Zostaniecie oskarżeni o spiskowanie przeciwko Mojemu Własnemu Kościołowi, a jednak waszym jedynym przestępstwem będzie podtrzymywanie Prawdy

niedziela, 30 czerwca 2013, godz. 23.10

Moja wielce umiłowana córko, ani przez jeden moment diabeł nie wstrzyma prześladowania tych, którzy Mnie kochają. Kiedy dusze są blisko Mnie i gdy wzrasta ich miłość do Mnie, on zawsze się tam znajdzie, próbując odciągnąć je ode Mnie.

Kiedy ocalacie dusze poprzez wasze modlitwy, to diabeł wyładowuje na was całą swoją złość, a wy czujecie się zranieni, ponieważ stajecie się obiektem krytyki, zwłaszcza ze strony tych, których kochacie. Musicie się przyzwyczaić do takiego bólu i cierpienia, jeżeli Mnie naśladujecie oraz jeżeli akceptujecie Moją Interwencję za przyczyną tych Orędzi. Przyniosą one wraz ze sobą okropne biczowanie, ponieważ Orędzia te będą odpowiedzialne za zbawienie ponad 7 miliardów ludzi.

Kiedy tylko diabeł wie, że może spowodować utratę Moich dusz, używa on wszelkich środków koniecznych do tego, aby wywołać wątpliwości w umysłach tych, którzy są Mi wierni, a następnie prowadzi on do okropnej kłótni pomiędzy Moimi naśladowcami. Musicie rozpoznać działanie diabła jako to, czym ono jest, i wiedzcie, że im bardziej jesteście prześladowani za przyjęcie Mojej Dłoni Miłosierdzia, tym pewniej podążacie za Prawdą. Już samo Słowo Boże, prezentując się w Swej najpotężniejszej postaci — kiedy to Duch Święty daje się rozpoznać pośród grup Bożych dzieci — diabeł będzie brutalnie zwalczał. On, szatan, jest rozjuszony z powodu tej Misji, a wy, którzy wątpicie w Moje Słowo przekazywane wam w tym czasie, dowiedzcie się o tym:

Tylko Moje Słowo może prowokować takie oburzenie, i to nawet pomiędzy tymi, którzy we Mnie wierzą i którzy naśladują Moje Nauczanie. Nikt z was nie jest odporny na ataki. Wy, Moi drodzy wyznawcy, znajdziecie się po tej stronie, która biczowana jest przez złośliwe języki, skierowane przeciwko Mnie. Zostaniecie opluci, wyśmiani i wykpieni. Zostaniecie oskarżeni o spiskowanie przeciwko Mojemu Własnemu Kościołowi, a jednak waszym jedynym przestępstwem będzie podtrzymywanie Prawdy. Ci, którzy podtrzymują Słowo Boże i którzy nie zgodzili się na odchodzenie od Prawdy, będą zawsze cierpieć z rąk tych, którzy uczynili z siebie elitę wybrańców Boga, stawiając się ponad tymi biednymi duszami, które prawdziwie Mnie kochają.

Istnieje różnica pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że są lepiej poinformowani — i z tego powodu bardziej godni, aby dokonywać w Moim Imieniu osądu nad innymi — a tymi, którzy po prostu Mnie kochają. Tylko wtedy możecie powstać i orzec, że Mnie kochacie, jeżeli podążacie za Moim Przykładem. Ja nigdy bym nie powiedział, że jeden człowiek jest lepszy od innego — ponieważ wy wszyscy jesteście grzesznikami. Nigdy jednak nie zaakceptuję tych, którzy może i wiedzą o Mnie wszystko, co można o Mnie wiedzieć, ale którzy głoszą swoją wyższość nad innymi. Ci, którzy twierdzą, że Mnie znają, a ubliżają innym w Moim Imieniu, naprawdę w ogóle Mnie nie znają.

Diabeł napełnia dusze egocentryzmem, pychą i złością. Są to trzy cechy, dzięki którym będziecie wiedzieć, że jest on obecny w czyjejś duszy, gdy będzie próbował uciszyć inne dusze, które głoszą Prawdę Bożą. O, jak te dusze będą cierpieć, a szczególnie teraz, z powodu tej najbardziej wyczekiwanej Misji, jaką dane jest wam przeżywać. Każdy, kto spośród was odpowie na Moje Wezwanie, będzie narażony na obelgi i pośmiewisko, które aż zaprą wam dech — tak pełen złości będzie ten wylew nienawiści. Pragnę, abyście zrozumieli, że to nie w was ta nienawiść jest wymierzona, ale we Mnie. Szatan chce uciszyć Mój Głos, gdy Ten się rozchodzi, aby ocalić was od owego niegodziwego planu, który został starannie zaaranżowany oraz zaplanowany poprzez tak długi czas. Nie może być mowy o żadnym zwycięstwie bestii, ale ona wie, jak Ja cierpię, gdy porywa Mi dusze. Nie dopuśćcie, aby pod jej wpływem wasze oczy zamknęły się na Prawdę.

Prawda ocali waszą duszę, a gdy Prawdę rozpowszechniacie, sprowadzi Mi ona więcej dusz. W ten sposób będę zwyciężać bestię. Będziecie chronieni od wszelkiej krzywdy, ale będziecie cierpieć upokorzenie, kiedy zostaniecie nazwani durniami. A wszystko to, ponieważ Mnie kochacie.

Wasz Jezus