Dokonam cudów na całym świecie, aby sceptykom udowodnić, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, który wysłał Mojego proroka, aby przygotował was wszystkich na Moje Drugie Przyjście

piątek, 7 czerwca 2013, godz. 23.45

Moja wielce umiłowana córko, wszyscy ci, którzy znają Prawdę oraz akceptują proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca, muszą uznać, że On udzielił światu największego Miłosierdzia.

Teraz, kiedy przybliża się czas Mojego Drugiego Przyjścia, ci, którzy rozpoznają Mój Głos i którzy Mnie słuchają, muszą poświęcić swój czas, aby zapewnić to, że rozprzestrzenią Moje Słowo i że będą się modlić o zbawienie wszystkich swoich braci i sióstr.

Moi umiłowani uczniowie, wylewane są na was Moje Łaski i musicie zachować pewność, kiedy pomagacie innym przygotowywać się na Moje Drugie Przyjście. Nawet jeżeli obrzucają was obelgami, musicie zachować spokój. Misję tę będzie się mieszało z błotem, najbardziej ze wszystkich misji od czasu Mojego Ukrzyżowania, ale wiedzcie, że jest to Misja, która ocali miliardy dusz.

Oto nadchodzą Moje czasy. Nadchodzi — wyznaczony przez Mojego umiłowanego Ojca — czas dla Mnie, jak to zostało uzgodnione. Jest to czas Mojego Królowania, kiedy to Nowe Niebo i Nowa Ziemia złączą się w jedno. Tak, jak Wola Mojego Ojca spełnia się w Niebie, tak też spełni się na Ziemi. Wszystko będzie jednością. Nienawiść, cierpienie i moc zła przestaną istnieć. Bez względu na to, jak jest to trudne, każdy wysiłek, jaki teraz podejmiecie, aby zbawić wasze własne dusze, jak i wasze modlitwy, by ocalić innych — okażą się tego warte. Pozwólcie im wrzeszczeć na siebie, chłostać, tyranizować, wyzywać was od kłamców i traktować z okrucieństwem. Im bardziej będziecie cierpieć, tym więcej dusz do Mnie przyprowadzicie.

Ja wyrzeźbiłem tę ścieżkę i jest ona strzeżona przez wszystkich aniołów w Niebiosach. Każdy zły duch spowoduje zakłócenie, stworzy przeszkody i spróbuje zatrzymać was w kroczeniu ku Mnie, ale okaże się to bezużyteczne. One nie potrafią zatrzymać Mnie od sięgania ku wam czy przyciągania was bliżej. A będą was miliardy. Ci, którzy odmówią przygotowania się teraz, uczynią to z czasem. Nie wolno wam dopuścić do tego, aby was spowolnili, gdyż czas jest krótki.

Każdy jeden z was z Reszty Mojej Armii otrzyma szczególne Łaski, a Ja dokonam cudów na całym świecie, aby sceptykom udowodnić, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, który wysłał Mojego proroka, aby przygotował was wszystkich na Moje Drugie Przyjście.

Wasz Jezus