Obsesja Moich dzieci na punkcie dóbr światowych oraz ich służalczość wobec majątku osobistego — oddziela je od Boga

sobota, 8 czerwca 2013, godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, gdy ludzkość pogrąża się głębiej w grzechu, wtedy ludzie podążają za poszukiwaniem dóbr materialnych, wierząc, że ugaszą one ich rozdzierający ból, który odczuwają w swym wnętrzu, gdyż nic nie jest w stanie przynieść im pocieszenia, skoro są tak daleko odsunięci ode Mnie. Nie pomyślą oni o Mnie nawet przez jedną chwilkę, tak pochłonięci są swoim zabieganiem o dobra materialne — będące bezużytecznymi rzeczami, które nic ze sobą nie niosą poza pożądaniem, aby mieć więcej i więcej.

Istnieją zaś i tacy, których miłość do światowych ponęt oznacza, że stali się nienasyceni. Poszukują większego i, jak w to wierzą, bardziej wartościowego dobytku. Ostatecznie budują samym sobie świątynie. I to wtedy wpadają w rozpacz, ponieważ im więcej bogactwa i luksusu gromadzą, tym bardziej stają zdezorientowani i zaburzeni. Utracą oni zainteresowanie dla innych ludzi i wkrótce staną się odizolowani, kiedy zostaną pochwyceni w pajęczynę, usnutą przez złego ducha, aby złapać ich i zniszczyć ich dusze.

Obsesja Moich dzieci na punkcie dóbr światowych oraz ich służalczość wobec majątku osobistego — oddziela je od Boga. Wasza miłość do mienia osobistego niszczy waszą miłość bliźniego. Staniecie się egoistami do takiego stopnia, że zobojętniejecie na nieszczęścia innych. I oto w taki sposób okażecie nieposłuszeństwo Bożemu Słowu.

Musicie zahamować to swoje dążenie do bogactwa. Wtedy wasze serca staną się bardziej czyste. Ale jeżeli dopuścicie, żeby ten podstępny grzech zaćmił wasz umysł, wtedy nigdy czystość duszy nie stanie się waszym udziałem i dlatego też nie będziecie godni, aby stanąć przede Mną. Ci, którzy są biedni, posiadają mniej, przez co trudniej jest im popaść w pokusę oddzielenia się ode Mnie. Ci, którzy są bogaci, są nędzarzami w tym sensie, że muszą się wiele nauczyć, zanim będą mogli stać się pokorni w Moich Oczach.

Nauczcie się, że jeżeli człowiek stawia przyjemności światowe wyżej niż Mnie, wtedy nie będzie on w stanie przygotować swojej duszy do tego, aby wejść do Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus