Miesięczne archiwum: lipiec 2013

Krucjata Modlitwy (116) Wybaw mnie ze zła kłamstw

Krucjata Modlitwy (116) Wybaw mnie ze zła kłamstw

Drogi Jezu, pomóż mi.
Tonę we łzach smutku.

Moje serce jest zdezorientowane.
Nie wiem, komu mam ufać.

Proszę, napełnij mnie Swoim Świętym Duchem,
tak abym mógł wybrać właściwą ścieżkę do Twojego Królestwa.

Dopomóż mi, drogi Jezu,
abym zawsze pozostawał wierny Twojemu Słowu,
przekazanemu światu przez Piotra,
i nigdy nie odszedł od tego, czego nas nauczyłeś,
i abym nigdy nie przeczył Twojej śmierci na Krzyżu.

Jezu, Ty jesteś Drogą.

Ukaż mi tę Drogę.

Trzymaj mnie mocno
i ponieś mnie w tej Twojej wędrówce Wielkiego Miłosierdzia.
Amen.

Wyjawiam tajemnice zawarte w Księdze Objawienia, a one nie będą należały do przyjemnych

wtorek, 23 lipca 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, próby, którym będziesz musiała stawić czoła, są spowodowane tym, że Ja wyjawiam tajemnice zawarte w Księdze Objawienia, a one nie będą należały do przyjemnych. Prawda dla wielu może być tak przykra i niepokojąca. Prawda spowoduje łzy rozpaczy, łzy smutku oraz wielką udrękę.

Z drugiej strony — kłamstwa potrafią ukołysać was w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Nawet jeżeli kłamstwa, które są wam przedstawiane, budzą niepokój w waszych sercach, to ozdobione językiem miłości oraz szlachetnymi gestami  —  są one dla człowieka o wiele łatwiejsze do przełknięcia niż Prawda.

Kiedy ludzie od kogoś się dowiadują, że śmiertelnie się zarazili, to mają oni dwa wyjścia. Mogą oni zaakceptować Prawdę, przygotować swoje dusze i pozostający im do dyspozycji czas spędzać w bliskim otoczeniu swoich rodzin, szukając u Mnie Przebaczenia — i tak oczekiwać na ten dzień. Jeżeli to uczynią, chociaż może wydać się to przerażające, to jednak — ponieważ zaakceptowali oni Prawdę — znajdą prawdziwy pokój w swoich duszach. Dusze te nie mają się czego z Mojej strony obawiać. Jeżeli zaś, z drugiej strony, odrzucą one Prawdę i uwierzą w eliksiry o magicznej mocy oraz fałszywych bożków, sądząc, że mogą ich użyć, aby siebie wyleczyć, to będą oni bardzo rozczarowani. Dusze te, zaślepione tak zwanym myśleniem pozytywnym, wierzą, że jeżeli uda się im samym dopiąć celu i poczuć się lepiej, to wszystko będzie dobrze. To, czego one nie rozumieją, to to, że — jeżeli życzą sobie one zostać uzdrowione — muszą wezwać Mnie, Jezusa. Ja odpowiem na ich modlitwy, ale tylko wtedy, kiedy ich prośba służy dobru ich dusz. Dusze, które odmówią akceptacji Prawdy na temat swojej choroby i które nie zwrócą się do Mnie, będą zgubione. Zmarnowały one bowiem czas przyznany im na ziemi, aby wszystko doprowadzić do ładu.

Tak samo rzecz ma się z Moim obecnie przekazywanym wam Słowem. Dałem światu Prawdę podczas Mojego pobytu na ziemi i zostałem odrzucony. Wielu podążyło za Mną, ale Prawda, przekazana im w tamtym, czasie teraz zostanie zakwestionowana przez wrogów Boga, i Moi naśladowcy padną ofiarą tego oszustwa. Wkrótce odrzucą oni Prawdę i nie będą w stanie przyjąć Ostrzeżenia, jakiego w tym czasie udzielam światu.

Wzywam was teraz nie po to, aby objawić wam nowe Nauczanie, gdyż to jest niepotrzebne, bo Prawda została wam przekazana; lecz teraz interweniuję, aby wam o Prawdzie przypomnieć. Przychodzę także, aby was ostrzec o okropnych okrucieństwach, które zostaną wam wyrządzone z powodu waszej miłości do Mnie.

Nie odwracajcie się do Mnie, Jezusa Chrystusa, plecami, podczas gdy próbuję do was dotrzeć w tym czasie tylko dlatego, aby was wziąć pod ochronę. Nie chcę was zrazić, ale będę nadal wam przypominał o Prawdzie, raz po raz.Kiedy zauważycie, że wasza dusza uległa ekscytacji — w następstwie nowych rozporządzeń, zaprezentowanych przez tych, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie — to musicie Mnie wezwać poprzez tę Krucjatę Modlitwy:

Krucjata Modlitwy (116) Wybaw mnie ze zła kłamstw

Drogi Jezu, pomóż mi.
Tonę we łzach smutku.
Moje serce jest zdezorientowane.
Nie wiem, komu mam ufać.
Proszę, napełnij mnie Swoim Świętym Duchem,
tak abym mógł wybrać właściwą ścieżkę do Twojego Królestwa.
Dopomóż mi, drogi Jezu, abym zawsze pozostawał wierny Twojemu Słowu,
przekazanemu światu przez Piotra,
i nigdy nie odszedł od tego, czego nas  nauczyłeś,
i abym nigdy nie przeczył Twojej śmierci na Krzyżu.
Jezu, Ty jesteś Drogą.
Ukaż mi tę Drogę.
Trzymaj mnie mocno
i ponieś mnie w tej Twojej wędrówce Wielkiego Miłosierdzia.
Amen.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Ostatni Sekret z Fatimy nie został ujawniony, był on bowiem zbyt przerażający

poniedziałek, 22 lipca 2013, godz. 20.17

Moje dziecko, oszustwo, z którym zostanie skonfrontowany świat, będzie tak trudne do rozpoznania, że tylko ci, którzy zawierzają się Bogu i bez reszty ufają Mojemu Synowi, będą w stanie przetrwać próby, które przed nimi stoją.

Ja przekazałam światu proroctwa w 1917 roku, ale ostatni sekret z Fatimy nie został ujawniony, był on bowiem zbyt przerażający dla tych w łonie Kościoła Katolickiego.

Ostatni sekret z Fatimy nadal pozostaje Bożym dzieciom nieznany, chociaż objawiłam wam jego część w orędziu z 26 stycznia 2012 roku. Bardzo niewielu w Kościele jest w ten sekret  wtajemniczonych. Obecnie kolejna część sekretu Fatimskiego musi zostać ujawniona — abym mogła ostrzec ludzkość, jakie konsekwencje pociągnie za sobą fakt, że zostanie zlekceważona Moja interwencja, mająca na celu udzielenie pomocy przy ratowaniu dusz.

Kościół został opanowany od wewnątrz przez wrogów Boga. Oni — a jest ich dwudziestu, sprawujących kontrolę odśrodkowo — dokonali największego oszustwa. Gdy Ojciec Święty, ten, któremu przyznano Koronę Piotra, został ostrożnie usunięty, wybrali oni człowieka niepochodzącego od Boga.

Szczegóły, które objawiłam, mówią, że w czasach ostatecznych będzie dwóch mężczyzn, noszących Koronę Piotra. Jeden będzie cierpiał z powodu kłamstw, które zostały spreparowane, aby go zdyskredytować, i które z niego praktycznie uczynią więźnia. Ten wybrany jako drugi doprowadzi nie tylko do zniszczenia Kościoła Katolickiego, ale i wszystkich kościołów, które czczą Mojego Ojca i przyjmują Nauki Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.

Może istnieć tylko jeden, autoryzowany przez Mojego Syna, zwierzchnik Kościoła na ziemi, i zwierzchnik ten musi pozostać papieżem aż do swojej śmierci. Ktokolwiek inny, kto twierdzi, że zasiada na tronie Piotra, jest oszustem. To oszustwo ma jeden cel, mianowicie wydanie dusz na pastwę Lucyfera; i dusze, które nie okażą w tym względzie więcej mądrości, będą miały mało czasu, aby się uratować.

Dzieci, musicie teraz mieć tylko jedno na uwadze: By nie oddalić się od Nauczania Mojego Syna. Badajcie każdą nową doktrynę, która może zostać wam przedstawiona i was zapewniać, że pochodzi z Kościoła Mojego Syna na ziemi. Prawda jest prosta. Ona nigdy nie ulega zmianie. Spuścizna Mojego Syna jest bardzo przejrzysta. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek zmącił wasze przekonania.

Wkrótce proroctwa z Fatimy nabiorą sensu. Wszystko to ma miejsce teraz na oczach niedowierzającego świata; niestety jednak, bardzo niewielu to pojmie, aż będzie już za późno. Módlcie się, módlcie się, módlcie się na Moim Najświętszym Różańcu tak często, jak jest to tylko możliwe, każdego jednego dnia, aby osłabić wpływ zła, które was otacza.

Wasza umiłowana

Matka Zbawienia

Zaufajcie Mi, a Ja otworzę wasze oczy na Prawdę o waszej chwalebnej przyszłości

poniedziałek, 22 lipca 2013, godz. 19.09

Moja wielce umiłowana córko, wzywam wszystkich młodych ludzi na świecie — wszystkich wyznań i wszystkich przekonań.

Ja Jestem Jezusem Chrystusem, Zbawicielem świata, i wkrótce dam Się wam poznać. A kiedy to będzie miało miejsce, w czasie nadprzyrodzonego wydarzenia, którego w tym samym czasie doświadczy cały świat, poznacie Prawdę.

Być może nie jesteście obecnie skłonni przyjąć Mojego Wezwania. Być może nie jesteście skłonni z radością Mnie powitać w waszym codziennym życiu; ale kiedy raz poczujecie Moją Miłość, nic więcej nie będzie dla was się liczyć. Czas Drugiego Przyjścia jest bliski. To wydarzenie — w czasie gdy przychodzę, aby przynieść Pokój, zapowiadając początek Nowego Raju — przepełni was radością, jakiej nie przeżyliście nigdy wcześniej. Przyniosę wam życie, o jakim wam się nie śniło — życie, które będzie dla was wszystkim, za czym tęsknicie, gdy tylko przelotnie ogarniecie je swoim spojrzeniem.

Nie wolno wam się lękać Drugiego Przyjścia, bo będzie to najznamienitsza okazja do radości. Taka jest Moja Obietnica. Nigdy nie wolno wam się martwić lub mieć wrażenia, że życie jest skończone — że zostanie wam odebrany czas, który traktujecie z takim lekceważeniem — ponieważ życie dopiero wtedy się rozpocznie. A wtedy nie będzie już cierpienia, bólu, złości, nienawiści czy podziałów. Będzie kwitnąć tylko miłość, a wraz z nią pełne wspaniałości życie, gdzie będziecie współżyć w wielkiej jedności, miłości i pokoju z waszymi najbliższymi.

Przygotowuję świat na to wspaniałe wydarzenie, które zostało zapowiedziane proroctwami. Jednak aby się przygotować — gdy w mgnieniu oka świat zmieni się na dobre — musicie przyjść do Mnie. Aby otrzymać takie życie w Nowym Raju, gdzie otrzymacie swoje doskonałe ciało i duszę, musicie Mnie poprosić, abym oczyścił waszą duszę. Warunkiem, abym mógł tego dokonać, jest to, że musicie Mnie poprosić o przebaczenie waszych grzechów. A to jest proste. Ja wiem, że jesteście grzesznikami. Wy wiecie, że jesteście grzesznikami; lecz to nigdy nie może was ode Mnie oddzielić.

Jeżeli jesteście zmartwieni lub przestraszeni, to opowiedzcie Mi o waszych kłopotach, a Ja ukoję wasz ból. Zaufajcie Mi, a Ja otworzę wasze oczy na Prawdę o waszej chwalebnej przyszłości. Kiedy Ziemia zostanie odnowiona, a Drugie Przyjście zapowiedziane, Ja będę czekał, aby was powitać. Zawsze będę was kochał, gdyż to za was oddałem Moje Ciało, kiedy pozwoliłem im, aby Mnie ukrzyżowali. Ponieważ Ja tak bardzo was kocham, to nic nie powinno stać na przeszkodzie, abyście Mnie wezwali już dzisiaj.

Czekam na wasze wezwanie.

Wasz Jezus

Znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć – śmierć duszy oraz śmierć przez potworną chorobę

poniedziałek, 29 lipca 2013, godz. 11.23

Moja wielce umiłowana córko, Moje Imię rzadko jest wymieniane jednym tchem przez tych, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, a wykrzykują bluźnierstwa przeciwko Bogu. Moja Śmierć na Krzyżu nie tylko, że zostanie odwołana i nie będzie się o niej napomykać, ale miejsce Mojego Ciała na Krzyżu zajmą podobizny demonów. Jeżeli to nie Ja jestem Tym, który zginął ma Krzyżu, to kto nim jest? Kim są ci, którzy głoszą Moje Słowo światu, ale którzy wyrzucają z siebie przelewające się przez ich usta bluźnierstwa?

