Poprosi się ich, żeby ślubowali swoją lojalność, składając przysięgę pozostania wiernym Kościołowi

niedziela, 18 sierpnia 2013, godz. 17.45

Moja wielce umiłowana córko, rozpoczął się plan fałszywego proroka, aby wszędzie na świecie oszukać duchowieństwo.

Pod płaszczykiem odnowy i odrodzenia Kościoła Katolickiego wszyscy duchowni tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do akceptacji nowego apostolstwa. Rekolekcje te będą powszechne, a wielu się dowie, że celem jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powie się im, że ta nowa misja obejmie żyjących na świecie w ubóstwie i będzie miała za cel doprowadzenie do jedności. Poprosi się ich, żeby ślubowali swoją lojalność, składając przysięgę pozostania wiernym Kościołowi. Nie zostaną poproszeni, żeby zaufać Mi lub Mojemu Świętemu Słowu. W zamian za to poprzysięgną wierność nowym, samozwańczym liderom, którzy przejmą Tron Piotra.

Nie dajcie się zwieść – ci, którym został udzielony Dar Święceń Kapłańskich, zostaną poproszeni o uczestniczenie w tym fałszerstwie, gdzie Ja, Jezus Chrystus, nie będę stał na pierwszym planie, chociaż wydawać się będzie, że tak jest. Pieniądze staną się siłą przewodnią i zostanie założona nowa finansowa organizacja, nadzorująca tych starających się o fundusze i mająca zapewnić, że zyskają na tym ubodzy tego świata.

Kiedy w jakikolwiek sposób odmieniacie zawartość Święceń Kapłańskich, a następnie poprzysięgacie swoje życie komuś, kto zrywa wszelkie więzi ze Mną, to nie będziecie już w stanie Mi służyć. I będzie tak, jakby to w Oczach Boga było czymś naturalnym: Celem tego planu będzie przekonanie Moich wyświęconych sług do dobrowolnego wzięcia udziału w tej ohydzie, która połączy społeczeństwo i świecki świat z Kościołem, którego założycielem jestem Ja, Jezus Chrystus.

Oto jak zostanę znieważony. Niewierzący będą oklaskiwać wszelkie wysiłki, mające za cel desakralizację (Kościoła) i przez nowe, tak zwane nowoczesne społeczeństwo dnia dzisiejszego będzie to postrzegane jako dobra rzecz.

Już niedługo wyda się chrześcijanom dziwne, kiedy ujrzą przedstawicieli świeckiego świata tak entuzjastycznie przyjmujących Kościół Katolicki. Wielu jednak odrzuci swoje wątpliwości i zignoruje swoje obawy, gdyż ulegną temu wielkiemu oszustwu. U podstaw tego planu zrewolucjonizowania Kościoła leży nienawiść do Mnie i do wszystkiego, co Mojemu Kościołowi dałem. W dniach, które nadchodzą, musicie badać wszystko. Żądać odpowiedzi, kiedy zmienią Moje Nauczanie i przeinaczą je tak, aby podobało się poganom. Żaden z reprezentujących Mnie uczniów nigdy nie otrzyma przyzwolenia, aby to uczynić, gdyż równałoby się to bluźnierstwu.

Biada tym, którzy dopuszczają do tego, aby manipulowano Moim Świętym Słowem i aby było możliwe okazywanie respektu dla tych, którzy się Mi przeciwstawiają.

Wasz Jezus