Dzienne archiwum: 29 sierpnia 2013

Sprawię, że kolejne miliony usłyszą Moje Słowa

wtorek, 20 sierpnia 2013, godz. 19.20

Moja wielce umiłowana córko, Moja Miłość i Współczucie dla wszystkich grzeszników oznacza, że – poczynając od dzisiaj – udzielę wielkiego Miłosierdzia miliardom dusz. Otworzę im oczy na Moje Orędzia dla ludzkości. Sprawię, że kolejne miliony usłyszą Moje Słowa, tak abym mógł wziąć o wiele więcej zagubionych dusz do Nowego Raju. Wszystkie te dusze, które z powodu swojego uporu nigdy nie zaakceptowały tych Orędzi, teraz dostrzegą je jako to, czym one są – jako Akt Miłosierdzia z Mojej strony, umożliwiający Mi uratowanie ich dusz.

Kapłani, którzy potępili Moje Orędzia i ogłosili je za będące słowami diabła, uświadomią sobie do tego czasu swój straszliwy błąd, jaki popełnili, odmawiając duszom szansy słuchania Mojego Niebiańskiego Głosu.

Niewierzący, którzy szamotali się, nie mogąc znaleźć spokoju, obecnie zostaną przyciągnięci do Moich Orędzi i wkrótce będą u Mnie poszukiwać pocieszenia. Ja na nich czekam i gdy tylko zaczną iść w Moim kierunku, napełnię ich tęsknotą za Moją Miłością, tak iż staną się wobec Niej bezsilni i nie będą mogli Mnie zignorować.

Ci, którzy wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, ale którzy nie akceptują Mnie, Jego umiłowanego Syna, poczują się poruszeni wewnątrz swoich dusz. Będą wołać o Prawdę, kiedy zobaczą, jak nie do poznania zmieni się świat.

Z kolei ci, którzy Mnie kochają i którzy trwają w swojej wierze, ale którzy Mnie nie rozpoznają, kiedy Wzywam ich dusze, w ostateczności, kiedy tylko Moja Boska Obecność da im o sobie znać, zdadzą sobie sprawę z Jej istnienia. Przepoi Mnie radość, kiedy ci Moi wyznawcy pozwolą Mi się na tej ostatniej drodze poprowadzić we właściwy sposób.

Ofiarowuję światu te Dary, ponieważ wszystkich kocham. Oczekujcie tego szczególnego Daru z miłością i wdzięcznością.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Moje dzieci – w tym smutnym czasie musicie wszędzie słuchać Mnie, waszej umiłowanej Matki

poniedziałek, 19 sierpnia 2013, godz. 18.28

Moje dzieci Moje dzieci – w tym smutnym czasie musicie wszędzie słuchać Mnie, waszej umiłowanej Matki. Wzywam zwłaszcza tych z was, którzy posiadają szczególne nabożeństwo dla Mnie, Matki Boga – bo to Ja was pocieszam w tym czasie odstępstwa. Musicie ochoczo przyjąć tę Interwencję z Nieba i Mojemu umiłowanemu Ojcu okazać wdzięczność za to, że z powodu Jego wielkiej Miłości został wam ofiarowany ten Dar.

Jeżeli przypuszczacie, że ta ponura fala pogaństwa, która wkrótce pochłonie Kościół Mojego Syna na całym świecie, jest poza granicami waszej wytrzymałości, to musicie Mnie prosić o Moje wstawiennictwo. Cokolwiek by się nie działo, musicie pozostać wierni Mojemu Synowi, mimo że zostanie podjęty każdy wysiłek, aby was oderwać – a wtedy wszystko będzie dobrze. Nigdy nie wolno wam ulegać poczuciu beznadziei, ponieważ wielka Chwała Mojego Syna i Wola Boża zostaną wkrótce objawione.

Bez względu na to, jak wielu w Kościele zostanie wprowadzonych w ciężki błąd, to Słowo Boże będzie się rozprzestrzeniać jak rozszalały pożar. Dwaj świadkowie Słowa Bożego – prawdziwy Chrześcijański Kościół i Dom Izraela – przetrzymają próbę czasu. Ogień Ducha Świętego będzie tryskał z ich ust.

Zostało objawione, że w czasie po ohydzie spustoszenia ci wierni Prawdzie powstaną i do nich będzie należeć Królestwo Boże. Kłamstwa zawsze wyjdą na jaw, chociaż na początku ci z was, którzy zostali napełnieni Darem Ducha Świętego, będą bardzo cierpieć, kiedy staniecie się świadkami straszliwego zbezczeszczenia w Kościołach Mojego Syna. Prawdę będzie widać i ci wszyscy, którzy początkowo zostali wprowadzeni w błąd, ostatecznie zrozumieją, jakie zło zostanie wam narzucone.

Podczas tej męczeńskiej wędrówki, w czasie której będziecie traktowani jak przestępcy, ponieważ upieracie się przy tym, aby pozostać wiernym prawdziwemu Słowu Bożemu – musicie ufać tylko Mojemu Synowi. Pamiętajcie, proszę, o Moim Synu i Jego Własnej Drodze na Kalwarię. Przyjmijcie ten krzyż z miłością i godnością, sprawiacie bowiem Mojemu Synowi wielką radość, kiedy niesiecie Jego brzemię. Dzięki waszemu poświęceniu i cierpieniu odkupi On najbardziej niegodne z dusz, a wtedy będzie On w stanie zjednoczyć wszystkie Boże dzieci.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Poprosi się ich, żeby ślubowali swoją lojalność, składając przysięgę pozostania wiernym Kościołowi

niedziela, 18 sierpnia 2013, godz. 17.45

Moja wielce umiłowana córko, rozpoczął się plan fałszywego proroka, aby wszędzie na świecie oszukać duchowieństwo.

Pod płaszczykiem odnowy i odrodzenia Kościoła Katolickiego wszyscy duchowni tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do akceptacji nowego apostolstwa. Rekolekcje te będą powszechne, a wielu się dowie, że celem jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powie się im, że ta nowa misja obejmie żyjących na świecie w ubóstwie i będzie miała za cel doprowadzenie do jedności. Poprosi się ich, żeby ślubowali swoją lojalność, składając przysięgę pozostania wiernym Kościołowi. Nie zostaną poproszeni, żeby zaufać Mi lub Mojemu Świętemu Słowu. W zamian za to poprzysięgną wierność nowym, samozwańczym liderom, którzy przejmą Tron Piotra.

Nie dajcie się zwieść – ci, którym został udzielony Dar Święceń Kapłańskich, zostaną poproszeni o uczestniczenie w tym fałszerstwie, gdzie Ja, Jezus Chrystus, nie będę stał na pierwszym planie, chociaż wydawać się będzie, że tak jest. Pieniądze staną się siłą przewodnią i zostanie założona nowa finansowa organizacja, nadzorująca tych starających się o fundusze i mająca zapewnić, że zyskają na tym ubodzy tego świata.

Kiedy w jakikolwiek sposób odmieniacie zawartość Święceń Kapłańskich, a następnie poprzysięgacie swoje życie komuś, kto zrywa wszelkie więzi ze Mną, to nie będziecie już w stanie Mi służyć. I będzie tak, jakby to w Oczach Boga było czymś naturalnym: Celem tego planu będzie przekonanie Moich wyświęconych sług do dobrowolnego wzięcia udziału w tej ohydzie, która połączy społeczeństwo i świecki świat z Kościołem, którego założycielem jestem Ja, Jezus Chrystus.

Oto jak zostanę znieważony. Niewierzący będą oklaskiwać wszelkie wysiłki, mające za cel desakralizację (Kościoła) i przez nowe, tak zwane nowoczesne społeczeństwo dnia dzisiejszego będzie to postrzegane jako dobra rzecz.

Już niedługo wyda się chrześcijanom dziwne, kiedy ujrzą przedstawicieli świeckiego świata tak entuzjastycznie przyjmujących Kościół Katolicki. Wielu jednak odrzuci swoje wątpliwości i zignoruje swoje obawy, gdyż ulegną temu wielkiemu oszustwu. U podstaw tego planu zrewolucjonizowania Kościoła leży nienawiść do Mnie i do wszystkiego, co Mojemu Kościołowi dałem. W dniach, które nadchodzą, musicie badać wszystko. Żądać odpowiedzi, kiedy zmienią Moje Nauczanie i przeinaczą je tak, aby podobało się poganom. Żaden z reprezentujących Mnie uczniów nigdy nie otrzyma przyzwolenia, aby to uczynić, gdyż równałoby się to bluźnierstwu.

Biada tym, którzy dopuszczają do tego, aby manipulowano Moim Świętym Słowem i aby było możliwe okazywanie respektu dla tych, którzy się Mi przeciwstawiają.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą

sobota, 17 sierpnia 2013, godz. 16.45

O moje drogie dzieci, jak bardzo Moje Serce boleje z powodu cierpienia, które za niedługo spotka kapłanów w łonie Kościoła Katolickiego.

Tak wielu drogich sług Mojego Syna – których jedynym pragnieniem jest służyć Bogu i sprowadzać dusze na właściwą ścieżkę zbawienia – czekają próby na taką skalę, że wielu ze strachu odpadnie. Wielu będzie ślepych na Prawdę i zaakceptują oni wielkie zmiany w Kościele, witając je z zadowoleniem – w błędnym przekonaniu, że są one dla dobra wszystkich. Ci, którzy rozpoznają oszustwo, które zostanie przedstawione Kościołowi Katolickiemu – uciekną. Wielce przejęci trwogą o swój los, opuszczą oni Kościół, gdyż będą zbyt słabi, by przeciwstawić się tej nikczemności.

Kapłani, którzy odmówią przyjęcia fałszywej doktryny, zostaną oskarżeni o herezję, a wielu zostanie publicznie udzielona nagana za nieposłuszeństwo wobec swoich przełożonych. Wielu zostanie ekskomunikowanych. Inni zginą śmiercią męczeńską. Jednak będą też tacy, którzy w sekrecie będą prowadzili Kościół – Kościół ofiarowany światu przez Mojego Syna.

Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą. Będą oni prowadzeni przez Ducha Świętego, a za nimi będzie podążać Reszta Armii Mojego Syna, która pozostanie zdecydowanie wierna wobec Jego Nauczania i Sakramentów, aż do dnia ostatniego.

Musicie zrozumieć, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności tego ostrzeżenia, że Ja, umiłowana Matka Chrystusa, zostanę wykorzystana do tego, aby ukryć prawdziwe zamiary tych sił, które wtargnęły do Kościoła Mojego Syna na Ziemi. Użyją oni Mnie jako marionetki Kościoła, aby odwrócić uwagę ludzi od prawdziwych intencji tej nikczemnej grupy. Aby przekonać Boże dzieci, żeby pozostały lojalne wobec Prawdziwego Słowa Bożego i tradycji Kościoła Katolickiego, stworzą ceremonie, o których powiedzą, że oddają Mi one cześć.Prezentując światu wielkie oszustwo, wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby sprofanować Mój wizerunek. Użyją Mnie, aby zbezcześcić Kościół Mojego Syna, a wszystko, co będą czynić, będzie przebiegać od tyłu do przodu, zgodnie zwymogami diabła.

Stwarzając wrażenie, że czczą Matkę Boga, dadzą wielu Katolikom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Oznacza to, że gdyby ci ostatni mieli jakieś wątpliwości, stawszy się świadkami dziwnych, nowych poprawek do Mszy Świętej i Sakramentów – to wątpliwości te zostaną natychmiast puszczone w niepamięć. O, jakiego bólu Mi to przysparza! Mój wizerunek zostanie celowo wykorzystany do tego, aby znieważyć Mojego Syna.

Szatan Mną pogardza. Lecz i także się Mnie lęka. Chcąc zranić Mojego Syna, dołoży on wszelkich starań, aby poprzez dusze, na które ma wpływ, dokonywać bezczeszczenia Mojego wizerunku poprzez tajemnicze obrzędy i czarne msze. Moja figura zostanie przyozdobiona satanistycznymi symbolami i zostanie sprofanowana w wielu miejscach przez grupy Masońskie, które przejęły kontrolę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, każdego dnia o siłę, aby temu złu wyjść naprzeciw z odwagą. Nie lękajcie się go. Zaakceptujcie, że armia szatana kontroluje obecnie wiele narodów w każdym zakątku świata. Kiedy to zaakceptujecie, wtedy zostanie dana wam siła i determinacja, których potrzebujecie. Jeżeli poprosicie o te łaski za pomocą Krucjat Modlitwy, to możecie i otrzymacie pomoc, aby złagodzić to zło.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia