Matka Zbawienia: Tak jakby wydarzył się cud — będzie się wydawać, że fałszywy prorok powstał z martwych

czwartek, 25 lipca 2013, godz. 18.52

Moje dziecko, jest ważne, aby moje dzieci nie traciły odwagi, kiedy staną w obliczu bólu, któremu będą musiały stawić czoła, gdy Kościół Mojego Syna zostanie wygnany na dzikie pustkowie.

Ja jestem Niewiastą z Księgi Objawienia, obleczoną w słońce, która urodziła Dziecię. Dziecięciem tym jest Jezus. Mistycznym Ciałem Mojego Syna, Jezusa, jest Jego Kościół na ziemi. Kościół Mojego Syna ulega zagarnięciu, a wkrótce Jego Ciało nie będzie już dłużej w nim obecne. Serca tych, którzy naśladują Nauczanie Mojego Syna, pękną na pół, kiedy zobaczą to spustoszenie. Oni, którzy nie będą mieli się dokąd zwrócić, zostaną wyrzuceni z budynków, które aż do teraz były miejscem przechowywania Świętej Eucharystii. Lecz gdy będą tak niemal bezlitośnie wyrzucani, zostaną napełnieni Duchem Świętym. Oznacza to, że będą prowadzeni i będą przewodzić żarliwie Reszcie Armii, składającej się z tych, którzy są wierni Bogu.

Inni, ślepi na Prawdę, podążą za fałszywym prorokiem, prosto w zamęt. Ich serca zostaną omamione, a za niedługo będą lamentować, kiedy fałszywy prorok stanie na progu śmierci. Ale wtedy, tak jakby wydarzył się cud — będzie się wydawać, że fałszywy prorok powstał z martwych. Powiedzą, że jest on pobłogosławiony wielkimi nadprzyrodzonymi mocami z Nieba i upadną przed nim z czcią na twarz. Będzie on kochany i uwielbiany przez tych, którzy nie potrafią widzieć.

Niebawem pojawi się antychryst, a jego sława swój początek weźmie w Jerozolimie. Kiedy tylko ujawni się publicznie, wszystko w Kościele Mojego Syna szybko się zmieni. Zostaną wprowadzone nowe zasady. Nowe relikwie, zmiany w szatach noszonych przez kapłanów oraz wiele nowych przepisów zostanie wymuszonych. Początkowo ludzie będą mówili, że zmiany te wynikają z potrzeby bycia pokornym. Ale z czasem, gdy te obrzydliwości wkroczą do chrześcijańskich kościołów, rozpocznie się prześladowanie. Jeżeli się poważycie przeciwstawić się tym szatańskim rytuałom, będziecie postrzegani jako heretycy, jako awanturnicy.

Wielu kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonnic i zwyczajnych ludzi zostanie ekskomunikowanych, jeżeli nie będą postępować według nowych zasad lub nie będą czcić fałszywego proroka. Na tym etapie musicie poszukiwać miejsc ucieczki, które zostały utworzone, abyście mogli w pokoju adorować Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Kapłani muszą nadal udzielać Sakramentów i zapewnić Moim dzieciom Najświętszą Eucharystię.

Nigdy nie wolno poddać się wam oszustwu, o wzięcie udziału w którym zostaniecie poproszeni. Ci, którzy to zrobią, utracą swoje dusze na rzecz diabła.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia