Miesięczne archiwum: sierpień 2013

Wielu z was — choć twierdzą, że Mi służą — nie jest godnych, aby powstać i wyznać, że są sługami Bożymi

sobota, 31 sierpnia 2013, godz. 21.45

Moja wielce umiłowana córko, jakiś czas temu powiedziałem wam wszystkim, żebyście wysiewali nasiona, aby w czasie prześladowań wykarmić siebie i wasze rodziny. Uczyniłem to nie bez powodu. Musicie zasiać, chociażby niewiele, lecz zdrowych nasion, które nie zostały zmodyfikowane przez ingerencję człowieka. A Ja potem je rozmnożę i nastanie urodzaj; i gdy obrodzą, wszyscy będziecie mieć wystarczającą ilość pożywienia, choć świat będzie przeżywał wielki głód. Dni te nie są już odległe i one nastaną, i to z wielu przyczyn.

Z powodu ingerencji kierujących się chciwością rolników, plony zostaną skażone. Rezultatem tego będzie to, że plony te nie będą dla was przydatne do spożycia. Trwająca wojna sprawi, że tylko nieliczni będą w stanie uprawiać grunty. Potem nadejdzie pożoga ognia, która spadnie na cztery krańce ziemi i wszystko stanie się  nieużytkiem. Te okropne zajścia zostaną spowodowane rozprzestrzenianiem się zła, ale wielu ludzi ocaleje, o ile Mi ufają. Musicie przygotować się już teraz, tak jakby nadciągała wojna i tak jakby żywność miała być na kartki. Zgromadźcie duży zapas wody, ponieważ wszystko, co zmagazynujecie, zostanie przeze Mnie rozmnożone.

Proszę, nie wierzcie w to, że Ja was poproszę o opuszczenie waszych domów, gdyż to nie jest konieczne. Trochę przygotowań, podczas których wzajemnie zaoferujecie sobie pomoc, to jest już wszystko, co jest potrzebne. Moja Najdroższa Krew osłoni wszystkich tych, którzy wierzą w Moje Ostrzeżenie dla ludzkości, gdyż otwarcie Trzeciej Pieczęci* nastąpi, gdy przeminie czas wojny.

Tak wielu zignoruje Słowo Boże, które jest zawarte w Księdze Apokalipsy. Tak wielu przywódców i wyświęconych sług w Moich kościołach zignoruje także Mojego proroka — tak samo jak to uczynili ci, którzy żyli przed potopem.

A teraz wołam do Moich wyświęconych sług. W kogo wy wierzycie?  We Mnie, waszego Jezusa, czy w paplaninę tych, którzy uważają się za ekspertów w dziedzinie teologii, ale  którzy są ignorantami w dziedzinie Prawdy? Obudźcie się! Pieczęcie zostały złamane! Waszym obowiązkiem jest ratowanie dusz, ale wy nie zachowaliście czujności, by usłyszeć Moje Wołanie. Powiedziałem wam, że przyjdę w nocy, jak złodziej. Bo — kiedy nastanie ten dzień — wówczas będzie za późno dla dusz, które się nie przygotowały.

Czas, kiedy trąby zagrzmią swoje wyroki, nastąpi wkrótce, ale nie wcześniej, niż po ujawnieniu się Pieczęci. I co wtedy? Czy przebudzicie się i będziecie Mnie na tym etapie naśladować, czy też utracicie dla Mnie jeszcze więcej dusz, skoro nadal się wahacie? Skoro czekacie, aby inni poprowadzili je na szlak?

Muszę wam przypomnieć, że waszym zadaniem jest ratowanie dusz. Dokonujecie tego, prowadząc życie, w którym przecież z założenia Mi służycie, a nie życie, w którym nadskakujecie pysze i ego tych, którzy próbują przeinaczyć Moje Nauczanie. Wielu z was, służących w Moich kościołach, nie rozumie, czym jest Mój Nowy Raj, i nie przypominało Bożym dzieciom Mojej Obietnicy. Musicie przypomnieć im Prawdę, dotyczącą tych czasów, zanim nie nastąpi dzień ostatni.

Tak wielu z was, chociaż jesteście uprzejmi, dobrzy, miłujący i szczerze oddani Mojemu Kościołowi na ziemi, zapomina o Moim Powtórnym Przyjściu. Myślicie, że czym Ono jest? I czego żeście się nauczyli? Ilu to proroków byłoby potrzebnych, aby was przekonać, że ów czas jest już prawie przy was?

Słyszeliście już kiedyś, żeby Bóg nie wysyłał Swoich proroków, aby pomóc przygotować Jego dzieci do walki e złem, które opanowuje ludzką duszę?  I na jakiej podstawie dochodzicie do przypuszczenia, że Księga Objawienia zawiera kłamstwa? Zaprzeczacie wielu rzeczom, które Ona zawiera i nie podejmujecie dyskusji na ten temat. Dlaczego? Czyż nie wiecie, że to oznacza, że kwestionujecie Słowo Boże?

Moja Cierpliwość jest wystawiana na próbę. Mój Gniew jest wielki. Obraża Mnie wasza uparta odmowa przyjęcia Mojego Daru Interwencji, który ma was przygotować. Prześladując tych z Moich wyświęconych sług, którzy Mnie rozpoznają w tych Orędziach, odmawiacie innym Daru Zbawienia. Jesteście ślepi, a wasza nieznajomość Mojego Nauczania i Słowa Bożego, które jest zawarte w Świętej Księdze Mojego Ojca — w Biblii — jest zadziwiająca. Mówicie, że Mi służycie, ale wy Mnie nie znacie, i dlatego — nie dostrzegacie.

Kiedy wasza wiara jest słaba, nie możecie dla Mnie otworzyć swojego serca. Gdybyście wasze serca dla Mnie otworzyli, bylibyście w stanie bardzo wyraźnie Mnie usłyszeć, gdyż zostalibyście napełnieni Duchem Świętym. Niestety, wielu z was — choć twierdzą, że Mi służą — nie jest godnych, aby powstać i wyznać, że są sługami Bożymi. Wstydzę się za was, a i wy przynosicie wstyd Mojemu Imieniu, kiedy upokarzacie publicznie — w Moje Imię — Moją trzodę. Łamiecie niejedną z zasad, danych przez Boga, kiedy potępiacie tych, którzy śledzą te Orędzia, gdyż nie zostało wam udzielone upoważnienie, aby tak czynić! Wasza miłość do samych siebie pogrąża waszą miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, i z tego powodu już dłużej nie nadajecie się do tego, aby Mi służyć. Jesteście zbyt wyniośli, aby stanąć przed Moim Tronem.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

* Porównaj z:

Unaoczni się Trzecia Pieczęć — kiedy człowiek będzie walczył o pożywienie po tym, jak ludzkość ogarnie głód16 marca 2013

Moje Drugie Przyjście nie może nastąpić, zanim skażenie grzechem nie zostanie wyeliminowane

środa, 21 sierpień 2013, godz. 18.05

Moja wielce umiłowana córko, obecnie rozpoczyna się odnowa i oczyszczenie Ziemi, gdyż zbliża się Mój Czas. Moje Drugie Przyjście nie może nastąpić, zanim skażenie grzechem nie zostanie wyeliminowane poprzez oczyszczenie, które na tej Ziemi jest konieczne.

Podczas gdy Ziemia będzie podlegać oczyszczeniu, dusze wszystkich wyznań zanurzone zostaną w odnawiającym duchu i wielu będzie przechodziło przez straszliwą duchową walkę. Nie będą oni rozumieli, przez co przechodzą, ale Ja – z powodu Mojego Miłosierdzia – do tego dopuszczę. Aby stać się godnym, żeby przede Mną stanąć, i aby otrzymać Życie Wieczne w Nowym Raju, dusze najpierw muszą zostać oczyszczone. Oczyszczenie to nastąpi na Ziemi dla tych, którzy przejdą przez prześladowania antychrysta, jak i dla tych, którzy (na własnej skórze) będą przeżywać przejście do Nowego Raju. W tym samym czasie Ziemia rozpocznie swoją własną odnowę i wszelkie zło zostanie krok po kroku wykorzenione.

Okażcie wdzięczność za to, że Mój Ojciec nie stracił Swojej Cierpliwości i nie kara Swoich dzieci według tego, jak ciężkie są ich grzechy. Bądźcie też wdzięczni, że On teraz po prostu od nich się nie odwróci i nie zabierze z daleka od tej Ziemi – której nieprawością się brzydzi – jedynie tych dusz, które Go prawdziwie kochają,

Ojciec Mój zadaje sobie ten trud, ponieważ Jego dzieci są Jego Stworzeniem i On nie pozwoli, aby zostały one uprowadzone przez szatana. Tak zazdrosnym był Lucyfer, że, kiedy Mój Ojciec stworzył człowieka na Swoje Własne Podobieństwo, poprzysiągł on sobie, że będzie walczył do ostatniego dnia, aby nakierować człowieka przeciwko swojemu Stworzeniu.

Mój Ojciec dokona interwencji – z Miłości – aby szatańską moc uczynić bezsilną. Każda próba wprowadzenia szatańskiej wersji Boga Trójjedynego, składającego się z fałszywego proroka, antychrysta i złego ducha, zostanie rozbita. Ta bitwa będzie przykra, nie-fair dla wielu dusz, które będą zbyt słabe, aby oswobodzić się z uchwytu szatana – ale zostanie ona wygrana przez Boga Wszechmogącego.

Wy – wy wszyscy – musicie zwrócić się do Mojego Ojca i Go błagać, aby ocalił wasze dusze i was uchronił, abyście nie podążyli za bestią – drogą zatracenia.

Wasz Jezus

Sprawię, że kolejne miliony usłyszą Moje Słowa

wtorek, 20 sierpnia 2013, godz. 19.20

Moja wielce umiłowana córko, Moja Miłość i Współczucie dla wszystkich grzeszników oznacza, że – poczynając od dzisiaj – udzielę wielkiego Miłosierdzia miliardom dusz. Otworzę im oczy na Moje Orędzia dla ludzkości. Sprawię, że kolejne miliony usłyszą Moje Słowa, tak abym mógł wziąć o wiele więcej zagubionych dusz do Nowego Raju. Wszystkie te dusze, które z powodu swojego uporu nigdy nie zaakceptowały tych Orędzi, teraz dostrzegą je jako to, czym one są – jako Akt Miłosierdzia z Mojej strony, umożliwiający Mi uratowanie ich dusz.

Kapłani, którzy potępili Moje Orędzia i ogłosili je za będące słowami diabła, uświadomią sobie do tego czasu swój straszliwy błąd, jaki popełnili, odmawiając duszom szansy słuchania Mojego Niebiańskiego Głosu.

Niewierzący, którzy szamotali się, nie mogąc znaleźć spokoju, obecnie zostaną przyciągnięci do Moich Orędzi i wkrótce będą u Mnie poszukiwać pocieszenia. Ja na nich czekam i gdy tylko zaczną iść w Moim kierunku, napełnię ich tęsknotą za Moją Miłością, tak iż staną się wobec Niej bezsilni i nie będą mogli Mnie zignorować.

Ci, którzy wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, ale którzy nie akceptują Mnie, Jego umiłowanego Syna, poczują się poruszeni wewnątrz swoich dusz. Będą wołać o Prawdę, kiedy zobaczą, jak nie do poznania zmieni się świat.

Z kolei ci, którzy Mnie kochają i którzy trwają w swojej wierze, ale którzy Mnie nie rozpoznają, kiedy Wzywam ich dusze, w ostateczności, kiedy tylko Moja Boska Obecność da im o sobie znać, zdadzą sobie sprawę z Jej istnienia. Przepoi Mnie radość, kiedy ci Moi wyznawcy pozwolą Mi się na tej ostatniej drodze poprowadzić we właściwy sposób.

Ofiarowuję światu te Dary, ponieważ wszystkich kocham. Oczekujcie tego szczególnego Daru z miłością i wdzięcznością.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Moje dzieci – w tym smutnym czasie musicie wszędzie słuchać Mnie, waszej umiłowanej Matki

poniedziałek, 19 sierpnia 2013, godz. 18.28

Moje dzieci Moje dzieci – w tym smutnym czasie musicie wszędzie słuchać Mnie, waszej umiłowanej Matki. Wzywam zwłaszcza tych z was, którzy posiadają szczególne nabożeństwo dla Mnie, Matki Boga – bo to Ja was pocieszam w tym czasie odstępstwa. Musicie ochoczo przyjąć tę Interwencję z Nieba i Mojemu umiłowanemu Ojcu okazać wdzięczność za to, że z powodu Jego wielkiej Miłości został wam ofiarowany ten Dar.

Jeżeli przypuszczacie, że ta ponura fala pogaństwa, która wkrótce pochłonie Kościół Mojego Syna na całym świecie, jest poza granicami waszej wytrzymałości, to musicie Mnie prosić o Moje wstawiennictwo. Cokolwiek by się nie działo, musicie pozostać wierni Mojemu Synowi, mimo że zostanie podjęty każdy wysiłek, aby was oderwać – a wtedy wszystko będzie dobrze. Nigdy nie wolno wam ulegać poczuciu beznadziei, ponieważ wielka Chwała Mojego Syna i Wola Boża zostaną wkrótce objawione.

Bez względu na to, jak wielu w Kościele zostanie wprowadzonych w ciężki błąd, to Słowo Boże będzie się rozprzestrzeniać jak rozszalały pożar. Dwaj świadkowie Słowa Bożego – prawdziwy Chrześcijański Kościół i Dom Izraela – przetrzymają próbę czasu. Ogień Ducha Świętego będzie tryskał z ich ust.

Zostało objawione, że w czasie po ohydzie spustoszenia ci wierni Prawdzie powstaną i do nich będzie należeć Królestwo Boże. Kłamstwa zawsze wyjdą na jaw, chociaż na początku ci z was, którzy zostali napełnieni Darem Ducha Świętego, będą bardzo cierpieć, kiedy staniecie się świadkami straszliwego zbezczeszczenia w Kościołach Mojego Syna. Prawdę będzie widać i ci wszyscy, którzy początkowo zostali wprowadzeni w błąd, ostatecznie zrozumieją, jakie zło zostanie wam narzucone.

Podczas tej męczeńskiej wędrówki, w czasie której będziecie traktowani jak przestępcy, ponieważ upieracie się przy tym, aby pozostać wiernym prawdziwemu Słowu Bożemu – musicie ufać tylko Mojemu Synowi. Pamiętajcie, proszę, o Moim Synu i Jego Własnej Drodze na Kalwarię. Przyjmijcie ten krzyż z miłością i godnością, sprawiacie bowiem Mojemu Synowi wielką radość, kiedy niesiecie Jego brzemię. Dzięki waszemu poświęceniu i cierpieniu odkupi On najbardziej niegodne z dusz, a wtedy będzie On w stanie zjednoczyć wszystkie Boże dzieci.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Poprosi się ich, żeby ślubowali swoją lojalność, składając przysięgę pozostania wiernym Kościołowi

niedziela, 18 sierpnia 2013, godz. 17.45

Moja wielce umiłowana córko, rozpoczął się plan fałszywego proroka, aby wszędzie na świecie oszukać duchowieństwo.

Pod płaszczykiem odnowy i odrodzenia Kościoła Katolickiego wszyscy duchowni tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do akceptacji nowego apostolstwa. Rekolekcje te będą powszechne, a wielu się dowie, że celem jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powie się im, że ta nowa misja obejmie żyjących na świecie w ubóstwie i będzie miała za cel doprowadzenie do jedności. Poprosi się ich, żeby ślubowali swoją lojalność, składając przysięgę pozostania wiernym Kościołowi. Nie zostaną poproszeni, żeby zaufać Mi lub Mojemu Świętemu Słowu. W zamian za to poprzysięgną wierność nowym, samozwańczym liderom, którzy przejmą Tron Piotra.

Nie dajcie się zwieść – ci, którym został udzielony Dar Święceń Kapłańskich, zostaną poproszeni o uczestniczenie w tym fałszerstwie, gdzie Ja, Jezus Chrystus, nie będę stał na pierwszym planie, chociaż wydawać się będzie, że tak jest. Pieniądze staną się siłą przewodnią i zostanie założona nowa finansowa organizacja, nadzorująca tych starających się o fundusze i mająca zapewnić, że zyskają na tym ubodzy tego świata.

Kiedy w jakikolwiek sposób odmieniacie zawartość Święceń Kapłańskich, a następnie poprzysięgacie swoje życie komuś, kto zrywa wszelkie więzi ze Mną, to nie będziecie już w stanie Mi służyć. I będzie tak, jakby to w Oczach Boga było czymś naturalnym: Celem tego planu będzie przekonanie Moich wyświęconych sług do dobrowolnego wzięcia udziału w tej ohydzie, która połączy społeczeństwo i świecki świat z Kościołem, którego założycielem jestem Ja, Jezus Chrystus.

Oto jak zostanę znieważony. Niewierzący będą oklaskiwać wszelkie wysiłki, mające za cel desakralizację (Kościoła) i przez nowe, tak zwane nowoczesne społeczeństwo dnia dzisiejszego będzie to postrzegane jako dobra rzecz.

Już niedługo wyda się chrześcijanom dziwne, kiedy ujrzą przedstawicieli świeckiego świata tak entuzjastycznie przyjmujących Kościół Katolicki. Wielu jednak odrzuci swoje wątpliwości i zignoruje swoje obawy, gdyż ulegną temu wielkiemu oszustwu. U podstaw tego planu zrewolucjonizowania Kościoła leży nienawiść do Mnie i do wszystkiego, co Mojemu Kościołowi dałem. W dniach, które nadchodzą, musicie badać wszystko. Żądać odpowiedzi, kiedy zmienią Moje Nauczanie i przeinaczą je tak, aby podobało się poganom. Żaden z reprezentujących Mnie uczniów nigdy nie otrzyma przyzwolenia, aby to uczynić, gdyż równałoby się to bluźnierstwu.

Biada tym, którzy dopuszczają do tego, aby manipulowano Moim Świętym Słowem i aby było możliwe okazywanie respektu dla tych, którzy się Mi przeciwstawiają.

Wasz Jezus

Muszą zabezpieczyć Mszały, szaty liturgiczne, Świętą Biblię i Święte Krzyże. To wszystko zostanie podmienione

sobota, 17 sierpnia 2013, godz. 11.50

Moja wielce umiłowana córko, wielu z tych, którzy pobłogosławieni są mocną wiarą i miłością do Mnie, Jezusa Chrystusa, wreszcie zaczyna rozpoznawać Mój Głos – mówiącego do świata poprzez te Orędzia.

Ci, którzy spędzają swoje życie, służąc niewolniczo wężowi, także wiedzą, że to Ja Jestem Tym, który mówię. Tak więc rozpoczyna się bitwa o spełnienie się Mojej Świętej Woli, gdzie wrogami Boga są ci, którzy pragną Mnie pokonać.

Ci, którzy planują narzucenie ludzkości cierpienia – jako części przymierza z bestią – będą na tyle ostrożni, aby nie zostać przyuważonym na publicznym potępianiu tych Orędzi, gdyż robiąc to, przysporzyliby im wiarygodności. W zamian za to nienawiść do Mnie będą propagować innymi drogami, poczynając od niszczenia wiary tych będących wewnątrz Mojego Kościoła. Zwrócą oni serca tych, którzy Mnie kochają, przeciwko swoim chrześcijańskim współziomkom. Przygarną oni raczej pogan, czarownice New Age i wielbicieli bestii, niż tych chrześcijan, którzy przeciwstawią się ohydnym pogańskim rytuałom, które będą odprawiane w kościołach katolickich, a wkrótce także w innych kościołach chrześcijańskich.

Wydarzenia te dopiero nadejdą. Proszę, nie myślcie, że aktualnie Msze Święte już uległy zmianie, ale to nie potrwa długo, a one się zmienią. Kiedy to nastąpi, musicie się od tego odwrócić i Mnie bronić.

Przez złowrogą Masonerię w Moim Kościele na Ziemi zostało na przestrzeni ostatnich kilku lat zaplanowanych wiele zmian. Obecnie ich plany – znane już najwyższym hierarchom Kościoła – są gotowe, aby podać je do wiadomości. Zostaną one ujawnione wraz z zapowiedzią, że Kościół Katolicki zostaje poddany modernizacji, tak aby nabrał on rangi w dzisiejszym, nowym, otwarcie myślącym i liberalnym społeczeństwie. Stwierdzi się, że pozostawi on za sobą przeszłość, a następnie się powie, że jego dewizą stanie się objęcie wszystkich wyznań, aby pokazać, że nie ma on klapek na oczach. Zapowiedź ta spotka się na całym świecie z gorącym przyjęciem, a media zamieszczą tę wspaniałą wiadomość na pierwszych stronach, podczas gdy w przeszłości patrzyły one na Kościół Katolicki z niesmakiem.

Nasienie szatana zostanie rzucone i nowe ceremonie, w których struktura Mszy Świętej zostanie tak zmieniona, że będzie ona odprawiania w odwróconej kolejności, i gdzie wszystkie właściwe sformułowania, opisujące Moje Męczeństwo, zostaną zastąpione nonsensem – pustymi słowami – pustymi naczyniami – pustymi Tabernakulami. Wszystkie Moje Krzyże zostaną zastąpione tajemniczymi symbolami okultystycznymi.

Oto spustoszenie, o którym mówił prorok Daniel.* Jest to koniec Mojej Świętej Eucharystii i w wielu miejscach koniec takiej Mszy, jaką znacie. Ale Moi umiłowani, lojalni słudzy przygotują wyrób Świętych Hostii. Muszą zabezpieczyć Mszały, szaty liturgiczne, Świętą Biblię i Święte Krzyże. To wszystko zostanie podmienione.

Musicie się szybko zgromadzić i to zaplanować, gdyż niebawem nie zezwoli się wam odprawiać Mszy zgodnie z Moją Wolą.

Kiedy nadejdzie ten czas, Ja wami pokieruję, Moi wyświęceni słudzy. A wy – chrześcijanie, którzy wierzycie, że ta obrzydliwość spotka jedynie Kościół Katolicki – wiedzcie, że będzie ona przenikać do wszystkich kościołów chrześcijańskich aż dotąd, dopóki nie pozbędą się one wszystkiego, co do Mnie i Moich symboli nawiązuje. Z czasem będziecie surowo karani za wzmiankowanie Mojego Imienia.

Będziecie zaszokowani, jak szybko ten pozornie niewinny, odnowiony, ale skażony Kościół stoczy się do poziomu złowrogiego kultu. Dołożą oni wszelkich starań, aby karać tych, którzy przeciwstawiać się będą tej pogańskiej, utworzonej przez człowieka, nowej światowej religii.

Chrześcijanie i żydzi staną głównym celem nienawiści i będą prześladowani z powodu swojej religii.

Nie ulegajcie trwodze. Wzywam was, przygotujcie się do walki o Moje Imię. Nigdy nie zapomnijcie, jak bardzo Jestem nadal nienawidzony. Wiedzcie, że jeżeli będziecie Mnie naśladować w nadchodzących czasach – wasz krzyż będzie o wiele cięższy niż krzyż tych, którzy przyszli przed wami.

Wasz Jezus

* Dn 9,26-27; 11,31; 12,11; oraz Mt 24,15-21 i Mk 13,14

Skoro czcicie Moją Matkę, to musicie nawiedzać Jej Świątynie i tam oddawać Jej hołd

środa, 14 sierpnia 2013, godz. 15.15

Moja wielce umiłowana córko, żaden żyjący człowiek nigdy nie będzie w stanie w pełni zrozumieć, jak przebiegły jest szatan. Wiedzcie, że ci, których on zaraża, nigdy nie zrobią na was złego wrażenia. Wręcz przeciwnie, będą oni bardzo pociągający, pełni humoru, wiarygodni i przekonywający, gdy będą przed wami odkrywać swoje grzeszne szlaki – tak, abyście zaakceptowali ich fałsz.

Ci w łonie Mojego Kościoła – którzy oddają cześć diabłu i którzy niewolniczo realizują jego instrukcje – wielce was zdezorientują za przyczyną swojego świętoszkowatego zachowania. Wielu z was wygrają oni dla swoich celów, gdyż będzie się wam wydawać, że prawdziwie czczą Mnie i Moją umiłowaną Matkę. Ale wiedzcie, że każdy ich gest i niby to pełne świętości postępowanie będą przykrywką dla ich zniewag przed Moimi ołtarzami – ołtarzami, których przeznaczeniem jest oddawanie hołdu Mojemu Imieniu. Musicie wiedzieć, że kiedy czczą oni bestię, to wykonują przed wami święte akty, ale przebiegają będą one od tyłu do przodu. Ich intencje wydawać się będą najświętsze i pełne szacunku, ale nie dajcie się zwieść.

Skoro czcicie Moją Matkę, to musicie nawiedzać Jej Świątynie i tam oddawać Jej hołd. Ci, którzy Mnie miłują, pójdą do Niej. Nigdy nie wolno zaakceptować, aby Mojej Matce można było rozkazać stanięcie na dziedzińcu wrogów Mojego Kościoła.

Inne znaki, o zaakceptowanie których świat zostanie poproszony, a co do których będzie się wydawać, że oddają one cześć Trójcy Świętej, Mojej Matce i wszystkim świętym – będą z pozoru dobre. Ale wrogowie Boga będą je wam zawsze ukazywać w odmienny sposób. Jeżeli zostanie wam zaprezentowane coś nieoczekiwanego, to wiedzcie, że jest to znak ze strony bestii, która chce zwieść świat i go przekonać, że szatan i jego kohorta należą do grona świętych.

Wasz Jezus

Wkrótce wykorzystają oni kościoły do uprawiania handlu i aby czerpać zyski

wtorek, 13 sierpnia 2013, 15.00

Moja wielce umiłowana córko, jak wielkie udręczenie dotknie katolików i chrześcijan na całym świecie, kiedy ujrzą, jak ich kościoły i miejsca kultu są zamieniane w domy rozrywki!

W kościołach będzie odbywać się wiele imprez, których istotą będzie wprawdzie oddawanie Mi czci, ale które będą obrazą dla Mojego Imienia. Wkrótce bowiem wykorzystają oni kościoły do uprawiania handlu i aby czerpać zyski. Wszystko to uderzy w tych, którzy Mnie kochają, a oni będą płakać w wielkim bólu. Jakże dusze te będą cierpieć, podczas gdy będą musiały borykać się z takimi bluźnierstwami. Narzuci się im herezje — i będzie to oznaczać, że podczas wielu obrażających Boga obrządków i ceremonii na dusze te nie będzie się brało poprawki. Miejsce będą miały przyśpiewki, śmiechy, głośne rozmowy i cytowanie opowiadań, które ze Mną nie będą miały nic wspólnego. Niemniej wszystkie te ohydne czyny będą popełniane w Moich Kościołach i przed Moim Obliczem.

Moja córko, zapamiętaj sobie Moją obietnicę: Udam się na koniec świata, aby ocalić każdego poszczególnego grzesznika. Ale dusze staną się tak skażone, że bez względu na to, co Ja dla nich czynię, nie przyjmą one nigdy Mojego Miłosierdzia, nawet w momencie śmierci, chociaż będą wiedzieć, że oczekuje je piekło.

Dlatego też musisz zaakceptować, że dla Mnie dusze zostaną utracone, ponieważ ich zło jest tak głęboko w ich duszach zakorzenione, że żadna interwencja nie oddzieli ich od bestii.

