Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, bo to nigdy nie jest możliwe

piątek, 21 czerwca 2013, godz. 11.50

Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, bo to nigdy nie jest możliwe

Moja wielce umiłowana córko, ponieważ pogaństwo nadal rozprzestrzenia się jak wirus poprzez świat, człowiek zaczyna zajmować pozycję Boga. Wiele sekt nie przyjmuje Istnienia Prawdziwego Boga, a w zamian za to oddaje cześć bestii w jej świątyniach. Te biedne dusze, których miłość do samych siebie ma swoje źródło w niepohamowanej ambicji, założyły świątynie, które w bezczelny sposób czczą szatana. Dla wielu postronnych osób świątynie te wydają się być kościołami, które czczą Boga, ale nie dajcie się oszukać. Bowiem wyłącznym ich celem jest adorowanie bestii, która obiecuje im życie wieczne. Obiecuje im ona, że zdobędą oni raj wieczystej rozkoszy, jeżeli będą hołdować miłości samego siebie, co jednak jest zastąpieniem miłości do Boga.

Obietnice, które złożyła im bestia, rozmawiająca z nimi w przejrzysty sposób, są zaplanowane, by ich zwieść, aby uwierzyli w kłamstwo: Że, jeżeli umieszczą przed ołtarzem bestii, tego fałszywego bożka, którego czczą zamiast Mojego umiłowanego Ojca, swoje żądania dotyczące doczesnych rozkoszy oraz zaspokojenia swojego ego, to zostaną one spełnione. Jeżeli przedłożą swoje potrzeby ponad potrzebami innych, to, jak wierzą, zostaną wyposażeni w wielkie bogactwo, władzę i wolność.

Ludzie ci, zachęcani są do stawiania siebie ponad Bogiem oraz do poszukiwania takich mocy, aby byli oni w stanie pokonać Niebiańskie Królestwo Boże. Niestety, powodowani czystą chciwością, uczynią wszystko, co konieczne, aby dopiąć swoich ambicji odnośnie bogactwa oraz kontrolowania innych. Będą niszczyć innym życie. Będą zabijać, aby osiągnąć swoje cele; oni także codziennie przeklinają Boga.

Przeklinając Boga, celebrują czarne msze, z których wiele jest odprawianych w sekrecie, a uczęszczają na nie wpływowi ludzie, włącznie z tymi, którzy twierdzą, że służą Bogu w Jego kościołach. Ich satanistyczne ceremonie są czymś na porządku dnia, a oni dumni są ze swojej działalności. Z butą ogłaszają swoje budynki świątyniami, gdyż nie posiadają żadnego wstydu w swoich duszach. Świątynie te są założone, aby oddawać hołd szatanowi, nie Bogu, ale oni chcą, abyście uwierzyli w coś wręcz przeciwnego.

Zostaną oni przeze Mnie ukarani za swoje zbrodnie przeciwko ludzkości oraz za bluźnierstwa przeciwko Bogu, bo są tego winni. Wielu z nich przeklina Mojego Ojca, używając zwrotów, które są zarezerwowane tylko dla Niego. Mój Ojciec powiedział: „Ja Jestem Początkiem.” Oni mówią „Ja Jestem”, aby podkreślić swoją miłość własną, i będą kopiować każdy święty akt, gest oraz powtarzać słowa, które zostały przekazane światu przez Boga — po to, aby Go zbezcześcić.

Ich świątynie, w czasie Wielkiej Kary, zostaną przez Boga zdruzgotane i staną się jałowe i puste, pozbawione wszelkiej władzy nad dziećmi Boga. Oni jednak, podobnie jak wszystkie Boże dzieci, otrzymają szansę, by odrzucić szatana, zanim nie nadejdzie Wielki Dzień. Niektórzy przyjmą Moją Dłoń Miłosierdzia, ale wielu ją odrzuci, gdyż zawierzą diabelskim kłamstwom, które bestia wyryła w ich duszach.

Wierzą, że — kontrolując świat, rozwijając swoją wiedzę o wszechświecie, kontrolując życie poprzez wydłużanie ludzkiego życia, jak i poprzez uszczuplanie populacji świata — staną się jak Bóg.

Szatan jest bardzo ostrożny co do tego, w jaki sposób usidla ich dusze. Ukazuje im wspaniałe wizje przyszłości, mówiąc im, że ona do nich należy. Opowiada im o ważnych wydarzeniach, które będą mieć miejsce w przyszłości, która na nich czeka — że będą one ich wygraną. Wszystko to są kłamstwa. Nic z tego, co on im mówi, nie jest prawdą. Szatan posiada wiele zdolności, które zostały mu przyznane przez Boga, jako Lucyferowi, jednemu z najpotężniejszych aniołów w hierarchii Mojego Ojca. Pokazuje on swoim naśladowcom przepiękne wyobrażenia chwalebnej przyszłości, o której twierdzi, że będzie należała do nich, o ile oddadzą mu swoje dusze. A oni wierzą jego obietnicom o tej przyszłości.

Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, bo to nigdy nie jest możliwe. Tylko od Boga może pochodzić proroctwo. Nikomu nie został przekazany ten Dar, który może spływać wyłącznie z Ust Boga. Szatan nie potrafi przepowiedzieć przyszłych wydarzeń, których szczegóły mogą zostać przekazane jedynie Bożym prorokom. Jeżeli wierzycie obietnicom szatana, wasze życie staje się kłamstwem, a Życie Wieczne nie może do was należeć, dopóki nie zaakceptujecie Prawdy.

Bóg obiecał wam Życie Wieczne. Moja Obietnica, że ponownie powrócę i zabiorę was do Raju, jest Prawdą. Nie obrażajcie Boga, odrzucając Prawdę.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.