Duszy nie może zostać przywrócona jej pełnia, dopóki nie uzna Wielkości Boga

piątek, 9 sierpnia 2013, godz. 16.50

Moja wielce umiłowana córko, ludzie nie rozumieją do końca, co to znaczy być zjednoczonym z Moim Sercem. Ja, Jezus Chrystus, przyszedłem, aby uwolnić ludzkość od jej zniewolenia grzechem. Grzech powstał, kiedy Lucyfer uwierzył, że jest większy niż Bóg. Z powodu swojej wyrodnej zazdrości, skusił on człowieka — pierwsze dzieci Boga, Adama i Ewę — aby się od Niego odwrócili.

Moja śmierć przyniosła wszystkim dzieciom Bożym Dar zbawienia. Wielu ludziom na świecie — ze wszystkich wyznań, łącznie z ludźmi, którzy nie wierzą w Boga, czy tymi, którzy wypierają się Boga i dają przed Nim pierwszeństwo fałszywym idolom — im wszystkim będzie ofiarowany Dar zbawienia. Nie wszyscy ten Dar przyjmą. Przychodzę jednak do każdego z was jako Zbawiciel. I przybędę do każdego z was, aby udowodnić wam Prawdę, zanim nastąpi dzień ostatni. Przyjdę zaofiarować Dar Życia Wiecznego nawet tym, którzy ciężko zgrzeszyli w Oczach Boga.

Chwała Boża jest waszą drogą do przyszłości — i wszystkim, co musicie uczynić, aby ten Dar otrzymać, jest przyjęcie Mojego Miłosierdzia. Bóg jest Wszechmogący, Potężny i Doskonały pod każdym względem. Jest bardzo kochany przez wszystkich Swoich aniołów i świętych w Niebie. Kocha Go bardzo wiele dusz, które żyją dziś w świecie. Wszyscy doświadczą Jego Wspaniałej Chwały w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.

Bogu człowiek nie jest potrzebny. To tylko dlatego, że Bóg człowieka kocha, posyła On raz jeszcze Mnie, Jego umiłowanego Syna, aby przynieść ludziom Życie Wieczne, które On obiecał. Oto dlaczego jest On Cierpliwy. Oto dlaczego przymyka On Oko na grzech — w nadziei, że Jego dzieci zwrócą się do Niego i przyjmą Jego Miłość.

Miłość jest potężna, jeżeli jest czysta i pochodzi od Boga. Kiedy dusza jest czysta, łatwo daje się wciągnąć w Miłość Bożą. Dusze, które potrzebują oczyszczenia, zaakceptują Miłość Boga, o ile przyjmą cierpienie, które jest konieczne , aby przywrócić im ich pełnię. Duszy nie może zostać przywrócona jej pełnia, dopóki nie uzna Wielkości Boga i nie uniży się przed Nim w pokornej postawie służebnej.

Dzień, w którym wam wszystkim zostanie ukazana droga zbawienia, jest blisko. Każdy jeden grzesznik otrzyma szansę wyjścia naprzeciw Bogu. Ci, którzy to zrobią, zostaną zalani Moim Miłosierdziem.

Wasz Jezus