Oto co muszę wam powiedzieć: Nie zezwalajcie tym, którzy są skażeni przez diabła, aby was Mnie odebrali za pomocą swoich kłamstw. Kiedy akceptujecie kłamstwa, podyktowane wam przez tych, którzy nie oddają Mi czci, to osłabiacie waszą wiarę — nawet jeżeli jest to jedno jedyne kłamstwo, dotyczące tylko jednego jedynego aspektu Mojego Nauczania. Jeżeli ulegniecie choćby jednemu ich wymogowi, mającemu za cel, abyście zmienili sposób rozumienia tego, co wam powiedziałem, to będzie to oznaczać, że zezwalacie diabłu na uzyskanie nad wami więcej władzy, co umożliwia mu kuszenie was z większą siłą, aby was ode Mnie odwrócić.

Miejcie zatkane uszy, kiedy z gęby bestii będą się wylewały bluźnierstwa. Nie przyjmujcie absolutnie niczego, co byłoby zdradą Moich Sakramentów i Mojego Nauczania. Odwróćcie się w drugą stronę i naśladujcie tylko Mnie, ponieważ, gdy te rzeczy przeminą, będzie tylko jedna droga, którą będziecie mogli pójść. Będzie to Moja Droga – Droga Prawdy. Prawdę można zaakceptować jedynie jako całość. Pół-prawda oznacza, że prawda stała się kłamstwem.

Wasz Jezus

Powodzie staną się powszechne i sami rozpoznacie, które części świata w największym stopniu gniewają Mojego Ojca

poniedziałek, 12 sierpnia 2013, godz. 3.00

Moja wielce umiłowana córko, Moi wyznawcy, łącznie z tymi, którzy nic nie wiedzą o tych Orędziach, zostaną w tym czasie wszędzie, jeżeli będą Mnie poszukiwać, przyciągnięci do Moich kościołów. Za przyczyną Mojego Daru Ducha Świętego zostaną porwani do Schronienia Mojego Serca. Wyczują oni bowiem, że świat ogarnia niepokój i będą wiedzieć, że potrzebują Mojej pomocy, aby pozostać przy Moim Nauczaniu.

Wielu wyczuje wiszące w powietrzu zmiany – podczas gdy wrogowie Boga zaczną głosić swoje przepełnione nienawiścią plany oszukania świata, gdy ich działalność, mająca na celu uniewinnienie grzechu we wszelkich jego przejawach, stanie się widoczna. Świat zostanie ogarnięty powodzią cierpienia, a wielu będzie zaszokowanych, ponieważ wszędzie będą dostrzegać, na jaką skalę usiłuje się wynosić na piedestały grzech we wszystkich jego formach.

Grzechom ciała będzie się przyklaskiwać. Próżność i obsesyjna miłość siebie samego stanie się widoczna na całym świecie. Obsesja na swoim własnym punkcie będzie się wydawać, jak nigdy przedtem, istotną cechą charakteru. Ci, którzy nie będą poszukiwać tego rodzaju przyjemności, zostaną odrzuceni i da się im odczuć, że są autsajderami. Będzie się wielbić grzechy diabła, a kiedy człowiek zostanie wessany w to szaleństwo – przez świat przejdzie fala oburzenia, gdy Mój Ojciec zrówna z ziemią wiele regionów w wielu krajach. Powodzie staną się powszechne i sami rozpoznacie, które części świata w największym stopniu gniewają Mojego Ojca, kiedy woda, ze wzburzeniem, będzie zalewać poszczególne narody.

Wszystkie nikczemne narody doświadczą z pierwszej ręki, w jaki sposób grzechy ciała zostaną ukarane. Mój Ojciec powstrzyma diabła, aby nie mógł panować nad tymi duszami, które są winne tego grzechu – żeby im uniemożliwić zarażanie innych. Oni zostaną powstrzymani. Nie będą już mieli zezwolenia, by swoją zarazę rozsiewać wśród innych. To zło spotka się z odpowiedzią i obecnie, z Ręki Boga, ta Boska Interwencja da wszędzie o sobie znać.

Módlcie się o Miłosierdzie, wy wszyscy, którzy możecie zostać wciągnięci w te kary. Będę chronił tych, którzy się do Mnie o to zwrócą.

Wasz Jezus

Wiedzcie, że ból odrzucenia będzie dokładnie taki sam, jaki Ja i Moi apostołowie musieli wycierpieć podczas Mojego Pobytu na Ziemi

sobota, 10 sierpnia 2013, godz. 12.49

Moja wielce umiłowana córko, ani jeden żyjący wśród was człowiek nie posiada tak czystej duszy, aby mógł osądzać innych w Moje Imię. Ale wiedzcie, że ci z was, którzy są Mi wierni i którzy podążają za Moimi Naukami, będą musieli znieść wiele bólu, gdy staną się świadkami największej ohydy obrzydliwości, która nadejdzie na świat.

W imię sprawiedliwości społecznej i współczucia ze strony społeczeństwa fałszywy prorok zaprezentuje coś, co w oczach świata będzie ewangelizacją i tworzeniem nowoczesnego kościoła. Ów kościół będzie postrzegany jako docierający do wszystkich grzeszników i obejmujący tych grzeszników, których grzechy są dla Mnie nie do przyjęcia.

Na was, Moi umiłowani wyznawcy, będzie się patrzyło jak na heretycką sektę, ponieważ będziecie nadal głosić Prawdę. Wszystkie wasze usiłowania pozostania Mi wiernym będą przedmiotem zagorzałych ataków. Staniecie się banitami i zostaniecie zaliczeni do prawicowych dysydentów. Każda próba zachowania tradycji Świętych Obrzędów zostanie zignorowana.

Zakres władzy tych, którzy wprowadzą w błąd Moje kościoły, nie powinien być niedoceniany, jako że miliony wyświęconych sług przyjmie tę nową, fałszywą doktrynę. Będą oni – błędnie – wierzyć, że ta nowa doktryna jest formą ewangelizacji. Ich zaangażowanie jako skwapliwych sług na rzecz tej obrzydliwości przysporzy wielu trudności tym chrześcijanom, którzy znają Prawdę. Głosy tych ostatnich będą jak szepty we wrzawie wywoływanej przez tych, którzy staną się niewolnikami kłamstw – w Moje Imię.

Wiedzcie, że ból odrzucenia będzie dokładnie taki sam, jaki Ja i Moi apostołowie musieli wycierpieć podczas Mojego Pobytu na Ziemi. Kapłani tamtego czasu, którzy twierdzili, że miłują Boga, nie zawahali się uciszyć głosów Moich apostołów, którzy przynieśli im nowinę o tym, Kim Ja jestem. Obecnie ogłaszam Moje Drugie Przyjście, ale dla Moich proroków i Moich uczniów będzie wstrząsające, kiedy ich głosy zostaną odrzucone i zostaną oskarżeni o bluźnierstwo.

Podczas gdy Moi wyznawcy będą się rozprzestrzeniać i rozrastać, towarzyszyć im będzie ubóstwo, a w czasie ich wspinaczki na Wzgórze Kalwarii – będą nadzy i niczego poza wiarą nie będą posiadali. Podtrzymają oni przy życiu w Moim Kościele – w Moim Prawdziwym Kościele – Płomień Mojego Światła, nigdy nie odejdą od Prawdy i poniosą na swych plecach ciężki krzyż. A jest to krzyż zbawienia, gdyż na swoich słabych, znużonych plecach poniosą grzechy tych, którzy Mnie opuścili. Ich los będzie ciężki. Z powodu ich miłości do Mnie będą cierpieć za innych, aby ocalić ich godne pożałowania dusze.

 Te zaś dusze nie zasłużyły sobie na zbawienie. Zostaną one zbawione jedynie dlatego, że to Ja dokonam wyboru, aby je ocalić. Będą one Mnie znieważały, spowodują straszliwe cierpienie Moich wiernych wyznawców i będą zadręczać Moją Resztę Armii. A jednak ocalę je dzięki wierze tych z Mojej Reszty Armii.

Wy, ci pozostali ludzie, którzy sprzedaliście swoje dusze bestii, wiedzcie że: Możecie nie wierzyć w piekło, ale Ja wam objawię, jakie cierpienie ono wam przyniesie. Dzień, w którym wam ukażę skalę natężenia piekielnych tortur, przerazi was i wielu z was będzie krzyczeć o Moje Miłosierdzie. A Ja was ocalę, jeżeli poprosicie Mnie, abym wam wybaczył. Uczynię to w Dniu Wielkiego Ostrzeżenia. Ci z was, którzy doświadczą piekielnych ogni, ale którzy mimo tego nie zwrócą się do Mnie – otóż wy nie przeżyjecie Ostrzeżenia, a chwila, w której Mnie odrzucicie, będzie waszą chwilą ostatnią.

Zaś wy wszyscy, którzy pozostaniecie wierni Mnie i Mojemu Słowu, chociaż będziecie cierpieć – to przyszłość leżąca przed wami jest pełna wspaniałej chwały.

Ci, którzy nie potraktują na poważnie Mojego Ostrzeżenia lub nie dadzą wiary Prawdzie, znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie.

Ci z was, którzy będą oddawać cześć bestii i którzy podążą za fałszywym prorokiem, tropem nowej, światowej religii, zostaną żywcem wrzuceni w palące ognie piekła, razem z tymi dwoma.

Prawda jest gorzka w smaku, ale jeżeli Ją przyjmiecie, to przyniesie wam to Życie Wieczne – gdzie będziecie, wraz z waszymi bliskimi, zaznawać radości Mojego Królestwa na wieczność. Nie odcinajcie się od tej pępowiny do Życia Wiecznego, ponieważ przyniesie wam to przerażającą mękę i nigdy nie zaznacie ulgi.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Który człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić tę nową, doskonałą egzystencję?

piątek, 9 sierpnia 2013, godz. 18.38

Moje dziecko, diabeł podejmie wszelki wysiłek, aby zachęcić wszystkie dusze – nie wyłączając tych, które są najbliżej Serca Mojego Syna – do odrzucenia i zaprzeczenia Jego Drugiemu Przyjściu.

Tak jak zły duch walczył przeciwko Mnie, Matce Boga, w czasie poprzedzającym narodziny Jezusa, tak też takiego samego sprzeciwu będzie można doświadczyć w czasie, kiedy zbliża się Jego Drugie Przyjście.

Wielu ludzi jest ślepych na Obietnice Mojego Syna, które On złożył, kiedy powiedział, że ponownie przyjdzie. Wielu – którzy nie aprobują, że Jego Drugie Przyjście nastąpi wkrótce – jest nieprzygotowanych, ponieważ nie potrafią pogodzić się z tym, że będzie to miało miejsce podczas trwania ich życia. Tymczasem już w okresie pierwszych dni po śmierci Mojego Syna na Krzyżu Jego apostołowie myśleli, że staną się świadkami Jego Drugiego Przyjścia. I także chrześcijanie byli o tym w swoich umysłach przekonani wiele stuleci później. Ale dzisiaj jest inaczej. Niektórzy są przekonani, że Drugie Przyjście odwołuje się do starej części Pisma Świętego i że to wydarzenie należy do przyszłości. Nie wierzą oni, że Drugie Przyjście ma jakikolwiek związek ze współczesnym światem. Wszystko w dzisiejszym świecie opiera się na materializmie, modernistycznej ludzkiej inteligencji i na wielkich cudach, które są wynikiem ogromnych osiągnięć naukowych.

Dzieci, musicie się przygotować. Nie wolno wam się bać. To dlatego, że jesteście tak bardzo umiłowane przez Mojego Syna, On wkrótce powróci, aby przynieść wam wspaniały pokój, wielkie uwolnienie od smutku i rozpaczy – które są bezpośrednim rezultatem tego, że w świecie panuje grzech.

Przyjście Chrystusa jest tym, czego ludzkość potrzebuje, aby przetrwać. Gdyby Jezus, tak jak przepowiedziane, wkrótce nie przyszedł, świat zostałby zniszczony, a człowiek pozostawiony samemu sobie. Dar ten przyniesie wam nowe życie, nowy, cudowny i chwalebny początek w Nowym Raju. Będzie to najwspanialsze odnowienie Ziemi, a wraz z nim nadejdzie Życie Wieczne. Który człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić tę nową, doskonałą egzystencję? Nikt nie odwróciłby się plecami, gdyby uzyskał pełną wiedzę o tej Nowej Erze Pokoju, w której Raj zostanie przywrócony. Ani jeden grzesznik nie chciałby zostać wykluczony, ale niestety umysły wielu będą ślepe na Prawdę. Zamiast tego będą wierzyć, że nastanie wśród nich pokój, jeżeli przełkną kłamstwa, które za niedługo zostaną im zaprezentowane, w błędnym przekonaniu, że one pochodzą od Boga.

Módlcie się, módlcie się, dzieci, abyście zostały pobłogosławione Darem widzenia, jaki został udzielony tym z was, którzy są godni, aby ich obdarować Darem Ducha Świętego. Tylko ci, którzy przyjmą Dłoń Miłosierdzia, za pośrednictwem Dłoni Boga, zostaną zabrani do życia wiecznego.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Duszy nie może zostać przywrócona jej pełnia, dopóki nie uzna Wielkości Boga

piątek, 9 sierpnia 2013, godz. 16.50

Moja wielce umiłowana córko, ludzie nie rozumieją do końca, co to znaczy być zjednoczonym z Moim Sercem. Ja, Jezus Chrystus, przyszedłem, aby uwolnić ludzkość od jej zniewolenia grzechem. Grzech powstał, kiedy Lucyfer uwierzył, że jest większy niż Bóg. Z powodu swojej wyrodnej zazdrości, skusił on człowieka — pierwsze dzieci Boga, Adama i Ewę — aby się od Niego odwrócili.

Moja śmierć przyniosła wszystkim dzieciom Bożym Dar zbawienia. Wielu ludziom na świecie — ze wszystkich wyznań, łącznie z ludźmi, którzy nie wierzą w Boga, czy tymi, którzy wypierają się Boga i dają przed Nim pierwszeństwo fałszywym idolom — im wszystkim będzie ofiarowany Dar zbawienia. Nie wszyscy ten Dar przyjmą. Przychodzę jednak do każdego z was jako Zbawiciel. I przybędę do każdego z was, aby udowodnić wam Prawdę, zanim nastąpi dzień ostatni. Przyjdę zaofiarować Dar Życia Wiecznego nawet tym, którzy ciężko zgrzeszyli w Oczach Boga.

Chwała Boża jest waszą drogą do przyszłości — i wszystkim, co musicie uczynić, aby ten Dar otrzymać, jest przyjęcie Mojego Miłosierdzia. Bóg jest Wszechmogący, Potężny i Doskonały pod każdym względem. Jest bardzo kochany przez wszystkich Swoich aniołów i świętych w Niebie. Kocha Go bardzo wiele dusz, które żyją dziś w świecie. Wszyscy doświadczą Jego Wspaniałej Chwały w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.

Bogu człowiek nie jest potrzebny. To tylko dlatego, że Bóg człowieka kocha, posyła On raz jeszcze Mnie, Jego umiłowanego Syna, aby przynieść ludziom Życie Wieczne, które On obiecał. Oto dlaczego jest On Cierpliwy. Oto dlaczego przymyka On Oko na grzech — w nadziei, że Jego dzieci zwrócą się do Niego i przyjmą Jego Miłość.

Miłość jest potężna, jeżeli jest czysta i pochodzi od Boga. Kiedy dusza jest czysta, łatwo daje się wciągnąć w Miłość Bożą. Dusze, które potrzebują oczyszczenia, zaakceptują Miłość Boga, o ile przyjmą cierpienie, które jest konieczne , aby przywrócić im ich pełnię. Duszy nie może zostać przywrócona jej pełnia, dopóki nie uzna Wielkości Boga i nie uniży się przed Nim w pokornej postawie służebnej.

Dzień, w którym wam wszystkim zostanie ukazana droga zbawienia, jest blisko. Każdy jeden grzesznik otrzyma szansę wyjścia naprzeciw Bogu. Ci, którzy to zrobią, zostaną zalani Moim Miłosierdziem.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Antychryst jest teraz gotów, by się ujawnić

środa, 7 sierpnia 2013, godz. 18.50

Moja wielce umiłowana córko, świat musi przygotować się teraz na przybycie największego wroga ludzkości od czasu, kiedy Moje dzieci zostały umieszczone na Ziemi.

Antychryst jest teraz gotów, by się ujawnić, a jego plan jest następujący: Odczeka on, aż wojny będą wszędzie szaleć. Wtedy wkroczy i ustanowi fałszywy pokój w państwie Izraelskim, jednając je z Palestyną w wątpliwym sojuszu. Wszyscy będą obsypywali go pochwałami. On jednak na tym nie poprzestanie, gdyż następnie w tempie, które zadziwi wielu, wynegocjuje pokojowe porozumienia wśród licznych, rozdartych wojną narodów. I ponownie będzie wychwalany, a z czasem podziwiany z niezwykłym oddaniem przez miliardy ludzi na całym świecie.

Wtedy będzie się zdawało, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Bardzo szybko stanie się on filantropem i połączy ze sobą główne banki światowe, aby stworzyć nową, potężną instytucję finansową. Wielu biznesmenów i przywódców politycznych zostanie włączonych do wielu jego planów. Wkrótce, celem ożywienia światowej gospodarki, dojdzie do powstania nowego monstrum. Będzie to nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, gdzie światowa elita i bogacze uprawiali będą działalność handlową. Będzie ono uważane za źródło ważnych informacji, z którego ludzie będą mogli na wszelkie sposoby korzystać — poczynając od ofert pracy, poprzez oferty mieszkaniowe, aż po oferty żywnościowe, służące wykarmieniu własnej rodziny.

Antychrysta otoczy wszelka gloria. Wtedy wprowadzi on w życie, wraz z fałszywym prorokiem, instytucję globalnego partnerstwa, co przedstawione zostanie jako najdonioślejsza inicjatywa humanitarna. Świat będzie oklaskiwał ten nowy Babilon i każdy będzie się przepychał, żeby się w jego centrum choćby w minimalnym stopniu zaczepić.

Nowy Babilon — powie się wszystkim — istnieje, by gloryfikować geniusz, by dbać o środowisko, by objąć matkę-ziemię i wyeliminować  w świecie ubóstwo za pomocą bogactw — oto słowa, jakie będą się wylewały z jego obrzydliwej jadaczki.

Kiedy to się stanie, Moja Dłoń zainterweniuje i obrócę świat wokół własnej osi. Nie zamierzam stać bezczynnie, nie ostrzegając Moich dzieci o konsekwencjach, jakie by im przyniosło przyjęcie tej ustanowionej w głębinach piekła i wymierzonej w ludzkość ohydy obrzydliwości. Pojawią się Moje wielkie znaki jako omen dla tych, którzy z otwartymi ramionami przyjmują tę zniewagę i ją w Moim Świętym Imieniu akceptują.

Wstrząsnę światem, a on się przechyli. Żaden człowiek nie będzie w stanie zignorować Mojej interwencji. Następnie zrzucę ogień na jedną trzecią Ziemi. Wkrótce potem pojawi się głód, lecz nie wyjdzie on z Mojej Dłoni — będzie to umyślne skażenie ziemi przez antychrysta. Podczas gdy on i jego kohorta wyrządzą to zło niczego niepodejrzewającym ludziom z różnych narodów — Ja dokonam odwetu.

Choć to cierpienie będzie ciężko znieść, nie trwóżcie się, dzieci, gdyż to potrwa krótko. Moja Miłość do was wszystkich jest wielka, ale Moja Sprawiedliwość będzie rychła, a Moja kara potężna.

Nie wolno wam zaakceptować tego, co zostanie wam przedłożone. Kiedy ujrzycie człowieka pokoju, antychrysta, otrzymującego wyróżnienia i nagrody za jego wspaniałe dokonania w krajach rozdartych wojną, to wiedzcie, że Moja Interwencja jest blisko.

Musicie pozostawać w nieustannym zjednoczeniu z Moim Synem, Jezusem Chrystusem, i musicie się modlić, aby w tych leżących przed wami czasach prób, wierni kapłani umożliwili wam przyjmowanie Sakramentów.

Moja Wola się wypełni.

Nic nie może ani nie będzie w stanie wstrzymać wypełnienia się Ostatecznego Przymierza, gdzie Mój Syn będzie Królował w Pokoju.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą

sobota, 17 sierpnia 2013, godz. 16.45

O moje drogie dzieci, jak bardzo Moje Serce boleje z powodu cierpienia, które za niedługo spotka kapłanów w łonie Kościoła Katolickiego.

Tak wielu drogich sług Mojego Syna – których jedynym pragnieniem jest służyć Bogu i sprowadzać dusze na właściwą ścieżkę zbawienia – czekają próby na taką skalę, że wielu ze strachu odpadnie. Wielu będzie ślepych na Prawdę i zaakceptują oni wielkie zmiany w Kościele, witając je z zadowoleniem – w błędnym przekonaniu, że są one dla dobra wszystkich. Ci, którzy rozpoznają oszustwo, które zostanie przedstawione Kościołowi Katolickiemu – uciekną. Wielce przejęci trwogą o swój los, opuszczą oni Kościół, gdyż będą zbyt słabi, by przeciwstawić się tej nikczemności.

Kapłani, którzy odmówią przyjęcia fałszywej doktryny, zostaną oskarżeni o herezję, a wielu zostanie publicznie udzielona nagana za nieposłuszeństwo wobec swoich przełożonych. Wielu zostanie ekskomunikowanych. Inni zginą śmiercią męczeńską. Jednak będą też tacy, którzy w sekrecie będą prowadzili Kościół – Kościół ofiarowany światu przez Mojego Syna.

Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą. Będą oni prowadzeni przez Ducha Świętego, a za nimi będzie podążać Reszta Armii Mojego Syna, która pozostanie zdecydowanie wierna wobec Jego Nauczania i Sakramentów, aż do dnia ostatniego.

Musicie zrozumieć– jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności tego ostrzeżenia– że Ja, umiłowana Matka Chrystusa, zostanę wykorzystana do tego, aby ukryć prawdziwe zamiary tych sił, które wtargnęły do Kościoła Mojego Syna na Ziemi. Użyją oni Mnie jako marionetki Kościoła, aby odwrócić uwagę ludzi od prawdziwych intencji tej nikczemnej grupy. Aby przekonać Boże dzieci, żeby pozostały lojalne wobec Prawdziwego Słowa Bożego i tradycji Kościoła Katolickiego, stworzą ceremonie, o których powiedzą, że oddają Mi one cześć. Prezentując światu wielkie oszustwo, wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby sprofanować Mój wizerunek. Użyją Mnie, aby zbezcześcić Kościół Mojego Syna, a wszystko, co będą czynić, będzie przebiegać od tyłu do przodu, zgodnie z wymogami diabła.

Stwarzając wrażenie, że czczą Matkę Boga, dadzą wielu Katolikom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Oznacza to, że gdyby ci ostatni mieli jakieś wątpliwości, stawszy się świadkami dziwnych, nowych poprawek do Mszy Świętej i Sakramentów – to wątpliwości te zostaną natychmiast puszczone w niepamięć. O, jakiego bólu Mi to przysparza! Mój wizerunek zostanie celowo wykorzystany do tego, aby znieważyć Mojego Syna.

Szatan Mną pogardza. Lecz i także się Mnie boi. Chcąc zranić Mojego Syna, dołoży on wszelkich starań, aby poprzez dusze, na które ma wpływ, dokonywać bezczeszczenia Mojego wizerunku poprzez tajemnicze obrzędy i czarne msze. Moja figura zostanie przyozdobiona satanistycznymi symbolami i zostanie sprofanowana w wielu miejscach przez grupy Masońskie, które przejęły kontrolę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, każdego dnia o siłę, aby temu złu wyjść naprzeciw z odwagą. Nie lękajcie się go. Zaakceptujcie, że armia szatana kontroluje obecnie wiele narodów w każdym zakątku świata. Kiedy to zaakceptujecie, wtedy zostanie dana wam siła i determinacja, których potrzebujecie. Jeżeli poprosicie o te łaski za pomocą Krucjat Modlitwy, to będziecie mogli otrzymać i otrzymacie pomoc, aby złagodzić to zło.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Matka Zbawienia: Nie zgódźcie się, aby tolerancja dla pogan zawładnęła kościołami Boga

wtorek, 6 sierpnia 2013, godz. 19.37

Moje dziecko, nigdy nie wolno słuchać ci tych, którzy atakują te pochodzące od Trójcy Świętej Orędzia, gdyż odwracają oni twoją uwagę od tego Dzieła. Pamiętaj, Misja ta będzie atakowana bardziej niż każda inna, a to z powodu jej powagi. Drwiny, szydzenie sobie i krytyki nie ustaną aż do ostatniego dnia — dnia, w którym otrzymasz Finałowe Orędzie.

Plan, aby zdyskredytować te Orędzia się nasili i wzmoże się nienawiść, tak więc proszę — bądź na to gotowa. Orędzia te nie mogą zostać zamiecione pod dywan ani przez wierzących, ani przez niewierzących, ponieważ Słowo Boże nigdy nie pozostaje niezauważone. W świecie nienawiść do Boga obecna jest już wszędzie i ci, którzy głoszą w tych czasach Jego Słowo, będą cierpieć.

Prawda zawsze była odrzucana od czasu, kiedy Bóg na samym początku wysłał Swoich proroków, aby przestrzec Jego dzieci przed niebezpieczeństwem pogaństwa. Pogaństwo jest przeciwieństwem Prawdy — Słowa Bożego. Te nędzne dusze, które czczą fałszywe bóstwa, ogromnie gniewają Mojego Ojca. Jest On Bogiem zazdrosnym, gdyż to od Niego wszystkie rzeczy wzięły swój początek. Jest On Wszechmogący. Jest On miłującym Bogiem, ale należy obawiać się Jego Gniewu, gdy pogaństwo zaraża tych, którzy Go kochają.

Kiedy Boże dzieci — te, które w Niego wierzą i które Go czczą poprzez adorację Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa — próbują się jednoczyć ze wszystkimi ludźmi wszystkich wyznań — to muszą one zachować wielką ostrożność. Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci miłowały się wzajemnie, niezależnie od rasy, wyznania czy narodowości. Ale to, na co On nie zezwoli, to aby chrześcijanie otwierali się na pogan w swoich kościołach. Jeśli tak się stanie, wówczas pogaństwo zatrze wszelkie ślady po chrześcijaństwie. Jest to obrazą dla Boga, aby, przyjąwszy Prawdę — Słowo Boże — pozostawić miejsce na kłamstwa, które by Ją zanieczyszczały.

Prorocy Boga ostrzegali ludzkość o niebezpieczeństwach otwierania się na pogaństwo, jako że wiedzie to do całkowitej ruiny. Kiedy coś takiego się stanie, wówczas narody, które dopuszczą się tej obrzydliwości w swoich kościołach, zostaną zmiecione i nie zostanie im okazane wiele Miłosierdzia.

Nie zgódźcie się, aby tolerancja dla pogan zawładnęła kościołami Boga. Nigdy nie wolno wam zapomnieć o wielkiej Ofierze, jaką złożył Bóg, gdy wysłał swojego jedynego Syna, by przynieść wam zbawienie. Dzień, w którym przyjęlibyście obrzędy innych kościołów — tych niepochodzących od Boga — albo w którym okazalibyście poważanie poganom — byłby dniem, w którym odwrócilibyście się plecami do Prawdy.

Miejcie oczy otwarte i się módlcie, żeby wasze kościoły was nie zmusiły, abyście zaprzestali okazywać waszą wierność Jezusowi Chrystusowi.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Pierwszy Sąd jest blisko – i odrzucę niegodziwców precz

czwartek, 15 sierpnia 2013, godz. 21.57

Moja wielce umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich uczniów, którzy znają Prawdę, aby okazali odwagę w tych trudnych dla ludzkości czasach.

Bardzo bliski jest czas, gdy jednocześnie wybuchną wojny pomiędzy wieloma narodami. Kiedy usłyszycie o tych wszystkich wojnach i staniecie się świadkami zwykłego okrucieństwa owych wszystkich, wzajemnie się popierających ciemiężców, którzy wywołują te wojny, to będziecie wiedzieć, że bliski jest czas Mojego Drugiego Przyjścia.

Wtedy też więcej z was rozpozna Prawdę zawartą w Księdze Jana — Apokalipsie — której zawartość jest wam teraz ujawniana. Nie bójcie się, gdyż wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć. Wielu, którzy nie akceptują tych orędzi, popełnia ciężki błąd, ponieważ Księga Prawdy zawiera po prostu szczegóły i tajemnice, pochodzące z Księgi Objawienia. Jedynie Ja, Baranek Boży, Jestem uprawniony — bo tylko Ja posiadam pozwolenie Mojego Ojca — by otworzyć znajdujące się na niej pieczęcie.

Jeżeli nie wierzycie w Księgę Prawdy, to i nie wierzycie w Księgę Objawienia. Ostrzegam was! Ci, którzy odrzucają Księgę Objawienia, rezygnują z Mojego Miłosierdzia. Ale — dzięki Boskiej Interwencji w czasie Wielkiego Ostrzeżenia — zostanie im pokazana Prawda, gdyż bez tego wielu nigdy by Mnie nie poznało albo by nie pojęło Wielkiego Miłosierdzia, które Ja przynoszę światu. Nigdy nie wolno wam nic dodawać do Księgi Objawienia, podejmować próby własnej interpretacji lub ujmować z niej czegokolwiek, tak aby dopasowywać to do swoich własnych życzeń, ponieważ za takie postępowanie będziecie cierpieć. Kiedy coś takiego robicie, manipulujecie Słowem Bożym. Owa Księga została wam obiecana. Bóg wysłał Swojego siódmego posłańca, aby objawić Prawdę. Zaakceptujcie to, okazując Mi ufność, bo jeżeli tego nie zrobicie, będziecie samotnie kroczyć, nie wiedząc nic o tym, jakie straszliwe oszustwo dotknie tych, którzy odrzucają Słowo Boga.

Na świecie będzie miało teraz miejsce wiele, wiele zmian, których żaden człowiek nie będzie mógł nie zauważyć. Religie staną się nonsensem, jako że miliony przyjmą religię pogańską, o której wam się powie, że oddaje ona cześć Bogu. Powie się wam, że pokora i miłość wobec ubogich są powodem, dla którego odnowiony i oświecony Kościół zwiastuje nowy początek. Jak baranki na rzeź prowadzeni będziecie do jeziora ognia. Gdy uświadomicie sobie straszliwą ohydę obrzydliwości, do której zostaliście doprowadzeni, może być już za późno. Skoro oddajecie hołd bestii, ona nad wami zapanuje i wielu z was z czasem stanie się jej niewolnikami.

Ważne zmiany w świecie politycznym i systemie mediów spowodują wielki rozłam. Ci, którzy są wierni Bogu we wszystkim, co zostało przekazane światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, będą żyli. Ci, którzy Mnie odrzucają, nie będą posiadać żadnego życia, gdyż staną się niezdolni do przyjęcia Mojego Miłosierdzia. Moje Serce, chociaż z tego powodu zostanie przecięte w pół, stanie się bardziej zahartowane i Moja Sprawiedliwość zwycięży.

Pierwszy Sąd jest blisko — i odrzucę niegodziwców precz, jako że Nowe Niebo i Nowa Ziemia powita tylko tych, którzy przyjmą Moje Miłosierdzie. Wielu powie: Bóg jest miłosierny — On nigdy nie okazałby takiego okrucieństwa. Moja odpowiedź jest następująca: Nie będzie już więcej takiej ziemi, jaką obecnie znacie. W zamian wyłoni się nowa, odnowiona ziemia — o wiele większa, wspanialsza niż poprzednia, gdzie dwanaście narodów będzie mieszkać jeden obok drugiego w miłości i harmonii. Tyko ci, którzy pozostaną lojalni wobec Mnie oraz ci, którzy, choć Mnie nie znają, zaakceptują Moją Dłoń, kiedy Ja udowodnię im Prawdę podczas Ostrzeżenia — wkroczą przez jej bramy. Wówczas je zatrzasnę. Żaden inny człowiek już wtedy nie wejdzie, gdyż Mój Wyrok zapadnie. Wszelki ból zostanie zapomniany, a niegodziwcy zostaną wrzuceni do piekła, gdzie będą cierpieć na wieczność. Człowiek musi docenić Moją Wielką Miłość, Miłosierdzie i Współczucie. Ale powinien on także bać się Mojej Kary, gdyż — kiedy ostatnia trąba zabrzmi w Wielkim Dniu Pańskim — będzie ona ostateczna.

I wtedy wszystko przeminie.

Wasz Jezus

Jeżeli będziecie bronić Mojego Słowa — zostaniecie uznani za bezdusznych, nieżyczliwych i pozbawionych współczucia dla niewierzących w Boga

poniedziałek, 5 sierpnia 2013, godz.18.33

Moja wielce umiłowana córko, jakie łzy smutku Mnie zalewają, kiedy widzę straszliwy rozłam, jaki zarysowuje się w Moim Kościele na Ziemi. Gorycz Mojej Agonii jest jednak łagodzona przez tych, którzy prawdziwie Mnie kochają i którzy czują się dotknięci tym, w jaki sposób Moje Ciało jest traktowane.

Nigdy nie wolno wam odnosić wrażenia, że powinniście zaakceptować jakiegokolwiek czyny, działania czy słowa, które są skierowane przeciwko Mnie. Jeżeli czujecie się nieswojo na skutek tego, czego doświadczacie w Moim Kościele ze strony tych, którzy przysięgają, że są ze Mną zjednoczeni — podczas gdy bezczeszczą Moje Ciało — musicie wtedy pójść za głosem swojego serca. Jestem z wami w każdej sekundzie tego upadku wiary, a tym, którzy nadal będą Mnie wzywać, otworzę oczy na Prawdę, dzięki czemu pozostaniecie Mi wierni.

Ten czas jest teraz już tuż tuż. Drzwi Mojego Kościoła zostaną wkrótce zamknięte dla tych, którzy będą nalegać, aby pozostać wiernym tradycyjnym praktykom Chrześcijaństwa. Te drzwi zostaną wam zatrzaśnięte wprost przed nosem, kiedy będziecie o Mnie świadczyć. Wasza wiara zostanie wykpiona w najbardziej przebiegły sposób, skutkiem czego — jeżeli będziecie bronić Mojego Słowa — zostaniecie uznani za bezdusznych, nieżyczliwych i pozbawionaych współczucia dla tych niewierzących w Boga.

Będziecie karceni — jeżeli jesteście Moimi wyświęconymi sługami — i nakażą się wam tłumaczyć z waszej wierności dla Mnie. Zgromadźcie się teraz, wy wszyscy! Żądam od was, abyście się Mnie nie wyrzekali! Będę was chronił, tak abyście mogli Mi służyć. Pomogę wam w dźwiganiu waszego brzemienia. Wszystkie Łaski Niebios zostaną na was wylane.

Ostrzeżenie dla Kapłanów:

Wytnę w pień wszystkich tych, którzy podążą za fałszywym kościołem — kościołem bestii — kiedy zostanie on wam zaprezentowany. Jeżeli pójdziecie za tym nowym kościołem — sprzedacie bestii wasze dusze. Zamiast zbawiać dusze w Moje Imię, obciążycie się odpowiedzialnością za wydanie ich na pastwę wieczystego Piekła.

Ja wam obecnie mówię Prawdę, tak że macie wystarczającą ilość czasu, aby przygotować się na ten dzień, choć nie jest on odległy.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Ta wojna o utrzymanie w mocy Słowa Bożego będzie oznaczać, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia

poniedziałek, 5 sierpnia 2013, godz. 13.05

Moje drogie dzieci, dla waszej wiary nadchodzi czas wielkich prób. Katolicki Kościół będzie kościołem, w którym rozpocznie się wielki rozłam. To w tym Kościele, w czasie wielkiego odstępstwa, które wkrótce nastąpi, kapłani Mojego Syna będą cierpieć najbardziej, będą musieli przetrzymać to, co nadejdzie z jego wnętrza.

Wy, wierni kapłani Mojego Syna, którzy będziecie rozdarci na skutek wewnętrznej rozterki, musicie pamiętać o konieczności zachowania jedności z Chrystusem Miłosiernym. Nigdy nie wolno wam odczuwać pokusy opuszczenia Jego Kościoła poprzez akceptację fałszerstw, popełnianych przez tych pośród was, którzy popadli w ciężki błąd. Musicie czcić Mojego Syna za wszelką cenę i prowadzić Jego lud ścieżką ku świętości, bez względu na to, jak będzie to dla was trudne.

Ci z was, którzy będą kontynuować odprawianie tradycyjnej Mszy, będą tak długo dręczeni, dopóki nie zgodzą się tego w zupełności zaniechać. Wielu należących do waszych zakonów zdradzi was wrogowi poza waszymi plecami. Zostaniecie — tak samo jak Mój Syn przed wami — zawleczeni przed tych, którzy się mają za waszych pobratymców, i będziecie oskarżeni o herezję, ponieważ nadal będziecie obstawali przy tym, aby w czasie Mszy składać hołd Najświętszej Ofierze.

Nowe słowa, które będą się równać najbardziej haniebnej profanacji Ciała Mojego Syna, będą odgórnie wymuszone na tych wyświęconych sługach, którzy odważą się zaprotestować.

To wewnątrz Katolickiego Kościoła brat będzie walczył z bratem, siostra z siostrą, ojciec z synem, dzieci z rodzicami, dopóki nie powstaną dwa obozy.

Ta wojna o utrzymanie w mocy Słowa Bożego będzie oznaczać, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia. Aby to było możliwe, musicie rozpocząć przygotowania i znaleźć takie miejsca, gdzie będziecie mogli składać Świętą Ofiarę i udzielać Bożym dzieciom Sakramentów.

Ja, Matka Zbawienia, będę chronić takie miejsca schronienia, i staną się one — dzięki umieszczeniu na ich wewnętrznych ścianach Pieczęci Boga Żywego, przekazanej światu przez Mojego Ojca — niewidzialne dla wrogów Boga.

Nie miejcie przed tym obaw, bo jeżeli dobrze się przygotujecie, to poprowadzicie Boże dzieci do zbawienia. Jeżeli zaś nie potraktujecie tego ostrzeżenia na poważnie, to zostaniecie zniewoleni na ciele, w umyśle i duszy przez wrogów Mojego Syna i zbawienie nie stanie się waszym udziałem.

Ci, którzy postępują zgodnie z zaleceniami fałszywego proroka, potrzebują wiele modlitwy, gdyż niektórzy z nich są ślepi na Prawdę. Innych zaś należy się obawiać, a mianowicie tych, którzy znają Prawdę, ale którzy staną w jednym rzędzie z tymi, którzy będą zaprzeczali Śmierci Mojego Syna na Krzyżu. To oni wyrządzą niewypowiedzianą krzywdę niewinnym wyznawcom Chrystusa.

Zachowując Prawdę, poprowadzicie Resztę Armii Mojego Syna, tak że stanie się ona potężną siłą przeciwko diabłu i tym, którymi on kieruje w jego boju przeciw prawdziwym sługom Mojego Syna na ziemi.

Musicie, kiedy nadejdzie ten czas, odmówić oddania się pod kierownictwo tych, którzy będą bezcześcili Słowo Boże i — poprzez swoje kłamstwa i nowe, obsceniczne doktryny — wprowadzą w błąd wielu. Ci, którzy zaakceptują jakiekolwiek przeinaczenie Mszy lub Świętych Sakramentów, zostaną za to pociągnięci do odpowiedzialności przed Moim Synem. Ponieważ staniecie się bezwiednymi sługami diabła — wiele, ale to wiele dusz będzie zgubionych, gdyż zostaną wciągnięte w rytuały, które będą oddawać cześć szatanowi. Rytuały te będą honorować fałszywego proroka i antychrysta, którzy są wrogami Boga.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Prawda została dostrzeżona i aby kłamstwa zostały ujawnione jako to, czym one są — obelgą dla męczeńskiego Ukrzyżowania Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie oświadczenia wypierające się szatana, wyjaśniając, że owe deklaracje są staromodne

poniedziałek, 5 sierpnia 2013, godz. 04.05

Moja wielce umiłowana córko, niech żaden człowiek nie wierzy, że w czasie, kiedy Moi umiłowani, wyświęceni słudzy — ci dochowujący Mi wierności — będą prześladowani, Mój kościół może umrzeć.

Kiedy Moi wrogowie zmienią Sakramenty i wprowadzą nowe relikwie, nowe krzyże i nowe praktyki, i wtedy powiedzą, że Mój Kościół pozostaje takim, jakim był zawsze, to będzie to kłamstwo. Mój Kościół nigdy nie może się zmienić.

Tak wiele argumentów zostanie w każdym narodzie zgromadzonych, aby zbezcześcić Sakrament Małżeństwa. Oni, wrogowie Boga, chcą, aby chrześcijanie zaakceptowali małżeństwo pomiędzy partnerami tej samej płci, ale  chrześcijanom nie wolno tego zaakceptować, gdyż to obraża Mojego Ojca. Jest to nie do przyjęcia w Jego Oczach. Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie oświadczenia wypierające się szatana, wyjaśniając, że owe deklaracje są staromodne i zbyt przerażające. Powiedzą, że to jest nieistotne.

Wtedy, krok za krokiem, zaczną wprowadzać nowe wersje Mojego Nauczania. Wam, wam wszystkim, którzy wierzycie w Mój Kościół, nigdy nie wolno Mnie zdradzić. Nie wolno wam nigdy zaakceptować żadnej namiastki dla tych Sakramentów, jakie wam zostawiłem. Ja jestem Prawdą. Mój Kościół reprezentuje Prawdę. Tylko wtedy możecie twierdzić, że jesteście częścią Mojego Kościoła, jeżeli zachowujecie całe Moje Nauczanie, Moje Sakramenty i akceptujecie, że Moja Śmierć na Krzyżu była największą Ofiarą, która zapewniła wam wasze zbawienie.

Wszystko, co odchodzi od Prawdy — z powodu strachu, że będzie to obraźliwe dla pogan — jest bardzo niebezpieczne. Kiedy zaprzeczacie Nauczaniu Boga i naśladujecie nowy, alternatywny Kościół, to nie pozostajecie już dłużej częścią Mojego Kościoła na ziemi. Jeżeli zaprotestujecie przeciw nowym pogańskim praktykom, które zostaną wprowadzone przez fałszywego proroka, zostaniecie uznani za heretyków. Wtedy, w Moje Imię, będą próbowali was ekskomunikować. Jeżeli pozostaniecie Mi wierni i odmówcie wzięcia udziału w tym nikczemnym oszustwie — wtedy pozostaniecie częścią Mojego Kościoła.

Kiedy przyjdzie co do czego, wybór ten może okazać się bolesny, chociaż jest on bardzo prosty: Albo jesteście ze Mną, albo przeciwko Mnie.

Wasz Jezus

Moje Proroctwa, które objawiają nadejście antychrysta, wkrótce się wypełnią

niedziela, 4 sierpnia 2013, godz 23.16

Moja wielce umiłowana córko, Moje Proroctwa, które objawiają nadejście antychrysta, wkrótce się wypełnią.

Dla was wszystkich nadszedł dzień, kiedy musicie przygotować wasze domy i wasze modlitwy, i wy wszyscy, którzy za Mną podążacie, musicie być gotowi ponieść ofiary, aby przyjść Mi z pomocą — celem otwarcia wszędzie na świecie oczu Bożych dzieci na zło, które wywróci świat do góry nogami.

Tak jak pogardza się prawdziwym prorokiem oraz traktuje się go jak utrapienie, tak i wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie postrzegani jako zawalidrogi, kiedy będziecie ujawniać Prawdę. Spodziewajcie się kpin, drwin i wzgardy na każdym kroku. Ludzie, którzy was otaczają, będą was szykanować, krytykować i szukać w was winy nawet wówczas, gdy w ogóle nie będziecie z nimi rozmawiać na temat Mojego Słowa.

Każdy upadły anioł i demon, który w tym czasie penetruje ziemię, będzie, za przyczyną słabych dusz, natychmiast przyciągany do was — po to, aby zniechęcić was do tego Dzieła.

Przyjmijcie te utrudnienia w Moim Imieniu, bo gdy tak uczynicie, to oddacie wielką chwałę Bogu, a ponadto jest to jeden z najwspanialszych darów, jaki możecie Mi ofiarować. Ja wykorzystam te wasze perypetie, aby pokonać szatana, domagając się dusz, których przeznaczeniem jest przynależeć do niego.

Tylko nieliczni pojmują Boskie Prawa Niebios oraz znaczenie Krzyża w waszym życiu. Pewnego dnia wszystkie Boże dzieci zrozumieją, dlaczego muszą przejść przez te okrutne przeżycia. Nie ustawajcie w waszej misji rozprzestrzeniania Prawdy, nie zwracajcie uwagi na nienawiść, której będziecie doznawać, i nie przyjmujcie wskazówek od tych, którzy się Mnie zaparli — ale to nigdy.

Wasz marsz w kierunku Nowego Raju będzie trudny. Ale nawet jako mała armia możecie udaremnić kary, które zostaną światu narzucone przez antychrysta. Waszym zadaniem jest ostrzeżenie innych przed niebezpieczeństwem zaakceptowania praw szatana na miejsce Praw Bożych.

Wyłącznie za Przyzwoleniem Mojego Ojca mogę zabrać ze Sobą tych wszystkich, których imiona są zapisane w Księdze Życia*, ale którzy utracą swoją lojalność na rzecz fałszywego proroka, oraz którzy potulnie zaakceptują antychrysta, ulegając jego pociągającym wystąpieniom.

Wasz Jezus

* Księga Apokalipsy  13,8;  17,8; 20,15; 21,27

Bóg Ojciec: Ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia*, są głównym celem bestii

sobota, 3 sierpnia 2013, godz. 13.17

Moja wielce umiłowana córko, apeluję do ludzkości z wysokości Najwyższego i Najświętszego Królestwa.

O, Moje biedne dzieci, jakże wy cierpicie za grzech Lucyfera; ale musicie wiedzieć, że Moją Wszechpotężną Mocą zmiotę go wraz ze wszystkimi jego upadłymi aniołami z powierzchni ziemi. Ten czas jest blisko, więc musicie się przygotować.

Wiedzcie, że upadłe anioły i demony są większości z was nieznane i niewidoczne, ale one chodzą pomiędzy wami, kusząc was każdego dnia, tak abyście upadli. Jeżeli jesteście wplątani w tę pajęczynę kłamstwa, to wkrótce odkryjecie, że nie jesteście w stanie odpocząć lub zaznać prawdziwego pokoju w waszych duszach.

Oświadczam, że ci, którzy są prowadzeni na manowce przez fałszywego proroka, odkryją, że są zagubieni i zdezorientowani, gdyż przyjmą wielkie oszustwo, i staną się jego dobrowolnymi ofiarami. Następnie zwrócicie się przeciwko Mnie i Mojemu Umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, ale nie będziecie sobie zdawać sprawy, że tak jest. Będziecie przekonani, że Sakramenty są takie same, chociaż zostaną wam one odmiennie przedstawione. Staną się one jak puste naczynia i będą dla Mnie nie do przyjęcia.

Świat należy do Mnie, jednak Moje dzieci nie chcą Mnie, swojego umiłowanego Ojca, swojego Stworzyciela. Ich umysły zostały zablokowane, a diabeł wykorzystał pochodzący ode Mnie Dar inteligencji, aby nimi tak pokierować, żeby uwierzyły, że niemożliwe jest, żebym Ja istniał. Ci, którzy we Mnie nie wierzą, nie zaznają w swoim życiu prawdziwej miłości, radości ani pokoju. Nie zaakceptują też Życia Wiecznego. Natomiast będą zajęci poszukiwaniem jedynie cielesnych uciech, chociaż wiedzą, że ich życie na ziemi jest krótkie.

Ja, Jako Ojciec, który kocha każdego z nich, pociągnę je ku Sobie dzięki Wielkiemu Miłosierdziu Mojego Syna. Moja Moc jest wszechogarniająca i szatan, Mój Lucyfer, który — z powodu swojej pychy — sam ode Mnie się odciął, nigdy Mnie nie pokona. Dlatego też ci, którzy za nim podążają, sami oddzielili się ode Mnie klinem podziału. Dostrzegą, dzięki znakom, które teraz ujawnię, że istnieje tylko Jeden Bóg, Jeden Stwórca, jeden Raj. Wszystkie te rajskie krainy — o których im się opowiada poprzez fałszywych proroków, odwodzących ode Mnie Moje dzieci — w ogóle nie istnieją ani też nigdy zaistnieć nie mogą. Ja Jestem wszystkim, co istnieje. Ja stworzyłem wszystko. Ja wszystko zakończę. Wszystko musi odbyć się zgodnie z Moją Świętą Wolą. Jeżeli będziecie zwalczali Moją Wolę, staniecie się nikim. Jeżeli Moją Wolę zaakceptujecie, pozostaniecie Moimi Dziećmi.

Wam, którzy we Mnie wierzycie, nigdy nie wolno odrzucać Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ja przyszedłem na świat poprzez Mojego Syna, aby was z powrotem sprowadzić do wnętrza Mojego Miłosierdzia, jednak wy Go odrzuciliście. Zabiliście Go, ale nie zabiliście w żadnym wypadku Mojej Miłości do was. Oto dlaczego pozwoliłem, aby Jego Ukrzyżowanie przynosiło wam zbawienie. Ta śmierć Mojego Syna na Krzyżu stała się waszą drogą do zbawienia. Jego śmierć nie była tym, czym wydawała się być w oczach diabła — porażką. Ten akt wielkiego cierpienia, zniesionego z pokorą najwyższego stopnia — pokonał szatana. I to dzięki śmierci Mojego Syna na Krzyżu został pokonany mający władzę nad ludzkością szatan. Pomimo że nie może on zabrać wszystkich Moich dzieci ze sobą do czeluści, wielu nadal będzie zwodzonych jego kłamstwami. Oto dlaczego musicie walczyć, dzieci, nie tylko o wasze własne dusze. Jeżeli Mnie kochacie, będziecie kochać Mojego Syna. Jeżeli kochacie Mojego Syna, to musicie Mu pomóc zbawić wszystkich grzeszników.

Przywołuję was, aby wam powiedzieć, że kiedy wzywam dusze — szczególnie te, które Mnie nie znają, ale i te, które Mnie znają, ale które odmawiają akceptacji Moich Przykazań — to mają one tylko pewną ilość czasu na to, aby siebie ocalić od wieczystych tortur.

Ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia*, są głównym celem bestii. Wiele z tych dusz jest wyznawcami Mojego Syna i są oni wierni Kościołowi. Zwrócą się jednak przeciwko Mojemu Synowi, akceptując nowe prawa, niepochodzące od Mojego Syna, i będą przymuszani, aby je przełknąć jako nową religię. Ta nowa religia była przez wiele lat starannie planowana. Naśladuje ona satanistyczne rytuały, ale wielu nie będzie tego rozumieć. Kiedy przyjmiecie te rytuały, to przyznacie władzę szatanowi. Kiedy udzielicie mu tej władzy, będziecie potrzebować wiele modlitwy, gdyż pochłonie on zarówno wasze ciało, jak i duszę.

Moje dzieci, Ja interweniuję teraz za pomocą kar na ziemi. Te biedne dusze, które za sprawą tych kar utracą swoje życie, pomagają uratować tych, którzy są dla Mnie straceni.

Kiedy czujecie się przerażeni nikczemnością szatana i jego wpływem na wasze życie, to pamiętajcie, że Ja zniszczę jego reprezentantów na ziemi. Skrócę wasze cierpienie, ponieważ pragnę ocalić dusze. Gdybym bowiem pozwolił, aby to zło trwało nadal, nie byłbym w stanie zbawić tych wszystkich dusz, których imiona znajdują się w Księdze Życia.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy
* Księga Apokalipsy 13,8; 17,8; 20,15; 21,27

Matka Zbawienia: Wkrótce zostaniecie poproszeni, ażeby zamiast Świętej Eucharystii rozdawać Jej surogat — który nie będzie Ciałem Mojego Syna

piątek, 2 sierpnia 2013, godz. 15.10

Moje dziecko, stoję w tym czasie przed Moim Synem i, w Swojej ogromnej boleści, padam na twarz do Jego Stóp. Tak samo jak musiałam być obecna u stóp Krzyża w trakcie Jego Agonii — podczas Jego przerażającego Ukrzyżowania — tak też i teraz, po raz kolejny, muszę znosić Jego Ból.

Ukrzyżowanie Mojego Syna ma ponownie miejsce, gdyż Jego Ciało, Jego Mistyczne Ciało, którym jest Jego Kościół na ziemi, musi znieść biczowanie ze strony Jego własnych członków. Oni, wrogowie w łonie Jego Kościoła, ubiczują Jego Ciało, rozedrą Je na strzępy, uczynią sobie z Niego pośmiewisko i Je zbezczeszczą — zanim się Go nie pozbędą. Kościół Mojego Syna zostanie teraz ubiczowany, co będzie w tych czasach stanowić pierwszy etap Jego Ukrzyżowania na ziemi. Wezmą oni Jego Ciało — w postaci Najświętszej Eucharystii — i znieważą Je oraz poniżą. Wiele tego oznak zostanie zauważonych, gdyż zostanie uczyniony każdy lekceważący i oszukańczy gest, aby się Go wyrzec. Następnie, kiedy zniesławią Jego Najświętszą Eucharystię, odrzucą Ją na dobre — i niebawem bardzo trudno będzie Ją otrzymać. Oto tylko jeden z wielu planów będących w toku, aby zlikwidować Obecność Mojego Syna we Mszy Świętej.

Wielu zauważy te nikczemne gesty i będzie wiedzieć, że są one dla Mojego Syna obrazą. Wielu zaprotestuje, ale ich głosy nie zostaną usłyszane. Wy, biedni kapłani, którzy będziecie cierpieć z powodu tej profanacji, musicie poprosić Mnie, waszą Matkę, abym pomogła wam przetrzymać ten ból. Nigdy nie wolno wam manipulować przy Świętej Eucharystii, gdyż jest Ona waszym jedynym Pokarmem Zbawienia. Bez Niej — umrzecie z głodu. Musicie zawsze każdemu z  dzieci Bożych zapewnić do Niej dostęp. Nigdy nie wolno wam zaakceptować tego, że jakikolwiek inny chleb mógłby być Pokarmem Życia.

Wkrótce zostaniecie poproszeni, ażeby zamiast Świętej Eucharystii rozdawać Jej surogat — który nie będzie Ciałem Mojego Syna. Musicie zachować wierność wobec Daru Świętej Eucharystii nawet wówczas, gdy zostanie wam powiedziane, że nie ma Ona już dłużej znaczenia — że nie ma już dla Niej miejsca w nowej światowej religii.

