Miesięczne archiwum: wrzesień 2013

Masoneria kościelna osiągnęła obecnie największy poziom władzy wewnątrz Mojego Najświętszego Kościoła na Ziemi

poniedziałek, 30 września 2013, godz. 15.45

Moja wielce umiłowana córko, muszę poprosić wszystkie Moje wyświęcone sługi, aby mieli się na baczności wobec wezwań, dotyczących uczestnictwa w rekolekcjach, gdy te zostaną wprowadzone, aby ich przekonać, żeby się zgodzili na nową przysięgę wierności, która — o ile się na nią zgodzą — unieważni ich najświętsze śluby, które złożyli Mnie, Jezusowi Chrystusowi.

Masoneria kościelna osiągnęła obecnie największy poziom władzy wewnątrz Mojego Najświętszego Kościoła na Ziemi i wkrótce podyktuje ona, jak ma wyglądać jej nowa liturgia, a będzie ona stała w sprzeczności z Moją Najświętszą Wolą. Ustanowiona przez wrogów Boga, będzie ona maskowała fakt, że została na nowo dopasowana do wymogów sił politycznych, które chcą zakazać chrześcijaństwa, i zostanie zaprezentowana tak szybko, że u wielu w Moim Kościele wywoła to zdumienie. Będą oni boleć nad tą obrzydliwością, jednak głosy Moich wiernych sług nie zostaną na forum publicznym wysłuchane, gdyż oni, Masoni, w pełni sprawują kontrolę nad tym, jak ta nowa liturgia ma być postrzegana. Każdy sprzeciw, jaki zostanie podniesiony w którejkolwiek z diecezji gdziekolwiek na świecie, zostanie zbyty i odrzucony. Wymówką będzie to, że Kościół musi zwerbować nowe, młode dusze, które od niego się oddaliły. Powiedzą oni, że upodabniając się do laickiego świata, ta nowa liturgia nawróci więcej ludzi.

O, jakże podstępna będzie ta obrzydliwość i ilu uwierzy w te kłamstwa, które tak wielu odwiodą od Prawdy. Księga Prawdy została przepowiedziana przez proroka Daniela — aby Boże dzieci nigdy nie zapomniały Prawdy, kiedy będą tonąć w kłamstwach, które pochłoną Mój Kościół na Ziemi.

Zaakceptujcie Prawdę, która została ustanowiona przez Mój Kościół na Ziemi. Nie akceptujcie nowych praw, do przyjęcia których będziecie zmuszani w Moje Święte Imię, co równać się będzie świętokradztwu.

Wasz Jezus

Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i będzie musiał trwać przez szereg lat w stanie spustoszenia

sobota, 28 września 2013, godz. 15.23

Moja wielce umiłowana córko, przypominaj zawsze tym, którzy we Mnie wierzą, ale którzy nie mają najmniejszego pojęcia, że zbliża się Moje Powtórne Przyjście, że muszą pozostać czujni na znaki, które zostały zapowiedziane w Księdze Mojego Ojca proroctwami na czasy poprzedzające Wielki Dzień.

Wielkie odstępstwo jest pierwszym znakiem. A polega ono na tym, że wiara w Prawdę — Słowo Boże — zanika i grzech gloryfikowany jest w każdym zakątku świata. Znakiem zaś tego, że Moje Drugie Przyjście bardzo szybko się przybliża, jest wielkie odstępstwo, opanowujące Mój Kościół na Ziemi od wewnątrz. Kiedy ujrzycie, jak ci, którzy twierdzą, że zostali wyznaczeni przeze Mnie, by przewodzić Mojemu Kościołowi na Ziemi, angażują się w świeckim świecie, aby pozyskać jego względy, to będziecie wiedzieć, że zmiany się rozpoczęły. Kiedy zobaczycie, że Moja Wielka Ofiara — Moje Ukrzyżowanie — staje się przedmiotem dyskusji oraz że Mojej Eucharystii przypisuje się nowe znaczenia, to będziecie wiedzieć, że Mój Kościół wygania się na pustkowie.

Przez Mój Kościół rozumiem tych, którzy nie odejdą od Prawdy i którzy nadal będą, tak jak wcześniej, przyjmowali Słowo Boże. Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i będzie musiał trwać przez szereg lat w stanie spustoszenia. Będzie on deptany przez pogan i będzie cierpiał, ale dzięki Mojej Łasce pozostanie on nienaruszony, a te dzielne dusze, które nie przystaną na to, aby Mnie opuścić, otrzymają ode Mnie nadzwyczajne Dary. Kiedy przebrzydłe tak zwane „cuda”, uzdrowienia i gesty fałszywej pokory oraz miłości wobec ludzkości staną się widoczne w murach Mojego Kościoła, wówczas zostanie zauważona Moja prawdziwie cudowna interwencja. Dzięki Moim Grupom Krucjat Modlitwy dam tym, którzy z nich sobie szydzą i drwią, poznać Obecność Ducha Świętego. Moje Grupy Modlitewne, jak i ci, którzy odmawiają Krucjaty Modlitwy, zostaną obsypani wieloma cudami jako darem, aby Moim umiłowanym uczniom pomóc sobie poradzić, kiedy dotkną ich prześladowania religijne.

Prześladowania, o których mówię, będą głównie natury duchowej. Moi prawdziwi uczniowie, a mam na myśli wszystkich chrześcijan — wszędzie i wszystkich wyznań, będą bardzo zatroskani, kiedy staną się świadkami wielkiego oszustwa, które ogarnie Kościół Katolicki. Kościół Katolicki weźmie świecki świat w ramiona i ogłosi, że żaden grzech śmiertelny już nie istnieje. Grzech nie będzie uznawany i — aby oszukać niewinnych — zostanie im powiedziane, że wejście do Mojego Królestwa nie jest sprawą trudną. Spowiedź w obecnej formie zostanie wstrzymana. Ludziom zostanie powiedziane, aby prosili o umorzenie grzechów na swój własny sposób, a to spowoduje, że wielu nawet nie będzie się fatygować, aby prosić o Moje Przebaczenie. Nie będą tego robić, gdyż nie będą zakładać, że grzech jest popełniany umyślnie, a skoro tak jest, to Bóg wszystko wybacza. Jest to odstępstwo, które zostało przepowiedziane i które miliony poprowadzi do ogni piekielnych, a zostaną tam poprowadzeni przez fałszywego proroka i antychrysta.

Wkrótce wszystkie pogańskie święta i festiwale zostaną wszędzie włączone do Kościoła Katolickiego. Poganie i ci, którzy nienawidzą Boga, zostaną zaproszeni na ołtarze, wprost przed tabernakula. Owo święto zostanie ogłoszone nową formą Komunii — wszystkie Boże dzieci złączone razem po to, aby okazać sobie wzajemnie poszanowanie dla swoich przekonań oraz dla praw człowieka. Wy, Moi wyznawcy, zostaniecie poproszeni o okazanie szacunku tym, którzy chcą zniszczyć Moją Obecność w Świętej Eucharystii. Zostanie wam zarzucona antychrześcijańska postawa, jeżeli nie przyjmiecie pogaństwa. Tak właśnie zostaniecie wyprowadzeni w pole. Tak właśnie Ja, Jezus Chrystus, zostanę sprofanowany. To samo zrobią w szkołach, aby chrześcijaństwo zesłać na banicję. I to samo w kręgach politycznych, gdzie wszystko, co ma ze Mną związek, zostanie unicestwione. Żadna inna religia nie będzie atakowana z taką nienawiścią. Chrześcijaństwo — ponieważ jest Prawdą — zostanie zniszczone.

To, czego sobie nie uświadamiacie, to to, że jeżeli stajecie się dobrowolnym uczestnikiem tej nikczemniej profanacji, to wasza dusza ulegnie zaciemnieniu, a z czasem zapomnicie o swoim własnym zbawieniu.

Jeżeli Mnie zdradzicie, Ja wam wybaczę. Jeżeli się Mnie zaprzecie, także wam wybaczę. Ale jeżeli Mnie zbezcześcicie i przysięgniecie wierność bestii, zupełnie odseparujecie się ode Mnie i przyjęcie Mojego Miłosierdzia stanie się dla was niemożliwe.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Jeżeli — aby zatrzymać to zło — będę musiał zniszczyć miasta, to to uczynię

czwartek, 26 września 2013, godz. 17.55

Moja najdroższa córko, Moja Dłoń Sprawiedliwości opada nad światem — i ukarzę tych, którzy krzywdzą Moje dzieci na ciele i na duszy. Musicie lękać się Mojego Gniewu, a także przyjąć Moje Miłosierdzie.

Dokonam w waszych narodach interwencji, aby nie dopuścić do eskalacji wojen, a jeżeli — aby zatrzymać to zło — będę musiał zniszczyć miasta, to to uczynię. Skoro nikczemność człowieka rozprzestrzenia się jak wirus, to rozłupię te dusze na pół i je powalę. O, jaką odrazę wzbudzają we Mnie niecne grzechy aborcji, wojny, morderstwa i łgarstwa za sprawą tych, którzy przyczyniają się do tego, że grzech się rozpowszechnia. Oni teraz za to zapłacą.

Ci spośród sprawujących polityczną władzę, którzy mają pod swoją kontrolą sprawę dostępu do aborcji, będą ukarani — jako pierwsi. Spodziewajcie się teraz — a będzie to widoczne — że będą oni cierpieć za zbrodnie, które na Moich Oczach zaaprobowali. Te grupy, które knują zdziesiątkowanie ludzkiej populacji przy pomocy aborcji, skonają w męczarniach, zadanych Moją Dłonią. Nareszcie dosięgnie ich sprawiedliwość, gdyż Ja już dłużej nie pozwolę, by wyrządzali Moim dzieciom takie zło. Ich aroganckie twierdzenia, że działają dla dobra człowieka, nie będą więcej słyszalne, teraz bowiem, odciąwszy się ode Mnie, otrzymają niewiele czasu, żeby odkupić swe dusze.

Ci, którym przyznano odpowiedzialność za nauczanie Moich dzieci Prawdy Ewangelii, będą musieli wypełnić to Zobowiązanie. Wyniosę was, jeżeli będziecie głosić Prawdę, ale jeżeli zbezcześcicie Świętą Eucharystię, wrzucę was do czeluści. A choć kłamcy będą was przekonywać o potrzebie zmiany Prawdy i będą was prześladować, to będzie to niczym w porównaniu do ciemności, którą zrzucę na całą Ziemię. Będzie wtedy płacz i zgrzytanie zębami, ale nikt was nie usłyszy. Nie będziecie już ani niczego widzieć, ani niczego słyszeć, a jedynie odczuwać ból tych dusz, które zniszczyliście z powodu upadku wiary, do którego się przyczyniliście, tak długo go podsycając, jak długo nie ogarnął on tych wyświęconych sług, którym wy wydajecie polecenia.

Drżyjcie przed Moim Gniewem, gdyż dosięgnie on was niespodziewanie i wtedy będzie dla was za późno. Nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza. Jest to Moje ostatnie ostrzeżenie dla tych wszystkich przywódców, którzy mają pod sobą tych, którzy sprawują pieczę nad Moimi Kościołami na Ziemi.

Jeżeli zaniechacie obrony Słowa Bożego lub podtrzymania Świętej Eucharystii, spowoduje to śmierć i rozpacz. Nie dam wam czasu na zatratę dusz, których zniszczenie zaplanowali Moi wrogowie.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

Matka Zbawienia: Tylko niewielu będzie na tyle odważnych, aby otwarcie głosić Słowo Boże, podczas gdy Kościół Mojego Syna na Ziemi będzie Krzyżowany

środa, 25 września 2013, godz. 12.15

Moje dziecko, Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna na Ziemi prawdziwie i na dobre się rozpoczęło, a wszystkie tego przejawy zaczęły być widoczne. Tak samo było, gdy Mój Syn był przeszyty przybitymi do Krzyża gwoździami, i tylko jeden z Jego apostołów pozostał przy Nim do końca — niewielu więc z Jego uczniów na Ziemi odważy się otwarcie stanąć się w obronie Jego Mistycznego Ciała, gdy będzie Ono plądrowane, prześladowane, a następnie obracane wniwecz.

Bardzo nieliczni z tych, którzy Mojemu Synowi poprzysięgli wierność, widziało Jego biczowanie czy kroczyło u Jego boku podczas wspinaczki na Kalwarię. Ja miałam tylko czterech lojalnych uczniów — moją kuzynkę Marię, Martę, Marię Magdalenę i Jana — aby Mnie podtrzymywali i wspierali w Mojej udręce, podczas gdy musiałam być świadkiem tych potwornych tortur, jakich dopuszczono się na Moim Synu. Wielu będzie wykonywać polecenia Mojego Syna, przekazane w tych świętych Orędziach dla świata, ale tylko niewielu będzie na tyle odważnych, aby otwarcie głosić Słowo Boże, podczas gdy  Kościół Mojego Syna na Ziemi będzie Krzyżowany.

Wielki jest Mój smutek w tym czasie, gdy wszystko, co zostało przepowiedziane przeze Mnie podczas objawień w La Salette i Fatimie, odsłania się przed wami, lecz wielu z was jest ślepych. Ci z was, którzy poświęcili Mi całe godziny, przebywając w Moich najświętszych sanktuariach, muszą przyjść do Mnie i zwrócić się do Mnie, waszej Matki, z prośbą, abym otworzyła wasze oczy na Prawdę. Musicie Mnie poprosić, abym poświęciła wasze serca i dusze Mojemu Synowi, w przeciwnym bowiem wypadku wy także się Go wyprzecie.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Biada tym chrześcijanom, którzy Mnie porzucili na rzecz pogaństwa “new age”

wtorek, 24 września 2013, godz. 22.44

Moja wielce umiłowana córko, każda żyjąca dusza posiada potężny instynkt, aby w swoim życiu poszukiwać Boga. Ci, którzy znajdują Miłość Bożą w jej najczystszej formie, otrzymują ten Dar z powodu ich pokory i akceptacji faktu, że wszelka Chwała należy do Boga.

Z drugiej strony poganie, w swoim dążeniu do pokoju duchowego, poszukują raczej rzeczy stworzonych przez Prawdziwego Boga, niż ich Stwórcy. Zamiast paść przed Bogiem, Moim Ojcem, Wszechmogącym Stwórcą wszystkich rzeczy, padają oni przed fałszywymi bożkami, w tym także stworzonymi przez Niego dla świata cudami : Ziemią, słońcem, księżycem i gwiazdami. Czczą oni te cuda, a potem budzi się w nich wiara, że jeżeli tak czynią, to nabywają wielkich mocy. To, czego szukają, to jest rodzaj duchowego oświecenia — mając przy tym nadzieję, że przyniesie im ono przyjemność i pokój. Wtedy wielu, poprzez medytację i jogę, otwiera swoje umysły i dusze, pozwalając złemu duchowi na deprawowanie siebie samych. Niesłusznie wierzą, że jakieś inne moce, odmienne od tych, które pochodzą od Boga Najwyższego, mogą przynieść im pokój, za którym tak tęsknią.

Wiedzcie, że istnieje tylko jeden Bóg. Gloryfikowanie kogokolwiek innego równa się do pogaństwu. Bez znaczenia jest, co oni mówią i jak tłumaczą swoje postępowanie, bo zapraszają oni szatana, aby wtargnął do ich dusz; a raz zdobywszy ten dostęp — ani on, ani jego demony nie pozostawią takich dusz w spokoju. Będą oni takie dusze dręczyć, napełniać je kłamstwami i prowadzać je do wiary, że posiadają one (szczególny) dar. Niektórzy wierzą, że potrafią innych leczyć, praktykując na przykład Reiki, jednak to, co oni robią, to jest skażanie innych, także tych bezwiednie biorących w tym udział. Gdy poganie skandują swoje intonacje, aby przyciągnąć dary duchowe, mówią, że przynosi im to spokój. Choć wielu w to wierzy, to wiedzcie, że w przeciągu krótkiego okresu czasu — jak już tylko zły duch wejdzie w ich umysły — staną się podekscytowani i już więcej nie znajdą wytchnienia. Będą wtedy poszukiwali wszelkich zmysłowych przyjemności, ale wszystko, co otrzymają w zamian, będzie ciemnością duszy.

Pogaństwo niesie ze sobą straszliwy niepokój, a kraje, gdzie poganie wzywają fałszywych bogów, ściągają na siebie Gniew Mojego Ojca. Takie dusze, wiele z nich, same nie rozumieją tego, co robią, ale tych ludzi rozpoznacie po tym, jak zdobią oni swoje ciała, uważając siebie za naczynia świętości w oczach fałszywych bogów, o których twierdzą, że ich czczą. Brakować im będzie miłości, pokory i osobistego poświęcenia dla dobra innych, gdyż obdarzają oni kultem tylko zmysły. Nie rozumieją oni, że ich dusze są Darem od Boga, i dlatego składają je w dani, dążąc do doskonałości, której nigdy nie posiądą.

Podczas Ostrzeżenia wzbudzę w tych duszach świadomość Prawdy co do tego, do Kogo one należą. Módlcie się, aby przyjęli oni Moją Dłoń Miłosierdzia. Biada zaś tym chrześcijanom, którzy Mnie porzucili na rzecz pogaństwa “new age”. To oni są tymi, którzy nie chcą Mojego Miłosierdzia i wolą babrać się w nonsensach, gdyż nadyma to ich ego, bo wierzą, że mają możność kontrolowania spraw materii duchowej. Poszukując tej osobistej doskonałości,  całkowicie odcinają się od Boga. A kiedy będą tak postępować, otworzą drzwi diabłu, który ich uwiedzie i zahipnotyzuje siłą przyciągania zabobonnych przesądów, czyniąc ich dusze jałowizną, gdzie Miłość Boga nie będzie mogła rozkwitać.

Wasz Jezus

Tak wielu o Mnie zapomniało i jestem dla nich często jak pusty slogan

wtorek, 24 września 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, jakże samotny się czuję, kiedy tak wielu, włącznie z tymi, którzy są wierni Mojemu Świętemu Słowu, spędza tak niewiele ze stojącego im do dyspozycji czasu w Moim Towarzystwie. O, jakże chciałbym pozyskać ich uwagę, chociażby przez jeden moment w ciągu dnia. Tak wielu o Mnie zapomniało i jestem dla nich często jak pusty slogan. Czyż nie wiecie, że dzięki temu, że ze Mną rozmawiacie, choćby tylko przez krótką chwilkę, Ja wylewam na was Moje Łaski? Ci, którzy Mnie pocieszają przez to, że ze Mną rozmawiają — tak, jak jest im najłatwiej — osiągają pokój wewnętrzny, którego nie można znaleźć nigdzie indziej na świecie.

Uganiając się za przyjemnościami, wygodami i podnietami, przeżywacie jedynie krótkotrwałe eksplozje satysfakcji. Nic — łącznie z największymi skarbami świata — was nie nasyci. To dzięki Mnie, dzięki Mojemu Wspaniałemu Miłosierdziu, został wam przyznany największy skarb — Dar życia wypełnionego wielką świetnością, cudownym otoczeniem, danym wam doskonałym, przepięknym ciałem oraz umiejętnością odczuwania miłości na stałe, miłości, która was obezwładni, ale i obdarzy was bezgranicznym błogostanem. Tak wygląda Życie Wieczne — i czas, kiedy was przeniosę do Mojego Nowego Królestwa na Ziemi, jest blisko.

Jeżeli ze Mną rozmawiacie i prosicie Mnie, abym was na ten Wielki Dzień przygotował, to będziecie przygotowani, ale potrzeba czasu, aby spowodować zmiany, które przed tym Wielkim Dniem Pańskim muszą w was zajść.

Jak panna młoda i pan młody — musicie wszystko mieć ułożone na swoim miejscu, zanim nadejdzie Dzień Wielkiego Błogosławieństwa. Musicie z dużym wyprzedzeniem przygotować wasze rodziny, waszych przyjaciół, waszych krewnych. Albowiem tego Dnia, kiedy przybędę, aby być przy tym wspaniałym Przejściu, wy musicie być gotowi ciałem i duszą, tak abyście okazali się godni wejścia do Nowego Raju.

Każdego dnia, który spędzacie, zabiegając o potrzebyinnych, musicie wygospodarować przynajmniej dziesięć minut, aby pokutować za swoje grzechy. Jest to bardzo ważne, gdyż Ja was kocham i przyjmuję was z otwartymi ramionami. Aby móc się ze Mną we właściwy sposób porozumieć, zawsze musicie najpierw przyjść do Mnie jako pokorni słudzy. Kiedy klękacie przede Mną lub po prostu rozmawiacie ze Mną w swoim sercu, zawsze rozpoczynajcie, mówiąc:

“Jezu przebacz mi, bo zgrzeszyłem”.

Wtedy odczujecie Moją Obecność i Ja zamieszkam w waszej duszy. Im częściej będziecie się do Mnie zwracać, tym bardziej się do Mnie zbliżycie. Niedługo potem stanę się dla was jak przyjaciel, bez którego nie będziecie mogli żyć. Następnie będziecie się zwracać do Mnie z każdą najmniejszą rzeczą, a Ja będę obecny. Zawsze będę dbał o to, aby ci, którzy spędzają czas w Moim Towarzystwie, otrzymywali wielkie łaski, a Moje błogosławieństwo spowoduje ukojenie duszy i pokój umysłu. Pamiętajcie, Ja natychmiast odpowiadam tym, którzy Mnie szukają.

Wasz Jezus

Cztery regiony świata, do których nawiązuję, to cztery wielkie imperia — USA, Rosja, Europa i Chiny

wtorek, 24 września 2013, godz. 11.18

Moja wielce umiłowana córko, cztery regiony świata, do których nawiązuję, to cztery wielkie imperia — USA, Rosja, Europa i Chiny. Wszystkie przepowiedziane proroctwa dotyczą tych mocarstw, wokół których będą się kształtować te radykalne zmiany w zakresie systemów religijnych i politycznych.

Syria i Egipt, z powodu zamieszek w tych krajach, staną się katalizatorem dla większej wojny, która uwikła cztery wielkie mocarstwa. Wszystkie te mocarstwa będą ze sobą połączone, aby stworzyć jednolity reżim, który zostanie wykorzystany do kontrolowania globalnych zasobów i światowej populacji.

Wojna religijna będzie miała dla tej kontroli kluczowe znaczenie, a odpowiedni przywódcy Moich Kościołów Chrześcijańskich zostaną pokonani i zniszczeni w ramach przygotowań, jakie prowadzi bestia, która będzie kontrolować wszystkie cztery imperia. Żadnemu z rządzących, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu lub którzy próbują unicestwić Jego Dzieci, nie zostanie przyznane przez Boga prawo, aby przemocą ogarnąć tych, których imiona znajdują się w Księdze Życia. I chociaż mówię o chrześcijanach oraz o tym, że jest konieczne, aby pozostali Mi oni wierni, to  odnoszę to także do Żydów, ponieważ ich obrońca, Michał Archanioł, będzie nad nimi czuwał i dopomoże im przetrzymać prześladowanie, które oni, jako wybrany naród Boga, będą także musieli przejść.

Plan Boży został uformowany i wszyscy aniołowie i święci w Niebie obecnie się przygotowują, aby pomóc Mi w Mojej Misji, mającej na celu zjednoczenie i ochronę tych wszystkich, którzy Mnie kochają, przed wielkim oszustwem, jakie zostało zaplanowane, aby ogłupić świat. Nigdy wcześniej nikczemność skierowana przeciwko Bogu nie była przez rasę ludzką tak wspólnie okazywana, jak dzieje się to dziś. Nigdy wcześniej śmiertelny człowiek nie był w stanie — poprzez przejęcie władzy, mające na celu sprawowanie kontroli — zadawać tak wiele cierpienia, jak ma to miejsce w tym momencie historii. Wielkie prześladowanie przeciwko Bożym dzieciom — wywołane przez szatana przy skwapliwym wsparciu złych, żądnych władzy mężczyzn oraz przez kobiety, zajmujące pozycje, dające im wielką władzę — rozkwita na waszych oczach. Jednak wielu z was nie potrafi tego dostrzec, ponieważ zostaliście ogłupieni.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia do kapłanów: Aby pozostać wiernym Kościołowi Mojego Syna na ziemi, musicie być przygotowani do karmienia Jego owczarni

poniedziałek, 23 września 2013, godz. 13.30

Moje dziecko, wiele znaków z Niebios ujawni się na dachach Kościołów Mojego Syna, kiedy będą dokonywać się końcowe przemiany w Liturgii Mszy Świętej. Ci wszyscy, którzy mają oczy otwarte i uważnie nasłuchują, staną się świadkami Gniewu Mojego Syna, który zostanie okazany w taki sposób, że nie będą mogli tego nie zauważyć.

Mój Syn obiecał, że ujawni On Swój Gniew, kiedy oni — w łonie Jego Kościoła na ziemi — ukrzyżują Go na nowo poprzez zbezczeszczenie Jego Ciała i Krwi podczas sprawowania Najświętszej Ofiary Mszy. Grzmoty i błyskawice, za którymi nadciągną wielkie nawałnice, powalą ludzi z nóg. Staną się oni świadkami większych ilości powodzi i zaczną dostrzegać w tym kary Boże, spadające na ludzkość, podczas gdy grzechy człowieka będą rugowane.

Niewolnicy grzechu — nawet ci, którzy kochają Mojego Syna i pozostają wierni Mszy Świętej — także oni nie zauważą różnicy, gdy ohyda spustoszenia zostanie im zaprezentowana. Nie zapominajcie, że to na pamiątkę śmierci Mojego Syna odprawiana jest Msza Święta, gdzie to, że Mój Syn jest Prawdziwie Obecny, daje się rozpoznać. Prawdę wkrótce przestaną oni uznawać, a nowa msza stanie się pogańską ceremonią. Ten dzień oczekuje na swoje nadejście, a wydarzy się to nagle i niespodziewanie, tak szybko, jak fałszywy prorok dokona tego ruchu. Obecny czas jest przeznaczony na przygotowanie. Ci wszyscy wyświęceni słudzy, którzy dochowują wierności Najświętszej Eucharystii i którzy będą się trzymać Świętego Słowa Bożego, muszą rozpocząć swoje przygotowania właśnie teraz.

Aby pozostać wiernym Kościołowi Mojego Syna na ziemi, musicie być przygotowani do karmienia Jego owczarni Pokarmem Życia, czyli Jego Świętą Eucharystią. Taki jest ślub, jaki złożyliście Jezusowi Chrystusowi, kiedy powiedzieliście, że będziecie Mu służyć i udostępniać Jego Ciało i Krew poprzez ofiarę Mszy Świętej tym wszystkim, którzy szukają zbawienia. Ślub ten musi zostać uszanowany aż do dnia ostatniego.

Nie lękajcie się przyszłych czasów, kiedy nieprzyjaciele Boga będą próbowali wykorzystać Jego Święte Imię, aby uniewinnić grzech i uczynić go przyjmowalnym dla wszystkich, jednocześnie wszystkich pozbawiając Jego Ciała i Krwi. To  nie będzie mieć znaczenia, o ile wy będzie nadal służyć Mojemu Synowi tak, jak tylko będziecie mogli.

Idźcie w pokoju, nie tracąc nadziei, że wy wszyscy, którzy kochacie Mojego Syna, zostaniecie pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, tak abyście byli w stanie rozeznać Prawdę.

Wasza Matka Najświętsza

Matka Zbawienia

Wielu zdradzi Mnie, akceptując fałsz

sobota, 21 września 2013, godz. 13.45

Moja wielce umiłowana córko, w sercach wierzących Moja Moc da obecnie silniej o sobie znać, kiedy oni — dzięki Mocy Ducha Świętego — zaznają uczucia spokoju, pomimo wielkiego odstępstwa, które zaczną dostrzegać w Moim Kościele.

Podczas tych prób, dzięki Mocy i Chwale Mojego Umiłowanego Ojca, dam wam, Moim drogim uczniom, wiele siły i odwagi. Otrzymujecie te Dary za przyczyną Krucjat Modlitewnych, ponieważ bez nich niemożliwym by dla was było przetrzymanie prześladowań religijnych, jakie was oczekują. Te Dary zostaną wam przyznane, abyście mogli ocalić innych, którzy odrzucą Moje Wezwanie z Nieba i którzy  w dobrej wierze wejdą do jaskini lwa, gdzie rozszaleje się całe piekło. Jeśli zaś już znajdą się w tej jaskini ciemności, zostaną wciągnięci w pogańskie rytuały. Dusze ich staną się podatne na oddziaływanie złego ducha i, w bardzo krótkim czasie, staną się ślepi na Prawdę — na Słowo Boże, ustanowione od założenia świata.

Wielu zdradzi Mnie, akceptując fałsz. A przecież została im przekazana Prawda o Mojej Śmierci na Krzyżu. Wielu Moich uczniów, kiedy chodziłem po ziemi, zdradziło Mnie w dniach poprzedzających Moje Ukrzyżowanie. Naśladując faryzeuszy,  wykrzykiwali takie słowa: „Odejdź ode Mnie, bo głosisz herezję. Drwisz sobie z faryzeuszy, którzy przemawiają w Imię Boże. Jesteś kłamcą i krzewisz zło. Jesteś synem szatana.”

Teraz, gdy przygotowuję was wszystkich na Moje Powtórne Przyjście, wy ponownie wyplujecie z siebie identyczne oskarżenia. Obecnie przychodzę z Nieba, aby przynieść wam Prawdę, nawet jeżeli wiecie o Mnie wszystko. Czynię to dlatego, że Prawda w Moim Kościele zostanie obalona. Wkrótce zaakceptujecie podsuwane w Imię Moje kłamstwa, a Prawdy nigdzie nie będzie można znaleźć.

Zapamiętajcie sobie te słowa: Przychodzę tylko po to, aby wypełnić daną przeze Mnie Mojemu Ojcu Obietnicę. Przychodzę, aby przynieść wam ostateczne zbawienie, jakie zostało wam obiecane. Szatan nie chce, aby tak się stało, ale on nie jest w stanie Mnie zatrzymać. To jednak, co on będzie czynił, to będzie przeszkadzanie wielu Bożym dzieciom w przyjęciu Mojego ostatniego (aktu) Miłosierdzia. Dokona tego dzięki pomocy ze strony Moich wrogów, których obecnie uwiódł wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi.

Przebudźcie się, o wy, którzy teraz śpicie. Przybędę nocą, jak złodziej. Tylko ci, którzy są przygotowani, zostaną uratowani.

