Dzienne archiwum: 15 sierpnia 2013

Pierwszy Sąd jest blisko – i odrzucę niegodziwców precz

czwartek, 15 sierpnia 2013, godz. 21.57

Moja wielce umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich uczniów, którzy znają Prawdę, aby okazali odwagę w tych trudnych dla ludzkości czasach.

Bardzo bliski jest czas, gdy jednocześnie wybuchną wojny pomiędzy wieloma narodami. Kiedy usłyszycie o tych wszystkich wojnach i staniecie się świadkami zwykłego okrucieństwa owych wszystkich, wzajemnie się popierających ciemiężców, którzy wywołują te wojny, to będziecie wiedzieć, że bliski jest czas Mojego Drugiego Przyjścia.

Wtedy też więcej z was rozpozna Prawdę zawartą w Księdze Jana — Apokalipsie — której zawartość jest wam teraz ujawniana. Nie bójcie się, gdyż wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć. Wielu, którzy nie akceptują tych orędzi, popełnia ciężki błąd, ponieważ Księga Prawdy zawiera po prostu szczegóły i tajemnice, pochodzące z Księgi Objawienia. Jedynie Ja, Baranek Boży, Jestem uprawniony — bo tylko Ja posiadam pozwolenie Mojego Ojca — by otworzyć znajdujące się na niej pieczęcie.

Jeżeli nie wierzycie w Księgę Prawdy, to i nie wierzycie w Księgę Objawienia. Ostrzegam was! Ci, którzy odrzucają Księgę Objawienia, rezygnują z Mojego Miłosierdzia. Ale — dzięki Boskiej Interwencji w czasie Wielkiego Ostrzeżenia — zostanie im pokazana Prawda, gdyż bez tego wielu nigdy by Mnie nie poznało albo by nie pojęło Wielkiego Miłosierdzia, które Ja przynoszę światu. Nigdy nie wolno wam nic dodawać do Księgi Objawienia, podejmować próby własnej interpretacji lub ujmować z niej czegokolwiek, tak aby dopasowywać to do swoich własnych życzeń, ponieważ za takie postępowanie będziecie cierpieć. Kiedy coś takiego robicie, manipulujecie Słowem Bożym. Owa Księga została wam obiecana. Bóg wysłał Swojego siódmego posłańca, aby objawić Prawdę. Zaakceptujcie to, okazując Mi ufność, bo jeżeli tego nie zrobicie, będziecie samotnie kroczyć, nie wiedząc nic o tym, jakie straszliwe oszustwo dotknie tych, którzy odrzucają Słowo Boga.

Na świecie będzie miało teraz miejsce wiele, wiele zmian, których żaden człowiek nie będzie mógł nie zauważyć. Religie staną się nonsensem, jako że miliony przyjmą religię pogańską, o której wam się powie, że oddaje ona cześć Bogu. Powie się wam, że pokora i miłość wobec ubogich są powodem, dla którego odnowiony i oświecony Kościół zwiastuje nowy początek. Jak baranki na rzeź prowadzeni będziecie do jeziora ognia. Gdy uświadomicie sobie straszliwą ohydę obrzydliwości, do której zostaliście doprowadzeni, może być już za późno. Skoro oddajecie hołd bestii, ona nad wami zapanuje i wielu z was z czasem stanie się jej niewolnikami.

Ważne zmiany w świecie politycznym i systemie mediów spowodują wielki rozłam. Ci, którzy są wierni Bogu we wszystkim, co zostało przekazane światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, będą żyli. Ci, którzy Mnie odrzucają, nie będą posiadać żadnego życia, gdyż staną się niezdolni do przyjęcia Mojego Miłosierdzia. Moje Serce, chociaż z tego powodu zostanie przecięte w pół, stanie się bardziej zahartowane i Moja Sprawiedliwość zwycięży.

Pierwszy Sąd jest blisko — i odrzucę niegodziwców precz, jako że Nowe Niebo i Nowa Ziemia powita tylko tych, którzy przyjmą Moje Miłosierdzie. Wielu powie: Bóg jest miłosierny — On nigdy nie okazałby takiego okrucieństwa. Moja odpowiedź jest następująca: Nie będzie już więcej takiej ziemi, jaką obecnie znacie. W zamian wyłoni się nowa, odnowiona ziemia — o wiele większa, wspanialsza niż poprzednia, gdzie dwanaście narodów będzie mieszkać jeden obok drugiego w miłości i harmonii. Tyko ci, którzy pozostaną lojalni wobec Mnie oraz ci, którzy, choć Mnie nie znają, zaakceptują Moją Dłoń, kiedy Ja udowodnię im Prawdę podczas Ostrzeżenia — wkroczą przez jej bramy. Wówczas je zatrzasnę. Żaden inny człowiek już wtedy nie wejdzie, gdyż Mój Wyrok zapadnie. Wszelki ból zostanie zapomniany, a niegodziwcy zostaną wrzuceni do piekła, gdzie będą cierpieć na wieczność. Człowiek musi docenić Moją Wielką Miłość, Miłosierdzie i Współczucie. Ale powinien on także bać się Mojej Kary, gdyż — kiedy ostatnia trąba zabrzmi w Wielkim Dniu Pańskim — będzie ona ostateczna.

I wtedy wszystko przeminie.

Wasz Jezus

Jeżeli będziecie bronić Mojego Słowa — zostaniecie uznani za bezdusznych, nieżyczliwych i pozbawionych współczucia dla niewierzących w Boga

poniedziałek, 5 sierpnia 2013, godz.18.33

Moja wielce umiłowana córko, jakie łzy smutku Mnie zalewają, kiedy widzę straszliwy rozłam, jaki zarysowuje się w Moim Kościele na Ziemi. Gorycz Mojej Agonii jest jednak łagodzona przez tych, którzy prawdziwie Mnie kochają i którzy czują się dotknięci tym, w jaki sposób Moje Ciało jest traktowane.

Nigdy nie wolno wam odnosić wrażenia, że powinniście zaakceptować jakiegokolwiek czyny, działania czy słowa, które są skierowane przeciwko Mnie. Jeżeli czujecie się nieswojo na skutek tego, czego doświadczacie w Moim Kościele ze strony tych, którzy przysięgają, że są ze Mną zjednoczeni — podczas gdy bezczeszczą Moje Ciało — musicie wtedy pójść za głosem swojego serca. Jestem z wami w każdej sekundzie tego upadku wiary, a tym, którzy nadal będą Mnie wzywać, otworzę oczy na Prawdę, dzięki czemu pozostaniecie Mi wierni.

Ten czas jest teraz już tuż tuż. Drzwi Mojego Kościoła zostaną wkrótce zamknięte dla tych, którzy będą nalegać, aby pozostać wiernym tradycyjnym praktykom Chrześcijaństwa. Te drzwi zostaną wam zatrzaśnięte wprost przed nosem, kiedy będziecie o Mnie świadczyć. Wasza wiara zostanie wykpiona w najbardziej przebiegły sposób, skutkiem czego — jeżeli będziecie bronić Mojego Słowa — zostaniecie uznani za bezdusznych, nieżyczliwych i pozbawionaych współczucia dla tych niewierzących w Boga.

Będziecie karceni — jeżeli jesteście Moimi wyświęconymi sługami — i nakażą się wam tłumaczyć z waszej wierności dla Mnie. Zgromadźcie się teraz, wy wszyscy! Żądam od was, abyście się Mnie nie wyrzekali! Będę was chronił, tak abyście mogli Mi służyć. Pomogę wam w dźwiganiu waszego brzemienia. Wszystkie Łaski Niebios zostaną na was wylane.

Ostrzeżenie dla Kapłanów:

Wytnę w pień wszystkich tych, którzy podążą za fałszywym kościołem — kościołem bestii — kiedy zostanie on wam zaprezentowany. Jeżeli pójdziecie za tym nowym kościołem — sprzedacie bestii wasze dusze. Zamiast zbawiać dusze w Moje Imię, obciążycie się odpowiedzialnością za wydanie ich na pastwę wieczystego Piekła.

Ja wam obecnie mówię Prawdę, tak że macie wystarczającą ilość czasu, aby przygotować się na ten dzień, choć nie jest on odległy.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Ta wojna o utrzymanie w mocy Słowa Bożego będzie oznaczać, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia

poniedziałek, 5 sierpnia 2013, godz. 13.05

Moje drogie dzieci, dla waszej wiary nadchodzi czas wielkich prób. Katolicki Kościół będzie kościołem, w którym rozpocznie się wielki rozłam. To w tym Kościele, w czasie wielkiego odstępstwa, które wkrótce nastąpi, kapłani Mojego Syna będą cierpieć najbardziej, będą musieli przetrzymać to, co nadejdzie z jego wnętrza.

Wy, wierni kapłani Mojego Syna, którzy będziecie rozdarci na skutek wewnętrznej rozterki, musicie pamiętać o konieczności zachowania jedności z Chrystusem Miłosiernym. Nigdy nie wolno wam odczuwać pokusy opuszczenia Jego Kościoła poprzez akceptację fałszerstw, popełnianych przez tych pośród was, którzy popadli w ciężki błąd. Musicie czcić Mojego Syna za wszelką cenę i prowadzić Jego lud ścieżką ku świętości, bez względu na to, jak będzie to dla was trudne.

Ci z was, którzy będą kontynuować odprawianie tradycyjnej Mszy, będą tak długo dręczeni, dopóki nie zgodzą się tego w zupełności zaniechać. Wielu należących do waszych zakonów zdradzi was wrogowi poza waszymi plecami. Zostaniecie — tak samo jak Mój Syn przed wami — zawleczeni przed tych, którzy się mają za waszych pobratymców, i będziecie oskarżeni o herezję, ponieważ nadal będziecie obstawali przy tym, aby w czasie Mszy składać hołd Najświętszej Ofierze.

Nowe słowa, które będą się równać najbardziej haniebnej profanacji Ciała Mojego Syna, będą odgórnie wymuszone na tych wyświęconych sługach, którzy odważą się zaprotestować.

To wewnątrz Katolickiego Kościoła brat będzie walczył z bratem, siostra z siostrą, ojciec z synem, dzieci z rodzicami, dopóki nie powstaną dwa obozy.

Ta wojna o utrzymanie w mocy Słowa Bożego będzie oznaczać, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia. Aby to było możliwe, musicie rozpocząć przygotowania i znaleźć takie miejsca, gdzie będziecie mogli składać Świętą Ofiarę i udzielać Bożym dzieciom Sakramentów.

Ja, Matka Zbawienia, będę chronić takie miejsca schronienia, i staną się one — dzięki umieszczeniu na ich wewnętrznych ścianach Pieczęci Boga Żywego, przekazanej światu przez Mojego Ojca — niewidzialne dla wrogów Boga.

Nie miejcie przed tym obaw, bo jeżeli dobrze się przygotujecie, to poprowadzicie Boże dzieci do zbawienia. Jeżeli zaś nie potraktujecie tego ostrzeżenia na poważnie, to zostaniecie zniewoleni na ciele, w umyśle i duszy przez wrogów Mojego Syna i zbawienie nie stanie się waszym udziałem.

Ci, którzy postępują zgodnie z zaleceniami fałszywego proroka, potrzebują wiele modlitwy, gdyż niektórzy z nich są ślepi na Prawdę. Innych zaś należy się obawiać, a mianowicie tych, którzy znają Prawdę, ale którzy staną w jednym rzędzie z tymi, którzy będą zaprzeczali Śmierci Mojego Syna na Krzyżu. To oni wyrządzą niewypowiedzianą krzywdę niewinnym wyznawcom Chrystusa.

Zachowując Prawdę, poprowadzicie Resztę Armii Mojego Syna, tak że stanie się ona potężną siłą przeciwko diabłu i tym, którymi on kieruje w jego boju przeciw prawdziwym sługom Mojego Syna na ziemi.

Musicie, kiedy nadejdzie ten czas, odmówić oddania się pod kierownictwo tych, którzy będą bezcześcili Słowo Boże i — poprzez swoje kłamstwa i nowe, obsceniczne doktryny — wprowadzą w błąd wielu. Ci, którzy zaakceptują jakiekolwiek przeinaczenie Mszy lub Świętych Sakramentów, zostaną za to pociągnięci do odpowiedzialności przed Moim Synem. Ponieważ staniecie się bezwiednymi sługami diabła — wiele, ale to wiele dusz będzie zgubionych, gdyż zostaną wciągnięte w rytuały, które będą oddawać cześć szatanowi. Rytuały te będą honorować fałszywego proroka i antychrysta, którzy są wrogami Boga.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Prawda została dostrzeżona i aby kłamstwa zostały ujawnione jako to, czym one są — obelgą dla męczeńskiego Ukrzyżowania Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia