Matka Zbawienia: Który człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić tę nową, doskonałą egzystencję?

piątek, 9 sierpnia 2013, godz. 18.38

Moje dziecko, diabeł podejmie wszelki wysiłek, aby zachęcić wszystkie dusze – nie wyłączając tych, które są najbliżej Serca Mojego Syna – do odrzucenia i zaprzeczenia Jego Drugiemu Przyjściu.

Tak jak zły duch walczył przeciwko Mnie, Matce Boga, w czasie poprzedzającym narodziny Jezusa, tak też takiego samego sprzeciwu będzie można doświadczyć w czasie, kiedy zbliża się Jego Drugie Przyjście.

Wielu ludzi jest ślepych na Obietnice Mojego Syna, które On złożył, kiedy powiedział, że ponownie przyjdzie. Wielu – którzy nie aprobują, że Jego Drugie Przyjście nastąpi wkrótce – jest nieprzygotowanych, ponieważ nie potrafią pogodzić się z tym, że będzie to miało miejsce podczas trwania ich życia. Tymczasem już w okresie pierwszych dni po śmierci Mojego Syna na Krzyżu Jego apostołowie myśleli, że staną się świadkami Jego Drugiego Przyjścia. I także chrześcijanie byli o tym w swoich umysłach przekonani wiele stuleci później. Ale dzisiaj jest inaczej. Niektórzy są przekonani, że Drugie Przyjście odwołuje się do starej części Pisma Świętego i że to wydarzenie należy do przyszłości. Nie wierzą oni, że Drugie Przyjście ma jakikolwiek związek ze współczesnym światem. Wszystko w dzisiejszym świecie opiera się na materializmie, modernistycznej ludzkiej inteligencji i na wielkich cudach, które są wynikiem ogromnych osiągnięć naukowych.

Dzieci, musicie się przygotować. Nie wolno wam się bać. To dlatego, że jesteście tak bardzo umiłowane przez Mojego Syna, On wkrótce powróci, aby przynieść wam wspaniały pokój, wielkie uwolnienie od smutku i rozpaczy – które są bezpośrednim rezultatem tego, że w świecie panuje grzech.

Przyjście Chrystusa jest tym, czego ludzkość potrzebuje, aby przetrwać. Gdyby Jezus, tak jak przepowiedziane, wkrótce nie przyszedł, świat zostałby zniszczony, a człowiek pozostawiony samemu sobie. Dar ten przyniesie wam nowe życie, nowy, cudowny i chwalebny początek w Nowym Raju. Będzie to najwspanialsze odnowienie Ziemi, a wraz z nim nadejdzie Życie Wieczne. Który człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić tę nową, doskonałą egzystencję? Nikt nie odwróciłby się plecami, gdyby uzyskał pełną wiedzę o tej Nowej Erze Pokoju, w której Raj zostanie przywrócony. Ani jeden grzesznik nie chciałby zostać wykluczony, ale niestety umysły wielu będą ślepe na Prawdę. Zamiast tego będą wierzyć, że nastanie wśród nich pokój, jeżeli przełkną kłamstwa, które za niedługo zostaną im zaprezentowane, w błędnym przekonaniu, że one pochodzą od Boga.

Módlcie się, módlcie się, dzieci, abyście zostały pobłogosławione Darem widzenia, jaki został udzielony tym z was, którzy są godni, aby ich obdarować Darem Ducha Świętego. Tylko ci, którzy przyjmą Dłoń Miłosierdzia, za pośrednictwem Dłoni Boga, zostaną zabrani do życia wiecznego.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.