Wasz Jezus

Żaden człowiek, żaden kapłan, żaden biskup, żaden kardynał, żaden papież — nie posiada prawa pisania na nowo Słowa Bożego

czwartek, 19 września 2013, godz. 19.26

Moja wielce umiłowana córko, Moi biedni wyświęceni słudzy — po tym jak Liturgia zostanie zmanipulowana i zbezczeszczona przed Moim Obliczem — w wielkim smutku, co prędzej do Mnie przybędą. Dopiero wtedy, gdy to się wydarzy, zdadzą sobie sprawę, że to Słowo Boże jest ujawniane przez proroka Bożego i że jest Ono Prawdą. Słowo Boga jest Prawdą. Może Ono być tylko pełną Prawdą, o ile proroctwa przekazywane Bożym dzieciom pochodzą od Niego; lub też nie jest ono żadną Prawdą.

Wielu zgromadzi się i zjednoczy, aby przygotować się do czczenia Mnie w taki sposób, by oddawać cześć Mojemu Imieniu, nic bowiem nie będzie stało im w drodze, by podtrzymać w mocy Moje Święte Słowo, Moje Święte Sakramenty, Moją Mszę Świętą i Najświętszą Eucharystię. Ale nawet wówczas wielu nie zauważy błędów, które zostaną przedstawione niczego niepodejrzewającym duszom.

Dopiero wtedy, kiedy Boży Kościół Boży zadeklaruje swoje powiązanie z poganami oraz z ich niedorzecznymi praktykami, dopiero wtedy więcej Moich wyświęconych sług naprawdę zrozumie, co się dzieje. I dopiero wtedy, kiedy symbole pogańskie i satanistyczne znaki zaczną pojawiać się od wewnątrz oraz na drzwiach wejściowych do Kościołów Chrześcijańskich i obok nich — dopiero wtedy będą oni uciekać, że aż się będzie kurzyć. W ich sercach zagości wielki strach, gdyż na tym etapie wielu z nich nie będzie miało dokąd się udać, ponieważ nie zdołają się na ten dzień przygotować. To oni będą tymi, którzy będą ścigani, gdyż nie odpowiedzieli na to Moje Wezwanie. Ich pycha i ich egoizm uniemożliwiły im rozpoznanie Mojego Głosu. Tak wielu Moich wyświęconych sług zostanie znienacka zaskoczonych oraz tak wielu będzie bezsilnych wobec panowania fałszywego proroka i jego kompana, antychrysta. Oni obydwaj będą bezwzględni w swoim dążeniu, aby kontrolować wszystkie narody, a każdy, kto ośmieli im się stanąć w drodze, zostanie zniszczony.

Podczas gdy ci wyświęceni słudzy w Moim Kościele na ziemi będą siedzieli w pułapce — chyba, że są przygotowani — to dusze tych wyznawców, którzy są wierni i lojalni wobec Mnie, Jezusa Chrystusa, będą tymi, które zostaną wprowadzone w ciężki błąd. Wielu będzie się obawiało okazania braku lojalności wobec Kościoła, i to nawet wówczas, gdy Moje Nauczanie, Moja Święta Doktryna i wszystkie Sakramenty zostaną pozmieniane. Niech więc oni teraz się dowiedzą, że żaden człowiek, żaden kapłan, żaden biskup, żaden kardynał, żaden papież nie posiada prawa pisania na nowo Słowa Bożego. Bo jeżeli tak postąpią — złamią Prawo Boże. Nieomylny jest tylko taki Kościół Boży, który pozostaje wierny Mojemu Nauczaniu. I gdy tylko ta więź — więź, na podstawie której w Moim Imieniu głoszona jest wyłącznie Prawda — zostaje zerwana, to oni są ode Mnie oddzieleni. Ja Jestem Kościołem. Wy, Moi wyznawcy i Moi wyświęceni słudzy, jesteście częścią Mnie, o ile trzymacie się Mojej Świętej Doktryny.

Kościół — Mój Kościół — pozostanie nienaruszony, gdyż Prawda nigdy się nie zmienia. Ci, którzy odseparują się ode Mnie, nie mogą być częścią Mojego Kościoła na ziemi.

Wasz Jezus

Odmawiajcie tę specjalną Krucjatę Modlitwy, by uświęcić wszystkich, którzy są wam bliscy, tak żebym mógł ich okryć Moją Najdroższą Krwią

środa, 18 września 2013, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, proszę was wszystkich – odmawiajcie tę specjalną Krucjatę Modlitwy, by uświęcić wszystkich, którzy są wam bliscy, tak żebym mógł ich okryć Moją Najdroższą Krwią.

Krucjata Modlitwy (122) Aby zostać uświęconym Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa

Drogi Jezu, proszę Cię, abyś uświęcił mnie, moją rodzinę, moich przyjaciół i mój naród dla Ochrony Twoją Najdroższą Krwią.

Umarłeś za mnie i Twoje rany są moimi ranami, gdyż wdzięcznie przyjmuję cierpienie, które będę znosił, podążając ku Twojemu Drugiemu Przyjściu.

Cierpię z Tobą, Drogi Jezu, podczas gdy Ty starasz się nas, wszystkie Dzieci Boże, zgromadzić w Twoim Sercu, abyśmy posiedli życie wieczne.

Okryj mnie i wszystkich tych, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.

Amen.

Wszystko, co musicie uczynić, to Mi zaufać; a Ja będę chronił tych, którzy poproszą Mnie o ich własne ocalenie i ocalenie dla innych dusz.

Idźcie i przygotujcie się na Dzień Sądu. Błogosławię was wszystkich i udzielam wam mocy, abyście kontynuowali wasze nabożeństwo dla Moich Krucjat Modlitwy.

Wasz Jezus

Kiedy powtórnie przyjdę, sądził będę każdego, kto pozostanie do tego czasu na Ziemi przy życiu, kierując się tym, co ta osoba uczyniła dla Chwały Bożej

środa, 18 września 2013, godz. 17.08

Moja wielce umiłowana córko, kiedy powiedziałem, że powrócę, aby sądzić żywych i umarłych, to dokładnie to miałem na myśli. Pierwszy Sąd musi się dokonać; a mówiąc to, mam na myśli, że kiedy powtórnie przyjdę, sądził będę każdego, kto pozostanie do tego czasu na Ziemi przy życiu, kierując się tym, co ta osoba uczyniła dla Chwały Bożej. Mój Osąd będzie surowy, gdyż do tego czasu Moje Miłosierdzie zostanie już wylane nad Ziemią.

Ci z was, którzy do samego końca będą uparci i nie będą Mnie uznawali – chociaż Prawda będzie wam znana – zostaniecie ode Mnie odrzuceni. Bo wy nigdy nie przyjmiecie Mojego Miłosierdzia, niezależnie od tego, jak bym nie zabiegał o wasze zbawienie. Wasza odmowa i wasza nienawiść w stosunku do Mnie sprowadzi na was wieczne cierpienie, a Ja będę wylewał za wami gorzkie i bolesne łzy. O, jakże będziecie tęsknić za Ziemią, mimo iż zmarnowaliście na niej swój czas, niegodnie uganiając się za grzesznymi przyjemnościami i władzą i ciemiężąc innych. Ziemia wyda się wam dawno utraconym rajem, gdy tak w głębinach ciemności będziecie zdzierali sobie gardła, wzywając Mojej Pomocy.

Ci pośród was, którzy Mnie kochają, ale dusze których zostały zniszczone przez grzech, nie muszą się bać, gdyż Ja pochłonę was Moim Miłosierdziem, kiedy tylko o Nie poprosicie. Wszyscy grzesznicy zostaną ocaleni, jeżeli tylko zrehabilitują się w Moich Oczach, bez względu na to, jak ciężkie są ich grzechy.

Żyjący, którzy będą w stanie Mojej Łaski, zostaną uniesieni do Mojego Chwalebnego Raju. A w tym każdy grzesznik,  wyznawcy każdej wiary, każda rasa – ci wszyscy, którzy wezwali Mnie, ich Zbawiciela, Syna Człowieczego, oraz ci wszyscy, którzy Mnie poproszą, aby ich uratować.

Wskrzeszę umarłych – tych, którzy zostali oczyszczeni w głębiach Czyśćca, jak i tych, którzy cierpliwie oczekują w Niebie na nadejście tego Wielkiego Dnia. Reszta zostanie wygnana.

Czas waszego pobytu na Ziemi został ustalony przez Mojego Ojca i dzień ten jest jeszcze Mi nieznany, ale mówię wam rzecz następującą: Wy, z tego pokolenia, zostaniecie zgromadzeni i zabrani do Mojego Nowego Raju, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym. Został wam przyznany czas na to, abyście się przygotowali, tak więc czas ten dobrze wykorzystajcie, gdyż możecie posiąść Życie Wieczne i dzielić Je z waszymi najbliższymi. Proszę was teraz, poświęćcie Mi każdego, kto jest wam bliski, wasze rodziny, waszych przyjaciół i wasze narody – tak abym mógł ich ochronić, okrywając ich Moją Najdroższą Krwią.

Wasz Jezus

Przychodzę po was, by zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę, aby wypełnić Jego Boską Wolę i zwieńczyć Jego Przymierze

wtorek, 17 września 2013, godz. 22.45

Moja wielce umiłowana córko, jeżeli Dzieło to wydaje ci się trudne i jeżeli masz wątpliwości, czy światu przekazywać te złe wiadomości, to musisz zrozumieć, że ty jesteś tylko pośrednikiem. Jesteś tylko narzędziem Świętego i Najwyższego Boga – i Twoim obowiązkiem jest odpowiedzieć na Jego Wezwanie. Twoje posłuszeństwo jest sprawą o podstawowym znaczeniu i nie wolno ci mieć obaw przed konsekwencjami, jakie może to ci przynieść jako prorokowi Pańskiemu.

Wszystkie przepowiedziane wydarzenia zostały ustanowione na początku i stanowią część Planu Bożego, by ostatecznie sfinalizować Przymierze, dotyczące zgromadzenia Jego dzieci, tak aby one mogły żyć w harmonii z Jego Boską Wolą. Ostatnia bitwa pomiędzy hierarchią Mojego Ojca i diabłem oznacza, że wielu ludzi, którzy doprowadzą do narażenia samych siebie, zostanie opanowanych przez grzech i zwrócą się przeciwko swoim braciom i siostrom, którzy pozostaną wierni Bogu.

Gdy bój będzie się toczył, wrogowie Boga dopuszczą się na Jego umiłowanych dzieciach wielu nikczemnych okrucieństw. Niemniej, jak wam to już poprzednio powiedziałem, oni mogą posunąć się tylko do pewnych granic, ponieważ nie posiadają władzy, aby zniszczyć ludzkość, chociaż oni sami wierzą, że tak jest.

Bądźcie pocieszeni, wy wszyscy, ponieważ Mój Ojciec podejmie interwencję przeciwko złowrogim działaniom tych, którzy chcą kontrolować wszystkie narody, a śmiercią porazi tych, którzy odważą się zranić Jego dzieci. Liczne biedne dusze będą cierpieć w czasie prześladowań, lecz Mój Ojciec jest wszechmiłosierny. Jego Moc jest nietykalna. Jego Dłoń Jest Wszechmogąca. Może On w dowolnym czasie przegnać swoich wrogów. Jednak przepowiedziane proroctwa są czymś realnym i muszą się wydarzyć, zanim nastąpi Moje Powtórne Przyjście. Będą one miały taki przebieg, że być może nie będzie to ewidentne dla was wszystkich, ale wiedzcie o tym: Waszą bronią jest modlitwa. Modlitwa wyposaży was w zbroję, której potrzebujecie, aby pokonać diabła. Modlitwa złagodzi skutki wojny, cierpienia i wszelkiego rodzaju prześladowań, wymierzone w rasę ludzką przez nieprzyjaciół Boga. Modlitwa ocali was i tych wszystkich, za których się modlicie. Wasze modlitwy zniszczą zło, a kiedy nadejdzie Wielki Dzień, zaleją was łzy radości, gdy staniecie się świadkami tego Nowego Pokolenia – tych miliardów ludzi, którzy zostali ocaleni, ponieważ wy odpowiedzieliście na Moje Wezwanie.

I chociaż Moje Orędzia są mieszaniną smutku i strachu i przyczyniają się do frustracji – to przynoszą one także nadzieję, gdyż powodują liczne nawrócenia. Plan Mojego Ojca jest większości z was nieznany. To, co musicie zrozumieć, to to, że Jego Plan zniszczy Jego wrogów. Dopuszczając do tych prób, uwolni On wreszcie ludzką rasę także z jej niewoli grzechu. Bądźcie cierpliwi. Zachowajcie spokój. Ponieważ wkrótce radość, miłość i pokój staną się ostatecznie wasze na wieczność.

Przychodzę tylko dlatego, że stanowimy jedność – jedną świętą rodzinę  w Królestwie Bożym. Przychodzę po was, by zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę, aby wypełnić Jego Boską Wolę i zwieńczyć Jego Przymierze. Przychodzę, aby przynieść wam Prawdę.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Bóg Ojciec: Tym, którzy są urodzeni w pogańskich rodzinach i nie są obciążeni własną winą – udzielę Miłosierdzia

poniedziałek, 16 września 2013, godz. 16.20

Moja wielce umiłowana córko, Moje Istnienie jest w dużym stopniu rasie ludzkiej obojętne. A zatem większość wie o Mnie – o ich Ojcu i Stworzycielu – niewiele. Moim wyświęconym sługom, włącznie z tymi, którzy wierzą we Mnie, Stwórcy wszystkiego, co istnieje, nie udało się przygotować rasy ludzkiej na karę, która spotka ludzi, jeżeli nie dostrzegą błędu w swoim postępowaniu.

Pragnąc wierzyć, że „wszystko będzie dobrze”, wiele z Moich dzieci nie wierzy w istnienie Piekła. A jest to miejsce, gdzie idą ludzie, którzy nie dopuszczają do siebie Mojego Miłosierdzia, Mojej interwencji, polegającej na ocalaniu dusz. Grzech Śmiertelny – chyba, że zostanie on zmazany przez pojednanie – zaprowadzi dusze do otchłani Piekła. Ci, którzy być może nie są winni grzechu śmiertelnego, ale którzy nie wierzą we Mnie, a w zamian za to wierzą w egzystencję, która została wytworzona i sfabrykowana w ich umysłach przy udziale fałszywych bożyszczy – powinni mieć wiele obaw.

Jeżeli Mnie, waszego Stwórcę, odrzucicie, to zwrócicie się przeciwko Mnie. Sami się ode Mnie odetniecie. Wielu z was, kiedy Prawda o Mojej Boskości zostanie wam objawiona, zaciekle będzie się Mi przeciwstawiać – i nic z tego, co Ja uczynię, nie ocali was od ognia piekielnego. Mogę użyć każdej z Moich Boskich Mocy, ale nigdy nie mogę was zmusić do akceptacji Mojego Miłosierdzia. Nic innego, jak tylko modlitwy dusz wybranych, może wam pomóc. Oznacza to, że nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza. Każdy, kto wam mówi, że bez znaczenia jest, czy zaakceptujecie Moje Istnienie, czy też nie – ten kłamie. Wyłącznie tacy, którzy Mnie zaakceptują – dzięki Miłosierdziu Mojego Jedynego Syna – mogą wejść do Mojego Królestwa. Także jeżeli jesteście miłymi i kochającymi duszami, ale nadal Mnie odrzucacie – i to nawet wtedy, kiedy Prawda została wam udostępniona – również i wy zostaniecie ode Mnie odrzuceni. Nie posiądziecie żadnego życia wiecznego.

