje Imię.

Uważajcie na fałszywych proroków, którzy nie posiadają Daru Ducha Świętego, gdyż oni wywiodą was w pole. Powiodą was oni ścieżką w przeciwnym kierunku do tego, który Ja wybrałem dla każdego z was.

Wasz Jezus