Matka Zbawienia: Tak jak Święte Słowo Boże może dusze jednoczyć, tak też może spowodować duży podział

środa, 31 lipca 2013, godz. 18.31

Moje dziecko, jeżeli miłujecie Mojego Syna, to sprowadzi to tych wszystkich, którzy prawdziwie Go kochają, jeszcze bliżej siebie. Jeżeli tym, którzy kochają Mojego Syna, trudno przychodzi kochać innych, to muszą oni wezwać Mnie, Matkę Zbawienia, abym otwarła ich serca.

Miłość Mojego Syna jest tak potężna, że z Mocą Ducha Świętego może się bardzo szybko rozprzestrzenić z jednego zakątka świata do każdej innej jego części. Kiedy Święte Słowo Mojego Syna jest, poprzez tę Misję, przekazywane wszystkim Bożym dzieciom, przeszyje ono serca dusz pokornych, które rozpoznają Zbawiciela, kiedy On mówi. Miłość,która promieniuje z Jego Słowem,przekazywanym wam w tym momencie historii ludzkości, natychmiast zjednoczy miliony dusz, tak jakbyście znali jeden drugiego przez całe swoje życie. Tak potężna jest ona, że — dzięki mocy słowa — szybko rozprzestrzenia się od narodu do narodu, we wszystkich językach. Po tym możecie rozpoznać, że te Słowa, rozpowszechniane przez te Orędzia, pochodzą od Mojego Syna.

Tak jak Święte Słowo Boże może dusze jednoczyć, tak też może spowodować duży podział. Nienawiść, która się pojawia, gdy Słowo Boże porywa dusze, ujawnia się  w swoim najgorszym wydaniu. Jeżeli te Orędzia ściągają na siebie taką nienawiść i złośliwe reakcje ze strony tych, którzy zwą siebie prawdziwymi uczniami Mojego Syna, to wiedzcie, że to diabeł za tym stoi. O Moje biedne dusze, Moje biedne, zdezorientowane dzieci, nie wolno wam odwracać się plecami, gdy nie macie pewności, czy Słowa te pochodzą od Mojego Syna. Musicie zachować otwarty umysł i pozostać wierni temu, czego On was nauczał. Nie osądzajcie nikogo w Jego Imię. Miłujcie się wzajemnie. Jeżeli nie dajecie wiary temu, że Bóg wysłał Swojego ostatniego proroka, to to nie ma znaczenia. Proszę, pamiętajcie jednak o swojej powinności — dopełniając swoich obowiązków wobec Mojego Syna, polegających na ścisłym stosowaniu się do Jego Nauk.

Nie wolno wam nigdy dać wiary, że pobłogosławiłby On jakąkolwiek nową doktrynę, której nie przekazał światu, podczas gdy chodził po ziemi. On nigdy nie zaaprobowałby niczego, co miałoby na ołtarzach świata zastępować Jego śmierć na Krzyżu.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia