Matka Zbawienia: Nie zgódźcie się, aby tolerancja dla pogan zawładnęła kościołami Boga

wtorek, 6 sierpnia 2013, godz. 19.37

Moje dziecko, nigdy nie wolno słuchać ci tych, którzy atakują te pochodzące od Trójcy Świętej Orędzia, gdyż odwracają oni twoją uwagę od tego Dzieła. Pamiętaj, Misja ta będzie atakowana bardziej niż każda inna, a to z powodu jej powagi. Drwiny, szydzenie sobie i krytyki nie ustaną aż do ostatniego dnia — dnia, w którym otrzymasz Finałowe Orędzie.

Plan, aby zdyskredytować te Orędzia się nasili i wzmoże się nienawiść, tak więc proszę — bądź na to gotowa. Orędzia te nie mogą zostać zamiecione pod dywan ani przez wierzących, ani przez niewierzących, ponieważ Słowo Boże nigdy nie pozostaje niezauważone. W świecie nienawiść do Boga obecna jest już wszędzie i ci, którzy głoszą w tych czasach Jego Słowo, będą cierpieć.

Prawda zawsze była odrzucana od czasu, kiedy Bóg na samym początku wysłał Swoich proroków, aby przestrzec Jego dzieci przed niebezpieczeństwem pogaństwa. Pogaństwo jest przeciwieństwem Prawdy — Słowa Bożego. Te nędzne dusze, które czczą fałszywe bóstwa, ogromnie gniewają Mojego Ojca. Jest On Bogiem zazdrosnym, gdyż to od Niego wszystkie rzeczy wzięły swój początek. Jest On Wszechmogący. Jest On miłującym Bogiem, ale należy obawiać się Jego Gniewu, gdy pogaństwo zaraża tych, którzy Go kochają.

Kiedy Boże dzieci — te, które w Niego wierzą i które Go czczą poprzez adorację Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa — próbują się jednoczyć ze wszystkimi ludźmi wszystkich wyznań — to muszą one zachować wielką ostrożność. Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci miłowały się wzajemnie, niezależnie od rasy, wyznania czy narodowości. Ale to, na co On nie zezwoli, to aby chrześcijanie otwierali się na pogan w swoich kościołach. Jeśli tak się stanie, wówczas pogaństwo zatrze wszelkie ślady po chrześcijaństwie. Jest to obrazą dla Boga, aby, przyjąwszy Prawdę — Słowo Boże — pozostawić miejsce na kłamstwa, które by Ją zanieczyszczały.

Prorocy Boga ostrzegali ludzkość o niebezpieczeństwach otwierania się na pogaństwo, jako że wiedzie to do całkowitej ruiny. Kiedy coś takiego się stanie, wówczas narody, które dopuszczą się tej obrzydliwości w swoich kościołach, zostaną zmiecione i nie zostanie im okazane wiele Miłosierdzia.

Nie zgódźcie się, aby tolerancja dla pogan zawładnęła kościołami Boga. Nigdy nie wolno wam zapomnieć o wielkiej Ofierze, jaką złożył Bóg, gdy wysłał swojego jedynego Syna, by przynieść wam zbawienie. Dzień, w którym przyjęlibyście obrzędy innych kościołów — tych niepochodzących od Boga — albo w którym okazalibyście poważanie poganom — byłby dniem, w którym odwrócilibyście się plecami do Prawdy.

Miejcie oczy otwarte i się módlcie, żeby wasze kościoły was nie zmusiły, abyście zaprzestali okazywać waszą wierność Jezusowi Chrystusowi.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.