Uważajcie na cuda, o których ludzie w białych szatach będą twierdzili, że zostały przez nich dokonane, tak jakby były one poczynione z Mojego Ciała i pobłogosławione Moim Duchem. Kiedy ujrzycie, że dochodzi do takich zdumiewających i z pozoru cudownych wydarzeń, to wiedzcie, że nie są one niczym w tym rodzaju.

Zostanie wam powiedziane, że cuda te zostały uczynione jego ręką — ręką fałszywego proroka. Będzie się wówczas od was oczekiwać okazywania mu wielkiego szacunku i od początku będzie się wam mówiło, że jest to żyjący święty. Będzie on uwielbiany, kochany i podziwiany oraz powiedzą o nim, że jest faworyzowany przez Boga. Z czasem uwierzą, że cuda te jakoby miały miejsce, aby obwieścić Moje Powtórne Przyjście.

A wtedy pojawi się bestia. I uczci tego pierwszego. I w świecie zapanuje straszliwy rozgardiasz. Ludzie będą w pułapce. Z jednej strony fałszywy prorok będzie kontrolował wszystkie religie świata i żerował na miłości tych, którzy znają Prawdę. Z drugiej ci, którzy znają Prawdę, Mnie nie odrzucą, gdyż do nich należy Królestwo Boże. Antychryst okaże fałszywemu prorokowi wielki szacunek. Ale, ponieważ jego rola to rola polityczna, to łącząca ich więź zjednoczy wielu ludzi, którzy sojusz ten powitają oklaskami.

Wydarzenia te wkrótce nabiorą sensu. Ci, którzy będą próbowali pociągnąć was wraz ze sobą do fałszywej wiary — tej niepochodzącej od Boga — będą wielce przekonywający. Nigdy nie zdradzą oni swojego prawdziwego zamiaru, dopóki nie będą przekonani, że tę walkę wygrają. Ale wtedy zniszczą wielu, którzy odmówią przyjęcia znamienia bestii. Powiedzą, że jest to znak prawdziwego pokoju światowego, miłości i jedności, ale — ukryte w jego paskudnym wnętrzu — będą cyfry 666, znak bestii.

Tak samo jak święte medaliki ofiarowują ochronę z Nieba dzięki Mocy Bożej, tak i znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć — śmierć duszy oraz śmierć przez potworną chorobę. Ci, którzy to znamię odrzucą, będą musieli się ukryć i przygotować. Ja wiem, że jest to przerażające, ale jest to prawda. Zainterweniuję przy pomocy waszych modlitw, aby położyć kres tym prześladowaniom.

Wy, moi umiłowani wyznawcy, wy, którzy znacie Prawdę, jesteście przygotowywani, aby dopomóc tym, którzy będą w potwornej rozterce, czy przyjąć tę wiedzę. Do czasu, kiedy to się wydarzy, Moja Reszta Armii będzie siłą, z którą trzeba się będzie liczyć. Ta jej siła będzie polegać na umiejętności ratowania tych, którzy będą cierpieć na skutek tego diabelskiego aktu zemsty na Bożych dzieciach.

Wasz Jezus

Obecnie przygotowują oni antychrysta do jego wielkiego wystąpienia

niedziela, 21 lipiec 2013, godz. 18.05

Moja wielce umiłowana córko, mam ważne Orędzie dla wszystkich na świecie, łącznie z tymi, którzy wierzą we Mnie, z tymi, którzy we Mnie nie wierzą, z tymi, którzy nie wierzą w Mojego Ojca, jak i z tymi, którzy nie akceptują, że wszystko pochodzi ode Mnie.

Kiedy bestia knuła spisek przeciwko Mnie, stworzyła ona diabelski plan na czasy ostateczne, zaplanowany tak, aby oszukać świat przy pomocy największego kłamstwa, a stworzony po to, aby bestia mogła zabrać Boże dzieci ze sobą do ogni piekła.

Wiedzcie, że Ja już objawiłem światu ten plan, ale istnieje jeszcze jedna tajemnica, która koniecznie musi zostać ujawniona, tak abyście pojęli Prawdę. Jak w każdej bitwie — wróg zajmuje w sekrecie swoją, zazwyczaj bardzo starannie zaplanowaną pozycję, bo gdyby nie uczynił tego w sekrecie, przeciwnik by się dowiedział, gdzie stoi jego rywal.

W tej ostatecznej bitwie o dusze szatan i jego kohorta zajęli pozycje wrogie dwóm świadkom* Boga. Zabrało im wiele lat, by to zaaranżować, dzieci Boże muszą więc najpierw się dowiedzieć, kim są ci dwaj świadkowie, żeby móc się zorientować, jak ten plan został opracowany.

Obecnie wróg zajął pozycję w Moim Kościele. Zrobił to tak samo, jak wróg ukryty wewnątrz trojańskiego konia. Wróg — ale pamiętajcie, wielu jest takich, którzy oddają hołd bestii — zapuścił także swoje korzenie na Bliskim Wschodzie. Jego prawdziwym celem jest tam Izrael, ojczyzna drugiego świadka.

Dwoma Świadkami są: Chrześcijanie i Dom Izraela. Chrześcijaństwo jest pierwszym celem, ponieważ pochodzi ode Mnie. Izrael jest drugim celem, ponieważ Ja narodziłem się Żydem oraz ponieważ jest to kraj wybranego narodu Boga — kolebka Jerozolimy.

Nie jest żadnym przypadkiem, że szatan chce zniszczyć tych dwoje, ponieważ on ich nienawidzi, a poprzez zatarcie po nich wszelkich śladów obwieszcza swoją najważniejszą deklarację — że stoi on ponad Bogiem. O, jak ci dwaj świadkowie będą cierpieć w Imię Boże. Oni nie zginą, ale będzie się wydawać, że pozbawieni są wszelkiego życia.

Pierwsze zostaną zniszczone Sakramenty — następnie Msza — potem Biblia i wszelkie ślady po Słowach Boga. W tym okresie wielu będzie walczyć, głosząc Słowo Boże. To właśnie w owym czasie Moje Łaski zostaną wylane wszędzie — dzięki Mocy Ducha Świętego — tak, aby Bóg nigdy nie został zapomniany.

Antychryst

Naprawdę bardzo szybko antychryst da się poznać jako człowiek pokoju, który stworzy najbardziej ambitny plan pokojowy na Bliskim Wschodzie.

Obecnie przygotowują oni antychrysta do jego wielkiego wystąpienia. Jednocześnie trwa wdrażanie diabelskiego planu, polegające na zwodzeniu niewinnych poprzez nauczanie ich kłamstw — w Moim Imieniu. Wy, którzy nie przyjmiecie Prawdy, dowiedzcie się, że czasy te już nastały. Skoro nie potraficie teraz zaakceptować Prawdy, to — jeżeli prawdziwie Mnie kochacie — udzielę wam Łaski rozeznania.

Tak wielu nie potrafi dostrzec tego nikczemnego planu, tak starannie zatajonego, ale planu, który, jak to przepowiedziano, rozwija się na waszych oczach. Pismo Święte nigdy nie kłamie. Moje Słowo jest Prawdą. Prawda jest waszą liną ratunkową do zbawienia. Jeżeli zaakceptujecie kłamstwa — przekazane wam w Moim Kościele przez tych, którzy nie przychodzą w Moim Imieniu — to popadniecie wówczas w wielką ciemność i zostaniecie pochłonięci przez takie zło, że — o ile będziecie uczestniczyć w tych okultystycznych praktykach, prezentowanych wam w Moim Imieniu — to będziecie dla Mnie zgubieni.

Naprawdę wkrótce, kiedy fałszywy pokój zostanie ustanowiony, rozpocznie się realizacja planów unicestwienia Żydów. Podczas gdy bestia będzie pustoszyć Izrael, fałszywy prorok będzie pozbywał się śladów Mojej Obecności i oszuka w zasadzie nie tylko katolików, ale i wszystkich chrześcijan, wszystkie religie — po to, aby czcić bestię obecną pod maską Jednej Światowej Religii.

Jeżeli to Orędzie uderzy w struny trwogi w waszej duszy, to wiedzcie, że Moją intencją jest, aby niczego, co mogłoby was zniszczyć, przed wami nie ukrywać. Wszystko, co jest istotne, to to, abyście pozostali wierni Mojemu Nauczaniu i modlili się o Moją Ochronę. Kiedy powierzycie się Mnie, waszemu Jezusowi, i poprosicie Mnie, abym was prowadził, to wszystko będzie dobrze.

Ja udzielę wam Mojej Ochrony — wam wszystkim, którzy nie zejdziecie z drogi Prawdy.

Wasz Jezus

Dwaj Świadkowie – Księga Apokalipsy: Ap 11:3-13

Matka Zbawienia: Niepożądaną konsekwencją w Rzymie będzie to, że wielu poprowadzonych zostanie na manowce

sobota, 20 lipca 2013, godz. 12:45

Moje dziecko, pomimo że wiara chrześcijańska przeżywa od wewnątrz coraz większe zamieszanie, znajdą się jednak wierni Mojemu Synowi, którzy mocą swojej wiary będą strzec i chronić Świętego Słowa Bożego.

Niepożądaną konsekwencją w Rzymie będzie to, że wielu poprowadzonych zostanie na manowce, mianowicie ci, którzy nieświadomie odwrócą się od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Popełnią oni błąd, ponieważ zaakceptują nowe, niepochodzące od Boga doktryny. Módlcie się , módlcie się, módlcie się za tych w łonie kościołów chrześcijańskich, którzy wpadną w pułapkę przyjęcia kłamstw ofiarowanych im w zamaskowanej postaci przez tych, którzy twierdzą, że zostali wybrani przez Mojego Syna, aby głosić Jego Słowo.

Wszystkie te wydarzenia są od wieków przepowiadane wizjonerom, a jednak wielu z was odmawia zaakceptowania tych proroctw. Ostrzegałam ludzkość, że w przyszłości nadejdą te ciemne dni, gdyż życzeniem Mojego Syna jest, abyście trzymali się na baczności przed upadłymi aniołami, które opanują Jego Kościół na ziemi. Z Moich oczu łzy leją się wielkimi potokami, ponieważ tak wiele wyświęconych sług w łonie kościoła zaprzecza Moim objawieniom. Objawienia te zostały zatwierdzone przez Boga, aby wyczulić ludzkość na niebezpieczeństwa, na jakie narażone są dusze, jeżeli Prawda nie zostanie im przekazana z wyprzedzeniem.

Proroctwa przekazane wam w La Salette i Fatimie posiadają doniosłe znaczenie. Dlaczego tak wielu twierdzi, że kocha Mnie, swoją Matkę, a lekceważy to, co powiedziałam światu? Nie posłuchaliście i pozwoliliście się oszukać.

Oto nadszedł czas, aby pamiętać o tym, że ciemność, która spowija kościół Mojego Syna na ziemi, jest spowodowana przez diabła, który wielu wprowadził w błąd. Ciemność ta nie pochodzi od Mojego Syna, a wobec tego Jego Mistyczne Ciało — Jego Kościół — pozostaje nienaruszony. Ci, którzy zachowają wierność wobec Jego Mistycznego Ciała, nie zejdą z drogi Prawdy. Zaś ci, którzy zdradzą Kościół Mojego Syna i odrzucą Jego Nauki poprzez przystosowanie się do nowych praktyk, które Jezusa Chrystusa znieważają, sami odetną się od Jego Miłosierdzia.

Musicie wiedzieć, że kiedy Krzyż Mojego Syna zostanie zmodyfikowany, aby nadać mu inny wygląd, oraz kiedy sposób, w jaki odprawiana jest Msza Święta, zostanie zmodernizowany, wtedy staniecie się świadkami braku respektu dla Mojego Syna w stylu, w jakim to wszystko będzie się odbywać.

Nigdy nie wolno wam zdradzić Mojego Syna. On tak bardzo cierpiał, a jednak niektórzy w łonie Jego Własnego Kościoła popełnią błąd i na nowo Go ukrzyżują. Kiedy staniecie się świadkami tych wydarzeń, wtedy będziecie wiedzieć, że czasy się zmieniają się i że ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem a bestią jest w toku.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Jego plan polega na zwabieniu dusz w sieć kłamstwa poprzez poryw ich serc

piątek, 19 lipca 2013, godz. 20.54

Moja wielce umiłowana córko, pragnę wyjaśnić sprawę Reszty Armii. W tym oto czasie wzrasta Reszta Armii wszędzie na świecie. Wielu, którym nieznane są te Orędzia, łączy się ze sobą, istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że rdzeń Mojego Kościoła na Ziemi zostanie pochłonięty.

Wielu zna Prawdę i dostrzega próby, które są podejmowane, aby rozwodnić Moje Najświętsze Słowo. Oni wszyscy, uprzywilejowani łaską Światła Ducha Świętego, rozpoznają złego ducha, kiedy będzie on pochłaniał Mój Kościół. Ten zły duch nadciąga — przystrojony welonem pokory.Jego plan polega na zwabieniu dusz w sieć kłamstwa poprzez poryw ich serc.

Pamiętajcie, planem szatana jest kradzież dusz. Wiedzcie też, czyje dusze zamierza on omotać jako pierwsze: Zawsze próbuje zniszczyć tych, którzy Mnie kochają. Zignoruje natomiast te dusze, którymi zawładnął, ponieważ one zostały przez niego już zniszczone .

Nigdy nie wierzcie, że zło manifestuje się w najbardziej oczywisty sposób.Ten rodzaj złego ducha będzie zwabiał dusze, prezentując się ze swej pokornej, łagodnej i troskliwej strony, bo jakże inaczej miałby on przekonać dobre dusze, by uwierzyły w kłamstwa.

Ja Jestem Zbawicielem ludzkości i to Ja obecnie interweniuję, aby przynieść wam Prawdę. Nic Mnie nie powstrzyma, jednak każde możliwe zło zostanie wymierzone w tę Misję; misję, która ratuje świat przed zatraceniem.

Właśnie tak, jak wy, Moi umiłowani wyznawcy, kroczycie naprzód, tak też zostaniecie pociągnięci wstecz przez tych, którzy wierzą, że szkalujecie Słowo Boże. Następnie, kiedy wycofacie się w milczeniu i nie wpadniecie w pułapki, które zastawią na was demony, aby was sprowokować do obrony Mojego Słowa, wtedy zostaniecie przez nich ośmieszeni.

Łaski udzielone Mojej Reszcie Armii będą subtelne, lecz potężne, a z pomocą Matki Zbawienia zarżną oni bestię wraz z jej kohortą.

Bój o dusze nie będzie należał do przyjemnych, ale nie miejcie żadnych wątpliwości, że prawdziwe barwy wrogów Boga, którzy twierdzą, że przychodzą w Jego Imieniu, zostaną z czasem ujawnione jako takie, jakimi są. Niestety, spośród tych ślepych na Prawdę wielu będzie do tego czasu uczestniczyć w rytuałach satanistycznych, z czego nie będą zdawać sobie sprawy, bo tak będą one zakamuflowane.

Mój Głos będzie grzmiał i grzmiał pomiędzy wami, gdyż Ja nigdy nie zostanę zatrzymany w Moim Planie, aby przynieść wam Życie Wieczne. Żadna suma ludzkich argumentacji, która pojawia się jako rezultat potępiania Mojego Świętego Słowa w tych Orędziach, nie jest w stanie osłabić Mocy Boga.

Wasza nienawiść do Mnie wzrośnie, a złość, która pochłonie wasze dusze, pochodzi od szatana — ale wy będziecie wierzyć, że pochodzi ona od Boga. Jak możecie być tak ślepi? Jak jesteście zepsuci, wy, którzy próbujecie krzywdzić innych? Módlcie się, abyście nie odepchnęli ode Mnie waszego bliźniego. Módlcie się, abyście zaczęli szukać Prawdy, zanim diabeł posiądzie wasze dusze. Jest on bardzo potężny, a ci, których dusze zostały osłabione grzechem pychy, staną się uległymi naczyniami, w których zasiądą szatan i jego upadłe anioły.

Obudźcie się wy wszyscy. Nadszedł bowiem czas na otwarcie Księgi Prawdy. Musicie nie tylko otworzyć Jej karty — musicie otworzyć wasze serca.

Wasz Jezus

Posłany został teraz ostatni prorok — proszę więc, nie odrzucajcie tego Daru

piątek, 19 lipca 2013, godz. 15.00

Moja wielce umiłowana córko, jeżeli się martwisz i czujesz się z powodu tej Misji nielubiana, to musisz wiedzieć, że Duch Święty zawsze podtrzyma twoją moc. Nigdy nie będziesz zdolna głosić nieprawdy, gdyż Mój Ojciec na to nie pozwoli. Jesteś prorokiem czasów ostatecznych i chociaż wiem, że cię to przeraża, wiedz o tym, że:

Wielkiego Miłosierdzia udzielam światu dzięki Miłości Mojego Ojca. Posłany został teraz ostatni prorok — proszę więc, nie odrzucajcie tego Daru, gdyż pragnieniem Mojego Ojca jest przygarnąć wszystkie Jego dzieci i ochronić je przed złem tego świata. Jest to Dar mający wam przynieść ostateczne wybawienie od straszliwej kary.

Nie odrzucajcie tego Daru proroctwa, tej ostatniej interwencji z Nieba, aby was ocalić od nieszczęścia.

Ci z was, którzy nie oddają czci Mojemu Ojcu i którzy adorują pogańskie bożki — wiedzcie, że wasze kraje zostaną zmiecione z powierzchni ziemi, jeżeli nie zwrócicie się do Jedynego Prawdziwego Boga. Wy, którzy wielbicie fałszywe bóstwa, które obiecują wam błyskotliwą przyszłość i łaskoczą waszą próżność, zostaniecie przepędzeni z dala ode Mnie i zatopieni w bezkresnej próżni — czeluści, z której nigdy nie powrócicie.

Słuchajcie teraz, wy wszyscy. Z Niebios — wzywam ludzkość. Moja prorokini zrobi to, co jej powiem. Ona jest posłuszna Mnie, Synowi Bożemu, Synowi Człowieczemu, tak jak to przepowiedziano. Ona nie posiada swojego głosu. Jej słowa są Moimi Słowami. Decydujące jest jej posłuszeństwo — zgodne z Nakazem Bożym. Jej posłuszeństwo oznacza, że nie wolno jej otworzyć własnych ust w obronie Słowa Bożego.

Wszystkie przepowiedziane wydarzenia nastąpią szybko. Jeżeli zignorujcie to ostrzeżenie z Niebios, będziecie cierpieć więcej niż to konieczne. Jeżeli znieważycie te Słowa z Nieba, zostaniecie ukazani światu w całej swojej hańbie, ponieważ Mnie prześladujecie.

Moje Słowo jest Prawdziwe. Moje Słowo jest konkretne. Moje Słowo jest przekazywane, aby was ochronić i wyratować z rąk bestii, która niszczy życie swoją zarazą. Proszę, okażcie siłę i odejdźcie od tych nikczemnych kłamstw, które ona wam opowiada. Jeżeli jest wam ciężko na sercu, przyjdźcie do Mnie, a Ja uczynię je lekkim. Jeżeli wasze serce jest smutne, Ja was przytulę i przyniosę wam pokój, tak iż śmierć nie będzie was już więcej przerażać.

Jeżeli wypełnia was złość, która przechodzi w nienawiść do tych Orędzi, to wiedzcie, że zostaliście zaatakowani przez króla kłamstw. W swoich sercach rozpoznacie, że jeżeli te Orędzia są przyczyną waszego bólu i cierpienia, to pochodzą one ode Mnie.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (115) O Dar Nawrócenia

Krucjata Modlitwy (115) O Dar Nawrócenia
O Matko Zbawienia, pokryj mą duszę Twoimi Łzami Zbawienia.
Uwolnij mnie od wątpliwości.
Wznieś moje serce, tak abym odczuł Obecność Twojego Syna.
Przynieś mi pokój i ukojenie.
Módl się, abym szczerze się nawrócił.
Dopomóż mi przyjąć Prawdę i otwórz moje serce na przyjęcie
Miłosierdzia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Nie możecie prawdziwie Mnie naśladować bez znoszenia bólu Krzyża

środa, 17 lipca 2013, godz. 11.40

Moja wielce umiłowana córko, jakże modlitwy wszystkich Moich umiłowanych wyznawców podnoszą Mnie w tym czasie na duchu. Jestem w ich sercach i duszach, a dusze ich uprzywilejowane są łaską. Muszę je prosić, by — cierpiąc — znosiły ośmieszenie, które napotkają, postępując Moją Drogą oraz z powodu Mojego Krzyża, który niosą; z czasem zrozumieją, dlaczego tak musi być.

Nie możecie prawdziwie Mnie naśladować bez znoszenia bólu Krzyża. Kiedy obdarzacie Mnie miłością, w waszej duszy obecne jest Światło. To czyste Światło działa jak magnes, który przyciąga to, co najgorsze w innych ludziach. Dusze, mające jak najlepsze intencje, są często atakowane przez złego ducha, by zadać ból każdemu, kto podąża za Prawdą Mojego Nauczania.

Kiedy będziecie głosili Bożą Prawdę, będziecie znienawidzeni przez tych, którzy nie kochają Boga. Podążając za Mną, chociażby w milczeniu, znosicie ten sam ból. Przyczyną tego bólu są zazwyczaj ci, których lubicie i szanujecie — atakują was oni, ponieważ Mnie kochacie i jesteście wierni Moim Naukom.

Nadszedł dla was czas, abyście otwarcie wystąpili i mówili o Moich Orędziach. Dla kapłanów będzie to trudne, jako że muszą pozostać posłuszni swoim przełożonym. Wielu w Moim Kościele będzie się bało dawać świadectwo Moim Orędziom, ale to nie oznacza, że nie mogą oni bronić Prawdy Mojego Świętego Słowa. Słowo, przekazane Moim Apostołom, nadal żyje, chociaż wielu próbuje Je zabić. Zauważycie, jak niewiele okazuje się Mi szacunku publicznie — prawie że nigdy.

Moje Nauczanie nie odgrywa już istotnej roli w waszym społeczeństwie. Musicie nalegać, niezależnie do którego z Chrześcijańskich Kościołów przynależycie, aby Moi słudzy nie zapominali wymieniać Mojego Imienia, kiedy odnoszą się do dobra, dlatego że dobro nie może pochodzić z kamienia. Dobro może pochodzić wyłącznie od Boga.

Wasz Jezus

Do kapłanów: Dzień, w którym zostaniecie poproszeni o zakwestionowanie Mojej Boskości, nie jest odległy

poniedziałek, 15 lipca 2013, godz. 17.52

Moja wielce umiłowana córko, muszę dotrzeć do Moich kapłanów, którzy teraz zaczynają sobie uświadamiać, że to Ja w obecnym czasie przemawiam do świata poprzez te Orędzia.

Musicie zachować ostrożność. Musicie trzymać się reguł Mojego Kościoła na ziemi, dopóki one pozostają takimi, jakimi zawsze były, i się nie zmieniają. Nie czujcie się zniechęceni, gdyż zostaliście ubogaceni Darem Ducha Świętego. Gdy zostaniecie poproszeni, aby się Mnie zaprzeć, zostanie to uczynione w subtelny, ale zabójczy sposób. Zostaniecie poproszeni o przyjęcie doktryny dotyczącej wszystkich pozachrześcijańskich religii. Zostanie wam powiedziane, że dzieje się to dla dobra wszystkich i że to nowe, uniwersalne podejście jest środkiem do celu — kiedy to, na drodze pokojowej, ludzkość może zostać ostatecznie zjednoczona.

Wszystkie inne religie, wyznania, przekonania religijne i nauki, które czczą Mojego Ojca, ale nie uznają Mnie, Jezusa Chrystusa, zostaną przygarnięte pod skrzydło antypapieża. Za przyczyną władzy bestii będziecie ugłaskiwani, aby objąć waszych współbraci i siostry. Zostanie wam powiedziane, że wszystkie religie, które czczą Boga, są zjednoczone w Oczach Bożych w jedną całość. Kiedy temu zaoponujecie, zostaniecie skarceni. Kiedy będziecie wyjaśniali, że jedyna droga do Boga, Mojego umiłowanego Ojca, wiedzie przez Jezusa Chrystusa, oto co zostanie wam powiedziane:

„Nie rozumiecie, że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, dlatego też, nie okazując miłości i współczucia Jego Kościołowi poprzez objęcie tych waszych braci i sióstr — wraz z ich religiami — stajecie się obłudnikami.”

Jednak wiedzcie o tym: Kiedy zaakceptujecie, że wszystkie religie muszą zostać objęte w jedną, wówczas musicie zejść na pobocze, aby okazać szacunek tym wyznaniom, które nie uznają Syna Człowieczego — a tym samym stać się winnymi potwornego grzechu. Bo wtedy wyprzecie się Mnie .

Wiedzcie też — wy, którzy możecie zostać złowieni na to oszustwo — że pojawią się inne znaki, które uwidocznią jedną rzecz: że Moja Boskość już dłużej nie będzie głoszona.

