Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie oświadczenia wypierające się szatana, wyjaśniając, że owe deklaracje są staromodne

poniedziałek, 5 sierpnia 2013, godz. 04.05

Moja wielce umiłowana córko, niech żaden człowiek nie wierzy, że w czasie, kiedy Moi umiłowani, wyświęceni słudzy — ci dochowujący Mi wierności — będą prześladowani, Mój kościół może umrzeć.

Kiedy Moi wrogowie zmienią Sakramenty i wprowadzą nowe relikwie, nowe krzyże i nowe praktyki, i wtedy powiedzą, że Mój Kościół pozostaje takim, jakim był zawsze, to będzie to kłamstwo. Mój Kościół nigdy nie może się zmienić.

Tak wiele argumentów zostanie w każdym narodzie zgromadzonych, aby zbezcześcić Sakrament Małżeństwa. Oni, wrogowie Boga, chcą, aby chrześcijanie zaakceptowali małżeństwo pomiędzy partnerami tej samej płci, ale  chrześcijanom nie wolno tego zaakceptować, gdyż to obraża Mojego Ojca. Jest to nie do przyjęcia w Jego Oczach. Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie oświadczenia wypierające się szatana, wyjaśniając, że owe deklaracje są staromodne i zbyt przerażające. Powiedzą, że to jest nieistotne.

Wtedy, krok za krokiem, zaczną wprowadzać nowe wersje Mojego Nauczania. Wam, wam wszystkim, którzy wierzycie w Mój Kościół, nigdy nie wolno Mnie zdradzić. Nie wolno wam nigdy zaakceptować żadnej namiastki dla tych Sakramentów, jakie wam zostawiłem. Ja jestem Prawdą. Mój Kościół reprezentuje Prawdę. Tylko wtedy możecie twierdzić, że jesteście częścią Mojego Kościoła, jeżeli zachowujecie całe Moje Nauczanie, Moje Sakramenty i akceptujecie, że Moja Śmierć na Krzyżu była największą Ofiarą, która zapewniła wam wasze zbawienie.

Wszystko, co odchodzi od Prawdy — z powodu strachu, że będzie to obraźliwe dla pogan — jest bardzo niebezpieczne. Kiedy zaprzeczacie Nauczaniu Boga i naśladujecie nowy, alternatywny Kościół, to nie pozostajecie już dłużej częścią Mojego Kościoła na ziemi. Jeżeli zaprotestujecie przeciw nowym pogańskim praktykom, które zostaną wprowadzone przez fałszywego proroka, zostaniecie uznani za heretyków. Wtedy, w Moje Imię, będą próbowali was ekskomunikować. Jeżeli pozostaniecie Mi wierni i odmówcie wzięcia udziału w tym nikczemnym oszustwie — wtedy pozostaniecie częścią Mojego Kościoła.

Kiedy przyjdzie co do czego, wybór ten może okazać się bolesny, chociaż jest on bardzo prosty: Albo jesteście ze Mną, albo przeciwko Mnie.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.