To dzięki temu, że odmawiacie Moje Krucjaty Modlitwy, Ja mogę ich ocalić

czwartek, 11 lipca 2013, godz. 13.57

Moja wielce umiłowana córko, pozwól Mi siebie przygarnąć blisko Mojego Najświętszego Serca, bo gdy pozwolisz Mi to uczynić, zaszczepię w Twojej duszy szczególne Łaski. Wówczas Moje Dzieło przyniesie więcej owoców, które dojrzeją i obficie obrodzą po całej ziemi.

Owoc, który pochodzi ode Mnie, powoduje nawrócenie oraz zmiękcza najbardziej zatwardziałe serca, kiedy go zakosztują. Kiedy one bowiem go spożywają, on jednoczy je ze Mną w taki sposób, że przynosi im to wspaniały pokój. Pokój ten – obiecuję to wam wszystkim, którzy obecnie, kiedy z wami rozmawiam, Mnie wysłuchujecie – będzie waszą zbroją przeciw nienawiści.

To wy – włącznie z tymi duszami, które nigdy nie słyszały o tych Orędziach, a które prawdziwie Mnie kochają – zostaniecie napełnieni tym pokojem i za sprawą tych orędzi staniecie się odporni na głosy tych, którzy podnoszą na was grom, ponieważ należycie do Mnie.

Jeżeli stanowicie ze Mną jedno, to wam obiecuję, że w zamian za każdą obelgę i zranienie, które musicie znieść, głosząc Moje Święte Słowo, podniosę was, osłonię i uchronię. Będziecie radować się wspaniałym życiem w Moim Nowym Raju, gdzie wszyscy razem będą wznosić śpiew przez wzgląd na miłość i chwałę Boga.

Nie macie się z Mojej strony czego obawiać, ale proszę was, abyście poświęcali czas na modlitwę za dusze, które są zdezorientowane, a w niektórych wypadkach stracone. Ci, którzy są ode Mnie oddzieleni, muszą do Mnie powrócić, bo to dzięki temu, że odmawiacie Moje Krucjaty Modlitwy, Ja mogę ich ocalić.

Idźcie, Moi umiłowani wyznawcy, wiedząc, że jesteście w Moim Sercu i że Ja Jestem w waszym.

Wasz Jezus