Wasze kościoły będą świadkami pojawienia się nowych krzyży, w których osadzona będzie głowa bestii; wasze ołtarze ulegną zmianie, tak iż stanę się obiektem drwin. Za każdym razem, kiedy ujrzycie nowe i niezwykłe symbole w Moim Kościele, przypatrzcie się im dobrze, gdyż bestia jest pełna zuchwalstwa i afiszuje się ze swoją nikczemnością poprzez wystawianie na pokaz symboli, które oddają jej cześć.

Ci z was, którzy nie będą wyczuleni na to oszustwo, zostaną wciągnięci w praktyki, które nie Mnie będą czcić. Będą one maskować prawdziwą intencję, jaką będzie oddawanie hołdu szatanowi i jego złym duchom.

Zwiastuny tego zaczynają już być widoczne. Poczynania, o których mówię, mają dopiero nadejść, ale dzień, w którym zostaniecie poproszeni o zakwestionowanie Mojej Boskości, nie jest odległy. Musicie mieć oczy otwarte, gdyż ci, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim Imieniu, ale którzy w zamian czczą bestię, rozpostarli już swoje skrzydła. Sprawują oni wśród was władzę, ale tak wielu z was nie potrafi jeszcze tej ohydy dostrzec. Ale jeżeli Mnie kochacie, udzielę wam Łask, abyście ujrzeli Prawdę, gdyż Ja nigdy was nie opuszczę. Czas jest już blisko i musicie się przygotować, gdyż wkrótce zapadnie ciemność. Ci z was, którzy są pobłogosławieni Bożym Światłem, ucierpią z rąk Moich wrogów.

Zapamiętajcie te Słowa, odmawiajcie je, a Ja ujawnię przed wami Prawdę dzięki Darowi Ducha Świętego.

Krucjata Modlitwy (114) Dla Kapłanów o otrzymanie Daru Prawdy

O Panie Mój, otwórz moje oczy.
Pozwól mi ujrzeć wroga oraz zamknij moje serce na to oszustwo.
Wszystko powierzam Tobie, Drogi Jezu.
Ufam Twojemu Miłosierdziu. Amen

Wasz Jezus

Jakże usycham za nimi z tęsknoty. Bez nich nie mogę czuć się całością

niedziela, 14 lipca 2013, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, kiedy ofiarowuję ci Dar widzenia Bożych dzieci – wszędzie gdzie podążasz – Oczyma Boga, dzieje się to nie bez powodu.

Za każdym razem, kiedy widzisz małe dziecko i odczuwasz, jak Moja Miłość pulsuje w twoich żyłach – jest to Moja Miłość do nich. Kiedy widzisz nastolatka idącego i śmiejącego się wraz ze swoimi przyjaciółmi i odczuwasz wobec niego przypływ macierzyńskiej miłości, to wiedz, że to, co czujesz, to Miłość Boga. Kiedy widzisz starszych ludzi i nadal odczuwasz tę miłość, to ponownie jest to Moja Miłość, którą przeżywasz.

Kiedy zaś patrzysz na takie dusze, które wyrządzają innym, przez swoją nikczemność, straszliwe cierpienie, i czujesz wobec nich litość, to wiedz także, że to Moja Miłość przepływa przez ciebie. Wiedz bowiem, że ci, którzy Mi się na wszelkie możliwe sposoby przeciwstawiają, nadal wypełniają Mnie miłością do siebie, bo jakże Ja mógłbym się ich wyprzeć? Oni są Moimi. Kocham ich. Szlocham z ich powodu. Ogromnie tęsknię za nimi. Zadręczam się ze zmartwienia z ich powodu. O, jaki one sprawiają Mi okrutny ból, ale Ja będę walczył z diabłem – aż do ostatniego oddechu, jaki one wezmą na tej ziemi – o te godne pożałowania dusze.

To, czemu Mój Ojciec przyznał życie, należy do Niego. To, co jest Jego, jest Moim. Jakże usycham za nimi z tęsknoty. Bez nich nie mogę czuć się całością. Oto dlaczego przeszedłbym przez Moje Ukrzyżowanie ponownie i ponownie, jeżeli tylko mógłbym przyciągnąć je w Moje Ramiona.

Jakże Ja mogę spocząć, Moja córko, bez słodyczy ich nawrócenia? Jednak one muszą przyjść do Mnie ze swojej własnej wolnej woli. Mogę ich okryć Moją Miłością i Łaskami. Potrafię zatopić ich dusze w każdej z możliwych Łask, ale aby one były w stanie przyjąć takie Dary, muszą zawierzyć się Mojej Świętej Woli i Mi się poddać. Nie mogę użyć Mojej Boskości, aby narzucić im Moją Wolę, ale to, co mogę uczynić dzięki Wielkoduszności Mojego Ojca, to wziąć i poprosić Moje dusze wybrane, aby przyjęły Mój Ból, w zamian za te dusze. Ta cudowna interwencja będzie jednym ze sposobów, dzięki któremu ocalę większość ludzkości.

Módl się, Moja umiłowana córko do Mnie, twojego Jezusa, o siłę, aby ofiarować Mi więcej cierpienia. Jeżeli zaakceptujesz tę szczególną prośbę, to Ja uroczyście obiecuję, że ocalę o dziesiątki milionów więcej dusz. Nie trwóż się. Będziesz mocna i tym razem uczynisz to z radością w twoim sercu.

Pójdź Moja córko, przyjmij Moją Prośbę. Nie obawiaj się jej, gdyż przyniesiesz Mi największą radość, jeżeli oddasz Mi te nowe próby. To będę Ja, który będę znosił te cierpienia, nie ty. Twój ból będzie krótki, ale przez jego akceptację Ja mogę spełnić Moje pragnienia zbawienia Moich biednych dzieci, które są odseparowane ode Mnie.

Dziękuję ci, że odpowiedziałaś na Moje Wezwanie. Otwórz swoje serce na Moją Prośbę, a Ja pomogę ci przy każdym kroku tej drogi. Dla ciebie będzie to po prostu kolejna próba, która wkrótce łatwo popadnie w niepamięć. Dla Mnie oznacza ona, że dusze – które poszłyby do piekła – będą Moimi w Moim Królestwie.

Twój Jezus

To dzięki temu, że odmawiacie Moje Krucjaty Modlitwy, Ja mogę ich ocalić

czwartek, 11 lipca 2013, godz. 13.57

Moja wielce umiłowana córko, pozwól Mi siebie przygarnąć blisko Mojego Najświętszego Serca, bo gdy pozwolisz Mi to uczynić, zaszczepię w Twojej duszy szczególne Łaski. Wówczas Moje Dzieło przyniesie więcej owoców, które dojrzeją i obficie obrodzą po całej ziemi.

Owoc, który pochodzi ode Mnie, powoduje nawrócenie oraz zmiękcza najbardziej zatwardziałe serca, kiedy go zakosztują. Kiedy one bowiem go spożywają, on jednoczy je ze Mną w taki sposób, że przynosi im to wspaniały pokój. Pokój ten – obiecuję to wam wszystkim, którzy obecnie, kiedy z wami rozmawiam, Mnie wysłuchujecie – będzie waszą zbroją przeciw nienawiści.

To wy – włącznie z tymi duszami, które nigdy nie słyszały o tych Orędziach, a które prawdziwie Mnie kochają – zostaniecie napełnieni tym pokojem i za sprawą tych orędzi staniecie się odporni na głosy tych, którzy podnoszą na was grom, ponieważ należycie do Mnie.

Jeżeli stanowicie ze Mną jedno, to wam obiecuję, że w zamian za każdą obelgę i zranienie, które musicie znieść, głosząc Moje Święte Słowo, podniosę was, osłonię i uchronię. Będziecie radować się wspaniałym życiem w Moim Nowym Raju, gdzie wszyscy razem będą wznosić śpiew przez wzgląd na miłość i chwałę Boga.

Nie macie się z Mojej strony czego obawiać, ale proszę was, abyście poświęcali czas na modlitwę za dusze, które są zdezorientowane, a w niektórych wypadkach stracone. Ci, którzy są ode Mnie oddzieleni, muszą do Mnie powrócić, bo to dzięki temu, że odmawiacie Moje Krucjaty Modlitwy, Ja mogę ich ocalić.

Idźcie, Moi umiłowani wyznawcy, wiedząc, że jesteście w Moim Sercu i że Ja Jestem w waszym.

Wasz Jezus

Przypominamy: Od lipca 2013 Księga Prawdy, tom 1, znajduje się w sprzedaży

Księga Prawdy
Drodzy Czytelnicy! Od lipca 2013 Księga Prawdy, tom 1, znajduje się w sprzedaży.Można ją zamawiać tylko bezpośrednio w wydawnictwie Coma Books, które jako jedyne ma do tego upoważnienie Marii Divine Mercy. Koszt Księgi to 15,99 euro, koszt standardowej przesyłki to 6,80 euro. Oto link, gdzie Księgę można bezpośrednio zamawiać:
http://www.thewarningsecondcoming.com/shoppingcart/ksiega-prawdy-tom-1.html

http://www.thewarningsecondcoming.com/shoppingcart/ ComaBooks
Twój język: Polski
Doręczamy do ponad 51 krajów z całego świata

Książki w języku polskim

Księga Prawdy - Tom 1
Księga Prawdy – Tom 1
8 Listopada 2010 – 4 Stycznia 2012
cena 15,99 €

Obsługa strony po polsku oraz w dowolnie wybranym języku.

Bóg Ojciec: Jeśli chodzi o waszą gospodarkę – celem kłamstw, którymi się was faszeruje, jest was ogłupić

środa, 10 lipca 2013, godz.15.41

Moja najdroższa córko, wojny rozpętają się na całym Bliskim Wschodzie i wkrótce Mój umiłowany Izrael zazna straszliwego spustoszenia. W tej części świata dojdzie na bardzo wielką skalę do utraty życia, bo zły duch pochłania nie tylko życie, ale w wielu wypadkach i dusze Moich dzieci.

Wzajemna nienawiść Moich dzieci rozleje się na inne kraje, jako że Bitwa Armagedonu przybiera na sile i się rozszerza – tak długo, dopóki nie pochłonie całego świata. Nienawiść, będąca wynikiem rozplenienia się szatana i jego demonów, stanie się tak widocznym znakiem, że tylko nieliczne dusze – niezależnie od tego, czy wierzą one we Mnie, Stworzyciela wszystkiego, co istnieje – nie zdołają odczuć złego ducha, który rozprzestrzenia się jak śmiertelny wirus.

Wojny, wiele z nich, łącznie z wewnętrznymi walkami w rządach wszystkich narodów, wybuchną wszystkie w tym samym czasie. Aczkolwiek Moje Ręce opadły już w postaci łagodnych kar, to wiedzcie, że zmiażdżę tych, którzy ranią Moje dzieci. I wtedy walka o dusze nasili się i rozprzestrzeni się na wiele sposobów.

Jeśli chodzi o waszą gospodarkę – celem kłamstw, którymi się was faszeruje, jest was ogłupić i obedrzeć was z tego, co posiadacie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abym powstrzymał tych, którzy kontrolują wasze waluty, od odebrania wam wszystkiego, co jest waszą własnością. Wiedzcie, że podczas gdy Moja Prawa Dłoń spuszcza kary przeciwko nikczemnikom, Moja Lewa Dłoń uniesie was i weźmie pod Moją Ochronę, i będę dbał o wasze potrzeby.

Przemiany, zapowiedziane w Mojej Świętej Księdze, zaprezentują się obecnie światu. Walki się rozszaleją, życie zostanie przez wielu utracone, kraje ucierpią z powodu zaburzeń w ekosystemie, plony nie obrodzą, a wielu z was będzie prześladowanych przez wasze rządy. Najgorszą walką będzie walka duchowa, kiedy to zostanie podjęty każdy wysiłek, aby was zwrócić przeciwko Mnie.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

Matka Zbawienia: Medalik Zbawienia ofiarowuje Dar Nawrócenia

czwartek, 18 lipca 2013, godz. 19.14

Moje dziecko, pragnę, aby zostało oznajmione, żeby od teraz na Ziemi zwracano się do Mnie, używając tytułu nadanego Mi przez Mojego Syna. W tej Ostatniej Misji proszę się do Mnie nieustannie odnosić jako do Matki Zbawienia.

Proszę zaprojektować Mój Wizerunek oraz wybić Medalik, gdzie na jednej stronie zostanę umieszczona Ja, ze słońcem poza Moją Głową, na którą wciśnięta będzie korona cierniowa, z wplecionymi w nią dwunastoma gwiazdami. Na odwrotnej stronie tego Medalika życzę sobie wizerunek Najświętszego Serca Mojego Syna wraz z Dwoma Mieczami Zbawienia, które mają zostać wzajemnie ze sobą skrzyżowane.

Miecze Zbawienia będą posiadać podwójny cel. Pierwszy Miecz zabije bestię, do czego Mnie przekazano władzę, abym to uczyniła w Dniu Ostatnim. Kolejny Miecz przebije serca najbardziej zatwardziałych grzeszników i będzie Mieczem, dzięki któremu ich dusze zostaną zbawione.

Medalik ten ma być udostępniony w dużej ilości, a kiedy znajdzie się w rękach tych, którzy go poszukują, musi zostać poświęcony przez kapłana, a następnie darmowo przekazany. Medalik Zbawienia ofiarowuje Dar Nawrócenia i Zbawienia.

Wszyscy ci, którzy otrzymają Medalik Zbawienia, muszą odmówić tę Krucjatę Modlitwy (115) O Dar Nawrócenia

O Matko Zbawienia, pokryj mą duszę Twoimi Łzami Zbawienia.
Uwolnij mnie od wątpliwości.
Wznieś moje serce, tak abym odczuł Obecność Twojego Syna.
Przynieś mi pokój i ukojenie.
Módl się, abym szczerze się nawrócił.
Dopomóż mi przyjąć Prawdę i otwórz moje serce na przyjęcie Miłosierdzia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Moje dziecko, proszę doprowadź do zaprojektowania i wykonania tego Medalika. Poprowadzę cię przy każdym etapie tego przedsięwzięcia, a następnie musisz sprawić, aby był on dostępny na całym świecie.

Idź w pokoju służyć Mojemu Synowi.

Twoja Matka

Matka Zbawienia

Krucjata Modlitwy (113) O pokonanie zła w naszym kraju

Krucjata Modlitwy (113) O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Zbawienia, przybądź pomiędzy nas
i weź nasz kraj pod Swoją obronę.

Zmiażdż głowę bestii i podepcz jej zły wpływ,
jaki przez nią jest wśród nas roztaczany.

Pomóż Twoim nędznym, zagubionym dzieciom
powstać i mówić Prawdę,
kiedy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, o Matko Boża,
ochroń nasz kraj i zachowaj naszą siłę,
abyśmy potrafili pozostać wierni Twojemu Synowi
w czasach naszych prześladowań.
Amen.

Matka Zbawienia: Tak łatwo ludzie akceptują nowe prawa, które uchodzą za dobre

środa, 10 lipca 2013, godz. 15.26

Moje dziecko, twoje modlitwy są wysłuchiwane i Mój Syn zainterweniuje w twojej szczególnej intencji. Musicie modlić się za tych wszystkich na świecie, którzy są wprowadzani w błąd wierząc, że zło jest dobrem. Ta pajęczyna kłamstwa okryła ludzkość do takiego stopnia, że wielu już dłużej nie widzi różnicy pomiędzy Prawami Boga, a nikczemnością diabła, kiedy on ujawnia się pośród was.

Tak łatwo ludzie akceptują nowe prawa, które uchodzą za dobre – dla dobra wszystkich – podczas gdy w rzeczywistości maskują one to, co jest w Bożych Oczach grzechem śmiertelnym.

Wre walka pomiędzy tymi, którzy podtrzymują Prawo Boże, a tymi, którzy je profanują. Ci, którzy publicznie podtrzymują Prawa Boże, są demonizowani i uznaje się ich za okrutnych i podłych. Oszustwo oraz kłamstwa, które przepełniają tych, którzy twierdzą, że kochają ludzkość, można wyraźnie dostrzec, kiedy publicznie usprawiedliwiają grzech śmiertelny. O, jak przebiegły jest diabeł. Tak nieliczni pojmują jego wpływ na ich życie oraz to, w jaki sposób wypacza on ich rozumowanie.

Niech wiedza, drogie dzieci, że Ja, Matka Zbawienia, potrafię pokonać diabła pośród was, będzie dla was pocieszeniem. Musicie Mnie wzywać za każdym razem, kiedy czujecie się przytłoczeni władzą, którą on wywiera na waszych narodach. Zniweluję jego wpływ, kiedy do Mnie wzniesiecie waszą prośbę.

Proszę odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (113) O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Zbawienia, przybądź pomiędzy nas i weź nasz kraj pod Swoją obronę.

Zmiażdż głowę bestii i podepcz jej zły wpływ, jaki wśród nas roztacza.

Pomóż Twoim nędznym, zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, kiedy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa

Proszę, o Matko Boża, ochroń nasz kraj i zachowaj naszą siłę, abyśmy potrafili pozostać wierni Twojemu Synowi w czasach naszych prześladowań. Amen.

Nigdy nie wolno wam przyjąć argumentów, które doprowadzą do tego, aby te nikczemne prawa weszły w życie; prawa, które będą wam narzucać, w jaki sposób — wbrew Słowu Bożemu — przeżywać swoje życie. Kiedy takie prawa przenikają do waszych krajów — niszczą one dusze. Zaufajcie Mnie, Matce Zbawienia, jeśli idzie o pomoc przy zbawieniu dusz tych, których kochacie i pomiędzy którymi pracujecie. Wezwijcie Mnie, a Ja obiecuję, że osłonię wasz naród Moim Świętym Płaszczem.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Dziesięć Przykazań danych światu przez Mojego Ojca poprzez proroka Mojżesza jest na nowo pisanych przez człowieka

poniedziałek, 8 lipca 2013, godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, zawsze kiedy masz wrażenie, że dla grzeszników istnieje tak mało nadziei, to proszę pamiętaj, że Moje Wielkie Miłosierdzie jest nieskończone. Nie ma ani jednej takiej duszy na świecie, której bym nie chciał objąć i obdarzyć Darem Zbawienia. Kocham was wszystkich. I przebaczę wszystkim, którzy będą Mnie błagać o Dar Odkupienia, co wcale nie oznacza, że nie ukarzę tych, którzy popełniają ciężki grzech.

Dziesięć Przykazań danych światu przez Mojego Ojca poprzez proroka Mojżesza jest na nowo pisanych przez człowieka. Zostały one zdemontowane, poprzekręcane oraz nadano im nowe znaczenie, tak aby człowiekowi dać przyzwolenie na grzech.

Wielbicie fałszywych bożków i to usprawiedliwiacie. Żyjecie w okropnym zakłamaniu, gdyż tym sposobem obrażacie Mojego Ojca, mimo to jednak, kiedy Prawda zostanie poganom ukazana, będą oni pokutować, a Ja będę się niecierpliwił, aby ich objąć.

Wzajemnie się zabijacie i twierdzicie, że gdy tak czynicie, chodzi tu o uczynki wypływające z miłosierdzia. Legalizujecie morderstwo, egzekucje, eutanazję i aborcję oraz twierdzicie, że to są dobre rzeczy. A jest to zło w najgorszej swej postaci, gdyż prowokujecie Animatora Życia – Stworzyciela Nieba i Ziemi – manipulując Boskimi przykazaniami. Jednak, o ile okażecie prawdziwą skruchę, także będę się niecierpliwił, aby wziąć was w Moje Ramiona.

Przywłaszczacie sobie to, co wam się nie należy, i okradacie ubogich, chcąc nasycić waszą żądzę, by posiadać jeszcze więcej. Popełniacie straszliwe grzechy cielesne, które stoją poniżej godności ludzkiej, i zachowujecie się jak dzikie zwierzęta wpuszczone do zwierzęcej jamy. Wasza ohyda jest odrażająca w Oczach Boga, lecz mimo tego, kiedy Mnie zawołacie i będziecie błagać o Miłosierdzie, Ja tam będę – oczekując cierpliwie. Kiedy znieważacie Boga, nie akceptując Jego Istnienia, a następnie usiłujecie wziąć Jego dzieci ze sobą do czeluści bestii, nawet wtedy będę wyczekiwał, aż zawrócicie i poprosicie Mnie, abym dał Się wam poznać.

Ci z was, którzy przyjmują Prawdę, nie znajdują już więcej czasu, aby Mnie czcić w Dzień Szabatu, ponieważ wasze własne potrzeby stawiacie przede Mną. Ranicie Mnie bardzo, ponieważ wy jesteście tymi, którzy już wiedzą, że są dziećmi Boga. Odeszliście z Domu Ojca i powrócicie do niego tylko wtedy, kiedy sami nie będziecie mieć dachu nad głową. A Ja będę czekał, aby was ponownie powitać.

Wasza miłość do Boga się skurczyła, tak samo jak wasza miłość i szacunek do waszych rodziców. Wasze serca stały się tak bardzo twarde, że nie okazujecie im miłości i takiej troski, jak powinniście.

Bluźnicie przeciwko Bogu i przeklinacie, nadużywając codziennie Mojego Imienia w sposób całkowicie pozbawiony respektu, ale nie rozmawiacie ze Mną tak, jak tego pragnę. Kiedy obmawiacie innych, obmawiacie Mnie. Kiedy szkodzicie dobremu imieniu innej osoby, niszczycie Moją Miłość. Lecz mimo tego Ja wam przebaczę, jeżeli okażecie skruchę.

Nie macie żadnego poszanowania dla instytucji małżeństwa i niewiele dla was znaczy nadużywanie tego Najświętszego Sakramentu. Obrażacie Boga tym dotkliwiej, kiedy nadal poszukujecie Jego błogosławieństw dla małżeństw, których On nie uzna ani uznać nie może. Ale wy mimo to Go obrażacie.

Tak obsesyjnie poszukujecie ziemskich dóbr i tak jesteście opanowani przez niezdrowe ambicje, że niszczycie tych, którzy stoją wam w drodze. Pomimo tego okażę wam Miłosierdzie, jeżeli do Mnie powrócicie.

Żaden grzech – za wyjątkiem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu – nie jest tak straszny, żeby nie mógł być wybaczony. Upraszam was wszystkich, abyście dokonali rachunku sumienia i ponownie się ze Mną pojednali.

Ja Jestem Cierpliwy. Jestem Miłością. Jestem waszym Zbawieniem. Czekam na was. Proszę, przyjdźcie do Mnie już wkrótce, gdyż kocham was z bezgraniczną pasją. Nie spocznę, dopóki nie ocalę was wszystkich.

Wasz Jezus

Nadużyje ona pochodzącej od Boga Prawdy, aby się nią zamaskować, wyczekując na właściwy moment

niedziela, 7 lipca 2013, godz. 17.35

Moja najmilsza oblubienico, co to ma za znaczenie, że oni się na ciebie wydzierają albo że bluźnią ci w Moim Imieniu? Co to ma za znaczenie, że ci wszyscy, którzy głoszą Moje Najświętsze Słowo i którzy pozostają nieugięcie zjednoczeni ze Mną, są obezwładniani i bici? Czyż nie wiesz, że Moja Władza jest Wszechpotężna i że Ja nie mogę się załamać, także jeżeli łamane są Moje kości?

Kiedy lekarz walczy, aby za wszelką cenę uratować życie jakiegoś człowieka, uczyni on wszystko, aby zakończyło się to powodzeniem. Kiedy zaś będzie on przez innych – próbujących go pohamować – powstrzymywany, wówczas, o ile jest on zaangażowanym w swoją pracę lekarzem, zignoruje on wszystkie protesty i będzie próbował w miarę swoich możliwości zainterweniować, zwłaszcza jeżeli wie w swoim sercu, że może uratować i uratuje życie. Zatem robi on dalej swoje, aż wszyscy będą mogli ujrzeć owoce jego pracy. I trudzi się on nieprzejednanie tak długo, jak długo życie nie jest uratowane, a wtedy, gdy już wszystko zostało uczynione, jest on przez wielu ludzi pozdrawiany z miłością; są to ci sami ludzie, którzy – z niewiadomego powodu – próbowali pomieszać mu szyki, kiedy on czynił starania, aby ocalić życie. Wszystkie te niesnaski zostaną teraz zapomniane.

To samo dotyczy tej Świętej Misji – Misji, która była obietnicą Mojego Ojca – aby w tych ostatecznych czasach, poprzedzających Moje Drugie Przyjście, uratować życie Jego dzieci. Weźcie pod uwagę, że Misja ta będzie blokowana, bo gdyby nie ściągała ona na siebie takiego sprzeciwu, wówczas z pewnością byście nie dostrzegli, że te kierowane do was obecnie orędzia pochodzą od waszego umiłowanego Jezusa.

Kiedy głoszona jest Prawda, niełatwo jest ją zaakceptować, mimo że jest ona Słowem Bożym. Ale kiedy prezentowane są kłamstwa – tak upiększone, jakby były prawdą – są one ochoczo akceptowane i w większości wypadków witane z otwartymi rękami. Ostrzegam was przed kłamstwami, które są głoszone przez Moich wrogów, deklarujących się jako Moi rzecznicy. Będą was oni na różnorakie sposoby wprowadzali w błąd, bojąc się, abyście ich nie przyłapali na ich kłamstwach. Będą oni poświęcali swój czas, aby być w kontakcie z tymi, którzy światu są znani jako dobrzy i święci, niewinni słudzy – wielu z nich jest już ze Mną w niebie. Przez ten kontakt będą oni postrzegani jako oddani uczniowie takich świętych. Przy tym będą oni powtarzać prawdy zawarte w Moich Naukach, i to właśnie będzie was zwodziło. Oni powiedzą: Ale jak to jest możliwe? Ten człowiek mówi prawdę.

Przebiegłość bestii, Moi ukochani wyznawcy, przechodzi wasze wyobrażenia. Ona bardzo uważa, aby nigdy się nie ujawnić, posługując się Prawdą jako zasłoną. Kiedy będzie ona obecna w biednych, zaślepionych duszach, nadużyje pochodzącej od Boga Prawdy, aby się nią zamaskować, wyczekując na właściwy moment. Kiedy on nadejdzie, wyrzuci z siebie bluźnierstwa przeciw Słowu Bożemu – jednak dla wielu nie będzie to jasno widoczne. Przerzućcie wasze spojrzenie za tę barierę starannie dobranych słów, a wtedy dostrzeżecie kłamstwo. Jest to typ przeciwnika, z którym dzieciom Bożym przyjdzie walczyć.

Zły duch jest jak ciemna chmura; i kiedy zawiśnie on nad ludzkością, rozróżnianie pomiędzy dobrem i złem stanie się rzeczą trudną. Ja wam jednak obiecuję, że ta chmura się uniesie, i gdy pochodzące od Boga Światło zacznie prześwitywać, ujrzycie całe to zło w jego obrzydliwości – takim, jakie ono jest w oczach Boga.

Walki pomiędzy ludźmi, którzy są prawdziwie wierni Jednemu Prawdziwemu Bogu, będą nadal trwały, bowiem diabeł zasieje wśród nich chaos spustoszenia. Ta grupa podzieli się na dwie części, istnieją jednak inni, za których musicie się modlić. To są dusze, które są tak oddalone od Boga, że nie uznają Go na żadnym etapie. Są to właśnie te Moje stracone dusze, którym poświęcam tę Świętą Misję. A kiedy ratuję tych, którzy są całkowicie straceni, Moja Interwencja ocali także tych, którzy po prostu tylko zbłądzili.

Chodźcie, wy wszyscy, stańcie przede Mną, albowiem Mój Czas nadejdzie bardzo szybko. Niech nikt z was się nie ociąga z modlitwą za dusze, które najbardziej potrzebują waszej pomocy.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (112) O łaskę zbawieni

Krucjata Modlitwy (112) O Łaskę Zbawienia

Najdroższy Jezu, wzywam Ciebie,
pokryj Twoją szczególną, Zbawczą Łaską dusze tych,
którzy zostali zaatakowani przez szatana.

Uwolnij ich biedne dusze od brzemienia niewoli,
z której nie potrafią się wyrwać. Amen.

Jeden Światowy Porządek to największa parodia Prawdziwego Boga Trójjedynego

piątek, 5 lipca 2013, godz. 14.10

Moja najmilsza córko, jest pewna religia, która zadaje mi największe cierpienie, przy czym jest to religia fałszywa, oddająca cześć bestii. Jeden Światowy Porządek to największa parodia Prawdziwego Boga Trójjedynego i ci, którzy przynależą do domu szatana, potrzebują tak wiele modlitwy. Są oni oszukiwani i wierzą,  że istnieje inny Bóg, który ich kocha. Mówi się im, że Święta Trójca jest fałszem i że Mój umiłowany Ojciec jest zły. Nie uznają, że On ich stworzył, a ich głowy są wypełnione tak wieloma kłamstwami, że ich umysł nigdy nie otworzy się na Prawdę. Ze względu na ich oddanie dla okultyzmu, są oni uwikłani w szatańskie sidła, które pochłonęły ich dusze; dusze, które są wypełnione nienawiścią, nie tylko do Boga, ale do wszystkich Bożych dzieci.

Oni kochają tylko siebie, a ich żądza przyjemności napełnia ich nienasyconym pragnieniem, aby zaznawać ich jeszcze więcej. Żadna miara przyjemności tego świata ich nie zadowoli, ponieważ na nowo budzi się w nich pragnienie dalszych bezeceństw. Czerpią przyjemność z pozbawiania życia i nie odczuwają w swoich duszach żadnych wyrzutów sumienia z powodu brutalnych mordów, których są winni. Ich wpływ obecny jest na całej ziemi, w każdym narodzie, i ci czciciele diabła przenikają w szeregi bogatych, w szeregi zarządzających gospodarką, w szeregi rządów, dworów królewskich, organizacji, w tym mediów i organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i Kościoła.

Proszę, nie lekceważcie ich możliwości. Choć liczbowo stanowią oni mniejszość i nie infiltrują całościowo waszych społeczeństw, będą jeszcze wyrządzać ogromne szkody. Nie tylko że sprzedali swoje dusze diabłu; będą także wciągać inne niewinne dusze w przepaść, gdzie się znajduje bestia i jej demony.

Wszystkich, którzy mnie kochają, obdarzam łaską — aby pokonać tę złowieszczą i potężną grupę, która przeklina Mnie w każdej sekundzie — jeżeli będą odmawiać tę krótką modlitwę w ramach Krucjaty Modlitwy.

Krucjata Modlitwy (112) O Łaskę Zbawienia

Najdroższy Jezu, wzywam Ciebie,
pokryj Twoją szczególną, Zbawczą Łaską dusze tych,
którzy zostali zaatakowani przez szatana.

Uwolnij ich biedne dusze od brzemienia niewoli,
z której nie potrafią się wyrwać. Amen.

Te biedne dusze będą pierwszymi, które uznają bestię za swoją własną, i padną one na twarze, adorując antychrysta. Musicie intensywnie się modlić, wy wszyscy, aby moc, którą szatan nad nimi posiada, mogła zostać złamana, i aby ich serca były otwarte na Moje Miłosierdzie.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Wiem, że plan dotyczący aborcji wszędzie na świecie jest kontrolowany

czwartek, 4 lipca 2013, godz. 18.40

Moja córko, nadszedł dla Mnie moment, aby gwałtownie zainterweniować — w czasie, kiedy ma miejsce wielki grzech wobec Mnie.

Moja cierpliwość jest wystawiana na próbę, a Mój gniew się skumulował, jako że obecnie wymierzane są przeciwko Mnie najgorsze obelgi.

Jako Stwórca wszystkiego, co żyje, Jestem Animatorem życia. Stwarzam je tak, jak sobie tego życzę, i kończę je zgodnie z Moją Świętą Wolą. Jeżeli człowiek będzie usiłował zakłócić Moją Wolę, spotka się to z Moim odwetem, bowiem takiego zła nie będę tolerował.

Dla tych, którzy zabijają jedno z Moich dzieci: Wasze życie zostanie zakończone. Odbiorę wam życie, nie tylko cielesne, lecz także duchowe. Nie zostanie i nie może zostać przyznane wam życie wieczne. Życie, które odbieracie innym, będzie waszym końcem. Spadnie na was kara oko za oko.

Uważajcie — wy, którzy nie zaprzestajecie niszczyć życia w jego wszelakich formach. Ja wiem, co wy wyprawiacie. Wiem, że plan dotyczący aborcji, wszędzie na świecie jest kontrolowany przez jedną grupę. Wiem, że kraje, które spieszą się, aby wprowadzić obsceniczne prawa, legitymujące aborcję, są tylko marionetkami. Są one podwieszone na nitkach, kiedy tak tańczą do melodii pochodzącej od Jednej Światowej Grupy, która posłuszna jest tylko jednemu panu. Pozostają oni lojalni wobec bestii, której zakrojony na szeroką skalę plan, aby zniszczyć miliony ludzkich żyć, poprzez grzech aborcji odniósł sukces. Nienarodzeni są dla nich łatwym celem. Posługują się aborcją, aby niweczyć Moje Prawa i największy Dar, jaki ofiarowałem człowiekowi — Dar życia.

Oburza Mnie arogancja człowieka, który jest nierozerwalnie związany z bestią, i tych pośród was, których on, szatan, oszukuje. Moja Miłość jest potężna, ale wasz niecny zamiar, aby zniszczyć to, co jest Moje, zostanie tak gwałtownie zastopowany, że będziecie z krzykiem błagać o życie. Tylko jeżeli teraz Mnie wezwiecie, odwołując się do Daru Pojednania, zostanie wam okazana odrobina litości. Dla każdego z was, kto uniewinnia to, że nienarodzonym odbiera się życie, kto to popiera albo w tym uczestniczy: Zaznacie takiej samej kary. Jeżeli zniszczycie to niewinne życie, to wasze własne życie zostanie wam odebrane. Przez tak długi czas — strasznie cierpiąc — przyglądałem się, jak Mnie obrażacie. Wasz czas dobiegł końca, zostaniecie teraz bowiem surowo ukarani za ten ciężki występek przeciwko Mojej Boskości.

Pamiętajcie, że macie mało czasu, aby zaprzestać akceptować aborcję. Mój gniew wyleje się wkrótce w czterech narożnikach Ziemi. To z powodu grzechu aborcji człowiek będzie cierpiał najsurowsze kary. Ani jeden kraj nie zostanie z tych kar zwolniony. Tylko ci, którzy nie zezwalają na aborcję, zostaną uchronieni od tej kary, którą zadam światu.

Żaden człowiek nie ma prawa występować przeciwko Mnie — Animatorowi życia. Kto się odważy stawić Mi czoła — naśladując Mnie w tym, co jest odbieraniem życia — temu wszelkie życie zostanie odebrane.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

Rozgoryczenie dzieli narody, i dlatego nieufność i strach będą nadal powodowały niepokoje społeczne

środa, 3 lipiec 2013, godz. 23.15

Moja wielce umiłowana córko, wojny i niepokoje, jak przepowiedziane, rozpowszechniają się na ziemi jak szalejące pożary. Bardzo nieliczne zakątki świata unikną wojen czy pogłosek o zatargach.

Rozgoryczenie dzieli narody, i dlatego nieufność i strach będą nadal powodowały niepokoje społeczne, a prawa niezgodne z duchem chrześcijaństwa będą narastać, tak iż morderstwo i aborcja oraz działania skierowane przeciwko Świętym Sakramentom zostaną prawnie usankcjonowane w waszych krajach. >Wielu za przyczyną takich praw zostanie doprowadzonych do grzechu i bardzo szybko pojawi się cierpienie spowodowane ciemnością duszy, a tylko nieliczni będą w stanie nic sobie z tego nie robić.

Dlaczego — zapytają — istnieje taka dziwna atmosfera, w której jeden drugiemu nie ufa? Dlaczego, z obawy, aby nie zostać nazwanym głupcem, tak trudno jest postępować w naszym życiu wedle tego, jak nakazał Chrystus? Odpowiedź tkwi w tym, że wasze kraje, jeden za drugim, nie tylko, że ponownie Mnie potępiły, ale orzekły prawomocność grzechu. Kiedy tak się dzieje, szatan i jego armia są jak w transie.

One (złe duchy) stały się bardzo potężne, a dzięki liberalnym prawom, które sankcjonują grzech, zostaną one faktycznie zaakceptowane, czego rezultatem będzie brak pokoju w ludzkich sercach. To będzie tak, jak by dzieci — skradzione swoim rodzicom i uwięzione — były karmione rarytasami, aby nadrobić to, że znajdują się w niewoli. W efekcie dzieci te będą odczuwać niepokój, pustkę oraz będą tęsknić za tym, by czuć prawdziwą miłość, która może być im dostarczona tylko poprzez obecność ich rodziców.

Bóg jest nadal obecny w waszych narodach, ale jeżeli Ja, Syn Człowieczy, Jestem pospiesznie usuwany na bok za sprawą wprowadzania fatalnych ustaw w waszych krajach — wkrótce także za pośrednictwem waszych kościołów — to wy staniecie się jak bezdomne sieroty, które nie będą miały gdzie wesprzeć swoich głów.

Bez Boga nie ma pokoju. Beze Mnie, Jezusa Chrystusa, Obecnego w Moich Naukach, powoli umieracie z głodu.Nie wolno dopuścić, aby takie prawa uniemożliwiły wam otaczanie Mnie nabożeństwem, gdyż w tym czasie o wiele częściej niż kiedykolwiek będę do was przychodził i dawał wam pocieszenie, którego potrzebujecie.

Kocham was. Szlocham z powodu ogarniającego was spustoszenia. I obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Ani jedne drzwi nie zostały otwarte, aby pozwolić Mojemu Synowi przyjść na ten świat z godnością

środa, 3 lipca 2013, godz. 12.57

Moje drogie dziecko, skoro jesteś rzucona na pustkowie i wyizolowana z powodu tej Misji, to jest ważne, abyś wiedziała dlaczego. Ponieważ kiedy to wiesz, łatwiej ci jest zaakceptować takie okrucieństwo.