Wasza Matka w Chrystusie

Matka Zbawienia

W Polsce dnia 15-go sierpnia spotykamy się na Jasnej Górze

LIST OD CZYTELNICZKI:

Serdecznie witam i pozdrawiam — mam prośbę. W Polsce dnia 15-go sierpnia spotykamy się na Jasnej Górze, aby zawierzyć siebie Matce Bożej, Matce Zbawienia, i wpadłam na pomysł, że może by tak ogłosić wszystkim, aby też mogli przyjechać na Jasną Górę; chcemy się spotkać, poznać i pomodlić. Podam pomysł, jak mamy się rozpoznawać: proszę, aby każdy miał w ręku Pieczęć Boga Żywego zalaminowaną czyli w folii, ja takie robię w punkcie ksero i laminuję, wtedy są bezpieczne przed zalaniem, deszczem itp. w formancie A5 (w domu mam większą A4 i wisi na ścianie), oczywiście poświęcone przez kapłana; jak każdy będzie miał ją w ręku, wtedy się szybciej rozpoznamy. Nie mam możliwości zawiadomienia wszystkich, bo nie mam adresów poczty e-maili. Proszę o przemyślenie tej kwestii i zastanowienie się nad tym. Ja tę wiadomość otrzymałam dzięki temu, że zgłosiłam się z adresem do Waszej poczty, ale Ci, którzy wstąpili później do paruzji.info — przynajmniej w mojej grupie — nie zostali powiadomieni; oczywiście powiedziałam im o wszystkim i jedziemy do Częstochowy.

Przekonają Moich wyznawców do adaptacji Praw Mojego Kościoła, przeprowadziwszy referendum

środa, 31 lipca 2013, godz. 18.56

Moja wielce umiłowana córko, miej zawsze na uwadze, jak działa diabeł. Jest on bardzo ostrożny, aby nie wyszło na jaw, że to on. Dlatego też miesza ze sobą prawdę i kłamstwa — aby wprowadzać zamieszanie. Jest to jego ulubiona metoda oszukiwania dusz. On nigdy nie powie prawdy, która umożliwiłaby dostrzec innym, jaki naprawdę on jest, ale, ponieważ jest on pełen pychy, jego buta oraz jego nienawiść w stosunku do Mnie zawsze wyjdą na wierzch. Ci, których oczy są otwarte, natychmiast rozpoznają zniewagi, które będą rzucane Mi w twarz i przed Moimi ołtarzami.

Szatan — nie zapominaj — jest dumny i arogancki, chełpliwy i bardzo, bardzo przebiegły. Kiedy przebywa on w jakiejś duszy, to ma on o sobie wysokie mniemanie, które rodzi się z pychy i arogancji oraz przekonania, że stoi on ponad Bogiem. On zawsze będzie przejawiał oznaki, które są obrazą dla Boga, ale tylko ci, którzy wiedzą, co w trawie piszczy, zdołają je zauważyć. Ci, którzy czczą szatana i którzy spędzają wiele czasu, przebywając w grupach zajmujących się przygotowywaniem rytuałów, oddających mu cześć, będą — widząc te oznaki — zachwyceni. Wszyscy ci, którzy sprzedali swoje dusze szatanowi, komunikują się za pomocą tych symboli, będących zuchwałym i buntowniczym gestem przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi.

Ci, którzy was w Moim Imieniu oszukują, przekonają Moich wyznawców do adaptacji Praw Mojego Kościoła, przeprowadziwszy referendum. Wszyscy zostaną wezwani do uznania nowych praktyk, które sprowadzą się do dwóch rzeczy. Pierwszą będzie usunięcie Mojej Obecności z Najświętszej Eucharystii. Drugą — przyzwolenie na grzech, celem zachęcenia ludzi do przychylności dla praw człowieka, tych, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa.

Referendum to zostanie sfałszowane i kłamstwa zostaną przedstawione jako Prawda. Kiedy jedna nowa światowa religia zostanie wprowadzona, Mój Kościół na ziemi — Prawdziwy Kościół — zejdzie do podziemia, aby nadal Mnie czcić.

To Mnie bestia ma na celowniku. Ja Jestem Tym, którego szatan chce zranić. Wie on o tym, że nie może Mnie zniszczyć, będzie więc w zamian próbował zniszczyć rasę ludzką, na którą w każdej sekundzie rzuca klątwę. Jego słudzy nie poprzestaną jedynie na znieważeniu Mojej Obecności w Tabernakulach świata. Nie usatysfakcjonuje ich zniszczenie Sakramentów, umożliwiające im rzucanie przeciwko Mnie bluźnierstw. Będą usatysfakcjonowani tylko wtedy, kiedy będą mogli ukraść dusze, fabrykując największe ze wszystkich bluźnierstw. Nastąpi to wtedy, kiedy zaimitują Moje Pierwsze Przyjście, stwarzając wrażenie, że wysłany został Jan Chrzciciel. Człowiek, który powie, że jest prorokiem Pańskim — będzie kłamał, ale wywoła wielki podziw, kiedy oświadczy, że antychrystem jestem Ja, Jezus Chrystus.

Antychryst, dzięki mocy szatana, uzna się za Mnie, Jezusa Chrystusa. Biada tym duszom, które przyjmą go w swoje ramiona, gdyż będą wobec niego bezsilne. Jeżeli pozwolicie tym dwóm wessać was w próżnię ich kłamstw, zostaniecie tak daleko ode Mnie odsunięci, że jedynie poprzez Interwencję Mojego Ojca będziecie mogli zostać doprowadzeni do Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Jeżeli ktokolwiek przyjdzie w przyszłości i stwierdzi, że jest Mną, Jezusem Chrystusem — wiedzcie, że jest on kłamcą. Ja nie przyjdę w ciele po raz drugi. Szatan nie potrafi wypowiedzieć następujących słów:
„Jezus Chrystus, Który przyszedł w ciele.”
To, co on powie, ustami bestii, antychrysta, będzie brzmiało następująco:
“Ja jestem Jezusem Chrystusem, przychodzę teraz w ciele, aby przynieść wam zbawienie.”
Kiedy to się wydarzy, Moja Boska Interwencja będzie szybka, lecz do tego czasu fałszywy prorok i antychryst skradną wiele dusz.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wszyscy ci, którzy twierdzą, że są Moi — pozostali Moimi.
Módlcie się, abyście wszyscy mieli siłę i odwagę, żeby w owym czasie, podczas tego największego prześladowania Mojego Ciała — Mojego Mistycznego Ciała, Mojego Kościoła na ziemi — nieść mój Krzyż.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Tak jak Święte Słowo Boże może dusze jednoczyć, tak też może spowodować duży podział

środa, 31 lipca 2013, godz. 18.31

Moje dziecko, jeżeli miłujecie Mojego Syna, to sprowadzi to tych wszystkich, którzy prawdziwie Go kochają, jeszcze bliżej siebie. Jeżeli tym, którzy kochają Mojego Syna, trudno przychodzi kochać innych, to muszą oni wezwać Mnie, Matkę Zbawienia, abym otwarła ich serca.

Miłość Mojego Syna jest tak potężna, że z Mocą Ducha Świętego może się bardzo szybko rozprzestrzenić z jednego zakątka świata do każdej innej jego części. Kiedy Święte Słowo Mojego Syna jest, poprzez tę Misję, przekazywane wszystkim Bożym dzieciom, przeszyje ono serca dusz pokornych, które rozpoznają Zbawiciela, kiedy On mówi. Miłość,która promieniuje z Jego Słowem,przekazywanym wam w tym momencie historii ludzkości, natychmiast zjednoczy miliony dusz, tak jakbyście znali jeden drugiego przez całe swoje życie. Tak potężna jest ona, że — dzięki mocy słowa — szybko rozprzestrzenia się od narodu do narodu, we wszystkich językach. Po tym możecie rozpoznać, że te Słowa, rozpowszechniane przez te Orędzia, pochodzą od Mojego Syna.

Tak jak Święte Słowo Boże może dusze jednoczyć, tak też może spowodować duży podział. Nienawiść, która się pojawia, gdy Słowo Boże porywa dusze, ujawnia się  w swoim najgorszym wydaniu. Jeżeli te Orędzia ściągają na siebie taką nienawiść i złośliwe reakcje ze strony tych, którzy zwą siebie prawdziwymi uczniami Mojego Syna, to wiedzcie, że to diabeł za tym stoi. O Moje biedne dusze, Moje biedne, zdezorientowane dzieci, nie wolno wam odwracać się plecami, gdy nie macie pewności, czy Słowa te pochodzą od Mojego Syna. Musicie zachować otwarty umysł i pozostać wierni temu, czego On was nauczał. Nie osądzajcie nikogo w Jego Imię. Miłujcie się wzajemnie. Jeżeli nie dajecie wiary temu, że Bóg wysłał Swojego ostatniego proroka, to to nie ma znaczenia. Proszę, pamiętajcie jednak o swojej powinności — dopełniając swoich obowiązków wobec Mojego Syna, polegających na ścisłym stosowaniu się do Jego Nauk.

Nie wolno wam nigdy dać wiary, że pobłogosławiłby On jakąkolwiek nową doktrynę, której nie przekazał światu, podczas gdy chodził po ziemi. On nigdy nie zaaprobowałby niczego, co miałoby na ołtarzach świata zastępować Jego śmierć na Krzyżu.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie przypomina Krzyża, na którym Ja zostałem ukrzyżowany

wtorek, 30 lipca 2013, godz. 20.06

Moja wielce umiłowana córko, jakże przyjemne są głosy tych, którzy Mnie kochają i którzy pocieszają Mnie w tym czasie wielkiego smutku. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, którzy nigdy Mnie nie opuścicie, jesteście jak miód, słodki w Moich Ustach, będący balsamem dla Mojego Ciała i podnoszący Mego Ducha.

Wielu podąży fałszywą drogą, ponieważ będą się oni obawiać, aby powstać i zdecydowanie bronić Słowa Bożego. Początkowo będą ich dezorientowały nowe praktyki, nowe symbole, nowe szaty, nowe formy ołtarzy i nowe krzyże. Następnie zaakceptują oni te nowości jako znak czasu. To nowe, nowoczesne i tak zwane ujednolicone podejście do oddawania czci Bogu zostanie następnie przez te biedne dusze entuzjastycznie przyjęte. Ale ci, którzy są Moi, pozostaną wierni Mojemu Słowu po wsze czasy. Stanowią oni kręgosłup Mojego Kościoła na ziemi i nigdy się nie załamią.

Moim pragnieniem jest, abyście wy, Moi wierni chrześcijanie — chrześcijanie wszystkich wyznań — zgromadzili się wspólnie do boju z demonami, które zostały wypuszczone z piekła i błąkają się pomiędzy wami. Nigdy nie usprawiedliwiajcie się z tego, że Mnie kochacie. Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie przypomina Krzyża, na którym Ja zostałem ukrzyżowany. Kiedy Mnie już zabraknie lub nie będzie się już o Mnie wzmiankować, wtedy będziecie wiedzieć, że zaraza, rozsiewana z ukrycia przez Moich wrogów, rozprzestrzeniła się w tych kościołach. Jeżeli jednak zaakceptujecie te satanistyczne rytuały i symbole, wystawicie siebie samych na działanie zła.

Pozostańcie Mi wierni. Niech wasza codzienna modlitwa będzie prosta. Przechowujcie w domach Wodę Święconą i Mój Krzyż. Chrońcie się wzajemnie. Zachowajcie posłuszeństwo wobec tych Moich wyświęconych sług, którzy pozostaną Mi niezłomnie wierni i którzy będą się wzdragać, żeby Mnie zdradzić. Ponadto poświęcajcie pozostający wam do dyspozycji czas na modlitwę za dusze ateistów, za tych, którzy wierzą w pogańskie bożki, oraz za tych, którzy ślepo podążają za wrogami Mojego Kościoła na pustkowie.

Pozostańcie ze Mną w bliskiej łączności i codziennie proście Mnie o siłę. Ja będę podczas tych gorzkich, stojących przed wami prób u waszego boku oraz nigdy nie opuszczę tych, którzy Mnie szukają.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Musicie zachować wasze tradycyjne Krzyże, gdyż wkrótce one zanikną

poniedziałek, 29 lipca 2013, godz. 19.05

Moje dzieci, nigdy nie zapominajcie, że to Ja zmiażdżę bestię — dzięki Mocy Bożej i Łasce Mojego Syna; a kiedy wszystko wydawać się będzie pozbawione wszelkiej nadziei — diabeł nagle utraci władzę.

Mój Welon Ochrony okrywa tych wszystkich, którzy w tych trudnych czasach wzywają Mojej pomocy. Pamiętajcie, że gdy zagubił Mi się Mój Syn, kiedy miał On dwanaście lat, to odnalazłam Go w Świątyni. Módlcie się, Moje dzieci, i idźcie teraz do waszych kościołów, aby złożyć ofiary potrzebne, by prosić o wytrwanie podczas tej okropnej walki o dusze.

Mój Syn tak bardzo cierpiał w czasie Swojej śmierci na Krzyżu, lecz był to tylko jeden ciężar. Największe cierpienie znosi On dzisiaj — za tych, którzy są już dla Niego straceni. A teraz, kiedy zły duch dąży do tego, aby odebrać Mu tych wszystkich, którzy Go kochają, Jego ból przeszywa Go jak miecz, rozcinający Go wpół.

Dusze ofiarne będą teraz przechodzić przez największe cierpienia, jako że przybiera na sile prześladowanie przeciwko Bożym dzieciom. Zostaliście ocaleni przez Krzyż Mojego Syna. Dzięki Jego Krzyżowi będziecie przezwyciężać zło, i Jego Krzyż, o ile jest poświęcony, będzie was chronił. Ale jeżeli ten Krzyż się zmieni i będzie wydawał się mieć inny wygląd, jest on szydzeniem sobie ze śmierci Mojego Syna, która ma na celu zbawienie grzeszników. Musicie zachować wasze tradycyjne Krzyże, gdyż wkrótce one zanikną.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ci niewinni, którzy ślepo podążają za bestią i fałszywym prorokiem i znajdą się w potrzasku barbarzyńskiej uwięzi

niedziela, 28 lipca 2013, godz. 21.40

Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie wolno ci wątpić w Moje Słowo. Musisz, jeżeli ufasz Mi prawdziwie, czynić to, czego Ja od ciebie oczekuję, tak abym mógł w tym czasie oświecić świat oraz przygotować go na Nowy Początek.