Obecnie udzielę Daru Oczyszczenia wam wszystkim, ale w szczególności właśnie ateistom i poganom. Oczyszczenie to będzie bolesne, ale w wielu wypadkach otworzy ono im oczy na Prawdę. Tym, którzy są urodzeni w pogańskich rodzinach i nie są obciążeni własną winą – udzielę Miłosierdzia. Ale dla tych z was, którym zostały przekazane Ewangelie oraz którzy wiecie o Istnieniu Trójjedynego Boga, a którzy teraz Mnie odrzucacie – dla was istnieje znikoma nadzieja, chyba że zawrócicie i odpokutujecie za swoje winy. A następnie musicie błagać o ratunek dla waszej duszy.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

Moje Plany odkupienia świata znajdują się w swoim końcowym stadium. Wszystko jest teraz na swoim miejscu

niedziela, 15 września 2013, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, Moje Plany odkupienia świata znajdują się w swoim końcowym stadium. Wszystko jest teraz na swoim miejscu. Moja Armia  jest uformowana. Obecnie rozrośnie się ona i wszędzie rozprzestrzeni, przyprowadzając ze sobą wiele dusz, za którymi tęsknię. Armii tej zostały udzielone przeze Mnie wielkie Łaski, a za przyczyną Mocy Ducha Świętego podtrzymają oni płomień chrześcijaństwa oraz poniosą pochodnię Prawdy, aż do Ostatniego Dnia. Zaniosą oni Boże Światło do najciemniejszych zakątków i otworzą oczy milionów na Prawdziwe Słowo Boże, a w tym samym czasie odstępstwo będzie pochłaniać Mój Kościół na ziemi. Powierzam im tę Krucjatę Modlitwy, aby im dopomóc w złożeniu ich przyrzeczenia wierności wobec Mnie.

Krucjata Modlitwy (121) Ślubowanie wierności Armii Jezusa Chrystusa

Trwamy zjednoczeni z Twym Najświętszym Sercem, drogi Jezu.

Głosimy z przekonaniem Prawdziwe Słowo Boże.

Pójdziemy na krańce ziemi, aby szerzyć Prawdę.

Nigdy nie zaakceptujemy żadnej nowej, głoszonej w Twoim Imieniu doktryny – innej od tej, którą Ty Sam nam wyłożyłeś.

Pozostaniemy oddani, wierni i niezłomni w naszej wierze.

Tych, którzy Ciebie zdradzą, potraktujemy z miłością i współczuciem – w nadziei, że oni do Ciebie powrócą.

Będziemy stanowczy, lecz cierpliwi dla tych, którzy w Twoje Imię nas prześladują.

Będziemy triumfująco kroczyć naprzód, aż do Twojego Nowego Raju.

Obiecujemy, że przez nasz ból i cierpienie sprowadzimy Ci wszystkie te zagubione dusze, które łakną Twojej Miłości.

Proszę, przyjmij nasze modlitwy za wszystkich grzeszników na świecie, tak abyśmy stali się jedną rodziną, zjednoczoną w miłości do Ciebie w Nowej Erze Pokoju. Amen.

Idź, Moja Reszto Armii, w świadomości, że ci zostanie udzielona  pomoc i Łaski, aby odnieść zwycięstwo w tej ostatniej Świętej Misji na Ziemi, tak abym mógł zgromadzić wszystkie Boże dzieci z powierzchni Ziemi i wprowadzić je do Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Medaliki te nawrócą wszystkie dusze, które są otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa

sobota, 14 września 2013, godz. 16.10

Moje dziecko, tak samo jak Ja ukochałam Mojego Syna w chwili, gdy spojrzałam na Jego przepiękną Twarz, tak samo kocham wszystkie Boże dzieci niczym Moje własne.

Jestem Matką Bożą, ale jestem zarazem Matką wszystkich Bożych dzieci; ślubowałam bowiem, że będę im pomocna w tym czasie – czasie ich ostatecznego zbawienia. Mój Syn, ukoronowawszy Mnie w czasie Koronacji w Niebie, przyznał Mi rangę Matki dwunastu plemion – dwunastu narodów w Nowej Jerozolimie. Zanim ten dzień zajaśnieje, Ja, jako Matka Zbawienia, będę poszukiwała wszędzie dusz, aby przybliżyć je do Mojego Syna. Pomogę Mu w tym uciążliwym zadaniu, bo – tak jak Moje Serce jest splecione z Jego – tak też jest splecione z sercami tych, którzy Mojego Syna prawdziwie kochają.

Jako wasza Matka kocham was, wszystkie Boże dzieci. Odczuwam dla każdego z was tę samą miłość, jaką każda matka odczuwa dla swojego potomstwa. Patrzę na Boże dzieci tak, jakby one wszystkie były tylko małymi dziećmi. Odczuwam ich ból. Cierpię z Moim Synem, gdy spogląda On na grzeszników, którzy odrzucają Miłość, jaką On ich obdarza. O, jakie to przechodzi On udręczenia z ich powodu! I jak wiele łez wylewam teraz Ja, widząc jak wzrasta ludzka nikczemność w następstwie rozpowszechniania się grzechu. Niemniej na świecie jest jeszcze wiele miłości. Miłość ta, jeżeli jest czysta, oprze się ciemności i, jak strumień światła, przyciągnie dusze do siebie. Tak właśnie Bóg będzie działał, aby oświecić ludzkość. Posłuży się miłością tych, którzy Go kochają, aby sprowadzili Mu dusze całej reszty.

Moim obowiązkiem jest zaoferować tak wielu grzesznikom, jak tylko możliwe, szansę ocalenia ich dusz. Czynię to poprzez objawienia, które są naocznie poświadczane, kiedy się ukazuję – aby rozpalić wszędzie wiarę wśród grzeszników. Obecnie uczynię to poprzez wręczenie Medalika Zbawienia. Moje dziecko, tak jak powiedziałam, Medalik ten musi stać się za twoim pośrednictwem dostępny dla całego świata, w zgodzie z wskazówkami, jakich ci udzieliłam. Wskazówki te znane są wyłącznie tobie. Medaliki te nawrócą wszystkie dusze, które są otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. A rezultatem tego będzie zbawienie milionów.

Dziękuję wam, dzieci, za otwarcie waszych serc dla Mnie, waszej Matki, i okazanie posłuszeństwa Mojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi ludzkości.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

Doktryna pochodząca z ciemności – wielkie odstępstwo, które wyłoni się zza odrzwi Mojego Kościoła – opadnie jak wielka, gęsta mgła

sobota, 14 września 2013, godz. 3.00

Moja wielce umiłowana córko, Ja Jestem tym Głosem pomiędzy wami, który usiłuje wzbudzić posłuch wśród tych przywódców, którzy szerzą odstępstwo, a którzy władają w czterech krańcach ziemi.

Doktryna pochodząca z ciemności – wielkie odstępstwo, które wyłoni się zza odrzwi Mojego Kościoła – opadnie jak wielka, gęsta mgła na wszystkich, niczego niepodejrzewających chrześcijan. Plan mający na celu stłumienie Prawdy już jest realizowany i niebawem, kiedy powstaną zmodyfikowane warianty Mojej Świętej Nauki, stanie się to oczywiste dla wielu z was. Lecz gdy tak będą podmieniać Prawdę na kłamstwa, Duch Święty podniesie się przeciwko Moim wrogom. Moje Światło ciągle jeszcze będzie widoczne pośród zamieszania, które na świecie spowodują ci przywódcy największej apostazji wszechczasów, chcąc ją przeprowadzić. Nie spoczną oni, zanim świat nie stanie się jakby pogański, pozbawiony miłości do Mnie, Jezusa Chrystusa.

Świecki świat zostanie uznany za jedynie istniejący, za taki świat, gdzie każdy człowiek zostanie zachęcony, aby podążać za swoimi własnymi żądzami i pragnieniami. Podejmie się każdy wysiłek, aby zagłuszyć Obecność Ducha Świętego. Zaprzeczą oni Mojemu Cierpieniu na Krzyżu oraz znaczeniu tego, że konieczne jest, aby sobie zasłużyć na zbawienie, choć nadal będzie ono przyznawane każdemu, kto odkupi się w Moich Oczach i kto poprosi o Moje Miłosierdzie. Oni nie tylko, że przeforsują kłamstwa o Mnie i o Moim Nauczaniu – karmiąc nimi Boże dzieci – ale także będą prześladować tych, którzy tym kłamstwom będą się przeciwstawiać.

Ci, którzy rzucą wyzwanie przywódcy Mojego Kościoła – ci z jego wnętrza – zostaną potraktowani bezwzględnie i nie okaże się im odrobiny miłosierdzia. Pomogę tym z was, którzy nie przyjmiecie fałszywych doktryn od tych, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół, oraz tym, którzy wiecie w swoim sercu, że nie mogłyby one pochodzić ode Mnie. Kierując wami, udzielę wam także pociechy. Nigdy nie wolno wam się wyprzeć Prawdy lub podporządkować się tym, których żądza władzy oznacza, że dopuszczą się oni kłamstw w Moim Imieniu, o ile tylko dzięki temu pozostaną w korzystnych układach z Moimi wrogami. Wasza Wiara zostanie prawdziwie przetestowana.

Przychodzę teraz, aby wam przynieść Prawdę – tylko i wyłącznie dlatego, że wam się Prawdy odmówi. Kiedy to się stanie, Prawdy nie będzie wolno wam głosić innym duszom, choć one nie potrafią bez Niej przetrwać.

Módlcie się o Miłosierdzie dla waszych własnych dusz i za tych, którzy przez Moich wrogów zostaną wprowadzeni w ten kardynalny błąd.

Wasz Jezus

Wy — ci pośród was, którzy bardzo cierpicie i być może utraciliście wszelką nadzieję — wiedzcie, że jesteście w Moim Sercu

piątek, 13 września 2013, godz. 23.15

Moja wielce umiłowana córko, Moje Serce odczuwa tęsknotę za tym światem i za każdym, kto w nim mieszka; i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby was wszystkich, was – Boże dzieci, zjednoczyć w Moim Sercu.

Kocham każdego mężczyznę, każdą kobietę i każde dziecko, i nie ma znaczenia, kim oni są – czy posiadają wiele władzy, czy są bogaci, czy mają wpływy, czy są pokorni, biedni czy najzwyczajniej są tylko prostymi ludźmi, prowadzącymi całkowicie normalne życie. Wy wszyscy zostaliście wybrani przez Mojego Ojca – który was stworzył – aby się narodzić. Każda dusza żyje w jakimś celu i każdy z was jest kochanym przez Boga dzieckiem.

Wy – ci pośród was, którzy bardzo cierpicie i być może utraciliście wszelką nadzieję – wiedzcie, że jesteście w Moim Sercu i że głęboko odczuwam wasz ból. Ja cierpię w was. Nigdy nie wolno wam utracić nadziei, mam bowiem przeznaczone dla was miejsce w Moim Raju. Jeżeli jednak tracicie nadzieję, to odwracacie się plecami do waszej przyszłości – przyszłości wypełnionej Moim Światłem. Przyszłość ta jest Moim Darem dla was – i wszystko w niej jest Moje. Oddalę od was wszelkie troski. Wezwijcie Mnie po prostu i powiedzcie: „Jezu, zabierz proszę od mnie moje straszne cierpienie i mój ból i pozwól mi poczuć Twoją miłość.” A Ja natychmiast uniosę przygniatający was ciężar.

Jeżeli odczuwacie pustkę i jesteście przekonani, że tak naprawdę nikt was nie kocha, to musicie wiedzieć, że Jestem przy was, bo Ja zawsze was będę kochał, i jest zupełnie bez znaczenia, jak dalece zbłądziliście. Jeżeli jesteście przekonani, że nie macie po co żyć, to wiedzcie, że Mój Nowy Raj obdaruje was życiem wiecznym. Ale zanim to nastąpi, musicie przetrzymać wasze cierpienie w tym życiu. Ja jednak złagodzę wasze cierpienie, a wszystkim, co musicie zrobić, jest Mnie o to poprosić.

Wielu z was czuje się bezwartościowymi, niekochanymi, niespełnionymi, pozbawionymi sukcesów i nieprzynoszącymi pożytku. Czujecie się tak, ponieważ ten świat jest opętany manią sukcesu i ambicji. Wydaje się, że tylko nieliczni, że tylko elita osiągnęła te bajeczne wyżyny. Presja, z jaką światowe media czczą bogactwo i urodę, służy tylko temu, aby zniszczyć tkwiące w zwykłych ludziach poczucie wartości. Nie ma potrzeby, aby innym imponować. Ani nie ma potrzeby, ani nie warto się starać, aby Mi zaimponować waszym tak zwanym sukcesem. Pracujcie ciężko, siebie nie oszczędzając. Wykorzystujcie talenty, jakie dał wam Bóg; ale róbcie z nich pożytek, aby innym służyć lub dla ich dobra. Jednak wiedzcie: To słabi, pokorni duchem i ci, którzy kochają Mnie, Jezusa Chrystusa, prostą miłością, będą tymi, których wzniosę w Moim Królestwie do wielkiej świetności. Ci, którzy teraz cierpią, w Moim Nowym Raju cierpieć nie będą nigdy.

Moja obietnica, że powrócę, aby was zjednoczyć, wypełni się w czasie Mojego Drugiego Przyjścia. Wypatrujcie tego dnia z tęsknotą i radością, nie jest on bowiem daleki, i gdy nadejdzie, przyniosę wam w podarunku miłość, radość, szczęście i życie wieczne. Wytrwajcie i zbliżcie się do Mnie. Jestem przy was. Nigdy was nie opuszczę; ale wam nie wolno się ode Mnie oddzielać, albowiem, jeżeli to uczynicie, będziecie dla Mnie zgubieni. Chodźcie, połóżcie głowę na Moim Ramieniu. Pozwólcie Mi się pocieszyć. Pozwólcie, że położę koniec waszemu cierpieniu. Pozwólcie, że otrę wasze łzy. Pozwólcie, że dam wam Mój pokój.

Udzielam wam teraz szczególnego Błogosławieństwa. Przyjmijcie je. Pochwyćcie Moją Dłoń, a wszystko będzie dobrze. Kocham was.

Wasz Jezus

Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni

piątek, 30 sierpnia 2013, godz. 20.24

Moja wielce umiłowana córko, proszę, zrób wszystko, żeby każdy naród usłyszał Moje Proroctwa, tak aby wszyscy mogli się przygotować na tę cudowną, odnowioną Ziemię — Nowy Raj. Każde dziecko Boże ma prawo do swojego dziedzictwa, i — tak jakby się przygotowywali do wspaniałego wesela — dzieci Boże muszą rozpocząć planować ten Wielki Dzień.

Wzywam żydów, muzułmanów i chrześcijan, jak i tych związanych z jakimikolwiek innymi wyznaniami, aby teraz Mnie wysłuchali: Nie będzie wśród was nikogo, kto by nie został dotknięty nikczemnością antychrysta. Ale jeżeli przygotujecie się teraz, to staniecie się — poprzez przyjęcie Pieczęci Boga Żywego i zachowanie Jej w waszych domach — odporni na cierpienie, które będzie zadawane światu.

Kiedy jest wam dawane Słowo Boże — Prawdziwe Słowo — musicie się zatrzymać i posłuchać, gdyż ono poprowadzi was do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Ten Nowy Raj już czeka i stanie się domem dla miliardów dusz, łącznie z tymi, którzy oczekują w Czyśćcu oraz są w Niebie. Zjednoczę wszystkich tych, których serca są otwarte na Panowanie Boga, tych, którzy odczują Miłość Mojego Miłosierdzia.

Proszę, nie obawiajcie się tego Dnia, gdyż przyniesie On wam wielkie szczęście, pokój i radość. Moje Królestwo wprawi was w zachwyt z powodu Jego oszałamiającego piękna. Wielu z was lęka się Moich Orędzi, ponieważ sądzicie, że Powtórne Przyjście oznacza śmierć — koniec. Ale to przypuszczenie jest mylne.

Ci z was, którzy przychodzą do Mnie z nieprzymuszonej woli, nie stawiając jakichkolwiek warunków, z pokorą i miłością, nie zaznają bólu śmierci fizycznej. W zamian za to w mgnieniu oka znajdziecie się w swoim nowym otoczeniu. Na początku was to zaszokuje, ale potem, rozejrzawszy się dookoła, natychmiast napotkacie waszych najbliższych. Zbawię tak wiele dusz, że będziecie z waszymi rodzinami, także z tymi, których kochacie, a którzy już są ze Mną w Niebie, oraz z tymi, których uwolnię z ogni Czyśćca.

Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni. W Moim Nowym Raju będzie tylko jedna religia, a w Nowej Jerozolimie będzie się Mnie codziennie adorować. Wszystko  będzie trwało w jedności ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Będzie istnieć dwanaście narodów, ale tylko jeden język, gdyż Ja nie zezwolę na podział.

Wyznaczę przywódców w każdym narodzie; nie będzie wam brakowało żywności, wody, domów i sił witalnych. Żadnej śmierci już nie będzie, ponieważ Ja dam tym wszystkim, którzy tam wejdą, Życie Wieczne. Wszystkie narody będą razem pracować nad upowszechnianiem Słowa Bożego, a poczucie szczęścia — które jest niemożliwe do osiągnięcia dzisiaj na Ziemi — będzie jednym z najwspanialszych Darów, który wam  sprezentuję. Będziecie bardzo gorąco kochani i będziecie kochać Mnie, tak jak Ja kocham was.

Wielu z was spotka przeszłe pokolenia z waszych rodzin, sięgające całych stuleci wstecz. Przyszłe pokolenia będą się rozwijać, tak że ujrzycie waszych synów i córki, wchodzących w związki małżeńskie i powołujących do życia doskonałe dzieci Boże — a  każde jedno z nich pobłogosławione wspaniałymi Łaskami. Zostanie mianowana Głowa Mojego Kościoła, a będzie to Piotr, gdyż Ja obiecałem, że on ukształtuje Mój Kościół na Ziemi. Tak więc w Nowym Raju będzie on stał na czele Mojego Kościoła.

Och, gdybym tylko mógł wam pokazać, co was oczekuje w przyszłości, szlochalibyście z radości i walczylibyście wówczas, by znaleźć się na waszej drodze ku Bramom Raju. Więc proszę was wszystkich: Zignorujcie próby powstrzymania was w waszych poszukiwaniach Życia Wiecznego. Zignorujcie tych, którzy wam mówią, że Ja nie Istnieję. Nie dawajcie wiary tym, którzy wykorzystują Moje Święte Słowo, aby was przekonać, że to nie Ja mówię do was teraz poprzez te Orędzia.

Musicie walczyć o każdego z was, abyście otrzymali to chwalebne dziedzictwo, gdyż żaden człowiek nie ma prawa nikomu innemu odmówić tej wspaniałej spuścizny, która należy się każdej pojedynczej duszy, bez względu na to, jak może być ona sczerniała. Ja Jestem tym, który daje wam narzędzia, służące sprowadzaniu do Mnie zewsząd dusz — zatem razem możemy obrócić wniwecz działalność szatana i szybko wprowadzić się do Nowego Świata.

Pokój Mój wam daję.

Wasz Jezus

Musicie się modlić za ich dusze, gdyż oni je sprzedali

czwartek, 29 sierpnia 2013, godz. 23.53

Moja wielce umiłowana córko, ci z was, którzy skwapliwie odmawiają Moje Krucjaty Modlitwy, zdają sobie sprawę, że przynoszę światu uwolnienie od szatańskich sideł.

Ten starodawny wąż upada i potyka się, tracąc wiele sił, gdy staracie się codziennie odmawiać Moje Krucjaty Modlitwy. I choć czasy wielkich prób trwają nadal, wasze modlitwy przyczynią się do upadku wielu planów, które nakreśliły siły Masońskie tego świata,  aby wywołać chaos, mający na celu objęcie słabych i wrażliwych kontrolą. Tylko jedna Krucjata Modlitwy, odmówiona z sercem — starcza Mi, aby zniszczyć władzę aroganckich przywódców politycznych, którzy nie mają sumienia.

Egoizm jest przekleństwem i balastem, obciążającym zdolność ludzkości do życia w harmonii i pokoju. Obsesja na tle osobistych ambicji nie przynosi nic poza rozłamem, jeżeli człowiek usiłuje dominować nad tymi, nad którymi — jak uważa — że aby mieć zysk, musi dominować.

Jeżeli ślepo wykonujecie nakazy tych będących u władzy i popychających was do tego, abyście dokonywali postępków, o których wiecie, że są one obrzydliwością w Oczach Bożych, to również wy zostaniecie uznani za winnych tak samo jak ci, którzy was nakłaniają, aby dopuścić się tego zła. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety — o ile władza, jaką posiadają nad innymi, narodziła się za sprawą korupcji lub została pozyskana innymi „środkami‟ — będą mieli wiele do zrobienia, jeżeli będą chcieli zaznać radości Mojego Chwalebnego Królestwa.

Egoistów i pyszałków żyjących pomiędzy wami, doprowadzę do upadku. Powalę ich na ziemię, dopóki nie staną się tak pokorni, jak ci, po których depczą.

Wytnę serca tym zatwardziałym i upartym duszom, które nie troszczą się o niczyje potrzeby, za wyjątkiem swoich własnych. Przez to się nauczą, że jeżeli nie potrafią kochać, to nie będą mieli takiej możliwości. Zamiast miłości poszukują tylko bałwochwalstwa. Te nędzne dusze, które zostały w świecie na waszych oczach wyniesione — na różne sposoby — są ofiarami szatana. Zamiast oklaskiwać ich pyszałkowatość i akceptować ich nienasyconą potrzebę publicznej adoracji, musicie modlić się za ich dusze, gdyż wielu z nich je sprzedało.

Wiele dusz, mających z powodu zajmowanych przez siebie pozycji wpływ na innych — nie wykluczając tych ze świata polityki, muzyki, mediów, branży rozrywki i tych z wysokiej finansjery —  musicie ustrzec w waszych sercach, gdyż wielu stało się niewolnikami samych siebie i swoich potrzeb, i dogadzają tylko swojej własnej lubieżności i żądzom. Gorszą oni niewinnych, którzy gorliwie ich naśladują i małpują ich styl życia, który odseparował ich od Boga.

Ja, Jezus, potępiam świat fałszywych idoli, wykreowanych przez tych, którzy nie pragną niczego innego jak władzy, bogactwa i możliwości, aby wywierać wpływ na innych.

Przyczyną rozprzestrzeniania się ateizmu jest ludzkie zadufanie co do swoich własnych możliwości. A jego podstawą jest wiara w to, że śmiertelny człowiek — dzięki temu, że została mu dana ludzka inteligencja — potrafi sobie dać odpowiedź na wszystko, co dotyczy prawdziwego sensu życia na Ziemi.

Młode dusze zostały dla Mnie stracone, ponieważ uwielbiają fałszywych idoli pod postacią dóbr materialnych, mody, muzyki i świata rozrywki. To nie chodzi o to, że nie wolno im się cieszyć życiem — bo to czyni Mnie szczęśliwym; to, co Mnie zasmuca, to jest to, że brakuje im miłości dla Mnie i dla ich własnych ciał. Narodzili się niewinni i doskonali. Ich ciała są Darem z Nieba. Tymczasem przynoszą oni hańbę własnemu ciału i nie okazują żadnego wstydu, i — aby przyciągnąć ku sobie niewinne dusze — lansują swoje nieprzyzwoite postępki. Wielu spośród posiadających taką moc sprzedało swoje dusze w zamian za te ich przez diabła zainspirowane dary. Jedynym powodem, dla którego te dary zostały im udzielone, było to, żeby dzięki swojemu pochodzącemu od Boga talentowi przynosili światu radość. Ale szatan skusił wielu i obiecał im w zamian za ich dusze wspaniałe i paradne życie, wypełnione bogactwem, pochlebstwami, sławą i przyjemnościami. Kiedy otrzymali te (demoniczne) dary, wykorzystali je, aby skazić inne dusze. I tak to trwa, aż miliony innych dusz staną się niewolnikami szatana. Wiele dusz, które naśladują fałszywych idoli, zostało wciągniętych w nałóg narkomanii. Nie posiadają oni żadnego wstydu, żadnej skromności ani nie obdarzają się wzajemnie prawdziwą miłością, gdyż rywalizują, chcąc ściągnąć na siebie jak największą uwagę.

Tak wiele czasu marnują oni na walkę o własną chwałę, która jest spowodowana obsesyjną miłością do samych siebie, że Bóg nie odgrywa w ich życiu kompletnie żadnej roli. Wielu z nich odrzuca otwarcie Boga, publicznie bezczeszcząc Święty Krucyfiks — tak mało mają wstydu. Wiedzcie, że cierpieliby okropny los, gdybym nie zainterweniował. Oni stanowią tylko jedną grupę straconych dusz, które pozbieram i obdarzę ich Darem zbawienia — za sprawą waszych modlitw, Moi umiłowani uczniowie. Zabiorę je do Mojego Schronienia dzięki tej specjalnej modlitwie:

Krucjata Modlitwy (117) Za tych, którzy sprzedali swoje dusze

Najdroższy Jezu, poświęcam dusze (przytocz listę z imionami)
i wszystkich, którzy oddali swoje dusze za cenę sławy.
 
Uwolnij ich od tego skażenia.
Odsuń od nich zagrożenie ze strony Iluminatów,
którzy ich pożerają.
 
Daj im odwagę, aby bez strachu
wyrwali się z tej nikczemnej niewoli.
Weź je w Swoje Miłosierne Ramiona
i przywróć ich z powrotem do Stanu Łaski,
aby okazały się godne stanąć przed Tobą.
 
Za przyczyną Twojej Boskości dopomóż mi,
aby dzięki tej mojej modlitwie
za dusze zaadoptowane przez szatana
odsunąć je z dala od Masonerii.
Uwolnij je z kajdan, które je zniewalają
i które przynoszą okropne tortury w lochach piekła.
 
Dopomóż im, aby dzięki cierpieniu dusz wybranych,
dzięki moim modlitwom i dzięki Twojemu Miłosierdziu
stanęły w pierwszym szeregu,
gotowe, aby przekroczyć Bramy Nowej Ery Pokoju,
wiodące do Nowego Raju.
Błagam Ciebie, uwolnij je z niewoli.
Amen.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Dnia Ostatniego, gdy nastanie świt, donośny odgłos trąby zostanie usłyszany wszędzie na świecie

środa, 28 sierpnia 2013, godz. 20.00

Moje dzieci, niech Mi będzie wolno was przytulić, podczas gdy nadal znosicie obelgi wymierzone w Mojego Syna, doświadczając ich na własnej skórze.

Jeżeli będziecie słuchali tych Świętych Orędzi i będziecie uczyli się je rozumieć, wówczas wielu z was ruszy z wielką odwagą do przodu, aby przestrzec świat przed nadchodzącymi czasami, żeby Bóg mógł przygotować Swoje dzieci do Nowego Raju.

To, co musicie zrozumieć, to to, że będziecie znienawidzeni za waszą Działalność dla Mojego Syna. Przez wielu nie zostaniecie zaakceptowani i w wyniku tego będziecie znosić ból i upokorzenie. Przy każdym kroku, który zrobicie, będziecie napotykać na przeszkody, ponieważ kroczycie  Śladami, pozostawionymi przez Mojego Syna.

Nie będzie to dla nikogo z was łatwe, dopóki ze spokojną rezygnacją nie przyjmiecie, że właśnie tego należy się spodziewać. Nawet tacy, którzy podążają za Moim Synem, ale którzy nie akceptują tych Orędzi, będą was zwalczać i w Jego Imię prześladować. Oni nie widzą, że pałając taką nienawiścią, obrażają Mojego Syna.

Musicie zaakceptować, że kiedy Mój Syn daje się poznać, to Jego Słowa są atakowane i powodują wielki podział. Kiedy zrozumiecie, dlaczego spotykają was takie ataki oraz dlaczego jesteście karani za przemawianie do świata w Jego Imieniu, to praca na rzecz tego Dzieła stanie się dla was łatwiejsza.

Prześladowanie to będzie niestety trwało aż do Dnia Jego Powtórnego Przyjścia. Proszę, zaakceptujcie te próby ze względu na Niego, z miłości, jaką  dla Niego macie, a dzięki temu cierpieniu oddacie Bogu wielką chwałę. Żadna cząstka tego cierpienia nie idzie na darmo, ponieważ, o ile jest ono przyjmowane z miłości, odnosi ono zwycięstwo nad diabłem poprzez osłabienie jego planu unicestwienia ludzkości.

Wybaczcie tym biednym duszom, które zwalczają tę Misję. Puśćcie w niepamięć okrucieństwo, które musicie znosić przez wzgląd na Imię Mojego Syna. Zważcie, że kiedy nienawidzą was z powodu waszej miłości do Mojego Syna, to to oznacza, że jesteście przez Boga szczególnie wyróżnieni.

Wybaczcie tym wyświęconym sługom, którzy uniemożliwiają wam wypowiadanie się na temat Księgi Prawdy. Nie pojmują oni bowiem wielkości Bożego Planu, przygotowującego ludzkość na Nowy Początek, ponieważ oni sami nie są przygotowani. Wielu z nich robi to, co robi, z powodu swojej miłości do Mojego Syna. Oni nie mają złych intencji. Oni po prostu nie widzą, ponieważ nie potrafią zobaczyć.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Mnie, waszej Matce, dana została Moc, żeby wam pomóc w przetrzymaniu tej wędrówki — bez poddawania się rezygnacji, aż bliskim stanie się Dzień Ostatni. Tego Dnia, gdy nastanie świt, donośny odgłos trąby zostanie usłyszany wszędzie na świecie. Będzie ona brzmiała dźwiękiem zgodnym z waszymi oczekiwaniami, a następnie będą miały miejsce śpiewy chórów anielskich. Zostanie to usłyszane w każdym pojedynczym kraju, w każdym większym i mniejszym mieście, w każdej wiosce — wszędzie. Wtedy ty, Moje dziecko, jako siódmy anioł, ogłosisz, że Mój Syn przyszedł. Nieboskłon zamieni się w złoto, a wkrótce potem wydarzy się Cud, który ujrzy każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko — i każdy grzesznik. Syn Mój da się rozpoznać na obłokach, tak samo jak miało to miejsce w czasie Jego wniebowstąpienia. Potem zstąpi z Nieba Nowa Jerozolima — Nowy Początek dla tych, którzy przyjęli Miłosierdzie Boże.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Matka Zbawienia: Zostaniecie wydrwieni za to, że nie uznacie nowego sposobu pojmowania katolicyzmu

środa, 11 września 2013, godz. 16.30

Moje dziecko, w tym czasie wielkiego smutku, kiedy nasila się prześladowanie wszystkich Bożych dzieci, Moje Serce jest splecione z Sercem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wszyscy ludzie na świecie, a w szczególności ci pozbawieni pieniędzy, wpływów czy majątku, będą cierpieć na skutek chciwości tych, którzy kontrolują wiele narodów. Moja Aktywność, mająca na celu wsparcie Mojego Syna w dopełnianiu ostatniej części Jego Przymierza, zaczyna się przejawiać na wiele sposobów. Ja, dzięki Mocy Bożej, powiodę do Bezpiecznego Miejsca, chronionego przez Mojego Syna, tych wszystkich, których pod wpływem cierpienia w ich życiu ogarnia rozpacz. Ci, którzy będą musieli przetrzymać takie ubóstwo, taki głód, takie udręczenie, taką niesprawiedliwość – cokolwiek by to nie było – zostaną pocieszeni, o ile poprosicie Mnie o modlitwę za was.