Kiedy zbliżał się Mój poród, ani jedne drzwi nie zostały otwarte, aby pozwolić Mojemu Synowi przyjść na ten świat z godnością. Tak, jak każde drzwi zostały zatrzaśnięte przed Obliczem Boga, Który zesłał Swojego jedynego Syna celem wykupienia człowieka z grzechu, tak samo będzie właśnie teraz, kiedy Bóg przygotowuje drogę na Drugie Przyjście dla Swojego Syna.

Podczas gdy Bóg przygotowuje świat na ten wielki dzień — przed Słowem Bożym, na przekór, ponownie zostaną zatrzaśnięte drzwi. Ty, jako posłaniec, nadal będziesz napotykać na zawziętą opozycję. Wielu nie tylko że będzie trzymało drzwi zamknięte — byłaby to tylko pewna zniewaga — ale będą oni rzucać strasznymi obskurnościami, aby ciebie zranić, Moje dziecko, ponieważ oni nie chcą usłyszeć Słowa Bożego.

Zły duch dominuje w tym kluczowym okresie historii ludzkości i zdruzgocze nawet najświętsze spośród Bożych dzieci. Tylko najodważniejsi ostoją się wobec złego ducha, który opanuje miliony ludzi, aby odrzucili Miłosierdzie Mojego Syna.

Nie tylko same Orędzia będą znienawidzone, bo istnieje także lęk, że za sprawą Miłosierdzia Mojego Syna z diabelskiego uchwytu ocalonych zostanie o wiele więcej dusz. Diabeł nie spoczywa i żłobi swoją drogę do serc wielu dusz, a w szczególności tych, którzy znajdują się blisko Mojego Syna. Właśnie pobożni wyznawcy w Kościele Mojego Syna są pierwszym celem diabła, który w tym czasie większość z nich skieruje przeciwko Słowu Bożemu.

Prawdziwe Słowo Mojego Syna uległo poprzez wieki rozwodnieniu i zawartość Pisma Świętego jest obecnie kwestionowana przez wielu spośród tych, którzy twierdzą, że znają Mojego Syna. Pamiętaj, że bitwa o dusze toczona jest przez aniołów i świętych z Królestwa Mojego Ojca — przeciw oszustowi. A ty, Moje dziecko, jesteś usidlona w środku, przez co stajesz się łatwym celem.

To z powodu ogromu tej Misji oraz z tego powodu, że jesteś prorokiem — a nie wizjonerem — będziesz działać w izolacji i jesteś znienawidzona wśród ludzi. Nie dopuść, żeby to prześladowanie cię zasmucało lub żeby ci się zdawało, że nie będziesz wystarczająco silna, gdyż tak być nie może. Zostałaś posłana i jesteś chroniona, i powstaniesz, i nadal będziesz głosić Słowo Boże, aż do ostatniego dnia. To jest przepowiedziane; a kiedy dusze z tego świata zostaną ocalone i kiedy rozpocznie się Nowe Królestwo — Nowy Raj — wówczas te cierpienia nie będą już miały jakiegokolwiek znaczenia.

Raduj się i nie lękaj się. Ja, Twoja umiłowana Matka, prowadzę cię i chronię nawet w twojej najciemniejszej godzinie, tak aby każdego dnia Światło Boże wypełniało twój umysł, ciało i duszę.

Kocham Cię, moje dziecko, i musisz wiedzieć, że zostałaś pobłogosławiona Darem Wytrwałości. Wszystko jest teraz w Rękach Boga. Jemu musisz Ufać nieustannie.

Twoja umiłowana Matka

Matka Boga

Matka Zbawienia

Matka Zbawienia: To, czego Ja doświadczyłam, nigdy nie mogłoby zostać spisane na papierze, tak odrażające były okrucieństwa zadane Jego Boskiemu Ciału

poniedziałek, 1 lipca 2013, godz. 16.43

Moje dziecko, kiedy cierpisz dla Mojego Syna, jest normalne, że płaczesz z bólu, bo przecież jesteś tylko człowiekiem. Kiedy Ja doświadczałam biczowania Mojego Syna oraz Jego straszliwego Ukrzyżowania, to z bólu — wyszłam z siebie. I kiedy tak patrzyłam, jak Jego budzące politowanie Ciało znosiło to, czego żadne zwierzę nie byłoby w stanie znieść w rzeźni, to z szoku mdlałam tyle razy, że ledwo mogłam potem utrzymać się na nogach.

Tego, jak On cierpiał, nikt nigdy nie będzie wiedział, ponieważ to, czego Ja doświadczyłam, nigdy nie mogłoby zostać spisane na papierze, tak odrażające były okrucieństwa zadane Jego Boskiemu Ciału. Z tego powodu tak mało jest opisów poniżających zniewag, jakie oni Mu zadawali, ponieważ, gdyby zostały spisane, byłyby one tak szokujące, że pohańbiłyby Jego Święte Imię.

Ty, moje dziecko, cierpisz, ale jest to taki mały ułamek Jego bólu. Musisz wiedzieć, że podczas gdy znosisz ból fizyczny, Mój Syn pozwala tylko na ujawnienie się Jego cierpień tym, których On wybiera. Kiedy tak czyni, pomaga Mu to stawić opór, pokonać i zniszczyć moc diabła, co dzieje się poprzez twój dar z wolnej woli dla Mojego drogiego Syna. Dzięki temu składasz w ofierze swoją duszę, jak i twoje ciało, a jest to dla Niego bardzo wyjątkowy dar — dar, który pozwala Mu ocalać innych.

Zrozum więc proszę, że kiedy Mój Syn nasila twoje cierpienie i kiedy On prawdziwie cierpi w tobie, to jest to Łaska, której nie wolno ci odrzucać. Przyjmij ją. Wkrótce zrozumiesz, jak ona jest potężna. Kiedy mój Syn ujawnia Swoje Rany na ciele duszy wybranej, to niesie to ze sobą straszliwe prześladowania. Wtedy to diabeł atakuje z bezwzględną i gwałtowną wściekłością. Na początku będziesz przerażona, ale skoro już teraz rozumiesz, zaakceptujesz to i po prostu będziesz chroniła samą siebie poprzez odmawianie Mojego Najświętszego Różańca, przynajmniej trzy razy na dzień.

Moje dziecko, proszę, upewnij się, że nie dopuścisz, aby strach odciągnął cię od tego Dzieła, gdyż to jest to, czego chce diabeł. Musisz powstać, wytrwać i zachować milczenie, kiedy nienawiść spiętrza się przeciwko tobie.

Takich prób należy oczekiwać w Misji takiego formatu. Zachowaj pokój i wiedz, że wszystkie anioły i święci są z tobą i ciebie prowadzą.

Twoja umiłowana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia

Zostaniecie oskarżeni o spiskowanie przeciwko Mojemu Własnemu Kościołowi, a jednak waszym jedynym przestępstwem będzie podtrzymywanie Prawdy

niedziela, 30 czerwca 2013, godz. 23.10

Moja wielce umiłowana córko, ani przez jeden moment diabeł nie wstrzyma prześladowania tych, którzy Mnie kochają. Kiedy dusze są blisko Mnie i gdy wzrasta ich miłość do Mnie, on zawsze się tam znajdzie, próbując odciągnąć je ode Mnie.

Kiedy ocalacie dusze poprzez wasze modlitwy, to diabeł wyładowuje na was całą swoją złość, a wy czujecie się zranieni, ponieważ stajecie się obiektem krytyki, zwłaszcza ze strony tych, których kochacie. Musicie się przyzwyczaić do takiego bólu i cierpienia, jeżeli Mnie naśladujecie oraz jeżeli akceptujecie Moją Interwencję za przyczyną tych Orędzi. Przyniosą one wraz ze sobą okropne biczowanie, ponieważ Orędzia te będą odpowiedzialne za zbawienie ponad 7 miliardów ludzi.

Kiedy tylko diabeł wie, że może spowodować utratę Moich dusz, używa on wszelkich środków koniecznych do tego, aby wywołać wątpliwości w umysłach tych, którzy są Mi wierni, a następnie prowadzi on do okropnej kłótni pomiędzy Moimi naśladowcami. Musicie rozpoznać działanie diabła jako to, czym ono jest, i wiedzcie, że im bardziej jesteście prześladowani za przyjęcie Mojej Dłoni Miłosierdzia, tym pewniej podążacie za Prawdą. Już samo Słowo Boże, prezentując się w Swej najpotężniejszej postaci — kiedy to Duch Święty daje się rozpoznać pośród grup Bożych dzieci — diabeł będzie brutalnie zwalczał. On, szatan, jest rozjuszony z powodu tej Misji, a wy, którzy wątpicie w Moje Słowo przekazywane wam w tym czasie, dowiedzcie się o tym:

Tylko Moje Słowo może prowokować takie oburzenie, i to nawet pomiędzy tymi, którzy we Mnie wierzą i którzy naśladują Moje Nauczanie. Nikt z was nie jest odporny na ataki. Wy, Moi drodzy wyznawcy, znajdziecie się po tej stronie, która biczowana jest przez złośliwe języki, skierowane przeciwko Mnie. Zostaniecie opluci, wyśmiani i wykpieni. Zostaniecie oskarżeni o spiskowanie przeciwko Mojemu Własnemu Kościołowi, a jednak waszym jedynym przestępstwem będzie podtrzymywanie Prawdy. Ci, którzy podtrzymują Słowo Boże i którzy nie zgodzili się na odchodzenie od Prawdy, będą zawsze cierpieć z rąk tych, którzy uczynili z siebie elitę wybrańców Boga, stawiając się ponad tymi biednymi duszami, które prawdziwie Mnie kochają.

Istnieje różnica pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że są lepiej poinformowani — i z tego powodu bardziej godni, aby dokonywać w Moim Imieniu osądu nad innymi — a tymi, którzy po prostu Mnie kochają. Tylko wtedy możecie powstać i orzec, że Mnie kochacie, jeżeli podążacie za Moim Przykładem. Ja nigdy bym nie powiedział, że jeden człowiek jest lepszy od innego — ponieważ wy wszyscy jesteście grzesznikami. Nigdy jednak nie zaakceptuję tych, którzy może i wiedzą o Mnie wszystko, co można o Mnie wiedzieć, ale którzy głoszą swoją wyższość nad innymi. Ci, którzy twierdzą, że Mnie znają, a ubliżają innym w Moim Imieniu, naprawdę w ogóle Mnie nie znają.

Diabeł napełnia dusze egocentryzmem, pychą i złością. Są to trzy cechy, dzięki którym będziecie wiedzieć, że jest on obecny w czyjejś duszy, gdy będzie próbował uciszyć inne dusze, które głoszą Prawdę Bożą. O, jak te dusze będą cierpieć, a szczególnie teraz, z powodu tej najbardziej wyczekiwanej Misji, jaką dane jest wam przeżywać. Każdy, kto spośród was odpowie na Moje Wezwanie, będzie narażony na obelgi i pośmiewisko, które aż zaprą wam dech — tak pełen złości będzie ten wylew nienawiści. Pragnę, abyście zrozumieli, że to nie w was ta nienawiść jest wymierzona, ale we Mnie. Szatan chce uciszyć Mój Głos, gdy Ten się rozchodzi, aby ocalić was od owego niegodziwego planu, który został starannie zaaranżowany oraz zaplanowany poprzez tak długi czas. Nie może być mowy o żadnym zwycięstwie bestii, ale ona wie, jak Ja cierpię, gdy porywa Mi dusze. Nie dopuśćcie, aby pod jej wpływem wasze oczy zamknęły się na Prawdę.

Prawda ocali waszą duszę, a gdy Prawdę rozpowszechniacie, sprowadzi Mi ona więcej dusz. W ten sposób będę zwyciężać bestię. Będziecie chronieni od wszelkiej krzywdy, ale będziecie cierpieć upokorzenie, kiedy zostaniecie nazwani durniami. A wszystko to, ponieważ Mnie kochacie.

Wasz Jezus

Zmiana formatu Mszy zostanie wkrótce przedstawiona w Moim Kościele

sobota, 29 czerwca 2013, godz. 21.13

Moja wielce umiłowana córko, musisz zignorować nienawiść, która wypływa z ust tych, którzy twierdzą, że są świętymi ludźmi oraz wiernymi naśladowcami Mojej umiłowanej Matki. Wiedz, że nienawiść, która zostanie okazana tobie, będzie gorsza niż wobec każdego innego proroka, który przyszedł przed tobą. Mówię to tobie nie po to, aby cię przerażać, ale wyłącznie dlatego, abyś zaakceptowała ten fakt, a następnie zignorowała tę nikczemność. Ilekroć Obecność Boga daje o sobie znać pośród ludzi, tylekroć wywołuje ona zajadłą reakcję bestii, która będzie używać innych, aby zaprzeczyć Słowu Boga.

Moja córko, zmiana formatu Mszy zostanie wkrótce przedstawiona w Moim Kościele. Będzie ona bardzo dezorientująca, a wielu nie zauważy kłamstw, które zostaną przedstawione w nowych modlitwach. Moja Obecność zostanie zanegowana w najbardziej subtelny ze sposobów, ale ci, którzy naśladują nowy format, gdzie Moja Prawdziwa Obecność zostanie odrzucona, nie będą w stanie złożyć Ofiary Bogu w taki sposób, w jaki musi się to odbyć. Moja córko, to jedno objawienie spowoduje, że zostaniesz wzgardzona, ale musisz wiedzieć, że to zostało przepowiedziane. Moim wyznawcom zostanie powiedziane, że Komunia Święta dotyczy wszystkich ludzi — wszędzie — zjednoczonych w jedno, aby jeden drugiemu okazał miłość. Z wolna, ale z pewnością, Msza Święta już dłużej nie będzie dotyczyć Mojej Świętej Ofiary. Zamiast niej powstanie ceremonia oddawania czci człowiekowi, a wy zostaniecie wprowadzeni w błąd, doświadczając konfrontacji przed Moimi Świętymi Ołtarzami i wszystkimi tabernakulami świata.

Dzień, w którym ustaną codzienne ofiary nie jest odległy. Wiedzcie, że Ja teraz przychodzę, aby was przed tym ostrzec po to, abyście nie przymierali głodem. Kiedy bowiem jesteście pozbawieni Mojej Obecności, to nie zamieszkuje w was Mój Duch i będzie wam bardzo trudno pozostać blisko Mnie.

Słowa, które zostaną użyte, aby was oszukać, będą zawierać zwrot:  „dla dobra wszystkich – ku zjednoczeniu wszystkich Bożych dzieci”. Msza nabierze nowego znaczenia. Moja Śmierć na Krzyżu zostanie zapomniana, a wszystkie jej przyczyny zostaną na nowo zdefiniowane. Przypomnijcie sobie tego dnia Moje Słowa teraz do was kierowane: Jeżeli przyjmiecie ten substytut, to Moja Obecność zaniknie. Ja będę z wami, ale to nie będzie Moje Ciało, które będziecie spożywać.

Tym, którzy nie wierzą w ten nikczemny plan, który już powstał w tym celu, aby zatrzeć po Mnie wszelkie ślady, obecnie mówię, co następuje: Kiedy Mnie już nie będzie, czy będziecie Mnie szukać? Kiedy Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, czy będziecie usprawiedliwiać tych za to odpowiedzialnych? Albo czy będziecie Mnie naśladować i słuchać Prawdy, gdy zostaniecie otoczeni przez kłamstwa.

Wybór należy do was.

Wasz Jezus

Moja Sprawiedliwość spadnie na tych wszystkich, którzy uniemożliwiają zaznajomienie się ze Świętym Słowem Bożym w świecie

czwartek, 27 czerwca 2013, godz. 23.20

Moja wielce umiłowana córko, nie dopuszczaj do tego, aby Moje Objawienia stawały się przyczyną twojej boleści czy lęku. Jesteś prowadzona, i nawet wtedy, gdy cierpienie staje się nie do zniesienia, pamiętaj proszę o Moich Słowach.

Mój Ojciec obiecał poprzez proroków zamierzchłych czasów, że wyśle On ostatniego proroka, ostatniego posłańca. Niezależnie od tego, jak może to być straszne lub jakim uczuciem przerażenia  cię to napełnia, wiedz, że to przez to dzieło Ostateczne Przymierze Boga może się urzeczywistnić.

Oto powiadam wam, bójcie się tych z was, którzy obrażają Słowo Boże. To wy spuśćcie wasze oczy i zakryjcie je swoimi rękami, a w szczególności ci z was, którzy w tym czasie plujecie Mi w Twarz z powodu tych Orędzi Pojednania. Nie jesteście godni, by stanąć przede Mną. Wy, którzy teraz drwicie sobie ze Mnie, będziecie się zagnębiać aż do Wielkiego Dnia, gdyż utraciliście dla Mnie dusze, których tak pragnę.

Moi wyświęceni słudzy, którzy szydzicie sobie z Mojej interwencji za pośrednictwem tych orędzi — wasz dzień nadejdzie, kiedy was zapytam: Ile to dusz przyprowadziliście do Mnie, podczas gdy tyle czasu spędzaliście, oponując przeciw Mojemu Prawdziwemu Głosowi? A ile odwróciliście ode Mnie przez te wasze działania — za które Ja was Osądzę?

Ci z was, którzy wykrzykujecie bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, wiedzcie, że zanim nastąpi Wielki Dzień — i jako znak dla wszystkich — zostaniecie powaleni. Ani jedno słowo nie wyłoni się z waszych ust, a za ten postępek będziecie znani wśród waszej trzody — tej samej trzody, której powiedzieliście, aby zlekceważyła te Orędzia, gdyż One nie pochodzą od Boga. Tego oto dnia wasi naśladowcy poznają Prawdę, a wy padniecie przede Mną. Ja — za to ostrzeżenie – nie będę przepraszał. Jeżeli zbezcześcicie Słowo pochodzące od Ducha Świętego, odetnę was od Siebie, a wy podniesiecie straszliwy płacz wraz z tymi, których ze sobą przyprowadzicie na to pustkowie.

Moja Sprawiedliwość spadnie na tych wszystkich, którzy uniemożliwiają światu zaznajomienie się ze Świętym Słowem Bożym. To oni będą cierpieć najgorszą karę, gdyż ból, którego doświadczą, będzie gorszy niż tych z najniższych poziomów Czyśćca. Wasza niegodziwość szokuje wiele dobrych i niewinnych dusz, które są wierne Mojemu Kościołowi na ziemi. Wasze okrucieństwo, które z czasem zostanie ujawnione, będzie widoczne dla wielu, a wówczas wasza prawdziwa wierność wobec Słowa Bożego zostanie ostatecznie wypróbowana. Później staniecie przede Mną tego Wielkiego Dnia, kiedy to przybędę, aby zgłosić się po wszystkie Boże Dzieci — kiedy przybędę, aby uwolnić je z wygnania i zabrać je do ich ostatecznego domu Miłości i Pokoju w Nowej Erze Mojego Nowego Raju. To wtedy Niebo i Ziemia staną się jednym.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Krucjata Modlitwy (111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

Krucjata Modlitwy (111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia,
poświęcam moje dzieci
 (podać tutaj imię dziecka/dzieci)Twojemu Synowi,
tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca.
Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy.
Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego, a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone, aby od Niego się odwrócić. Amen.

Matka Boża: Przyprowadźcie do Mnie wasze dzieci, abym — tak jak prawdziwa Matka wszystkich Bożych dzieci — mogła je poświęcić Mojemu Synowi

środa, 26 czerwca 2013, godz. 16.50

Moje drogie dzieci, jako wasza Matka wzywam was, przyprowadźcie do Mnie wasze dzieci, abym — tak jak prawdziwa Matka wszystkich Bożych dzieci — mogła je poświęcić Mojemu Synowi.

Kiedy poświęcicie swoje dzieci Mojemu Synowi, za Moim pośrednictwem, Matki Zbawienia, to Ja je Mojemu Synowi przedstawię, aby obdarzył ich dusze wspaniałymi Łaskami.

Nigdy nie wolno wam zapominać o Miłości, jaką Mój Syn ma do wszystkich Bożych dzieci. Bez względu na to, w jakim są wieku, gdy ofiarujecie je Mojemu Synowi, by przeze Mnie, Jego Błogosławioną Matkę, uświęcić ich dusze, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Oto Krucjata Modlitwy za wasze dzieci. Jeżeli będzie ona odmawiana każdego dnia, to sprowadzi bliżej wasze dzieci ku Miłosiernemu Sercu Jezusa.

Krucjata Modlitwy (111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia,
poświęcam moje dzieci
 (podać tutaj imię dziecka/dzieci)Twojemu Synowi,
tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca.
Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy.
Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego, a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone, aby od Niego się odwrócić. Amen.

Moja prośba, w waszym imieniu, w intencji waszych umiłowanych dzieci, zostanie przyjęta przez Mojego Syna jako szczególny Dar dla Mnie, Jego Matki, kiedy w obecnym czasie powstaję, aby wypełnić Moją obietnicę wobec Mojego Syna, ponieważ rozpoczyna się Moja Misja, aby pomóc zbawić dusze zagubionych dzieci Bożych. Moja rola jako Matki Zbawienia rozpoczęła się na dobre, a nadzwyczajny Dar przyznania Bożego Miłosierdzia grzesznikom — dzięki Mojemu wstawiennictwu — będzie udzielony w obfitości tym wszystkim, którzy Mnie wezwą.

Idźcie w pokoju, dzieci. Ja, wasza umiłowana Matka Zbawienia, zawsze odpowiem na wasze wołanie, kiedy orędujecie o zbawienie dusz.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Wkrótce nastąpią silne trzęsienia ziemi w Rosji i Chinach, a będą one miały miejsce jedno po drugim

środa, 3 lipca 2013, godz. 13.30

Moja wielce umiłowana córko, jak bardzo mi ciebie przez ten czas brakowało i jakże cieszę się, że ciemność duchowa, która spowijała cię przez całe dni, teraz się ulotniła. Musisz nadal odmawiać Najświętszy Różaniec, aby siebie chronić — a wszystko będzie dobrze.

Ziemia się zatrzęsie, jak jest przepowiedziane, a jedna trzecia jej powierzchni zostanie spalona — jako bezpośrednie następstwo grzechu człowieka. Modlitwa może złagodzić wiele z tych płomieni, które zostaną wylane na te części świata, gdzie niegodziwe prawa wywołują wzburzenie Mojego Ojca.

Grzech przeciwko Prawom Boga jest tolerowany tak długo, jak długo ci, którzy znają Prawdę i przyjmują Słowo Boże, oddają Mu cześć. Ale teraz ci, których wynieśliście na pozycje władzy, odwrócili się plecami do Boga. Za to zostaną oni ukarani poprzez zaburzenia środowiska naturalnego. Oczyszczenie jest jedynym sposobem, aby tak przebudzić ludzkość, żeby szukała skruchy w swoich duszach. Inne środki, mające wywołać nawrócenie, okazały się niewystarczające. Ludzie będą nadal cierpieli z powodu długiego łańcucha kar, skoro nadal bratają się z pogaństwem i wzajemnie się mordują.

Interwencja Boga jest konieczna. Bez niej bylibyście straceni.

Wkrótce nastąpią silne trzęsienia ziemi w Rosji i Chinach, a będą one miały miejsce jedno po drugim.

Uwidocznią się skrajności pogodowe oraz nagłe skoki temperatury — z zimna do wielkiego gorąca. Pory roku nie będą już tak przebiegały, jak to było w przeszłości.

Powodzie i sztormy wystąpią w tych częściach świata, które ich jeszcze do tej pory nigdy nie doświadczyły. Terytoria krajów, które zatwierdzają nikczemne prawa przeciwko Bogu, zostaną dotknięte przez trzęsienia ziemi, ci zaś, którzy Mnie znają, będą wiedzieli, dlaczego tak się dzieje.

Podczas gdy oczyszczenie będzie się odbywać, nadejdzie druga straszliwa kara, która zostanie zadana fałszywym kościołom, które z premedytacją blokują Prawdę. Będą one bowiem najbardziej cierpieć z powodu dusz, które Mi skradły.

W miarę jak będę objawiał coraz więcej proroctw, które zawarte są w Pieczęciach*, człowiek wreszcie rozpozna Prawdę. I chociaż Bóg jest Miłością, i chociaż jest On Sprawiedliwością, to Jego kary będą spadać na ludzkość, aby wykorzenić z niej próżność, egocentryzm oraz miłość własną, tak aby człowiek stał się godzien wkroczenia do Jego Nowego Raju. Tylko ci mający czyste i pokorne serca otrzymają ten Dar.

Wasz Jezus

* Porównaj z Apokalipsą św. Jana

Księga Prawdy
Drodzy Czytelnicy! Od lipca 2013 Księga Prawdy, tom 1, znajduje się w sprzedaży.Można ją zamawiać tylko bezpośrednio w wydawnictwie Coma Books, które jako jedyne ma do tego upoważnienie Marii Divine Mercy. Koszt Księgi to 15,99 euro, koszt standardowej przesyłki to 6,80 euro. Oto link, gdzie Księgę można bezpośrednio zamawiać:
http://www.thewarningsecondcoming.com/shoppingcart/ksiega-prawdy-tom-1.html

http://www.thewarningsecondcoming.com/shoppingcart/ ComaBooks
Twój język: Polski
Doręczamy do ponad 51 krajów z całego świata

Książki w języku polskim

Księga Prawdy - Tom 1
Księga Prawdy – Tom 1
8 Listopada 2010 – 4 Stycznia 2012
cena 15,99 €

Obsługa strony po polsku oraz w dowolnie wybranym języku.