Wiele z tego, co dzieje się w Moim Kościele, zostało przepowiedziane, ale musicie zaakceptować, że Mój Ojciec nie bez powodu dopuszcza do tych obrzydliwości. To jest ostateczny koniec rządów szatana. Wzbudził on bestię w swoim imieniu, a antychryst jest duchem samego szatana. On i jego naśladowcy otrzymali bardzo niewiele czasu w tej wielkiej bitwie o dusze.

Zemsta szatana polega na tym, aby ukraść tak wiele dusz, jak tylko jest on w stanie, zanim nie zostanie zakuty w łańcuchy i wrzucony do czeluści. Ci z jego kohorty, którzy czczą węża, wykonują jego polecenia tylko dlatego, że obiecuje on im władzę, która będzie do nich należała, jeżeli mu pomogą doprowadzić do końca jego diabelski plan. O, jakże te biedne dusze będą przez wieczność cierpieć i z jakim krzykiem będą wzywać Mojego Miłosierdzia, kiedy jasno sobie zdadzą sobie sprawę, jaki straszliwy los ich czeka.

Ci niewinni, którzy ślepo podążają za bestią i fałszywym prorokiem i znajdą się w potrzasku barbarzyńskiej uwięzi, z której nie będą mieli jak się wydostać — oni rozpaczliwie potrzebują waszej pomocy. Musicie się żarliwie modlić za ich dusze, aby zostały uwolnione i z powrotem Mi zwrócone. Na początku świat na zewnątrz nie dostrzeże powodów do zaniepokojenia. Wojny na Bliskim Wschodzie i następujący po nich pokój, który zostanie przywitany oklaskami.

Mąż pokoju otrzyma wiele odznaczeń jako wyraz uznania dla swojej humanitarnej działalności. Fałszywy prorok będzie postrzegany jako jednoczący kościoły świata i będzie on przy każdej okazji demonstrował wszystkie te cechy, które wam kojarzą się z kimś świętym.

Wszystko będzie dobrze, dopóki tych dwoje nie zmieni kursu o 180 procent i nie obali siłą wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się ich planowi kontroli świata. Usidlą oni Mój Kościół na ziemi w gnieździe bestii, dopóki ciemność nie pokryje ziemi.
Wszyscy będą odczuwać niepokój. Wszyscy będziecie odczuwać zło, jako że szatan poprzez antychrysta będzie wszystko kontrolował. Ale właśnie wówczas, kiedy wszystko będzie się wydawać beznadziejne, Ja zstąpię, dzięki Mojemu Wielkiemu Miłosierdziu, aby przygarnąć was wszystkich i udowodnić światu, jaka jest Prawda.

Tak wielkie jest Moje Miłosierdzie, że rozświetlę najciemniejsze dusze, a one przybędą do Mnie z ulgą w swoich sercach. Na tym etapie w ich duszach, przez Moc Ducha Świętego, zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości. Wkrótce potem, gdy Boże dzieci poznają Prawdę, zagrzmi Ostatnia Trąba i ziemia zostanie odnowiona. Wszelkie zło zniknie. Słońce napełni was Wspaniałym Światłem i Nowy Raj zostanie przekazany z wielką miłością, jako najwspanialszy dar, jaki kiedykolwiek moglibyście sobie wyobrazić, każdemu i każdej z was z osobna.

Wszystko, co potrzebujecie zrobić, to zaufać Prawdzie, którą objawiam — abyście mogli uniknąć sideł, które zostaną zastawione, aby ukraść wasze dusze. Ci z was, którzy widzą, którzy Mi ufają, którzy Mnie wzywają — dopomogą Mi zbawić tych, którzy wprawdzie widzą, ale którzy odmawiają ujrzenia Prawdy.

Wasz Jezus

Zajrzyjcie pod maskę humanizmu, a nie znajdziecie śladów Boga

sobota, 27 lipca 2013, godz. 19.22

Moja wielce umiłowana córko, jest Moim pragnieniem, aby Moi umiłowani wyznawcy modlili się gorąco o odwrócenie od dusz szkody, jaka ma miejsce z powodu wzrostu ateizmu. Ateizm nie zawsze ujawnia się jako taki. Bardzo często ludzie, którzy z takiego czy innego powodu zdecydowali, że dłużej nie wierzą już w Boga, tworzą sobie środek zastępczy.

Ze względu na swoją naturę człowiek musi szukać przyczyny, uzasadniającej jego istnienie. Przekleństwem humanizmu jest to, że wywyższa on człowieka w jego własnych oczach. Według humanisty wszystko, co trzeba zrobić, to zapewnić, żeby ludzkie potrzeby znalazły się na pierwszym miejscu. Wielu ludzi myli humanizm z chrześcijaństwem. Kiedy się głosi, jak, ponad wszystko, dobra doczesne ważne są w życiu człowieka — aby uniknąć cierpienia i ubóstwa — to bardzo łatwo jest przyjąć, że jest to rodzaj miłości bliźniego.

Jeżeli twierdzicie, że chcecie położyć kres ubóstwu, bezrobociu i wszelkiej innej nędzy, to wielu pomyśli, że przemawiacie w Imieniu Boga. Zajrzyjcie jednak pod tę maskę humanizmu, a śladów Boga ani nie znajdziecie, ani też nie usłyszycie, aby Jego Imię było wspominane. Ci, którzy przeżywają swoje życie jako humaniści, nie kochają Boga. Oni kochają wyłącznie siebie samych. Wierzą oni także, że wszystko, co się liczy, to ludzki dobrobyt — zwykle mający postać rzeczy ziemskich jako środków do celu.

Choć może się wydawać, że okazywanie troski potrzebom człowieka jest wyrazem charytatywności, to nigdy nie możecie zastąpić Boga, umieszczając ludzkie potrzeby na pierwszym miejscu. Kiedy tak czynicie, Boga znieważacie. Humanizm, pomimo posiadania wszystkich zewnętrznych oznak miłości do Boga, nie jest tym, czym się wydaje. Pod maską miłości czai się miłość własna. Człowiek umiera, jego ciało obraca się w proch, jego dusza żyje nadal, humanizm jednak chciałby, żebyście uwierzyli, że człowiek jest nieśmiertelny.

Bądźcie ostrożni, kiedy zdajecie się na humanizm, bo gdy to czynicie, sami odcinacie się ode Mnie.

Wasz Jezus

Chociaż wywołają one trwogę, to są one niczym w porównaniu z Wielką Karą w przyszłości

czwartek, 25 lipca 2013, godz. 20.40

Moja wielce umiłowana córko, Dłoń Mojego Ojca interweniuje teraz w świecie, karząc człowieka za grzech. Grzech rozprzestrzenia się na świecie, ponieważ człowiek już nie odróżnia dobra od zła. Nie możecie już uciec od Gniewu Mojego Ojca, skoro wasze kraje oklaskują nikczemne grzechy, zawarte w ich prawodawstwie.

Cały świat stanie się świadkiem tych kar — i to szybko. Chociaż wywołają one trwogę, to są niczym w porównaniu z Wielką Karą w przyszłości. Człowiek jest uparty. Odmawia on przyjęcia pomocy, kiedy jest mu ona jest ofiarowywana przez Boga. Ludzkość zdecydowała się odrzucić Boga, a każdy z was zaznał cierpienia z powodu obecnych pośród was pogan.

Moje Wołanie z Nieba służy w pierwszym rzędzie temu, aby ocalić wszystkie dusze, ale także temu, aby złagodzić kary, mające spaść na rasę ludzką. O, jak wielkie jest Moje Miłosierdzie. O, jak wielka jest Moja Cierpliwość, ale ci, którzy odrzucają Moje Nauczanie i którzy zamykają się na działanie Mojego Ojca, ich Stworzyciela, rychło poznają tego konsekwencje.

Wzywam wszystkie religie i błagam was, abyście — niezależnie od tego, czy akceptujecie te Orędzia czy nie — modlili się o łaskę. Modlitwy są potrzebne, aby złagodzić katastrofy, które już się rozpoczęły. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o wasze życie i o zbawienie waszych dusz.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Tak jakby wydarzył się cud — będzie się wydawać, że fałszywy prorok powstał z martwych

czwartek, 25 lipca 2013, godz. 18.52

Moje dziecko, jest ważne, aby moje dzieci nie traciły odwagi, kiedy staną w obliczu bólu, któremu będą musiały stawić czoła, gdy Kościół Mojego Syna zostanie wygnany na dzikie pustkowie.

Ja jestem Niewiastą z Księgi Objawienia, obleczoną w słońce, która urodziła Dziecię. Dziecięciem tym jest Jezus. Mistycznym Ciałem Mojego Syna, Jezusa, jest Jego Kościół na ziemi. Kościół Mojego Syna ulega zagarnięciu, a wkrótce Jego Ciało nie będzie już dłużej w nim obecne. Serca tych, którzy naśladują Nauczanie Mojego Syna, pękną na pół, kiedy zobaczą to spustoszenie. Oni, którzy nie będą mieli się dokąd zwrócić, zostaną wyrzuceni z budynków, które aż do teraz były miejscem przechowywania Świętej Eucharystii. Lecz gdy będą tak niemal bezlitośnie wyrzucani, zostaną napełnieni Duchem Świętym. Oznacza to, że będą prowadzeni i będą przewodzić żarliwie Reszcie Armii, składającej się z tych, którzy są wierni Bogu.

Inni, ślepi na Prawdę, podążą za fałszywym prorokiem, prosto w zamęt. Ich serca zostaną omamione, a za niedługo będą lamentować, kiedy fałszywy prorok stanie na progu śmierci. Ale wtedy, tak jakby wydarzył się cud — będzie się wydawać, że fałszywy prorok powstał z martwych. Powiedzą, że jest on pobłogosławiony wielkimi nadprzyrodzonymi mocami z Nieba i upadną przed nim z czcią na twarz. Będzie on kochany i uwielbiany przez tych, którzy nie potrafią widzieć.

Niebawem pojawi się antychryst, a jego sława swój początek weźmie w Jerozolimie. Kiedy tylko ujawni się publicznie, wszystko w Kościele Mojego Syna szybko się zmieni. Zostaną wprowadzone nowe zasady. Nowe relikwie, zmiany w szatach noszonych przez kapłanów oraz wiele nowych przepisów zostanie wymuszonych. Początkowo ludzie będą mówili, że zmiany te wynikają z potrzeby bycia pokornym. Ale z czasem, gdy te obrzydliwości wkroczą do chrześcijańskich kościołów, rozpocznie się prześladowanie. Jeżeli się poważycie przeciwstawić się tym szatańskim rytuałom, będziecie postrzegani jako heretycy, jako awanturnicy.

Wielu kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonnic i zwyczajnych ludzi zostanie ekskomunikowanych, jeżeli nie będą postępować według nowych zasad lub nie będą czcić fałszywego proroka. Na tym etapie musicie poszukiwać miejsc ucieczki, które zostały utworzone, abyście mogli w pokoju adorować Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Kapłani muszą nadal udzielać Sakramentów i zapewnić Moim dzieciom Najświętszą Eucharystię.

Nigdy nie wolno poddać się wam oszustwu, o wzięcie udziału w którym zostaniecie poproszeni. Ci, którzy to zrobią, utracą swoje dusze na rzecz diabła.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Zło na świecie osiągnęło pułap nienotowany od dni Noego

czwartek, 1 sierpnia 2013, godz. 15.00

Moja wielce umiłowana córko, jakże Ja tęsknię za tym, aby was wszystkich, Moich drogich wyznawców, objąć i zabrać do Mojego Schronienia, gdzie panuje pokój i bezpieczeństwo. Jakże Ja pragnę, aby móc was przygarnąć i ukryć przed tym złem, jakie jest planowane ku zgubie wszystkich Chrześcijan.

Zło na świecie osiągnęło pułap nienotowany od dni Noego i jest on jak niewidzialna sieć, która spowija Ziemię. Pułap ten jest tak śmiercionośny, że tylko  bardzo nieliczni naprawdę pojmują, o jaki poziom wyrafinowania tu się rozchodzi. Ale, ostrzegam was, kiedy ten plan — którego szczegóły zostaną odsłonięte przed światem przez tych, którzy twierdzą, że reprezentują Moje Kościoły na ziemi — zostanie wam przedstawiony, to będzie się od was oczekiwać, że go zaakceptujecie. Następnie będzie się od was wymagać, abyście ten plan jakoś przełknęli, i w tym zakresie nie będziecie mieć żadnego wyboru. To, o co zostaniecie poproszeni — poza tymi wszystkimi matactwami — to będzie wyparcie się Mnie, Jezusa Chrystusa.

Ostrzegam świat: Gdy próbuje on pozbyć się Mojej Boskości — wy i wszyscy ci, którzy są zaangażowani w ten diabelski spisek, zostaniecie oznaczeni jako wrogowie Boga. Kiedy stajecie po stronie bluźnierczych praw, jesteście winni grzechu przeciwko Bogu.

Będę nadal was ostrzegał, abyście otworzyli oczy na Prawdę, ale Ja nie mogę was zmusić, abyście pozostali Mi wierni. Nie  mogę was zmusić, abyście Mnie kochali. Wasza wolna wola należy do was, ale jeżeli zawrócicie i poprosicie Mnie, abym wami pokierował, to Ja otworzę wasze oczy na Prawdę. A gdy Prawdę zaakceptujecie — wtedy was ocalę.

Moi biedni wyznawcy, wiedzcie, że kiedy świat zwróci się przeciwko Bogu, to Wszechpotężna Moc Mojego Ojca wkroczy i zniszczy Jego wrogów jednego po drugim.

Wasz Jezus