Tym z was, którzy muszą cierpieć, ponieważ świadczą o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, udzielona zostanie w tym czasie dodatkowa moc, jeżeli Mnie poproszą, abym im pomogła. Wkrótce staniecie się świadkami największej niesprawiedliwości we wnętrzu Kościoła Mojego Syna, kiedy to zarówno zwykli wyznawcy jak i wyświęceni słudzy zostaną oskarżeni o nieposłuszeństwo wobec Nauczania Jezusa Chrystusa.

Zostaniecie poproszeni, aby złożyć ślubowanie – które będzie się odmawiać niczym * Apostolski symbol wiary, aby zdeklarować swoją wierność dla przerobionej formuły oddawania czci Bogu. Składając przysięgę poprzez to ślubowanie – nie znajdujące potwierdzenia w Przenajświętszej Biblii – narazicie swoją duszę na wielkie niebezpieczeństwo. Liturgia zostanie zmieniona i ogłoszone zostaną nowe dodatki, podczas gdy inne części, odmawiane przez wiele lat, nie będą już więcej znane. Ten nikczemny plan zostanie usprawiedliwiony, ponieważ przytoczą oni wszystkie atrybuty, kojarzące się z Moim Synem, i to je przedstawią jako powód do takich zmian.

Dlatego też was wszystkich, którzy jesteście wierni Mojemu Synowi, w najwyższym stopniu to zaniepokoi, a wasze dusze będą ogromnie cierpieć. I chociaż nadal będziecie czcić Mojego Syna, to zostaniecie wydrwieni za to, że nie uznacie nowego sposobu pojmowania katolicyzmu i chrześcijaństwa. Podczas tych prób nigdy nie wolno tracić wam odwagi, ponieważ to wy, drogie dzieci, jesteście wyróżnieni przez Boga, i On pozostanie z wami aż do samego końca.

Nigdy nie odwracajcie się od Prawdy. Nigdy nie wierzcie w cokolwiek, co nie pochodzi od Boga.

Wasz umiłowana Matka

Matka Zbawienia

* Symbol Apostolski – inaczej: Wierzę w Boga albo Apostolski symbol wiary, albo Credo Apostolskie

Im bardziej jesteście, Moi uczniowie, nienawidzeni, tym bardziej jesteście kochani przez Boga

wtorek, 10 września 2013, godz. 23.45

Moja wielce umiłowana córko, czyż nie wiesz, że im więcej z was podąża za Moimi Orędziami, tym więcej z was będzie nękanych przez tych, którzy chcą zdusić Mój Głos?

Podczas gdy ta Misja nadal trwa z Rozkazu Mojego umiłowanego Ojca, to w szczególności ci z Mojego Kościoła na Ziemi, którzy sprzeciwiają się tym Świętym Orędziom, podejmą wszelkie starania, aby zmusić was do rezygnacji z podążania za nimi. Te sprzeciwy się wzmogą i każdy rodzaj przekrętnej logiki, aroganckich sprzeciwów wobec Prawdy oraz sfałszowanej teologii zostanie użyty, aby zagłuszyć Głos Boga.

Im bardziej jesteście, Moi uczniowie, nienawidzeni, tym bardziej jesteście kochani przez Boga, ponieważ tylko ci, którzy podążają za Mną i przeżywają swoje życie zgodnie z Moim Nauczaniem, będą cierpieć w ten sposób. Jeżeli jesteście wywyższani, faworyzowani i ten świat stawia na was, jakbyście byli żyjącym świętym, u którego nie można znaleźć żadnej wady czy też nie wychodzi na jaw, że popełnił na swoich drogach jakieś błędy – to nie jesteście wybrani przez Boga, gdyż stanowicie przeciwieństwo tego, co jest oczekiwane od sług Bożych. Jeżeli nie dajecie wyrazu Prawdzie, a Prawdę pochodzącą ode Mnie przeinaczacie, aby siebie wynieść w oczach świata – zostaniecie wyrzuceni na margines, podczas gdy Ja będę poszukiwał Moich prawdziwych sług.

Moi prawdziwi słudzy Mnie kochają i są poruszeni przez Mojego Ducha Świętego. Ich smutek – uwidoczniający się w ich oczach, gdyż cierpią oni wraz ze Mną – może bez trudu zostać zauważony przez tych, którzy sami otrzymali Ducha Świętego. Te czyste dusze nigdy nie potępiają innych ani nie próbują przeciwdziałać Słowu Bożemu, bo one nie są zdolne, aby tak postępować.

Musicie obecnie za te Moje święte sługi mocno się modlić – wszyscy z was – gdyż są oni z Mojego powodu atakowani. Ja jestem przy nich, ale wielu upadnie i się złamie pod naciskiem, by zachować milczenie – kiedy zostaną zmuszeni do zaprezentowania swojej owczarni nadchodzącej, kłamliwej doktryny.

Wasz Jezus

Oto naszedł czas, kiedy muszą zostać założone Grupy Modlitewne Krucjaty oraz rozprzestrzenić się na cały świat

niedziela, 8 września 2013, godz. 21.10

Moja wielce umiłowana córko, oto naszedł czas, kiedy muszą zostać założone Grupy Modlitewne Krucjaty Modlitwy oraz rozprzestrzenić się na cały świat. Modlitwy te zostały przekazane z Bożej Mocy i związane są z nimi wielkie cuda.

Modlitwy te rozprzestrzenią nawrócenie, spowodują uzdrowienia fizyczne i osłabią wpływ wojny, głodu i niedostatku. Dzisiaj zostawiam wam nową Modlitwę, która pomoże zmniejszyć okropne cierpienia, jakie przyniesie wojna.

Krucjata Modlitwy (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny

O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.

Ustrzeż niewinnych od cierpienia.

Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.

Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.

Chroń młodych i wrażliwych.

Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.

Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia, które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.

Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca.

Amen.

Pójdźcie wy wszyscy, którzy Mnie słyszycie, i poproście Mnie o Łaski, których będziecie potrzebować, aby w tym czasie wycierpieć Mój Ból.

Wasz Jezus

Za każdy wrogi akt wojny i terroru Bóg ich wygna i śmiertelnie ugodzi

wtorek, 27 sierpnia 2013, godz. 23.45

Moja wielce umiłowana córko, w świecie zanosi się na okropne wojny, a nienawiść rozprzestrzeni się i zapanuje w wielu narodach. Zamieszki i podziały będą widoczne w większości krajów i wówczas ludzie zrozumieją, że czasy zmieniły się nie do poznania.

Odczuwało się będzie głęboką, pełną napięcia trwogę, a ludziom trudno będzie się zorientować, komu mogą zaufać. Tak właśnie szatan nawiedza Boże dzieci — podburzając je, jedno przeciw drugiemu. Tylko ci, którzy wierzą w Boga Prawdziwego, znajdą pocieszenie, gdyż będą wiedzieć, że ich wiara i miłość do Mnie dodadzą im sił.

Musicie się gorąco modlić, aby oszustwo, które wszystko zaćmiło, a które jest przyczyną wielu wojen, zostało zdemaskowane jako to, czym ono jest — jako próba wzbudzenia głębokich podziałów i nienawiści, mających na celu przejęcie kontroli. Mój Ojciec ukarze ciemiężców, gdyż wpędzają oni niewinnych ludzi w chaos i zadają im ból. Mogą oni zabijać i okaleczać wielu, ale Mój Ojciec powali ich za ich nikczemność.

Tym, którzy wierzą, że mogą spowodować wojnę i wystrychnąć cały świat na dudka, nie pozostanie zbyt wiele czasu, żeby się chlubić swoim nikczemnym postępowaniem. Ich los jest już przypieczętowany. Ręka Boga zainterweniuje i ujrzy to każdy zakątek ziemi. Za każdy wrogi akt wojny i terroru Bóg ich wygna i śmiertelnie ugodzi.

Wojna wywołana ręką człowieka niszczy życie cielesne. Kara Mojego Ojca odbiera duszy jej życie, polegające na otrzymaniu Daru zbawienia.

Wasz Jezus

Moje Święte Słowo nie może zostać zmienione czy przystosowane – tak, aby stało się czymś innym

sobota, 7 września 2013, godz. 18.25

Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy Ja nadal podejmuję wszelkie starania, aby za pomocą tych Orędzi dotrzeć do świata, to wielu oddanych Mi wyznawców wciąż jeszcze nie przyjmuje Mojej Dłoni. Te Moje drogocenne dusze są bezbronne, ponieważ wiele z nich nie spostrzeże, jak ich wiara zostanie wykorzystana, aby zatwierdzić nową liturgię, która wkrótce się pojawi, a która nie będzie czcić Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego.

Wielu będzie – błędnie – wychodziło z założenia, że nowa liturgia i nowa msza święta – chociaż ogromnie zmieniona – nie może przynieść żadnej szkody. Tak więc wielu po cichu będzie stawiać pod znakiem zapytania część jej zawartości, tak samo jak i jej oprawę, która wyda im się dziwna. Jednak bardzo niewielu je zakwestionuje – będą bowiem wierzyć, że zawartość i forma sprawowania mszy mają błogosławieństwo Kościoła, i dlatego nie mogą być niewłaściwe. To, czego oni nie zrozumieją, to jest to, że Moje Święte Słowo nie może być zmienione czy przystosowane – tak, aby stało się czymś innym. Mój Kościół jest nieomylny, ale jeżeli w Moim Kościele któryś z tak zwanych sług czy przywódców przeinacza Słowo Boże lub na nowo określa znaczenie Najświętszej Eucharystii, to wówczas bluźni przeciwko Bogu.

Ludzkość się Mnie wyparła i Mnie ukrzyżowała, kiedy wraz z przywódcami Świątyni Bożej odrzuciła Prawdę. Kiedy ktoś – a przy tym nie ma znaczenia, jak wysoko tacy ludzie byliby u was postawieni – wypiera się Prawdy, to jest winny herezji i on nie przychodzi ode Mnie. A jednak oni doprowadzą do tego, że wy uwierzycie, że Prawda jest kłamstwem. Wyprą się wszystkiego, czego zostaliście przeze Mnie nauczeni, by żyć w pełni chrześcijańskim życiem. Naplują na Mnie, was jednak poprowadzą ścieżką, o której powiedzą, że wiedzie ona do Mnie, mimo że tak nie będzie.

Te rzeczy, które zostały przepowiedziane, wkrótce się wypełnią. Bądźcie gotowi. Kiedy ujrzycie te znaki, będziecie wiedzieć, że te proroctwa mogą pochodzić wyłącznie od Boga.

Wasz Jezus

Faryzeusze wychłostali i zamordowali wielu, zanim — w końcu — Mnie ukrzyżowali

poniedziałek, 26 sierpnia 2013, godz. 20.20

Moja wielce umiłowana córko, zanim Ja zostałem ukrzyżowany, Moi wrogowie spreparowali na Mój temat wiele nienawistnych kłamstw. Faryzeusze wielokrotnie się gromadzili, chcąc rozstrzygnąć, co ze Mną zrobić. Nie zaakceptowaliby oni nawet przez minutę, że to Ja zostałem wysłany przez Boga, aby zbawić ludzkość. O, jak oni Mnie nienawidzili. Jaki podnosili wrzask na tych Moich uczniów, których schwytali, i jak ich dręczyli.

Faryzeusze wychłostali i zamordowali wielu, zanim w końcu Mnie ukrzyżowali. Ich barbarzyństwo i nikczemność stały w sprzeczności z Nauczaniem Bożym oraz z Najświętszą Biblią. To jednak im nie przeszkadzało, aby Mnie pojmać. Troszczyli się o Słowo Boże, ale jednocześnie Słowu Bożemu się przeciwstawiali — w tym samym czasie. Oni nie tylko że Mnie potępili, ale oświadczyli, że Bóg nigdy nie wysłałby takiego rodzaju Mesjasza. Na ludzi pokornych i ubogich patrzyli z góry, podobnie jak na tych, których uważali za ignorantów w zakresie teologii. Okazywana Mi przez nich nienawiść przerażała wiele biednych dusz, które uczęszczały do świątyń. Ci, którzy ich pytali, dlaczego oni, faryzeusze, Mnie potępiają, sami byli przez nich potępiani, ponieważ mieli czelność zapytać o powody, dla których jestem odrzucany.

W czasie, kiedy chodziłem po ziemi, nauczało wielu fałszywych proroków, ale to Ja byłem uważany za szaleńca, którego nie należało tolerować. Wielu z tych fałszywych proroków cytowało Księgę Rodzaju i plotło niedorzeczności, które były obraźliwe dla Boga, a jednak ich się tolerowało i nie poświęcano im wiele uwagi.

Mimo że byli naocznymi świadkami dokonywanych przeze Mnie cudów, nadal nie otwierali swoich oczu na Prawdę, gdyż nie chcieli widzieć. Ówcześni kapłani wygłaszali wiele publicznych przemówień, w których Mnie potępiali jako syna szatana, i ostrzegali tych, których przyuważono na tym, że ze Mną przebywają, że zostaną wyrzuceni ze świątyń. Odrzucili Mnie, ponieważ nie potrafili zaakceptować Mojego skromnego pochodzenia oraz ponieważ nie posiadałem wykształcenia zgodnego z ich wysokimi wymaganiami. Na tej podstawie doszli do przekonania, że jest niemożliwe, żebym to Ja był Mesjaszem. Myśleli oni, że Mesjasz będzie pochodził z ich własnych szeregów. I dlatego nie cierpieli wszystkiego, co miało ze Mną związek. Czuli się zagrożeni Moimi Słowami, które, pomimo że Mnie odrzucali, w jakiś sposób ich dotykały, czego sobie nie potrafili wyjaśnić.

Nie byli przygotowani na Moje Pierwsze Przyjście. Nie są z pewnością i dzisiaj przygotowani na Moje Drugie Przyjście. Każdy, kto ośmieli się powiedzieć, że jest prorokiem, który jest wysłany, aby ostrzec Boże dzieci przed tym Moim Drugim Przyjściem, będzie tolerowany, dopóki nie ujawni Prawdy. Ale jeżeli prawdziwy prorok daje się rozpoznać i głosi Słowo Boże, to on lub ona zostaną znienawidzeni i publicznie potępieni. Kiedy widzicie jawne potępienie, wynikające z nieznajomości uczynionych przeze Mnie Obietnic na temat tego, że ponownie powrócę, i kiedy nienawiść jest tak złowroga, że sprawcy łamią Słowo Boże — wówczas wiedzcie, że to Ja jestem tym, którego oni nienawidzą. Tylko Ja bowiem mogę wywołać taką nienawiść wśród grzeszników. Tylko Mój Głos wzbudza taki sprzeciw.

