Bóg Ojciec: Ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia*, są głównym celem bestii

sobota, 3 sierpnia 2013, godz. 13.17

Moja wielce umiłowana córko, apeluję do ludzkości z wysokości Najwyższego i Najświętszego Królestwa.

O, Moje biedne dzieci, jakże wy cierpicie za grzech Lucyfera; ale musicie wiedzieć, że Moją Wszechpotężną Mocą zmiotę go wraz ze wszystkimi jego upadłymi aniołami z powierzchni ziemi. Ten czas jest blisko, więc musicie się przygotować.

Wiedzcie, że upadłe anioły i demony są większości z was nieznane i niewidoczne, ale one chodzą pomiędzy wami, kusząc was każdego dnia, tak abyście upadli. Jeżeli jesteście wplątani w tę pajęczynę kłamstwa, to wkrótce odkryjecie, że nie jesteście w stanie odpocząć lub zaznać prawdziwego pokoju w waszych duszach.

Oświadczam, że ci, którzy są prowadzeni na manowce przez fałszywego proroka, odkryją, że są zagubieni i zdezorientowani, gdyż przyjmą wielkie oszustwo, i staną się jego dobrowolnymi ofiarami. Następnie zwrócicie się przeciwko Mnie i Mojemu Umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, ale nie będziecie sobie zdawać sprawy, że tak jest. Będziecie przekonani, że Sakramenty są takie same, chociaż zostaną wam one odmiennie przedstawione. Staną się one jak puste naczynia i będą dla Mnie nie do przyjęcia.

Świat należy do Mnie, jednak Moje dzieci nie chcą Mnie, swojego umiłowanego Ojca, swojego Stworzyciela. Ich umysły zostały zablokowane, a diabeł wykorzystał pochodzący ode Mnie Dar inteligencji, aby nimi tak pokierować, żeby uwierzyły, że niemożliwe jest, żebym Ja istniał. Ci, którzy we Mnie nie wierzą, nie zaznają w swoim życiu prawdziwej miłości, radości ani pokoju. Nie zaakceptują też Życia Wiecznego. Natomiast będą zajęci poszukiwaniem jedynie cielesnych uciech, chociaż wiedzą, że ich życie na ziemi jest krótkie.

Ja, Jako Ojciec, który kocha każdego z nich, pociągnę je ku Sobie dzięki Wielkiemu Miłosierdziu Mojego Syna. Moja Moc jest wszechogarniająca i szatan, Mój Lucyfer, który — z powodu swojej pychy — sam ode Mnie się odciął, nigdy Mnie nie pokona. Dlatego też ci, którzy za nim podążają, sami oddzielili się ode Mnie klinem podziału. Dostrzegą, dzięki znakom, które teraz ujawnię, że istnieje tylko Jeden Bóg, Jeden Stwórca, jeden Raj. Wszystkie te rajskie krainy — o których im się opowiada poprzez fałszywych proroków, odwodzących ode Mnie Moje dzieci — w ogóle nie istnieją ani też nigdy zaistnieć nie mogą. Ja Jestem wszystkim, co istnieje. Ja stworzyłem wszystko. Ja wszystko zakończę. Wszystko musi odbyć się zgodnie z Moją Świętą Wolą. Jeżeli będziecie zwalczali Moją Wolę, staniecie się nikim. Jeżeli Moją Wolę zaakceptujecie, pozostaniecie Moimi Dziećmi.

Wam, którzy we Mnie wierzycie, nigdy nie wolno odrzucać Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ja przyszedłem na świat poprzez Mojego Syna, aby was z powrotem sprowadzić do wnętrza Mojego Miłosierdzia, jednak wy Go odrzuciliście. Zabiliście Go, ale nie zabiliście w żadnym wypadku Mojej Miłości do was. Oto dlaczego pozwoliłem, aby Jego Ukrzyżowanie przynosiło wam zbawienie. Ta śmierć Mojego Syna na Krzyżu stała się waszą drogą do zbawienia. Jego śmierć nie była tym, czym wydawała się być w oczach diabła — porażką. Ten akt wielkiego cierpienia, zniesionego z pokorą najwyższego stopnia — pokonał szatana. I to dzięki śmierci Mojego Syna na Krzyżu został pokonany mający władzę nad ludzkością szatan. Pomimo że nie może on zabrać wszystkich Moich dzieci ze sobą do czeluści, wielu nadal będzie zwodzonych jego kłamstwami. Oto dlaczego musicie walczyć, dzieci, nie tylko o wasze własne dusze. Jeżeli Mnie kochacie, będziecie kochać Mojego Syna. Jeżeli kochacie Mojego Syna, to musicie Mu pomóc zbawić wszystkich grzeszników.

Przywołuję was, aby wam powiedzieć, że kiedy wzywam dusze — szczególnie te, które Mnie nie znają, ale i te, które Mnie znają, ale które odmawiają akceptacji Moich Przykazań — to mają one tylko pewną ilość czasu na to, aby siebie ocalić od wieczystych tortur.

Ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia*, są głównym celem bestii. Wiele z tych dusz jest wyznawcami Mojego Syna i są oni wierni Kościołowi. Zwrócą się jednak przeciwko Mojemu Synowi, akceptując nowe prawa, niepochodzące od Mojego Syna, i będą przymuszani, aby je przełknąć jako nową religię. Ta nowa religia była przez wiele lat starannie planowana. Naśladuje ona satanistyczne rytuały, ale wielu nie będzie tego rozumieć. Kiedy przyjmiecie te rytuały, to przyznacie władzę szatanowi. Kiedy udzielicie mu tej władzy, będziecie potrzebować wiele modlitwy, gdyż pochłonie on zarówno wasze ciało, jak i duszę.

Moje dzieci, Ja interweniuję teraz za pomocą kar na ziemi. Te biedne dusze, które za sprawą tych kar utracą swoje życie, pomagają uratować tych, którzy są dla Mnie straceni.

Kiedy czujecie się przerażeni nikczemnością szatana i jego wpływem na wasze życie, to pamiętajcie, że Ja zniszczę jego reprezentantów na ziemi. Skrócę wasze cierpienie, ponieważ pragnę ocalić dusze. Gdybym bowiem pozwolił, aby to zło trwało nadal, nie byłbym w stanie zbawić tych wszystkich dusz, których imiona znajdują się w Księdze Życia.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy
* Księga Apokalipsy 13,8; 17,8; 20,15; 21,27

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.