Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie przypomina Krzyża, na którym Ja zostałem ukrzyżowany

wtorek, 30 lipca 2013, godz. 20.06

Moja wielce umiłowana córko, jakże przyjemne są głosy tych, którzy Mnie kochają i którzy pocieszają Mnie w tym czasie wielkiego smutku. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, którzy nigdy Mnie nie opuścicie, jesteście jak miód, słodki w Moich Ustach, będący balsamem dla Mojego Ciała i podnoszący Mego Ducha.

Wielu podąży fałszywą drogą, ponieważ będą się oni obawiać, aby powstać i zdecydowanie bronić Słowa Bożego. Początkowo będą ich dezorientowały nowe praktyki, nowe symbole, nowe szaty, nowe formy ołtarzy i nowe krzyże. Następnie zaakceptują oni te nowości jako znak czasu. To nowe, nowoczesne i tak zwane ujednolicone podejście do oddawania czci Bogu zostanie następnie przez te biedne dusze entuzjastycznie przyjęte. Ale ci, którzy są Moi, pozostaną wierni Mojemu Słowu po wsze czasy. Stanowią oni kręgosłup Mojego Kościoła na ziemi i nigdy się nie załamią.

Moim pragnieniem jest, abyście wy, Moi wierni chrześcijanie — chrześcijanie wszystkich wyznań — zgromadzili się wspólnie do boju z demonami, które zostały wypuszczone z piekła i błąkają się pomiędzy wami. Nigdy nie usprawiedliwiajcie się z tego, że Mnie kochacie. Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie przypomina Krzyża, na którym Ja zostałem ukrzyżowany. Kiedy Mnie już zabraknie lub nie będzie się już o Mnie wzmiankować, wtedy będziecie wiedzieć, że zaraza, rozsiewana z ukrycia przez Moich wrogów, rozprzestrzeniła się w tych kościołach. Jeżeli jednak zaakceptujecie te satanistyczne rytuały i symbole, wystawicie siebie samych na działanie zła.

Pozostańcie Mi wierni. Niech wasza codzienna modlitwa będzie prosta. Przechowujcie w domach Wodę Święconą i Mój Krzyż. Chrońcie się wzajemnie. Zachowajcie posłuszeństwo wobec tych Moich wyświęconych sług, którzy pozostaną Mi niezłomnie wierni i którzy będą się wzdragać, żeby Mnie zdradzić. Ponadto poświęcajcie pozostający wam do dyspozycji czas na modlitwę za dusze ateistów, za tych, którzy wierzą w pogańskie bożki, oraz za tych, którzy ślepo podążają za wrogami Mojego Kościoła na pustkowie.

Pozostańcie ze Mną w bliskiej łączności i codziennie proście Mnie o siłę. Ja będę podczas tych gorzkich, stojących przed wami prób u waszego boku oraz nigdy nie opuszczę tych, którzy Mnie szukają.

Wasz Jezus