Gdybym dzisiaj ponownie chodził po ziemi, oni ponownie by Mnie ukrzyżowali. Ci, którzy twierdzą, że Mnie kochają, i którzy prowadzą Moich uczniów w Kościołach Chrześcijańskich, byliby — niestety — tymi, którzy jako pierwsi wbiliby ten pierwszy gwóźdź w Moje Ciało.

Pamiętajcie, nikt z was nie jest godzien, aby stanąć przede Mną. Żaden z was nie posiada prawa, aby publicznie potępiać Moje Słowo, jeżeli Mnie nie znacie. Wy — którzy Mnie potępiacie, kiedy to Ja próbuję wypełnić Ostatnie Przymierze Mojego Ojca — wy nie macie wstydu. Brzydzi Mnie wasza pycha. W Moich Oczach — potępiliście wasze własne dusze. Nie  nauczyliście się o Mnie niczego. Nie wierzycie w Pismo Święte, ponieważ przeczycie temu, że nastąpi Moje Drugie Przyjście.

W dniu ostatnim zostaniecie poproszeni o zliczenie dusz, które utraciliście dla Mnie. Tego dnia będziecie krzykiem błagać o Moje Miłosierdzie; i nie będziecie w stanie spojrzeć Mi w Oczy.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Jedyna droga do Życia Wiecznego prowadzi przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa

piątek, 6 września 2013, godz. 20.15

Moje dziecko, nikomu z was nie wolno nigdy zapominać, że Mój Syn umarł po to, aby zbawić ludzkość. Oswobodził On wszystkie dusze z niewoli bestii. Ofiarował wam wszystkim Dar Zbawienia i, aby otrzymać Życie Wieczne, musicie przyjść do Mojego Syna i poprosić Go o ten Wielki Dar.

Jedyna droga do Życia Wiecznego prowadzi przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ponieważ jest On tak miłosierny, to przyznaje każdemu szansę, aby mógł do Niego przyjść – ze swojej własnej wolnej woli. Dał On światu Prawdę i dzięki Jego Ofierze Śmierci na Krzyżu otworzył wszystkim drogę do życia w wiecznym pokoju w Jego Raju.

Wielu ani nie akceptuje Mojego Syna, ani nie wierzą oni w Boga. Jeżeli nie wierzycie w Boga ani nie przyjmujecie Daru Zbawienia, to sami od Boga się oddzielacie. Z powodu tej Ostatniej Misji ratowania dusz – łącznie z duszami wszystkich grzeszników, jak i tych, którzy odmawiają uznania Istnienia Boga – Mój Syn dokona Wielkiego Cudu. Podczas Ostrzeżenia każdy ujrzy dowód, że posiada duszę, i wielu zostanie nawróconych. Tym, którzy się nie nawrócą i pozostaną ateistami, nie może zostać przyznany Dar Zbawienia, ponieważ odrzucą oni Jego Dłoń Miłosierdzia. Tych dusz, które Go odepchną w sposób najbardziej zuchwały, nic nie będzie mogło ocalić – jedynie wasze modlitwy.

Tacy, którzy odrzucą każdy wysiłek, każdą interwencję i całe Miłosierdzie, by ich sprowadzić do Nowego Raju, zostaną odrzuceni. Królestwo Mojego Syna nie będzie do nich należało, ponieważ Mój Ojciec, Który obdarował ludzkość Darem wolnej woli, nigdy nie narzuci Własnej Woli Swoim dzieciom.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ateiści zaakceptowali Dłoń Miłosierdzia, którą Mój Syn wyciąga do każdego jednego z nich. Pamiętajcie o odmawianiu Krucjat Modlitwy za ocalenie tych biednych małych dusz.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Matka Zbawienia: Nowa, bezlitosna wojna zostanie wypowiedziana

piątek, 6 września 2013, godz. 18.46

Moje drogie dziecko, zgodnie z zaleceniem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, muszę wam ujawnić, że wojny, które obecnie rozpętają się na Bliskim Wschodzie, wywołają wielką batalię, gdyż zostanie wypowiedziana bezlitosna wojna.

Jakże łamie to Najświętsze Serce Mojego biednego, cierpiącego Syna. Nienawiść – jaka przepaja serca tych przywódców, którym zwykli ludzie powierzyli odpowiedzialność za rządy w ich krajach – będzie się rozprzestrzeniać. Zdradzą oni swoje własne narody. Miliony ludzi zostanie zabitych i wiele narodów będzie w to zaangażowanych. Musicie jednak wiedzieć, że dusze tych, którzy zostaną zamordowani, a którzy nie będą winni żadnego przestępstwa, zostaną ocalone przez Mojego Syna.

Tempo tych wojen będzie się wzmagać i gdy tylko cztery części świata się w nie zaangażują, zostanie ogłoszona Wielka Wojna. Niestety, broń jądrowa zostanie użyta i wielu będzie cierpieć. Będzie to przerażająca wojna, ale nie potrwa ona długo.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkie niewinne dusze i nadal odmawiajcie Mój Święty Różaniec trzy razy dziennie – aby złagodzić cierpienie, które będzie rezultatem III wojny światowej.

Dziękuję ci, moje dziecko, za odpowiedź na Moje wezwanie. Wiedzcie, że w Niebie w tym czasie panuje ogromny smutek, a Ja z ciężkim Sercem przynoszę wam tę  przytłaczającą wieść.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

Bóg Ojciec: Drżyjcie, o wy, którzy siebie wynosicie i przeklinacie Mojego Syna

niedziela, 25 sierpnia 2013, godz. 18.00

Moja najdroższa córko, oto Jestem, aby zaoferować światu za sprawą tej Mojej Najświętszej Misji wspaniały Dar. Ocalę 200 milionów dusz — bez zwłoki, niezależnie od tego, jak bardzo one Mnie obrażają, i uczynię to w następnym tygodniu, z powodu cierpienia, które związane jest z tą Misją.

To dzięki twojej prośbie, Moja córko, nastąpi Moja Interwencja, a Ja, kontynuując tę Misję, będę nadal przyznawał wspaniałe Dary. Ci, którzy Mnie kochają, z cierpliwością będą znosili prześladowanie, jakie ich napotka, i nadal będą je znosić, gdyż takie jest Moje Życzenie.

Ci, którzy ciebie prześladują, Moja droga maleńka, dlatego że nadal głosisz Święte Słowo Mojego Syna, muszą wiedzieć rzecz następującą: Jeżeli demonizujecie Mojego Syna, to Ja was pokarzę. Jeżeli demonizujecie Jego Najświętsze Słowo, a następnie mówicie, że jesteście jednym z dzieci Bożych, to Ja wygnam was na dzikie pustkowie. Nic nie przeszkodzi Mojemu prorokowi w zakończeniu tej Misji. Nic. Próbujcie, jak chcecie, a i tak nie dacie rady, gdyż tej prowadzonej przez was wojny nigdy nie wygracie. Moja Wszechmogąca Moc nie może zostać ani naruszona, ani zmanipulowana, ani sprowokowana. Rzućcie wyzwanie Mojej Boskiej Interwencji ocalenia świata — a zaznacie Mojego Gniewu. Zostaniecie zniszczeni. Drżyjcie, o wy, którzy siebie wynosicie i przeklinacie Mojego Syna. Wasza pycha i wasze nieposłuszeństwo staną się waszym upadkiem. Ostrzegałem poprzez proroków dawnych wieków o konsekwencjach lekceważenia Mojego Głosu.

Teraz ruszam do przodu, aby ten rozpoczęty, finałowy szturm na ludzkość doprowadzić do końca. Wydałem zezwolenie, aby odbyła się ostateczna bitwa. Dałem diabłu ostatnią okazję, aby zapanował nad tymi, którzy ku niemu się skłaniają. Robię to, aby — dzięki Miłosierdziu Mojego Syna — dusze oparły się bestii. Uda im się to dzięki wierności wobec Mojego Syna. Tym zaś, którzy Mnie ani Mojego Syna nie znają, zostaną przyznane wielkie Łaski — tak iż przyjmą zbawienie. Całe zbawienie oparte jest na Mocy Mojego Miłosierdzia. Tylko te uparte, zatwardziałe serca pozostaną wierne względem bestii. A Ja przyciągnę wszystkich innych ku Sobie. Sprawię, że każda dusza otrzyma każdą możliwą szansę, aby móc siebie samą zrehabilitować w oczach Mojego Syna, jeszcze przed dniem ostatnim.

Ta Ostateczna Misja powstała w Niebiosach na samym początku. Wszyscy aniołowie i święci wspólnie działają, aby sprowadzić wszystkie Moje dzieci z powrotem do Mnie, do ich umiłowanego Ojca. Teraz ma miejsce już ostatnia podróż. Wszyscy, którzy kroczą wraz z Moim Synem, niech trzymają się w tym czasie blisko Niego. Nie będziecie w stanie przetrzymać tej bolesnej podróży — chyba że posłuchacie, co On ma wam do powiedzenia. Nie dajcie się zwerbować tym, którzy dzień i noc będą usiłować was zmusić, abyście się odwrócili. Jeżeli do tego dopuścicie, będzie wam bardzo trudno z powrotem się pozbierać.

Jesteście niczym bez Mojego Syna. Niczym jesteście beze Mnie. Dopóki nie zrezygnujecie ze wszystkiego i nie podążycie za Prawdą, nigdy Jej nie znajdziecie.

Spróbujcie tylko zażegnać ujawnienie Prawdy, zanim dam Ją światu — Ja, wasz Stwórca —  a wtedy was powalę i będziecie lamentować, nie znajdując pocieszenia. Pyszałków i arogantów, którzy myślą, że wiedzą więcej ode Mnie, przegnam na dzikie pustkowie. Nie wygracie, jeżeli będzie oponowali przeciwko Mojemu Słowu i zaprzeczali Mojej Obecności, podczas gdy Ja próbuję was ocalić.

O niewdzięczny człecze! Pozostało ci mało czasu. Słuchając Mnie, możesz do Mnie przyjść, ale możesz to uczynić tylko wówczas, gdy przyczołgasz się na twarzy i z pokorą padniesz przed Moim Synem. Moja Misja osiągnęła bardzo niebezpieczny punkt, gdyż przez tych, którzy są Moimi wrogami, podjęty zostanie każdy wysiłek, aby rozedrzeć ją na strzępy. Być może będzie wyglądać na to, że im się udało, ale wiedzcie, że tym Moim nieprzyjaciołom pozostało bardzo mało czasu — bo kiedy Moja Cierpliwość się wyczerpie, oni przestaną istnieć, ponieważ nigdy nie ujrzą Mojej Twarzy.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

Ogień ten zostanie także zrzucony na wrogów Ziemi i na tych, którzy prześladują tych Dwóch Świadków

sobota, 24 sierpnia 2013, godz. 23.15

Moja wielce umiłowana córko, ty i wszyscy ci, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą, musicie wiedzieć, że nasila się gniew szatana przeciwko tej Misji. Jego brawurowa akcja polegała na tym, że pojawił się on teraz przed tobą w postaci fizycznej, już po raz trzeci. Jęczy on z bólu, lecz nie może ścierpieć Mojego Światła, które jest w tobie obecne. Odmawiając Święty Różaniec, zdobędziesz siłę, której potrzebujesz, aby mu odebrać możliwość, żeby cię atakował. O, gdyby dusze mogły zobaczyć, przez jakie cierpienia przechodzisz za Moim zezwoleniem, zemdlałyby — tak byłyby zszokowane.

Ponieważ ta walka się wzmaga, na margines zostaną odrzuceni ci, którzy w czasie tych Moich przygotowań, mających na celu ocalenie dusz, Mnie obrażają — i to zanim jeszcze antychryst zaprezentuje się światu. Kiedy stajecie się posłuszni i nie poddajecie w wątpliwość tego, czego od was wymagam, wtedy więcej z was mogę ocalić oraz wyrwać was z pętli zakłamania, które zostanie przez diabła zaszczepione w waszych umysłach.

Nie dowierzacie Mi, że was chronię? Czyż nie wiecie, że przeznaczone dla was Łaski, których udzielam, aby wam dopomóc przetrzymać ból odrzucenia, tracą swoją wartość, gdy przyjmująca Je dusza podchodzi do Nich z rezerwą lub ma wątpliwości? Nie mogę napełnić was siłą, odwagą i Darem Ducha Świętego, jeżeli kulicie się ze strachu i się ukrywacie. Musicie być otwarci na Moje Wezwanie, Moją Miłość, Moje Dary.

Pieczęcie zawarte w Księdze Objawienia zostały już złamane. Teraz, kiedy zostały więc one otwarte, ogień będzie walczył z ogniem. Jak wybucha ogień nienawiści, gdy bestia czyni przygotowania, tak Mój Ojciec zrzuci ogień na całą ziemię. Wojna ta nie będzie tylko wojną duchową. Ziemia zostanie wstrząśnięta, rozstąpi się i spali ją ogień, ponieważ Mój Ojciec wymierzy kary, aby móc opóźnić działania złej grupy.

Niech drżą z trwogi przed Mocą Mojego Ojca ci, którzy ślepo podążają za kłamstwami, które światu narzuca diabeł. Ojciec Mój weźmie odwet za każdy nikczemny czyn, popełniony przez kogokolwiek z was — świadomie bądź nieświadomie — jeżeli oddajecie hołd nieprzyjacielowi Boga. Moc udzielona Moim Dwóm Świadkom — Kościołowi Chrześcijańskiemu i Domowi Izraela — będzie oznaczać, że ogień będzie tryskał z ich ust, kiedy będą rozprzestrzeniać Płomienie Ducha Świętego. Ogień ten zostanie także zrzucony na wrogów Ziemi i na tych, którzy prześladują tych Dwóch Świadków. Nie bagatelizujcie sobie walki o dusze, gdyż będzie ona przerażająca dla tych, którzy przeczą Słowu Bożemu. Zaś ci, którzy Je podtrzymują, będą chronieni, tak aby mogli głosić Prawdę, przekazując ją tym, którzy nie mają pojęcia, co spadło na ludzkość.

Dlatego też musicie przyjąć Moje Łaski — żeby dały wam one siłę, która jest wam potrzebna, aby walczyć w Mojej Armii, tak bym mógł położyć kres niegodziwości.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Dzieci, już tylko krótki czas dzieli nas od Wielkiego Dnia

piątek, 23 sierpnia 2013, godz. 15.00

Moja najdroższa córko, wiedzcie iż — w czasie gdy świat usiłuje znaleźć w tej rozpaczy, która go ogarnia, jakiś sens — cały ten ferment musi nastąpić, zanim Ja nie sprowadzę tych wszystkich, którzy Mnie kochają, do Mojego Miejsca Schronienia.

Dzieci, wkrótce dowiecie się, Kim Ja Jestem. Ci z was, którzy nie są do Mnie przekonani, ujrzą nareszcie Prawdę, i przyniesie im ona wielki pokój. Obecnie nasila się na świecie zło i spowija go fałsz. Musicie być silni — błagam was o to — bo i Ja oczekuję na ten dzień, w którym rozpocznie się odnowa i wszystkie Moje dzieci zaznają pocieszenia, dzień, kiedy to Mój Umiłowany Syn Sam Się zamanifestuje.

To, czego jesteście świadkami, to jest walka pomiędzy Moją Niebiańską Hierarchią a szatanem i jego demonami. Jest ona przerażająca i budzi u wielu z was wielki niepokój, ale wiedzcie o tym, że Ja zainterweniuję, aby ulżyć waszemu bólowi. Dowiedzcie się, że należycie do Mnie i że Ja przyniosę światu pokój, gdy uwolnię go od tej plagi.

Dzieci, już tylko krótki czas dzieli nas od Wielkiego Dnia i chociaż wiele ma się jeszcze wydarzyć, to jednak, od kiedy Najświętsze Imię Mojego Syna zostanie rozdarte na strzępy, sprawy potoczą się szybko. Obecnie musicie patrzeć na przyszłość jak na lśniący klejnot takich rozmiarów, że poczynając od Dnia, kiedy wkroczycie do Nowej Ery Pokoju, zapomnicie o prześladowaniach, którym na świecie za sprawą diabła zostaliście poddani. Musicie postępować tak, jak Mój Syn was instruuje. Musicie zachować spokój, gdy Pieczęcie są wam objawiane, bo to czynione jest dla waszego własnego dobra i dla dobra tych, dla których — proszę was, abyście błagali o Moje Miłosierdzie.

Jeżeli pozostaniecie wierni Moim Przykazaniom i swoje życie przeżywać będziecie w jedności z Moim Synem, to znajdziecie się w połowie drogi, która tam prowadzi. Jeżeli zaś niezłomnie wytrwacie w Sakramentach i odmówicie uczestniczenia w pogańskich rytuałach, które czcić będą bestię, to wówczas zaskarbicie sobie u Mnie wielkie względy.

Idźcie i pamiętajcie, że Ja Jestem Wszechmogący i że wszelka Moc należy do Mnie. Wkrótce zniszczę złoczyńców i odsłonię przed wami Mój Nowy Raj. Bądźcie cierpliwi. Ufajcie Mi. Podążajcie za Moim Synem i przyjmijcie Dary, które On i Jego umiłowana Matka, Niepokalana Maryja Dziewica, przynoszą wam pod postacią Krucjat Modlitwy i Medalika Zbawienia.

Przyjmijcie też w końcu Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakich udzieliłem ludzkości, odkąd obdarowałem ją Życiem. Ponownie udzielę Życia wraz z Moimi Szczególnymi Łaskami, kiedy Pieczęć Boga Żywego będziecie trzymać blisko siebie. Tym wszystkim z Pieczęcią użyczone zostanie miejsce w Nowym Raju.

Kocham was, dzieci, ale Ja Jestem waszym Ojcem i muszę dopuścić do tych prób, gdyż one dopomogą mi wyselekcjonować tych, którzy nigdy nie odstąpią od boku bestii. Czas, który poświęcam, próbując pozyskać ich serca, powoduje straszliwą i nienawistną walkę z milionami upadłych aniołów i demonów, nawet jeżeli toczy się ona tylko o jedną duszę.

Niech będzie dla was pokrzepieniem, że błogosławię tych wszystkich, którzy są czyści i mają pokorne serca. Kocham was wszystkich, więc nigdy nie wolno się wam poddawać — choćby i wszystko wydawało się beznadziejne — gdyż Moja Moc oznacza, że unicestwienie zła znajduje się pod Moja Kontrolą. Musicie złożyć we Mnie całe wasze zaufanie, a szczególnie wtedy, kiedy macie wrażenie, że Moja Sprawiedliwość jest surowa.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Żaden Mój wyświęcony sługa nie może potępić nikogo w Moje Imię

czwartek, 5 września 2013, godz. 14.30

Moja wielce umiłowana córko, jakże niewielu z tych, którzy wierzą w Boga albo którzy akceptują Mnie jako Syna Człowieczego, prawdziwie Mnie kocha. Oni mówią, że Mnie kochają, ale wielu nie prowadzi życia zgodnie z Moim Nauczaniem. Nie możecie twierdzić, że Mnie kochacie, a następnie potępiać innych. Nie możecie ranić innej osoby ostrymi słowami, a potem mówić, że Mnie kochacie.

Kto pomiędzy wami jest wolny od grzechu? Ten, który wywyższa się w Moich Oczach, a następnie wypowiada okrutne słowa przeciw komuś innemu? Nigdy nie wolno wam twierdzić, że przemawiacie w Moim Imieniu, jeżeli oczerniacie kogoś innego. Jest to obrazą Boga – i obrażają Mnie ci, którzy zachowują się w ten sposób. Ci z was, którzy źle mówią o innych – twierdząc, że stają w Mojej obronie – odseparowują się ode Mnie. A jednak wy myślicie, że to, co robicie, jest usprawiedliwione. Od kiedy to sądzicie, że Ja bym poparł takie zachowanie, i dlaczego uważacie, że macie prawo robić takie rzeczy?

Jeżeli jesteście oddani Służbie dla Mnie, a przy tym wypowiadacie okrutne słowa przeciwko jakiemukolwiek z Bożych dzieci, popełniacie grzech ciężki. Żaden Mój wyświęcony sługa nie może potępić nikogo w Moje Imię. Możecie być obeznani z Moim Nauczaniem, możecie posiadać wiedzę na temat wszystkiego, co zawarte jest w Księdze Mojego Ojca, ale jeżeli oczerniacie kogoś innego w Moje Imię – Ja was odrzucę. Ponowne zaskarbienie sobie Moich Względów będzie wymagało z waszej strony wielkiej pokuty; ale nawet jeżeli będziecie błagać Mnie o wybaczenie, upłynie długi czas, nim staniecie się na nowo zdatni, aby stanąć przed Moim Obliczem.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Antychryst, oznajmiając swoje nadejście, oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem

piątek, 23 sierpnia 2013, godz.14.09

Moje dziecko, jak chrześcijanie będą cierpieć, kiedy ta choroba grzechu na tak wiele sposobów wszędzie będzie pochłaniała świat.

Miejsce ma zorganizowana próba zgładzenia chrześcijaństwa i przejawi się to na wiele sposobów. Stanie się to dla was widoczne, kiedy chrześcijanom odmówi się prawa do publicznego manifestowania swojej wierności wobec Boga, podczas gdy każdemu innemu, niepochodzącemu od Boga wyznaniu zostanie udzielone pozwolenie, aby to robić. Należący do tych innych wyznań otrzymają wielkie poparcie, gdy będą ubiegać się o sprawiedliwość w imię swoich praw obywatelskich. Doprowadzi to do tego, że grzechy, które są w oczach Mojego Ojca obrzydliwością, będą rozprzestrzeniały się coraz bardziej.

Ludzie będą zmuszani, aby na terenie swoich krajów zaakceptować grzech, a przeciwstawianie się przez chrześcijan tym prawom będzie traktowane jako przestępstwo. Chrześcijan będzie się postrzegało jako bezduszną, skrajną prawicę i jako tych, którzy nie biorą pod uwagę praw człowieka. Każda z pożądanych cech, jakie Mój Ojciec ustanowił w duszy, stanie się przedmiotem konfrontacji w ramach wysiłków, mających na celu usprawiedliwienia tej nikczemności w waszych narodach.

Kiedy jakaś fizyczna choroba dopada jakąś wspólnotę, to zabija ona wielu. Ale po czasie wielkiego smutku i wielu śmiertelnych przypadkach pozostała cześć wspólnoty staje się na tę chorobę odporna. Grzech będzie w wielu narodach przyczyną cielesnej choroby, bo wyroki Pieczęci zostały przez Zbawiciela ludzkości ogłoszone i wylane przez aniołów Pańskich. Wielu zostanie zabitych w ramach pokuty za ludzkie niegodziwości. Oczyszczenie to będzie trwało dopóty, dopóki nie ostaną się tylko ci, którzy za przyczyną swojej miłości do Boga będą odporni na śmierć.

Chrześcijanie będą ogromnie cierpieć na wiele sposobów. Ich wiara zostanie im odebrana i jej miejsce zajmie na ich oczach ohyda obrzydliwości. Ich ból, który już trwa, jest w tym czasie tym samym bólem, którego doświadczył Mój Syn. Następnie będą musieli oni stać się świadkami zadziwiającego widowiska, gdy Antychryst, oznajmiając swoje nadejście, oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem. Przemawiając do świata, wykorzysta on wiele ustępów z Biblii. Udręczeni chrześcijanie, którzy cierpieli aż do tego momentu, nagle poczują ulgę. Nareszcie – tak sobie pomyślą – jest to człowiek zesłany z Nieba jako odpowiedź na nasze modlitwy. Z jego ust będzie wychodzić wiele słodkich i pocieszających słów, a on sam będzie wydawał się wysłannikiem bożym w tym sensie, że będzie odnosiło się wrażenie, że naprawia on krzywdy wyrządzone chrześcijanom. Przemyśli sobie bardzo starannie, jak jest postrzegany przez chrześcijan, a szczególnie przez Katolików Rzymskich, gdyż oni staną się jego głównym celem.

Wszyscy będą podziwiać antychrysta i jego tak zwane uczynki chrześcijańskie i gesty, a jego rzekoma miłość do Pisma Świętego natychmiast uczyni go dla wielu godnym akceptacji. Zbliży on do siebie wszystkie narody i zacznie urządzać ceremonie dla innych religii, a w szczególności dla pogańskich organizacji, tak aby mogły one razem działać na rzecz przyniesienia światu pokoju. Odniesie on sukces, jednając ze sobą kraje, które dotąd były wobec siebie wrogie. W krajach rozdartych wojną zapanuje cisza, a jego wizerunek pojawi się wszędzie. Jego ostatnim wielkim osiągnięciem będzie sprowadzenie wszystkich tych narodów, które zostały przez niego pojednane, w obręb Kościoła Katolickiego i innych chrześcijańskich konfesji. To zjednoczenie ukształtuje nową, jedną światową religię. Począwszy od tego dnia piekło rozszaleje się na Ziemi i oddziaływanie demonów osiągnie swój najwyższy poziom od czasu wielkiego potopu. Będzie widać, jak ludzie w kościele-nowego-światowego-porządku czczą Boga i będą oni pod każdym względem pobożni. Potem zaś – na zewnątrz kościołów – będą otwarcie oddawać się grzechowi, gdyż żaden grzech nie będzie dla nich wstydem. Pod hipnotycznym wpływem fałszywej trójcy – trójcy utworzonej przez szatana – będą łaknąć każdego rodzaju grzechu jako środka do zaspokojenia swoich na nowo odkrytych apetytów.

To zło będzie się objawiać przez grzechy ciała, gdzie nagość zostanie zaakceptowana, gdyż człowiek zostanie wciągnięty w nieprzyzwoite grzechy cielesne w miejscach publicznych. Morderstwa będą nagminne i popełniane przez wielu, także przez dzieci.

Satanistyczne nabożeństwa i czarne msze będą odbywać się w wielu Kościołach Katolickich. Aborcja będzie widziana jako rozwiązanie na każdy problem i będzie dozwolona aż do dnia narodzin.

Wkrótce stanie się przestępstwem okazywanie jakiejkolwiek wierności wobec Jezusa Chrystusa. Jeżeli zostaniecie zobaczeni z prawdziwym Krzyżem, to okaże się, że popełniliście wykroczenie, ponieważ będzie to wykroczenie przeciwko przepisom prawa. Prawo w waszych krajach będzie prawem podwójnym – gdzie polityka i religia będą splecione w nowym-światowym-porządku.

To prześladowanie będzie oznaczać, że wielu, bezwiednie, będzie adorować bestię i staną się skażeni. Ulegną oni tak dalece temu skażeniu, że będą władzom zdradzali swojego brata, siostrę, matkę czy ojca, o ile pozostaną oni wierni chrześcijaństwu. Waszą jedyną nadzieją, dzieci, aby ten okres przetrwać, jest modlitwa.

Nalegam na was, abyście zachowali wszystkie święte przedmioty: różańce, poświęcone świece, wodę święconą, egzemplarz Biblii i święty, codzienny Mszał razem z modlitewnikiem Krucjat Modlitwy.* Musicie w domu przechowywać Pieczęć Boga Żywego i, o ile to możliwe, mieć ją przy sobie. Mój Medalik Zbawienia** nawróci tych, którzy będą go nosić i zostanie im przez Mojego Syna okazane Miłosierdzie. Proszę cię, Moje dziecko, abyś obecnie wykonała Medalik Zbawienia oraz Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego.

Orędzie to jest ostrzeżeniem z Nieba na temat wydarzeń, które nadejdą. Musicie słuchać Mnie, Matki Zbawienia, ponieważ muszę was poprowadzić do Prawdy, tak abyście nieprzerwanie pozostawali wierni Mojemu Synowi.

Idźcie w pokoju, dzieci, i zachowajcie spokój, gdyż czas trwania tej próby – dzięki Bożemu Miłosierdziu – będzie krótki. Ufajcie Mi, waszej Matce, gdyż Ja podczas tych prób. zawsze będę z wami. Nigdy nie będziecie sami.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

* Modlitewnik Krucjaty Modlitwy w języku polskim znajduje się w przygotowaniu do druku.

** Medalik Zbawienia jest w fazie projektu, a sprawa Szkaplerza Pieczęci Boga Żywego jest tutaj przez NMP poruszona po raz pierwszy.

 

 

Matka Zbawienia: Każdy jeden Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania

czwartek, 5 września 2013, godz. 9.35

Moje dziecko, kiedy Korona Cierniowa została przez nich umieszczona na Świętej Głowie Mojego Syna, to stało się to nie tylko po to, aby zadać Mu okropną fizyczną mękę, ale  także po to, aby coś zadeklarować. A wyrażono to symbolicznym gestem. Bo gdy tak z Niego drwili, mówili, że ten Człowiek, Który twierdzi, że jest Głową Kościoła i Który Siebie nazywa Mesjaszem, nie będzie tolerowany. Sprofanowali Głowę Kościoła, kiedy Go Ukoronowali, i ponownie Go sprofanują w tych dzisiejszych czasach.

Nie wystarczy im, że oni, wrogowie Chrystusa, przejmą od wewnątrz Kościół Mojego Syna; oni Go także zbezczeszczą na wiele innych sposobów. Zmienią hostie do Komunii Świętej oraz znaczenie tego, czym jest Święta Eucharystia. Powiedzą, że Ona, Święta Eucharystia, reprezentuje ludzkość i że jest znakiem nowej komunii – wspólnotą wszystkich ludzi, jakby byli jednym w Oczach Boga. Wam, moje dzieci, zostanie powiedziane, że wy wszyscy znajdujecie się ze sobą w komunie i że to jest powód do świętowania.

Komunia Święta jest Ciałem Chrystusa i Jego Prawdziwą Obecnością. Nie może Ona być dwoma różnymi rzeczami. A jednak zmanipulują oni Jej znaczenie – i wszystko, co wam, koniec końców, zostanie, będzie kawałkiem chleba, kiedy bowiem zbezczeszczą ołtarze i Najświętszą Hostię, Obecność Mojego Syna zaniknie.

Każdy jeden Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania. Wróg Mojego Syna będzie tak przebiegły, że święte ceremonie będą się wydawać tylko nieznacznie zmienione. Sakrament Spowiedzi zostanie zniesiony, gdyż bestia nie chce, aby dusze zostały oczyszczone, ponieważ byłoby to zwycięstwem Mojego Syna.

Dzieci, nie wolno wam ustawać w waszych prośbach o Moje wstawiennictwo, aby ból związany z tymi przyszłymi wydarzeniami został złagodzony, a ten czas skrócony.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia