Czyż nie wiecie, że w obecnym czasie całe pokolenie młodych ludzi jest ode Mnie odsuwane?

poniedziałek, 2 września 2013, godz. 18.45

Moja wielce umiłowana córko, ponieważ przybierają na sile złośliwe ataki przeciwko tym Moim Proroctwom, przekazywanym światu, aby przygotować was wszystkich na Moje Powtórne Przyjście, wiedz rzecz następującą: Misja ta ma jeden cel, a jest nim uratowanie wszystkich dusz – każdego żyjącego dziś na świecie. Nie ma więc żadnego znaczenia, jak ostra jest krytyka, która jest przeciwko tobie skierowana, Moja córko, ponieważ Ja będę parł do przodu, nieprzejednanie, aż Moja praca zostanie wykonana. Żaden człowiek nie powstrzyma Mnie od ratowania dusz, zdepczę  bowiem tych, którzy ośmielą się stanąć Mi w Drodze ku ocaleniu owych dusz, które utraciły Moją Łaskę.

Czyż nie wiecie, że w obecnym czasie odsuwane jest ode Mnie całe pokolenie młodych ludzi, a jest to spowodowane pogaństwem, które galopuje przez Ziemię, oraz tym, że wśród wierzących osłabła wiara? Moja Misja skupia się na tych nieszczęsnych młodych duszach, którym w większości wypadków została odebrana jakakolwiek wiedza o Mnie, Jezusie Chrystusie. Ponieważ w każdym narodzie jest ich tak wielu, muszę do nich dotrzeć wszelkimi sposobami, maksymalnie zwiększając prawdopodobieństwo pozyskania ich uwagi.

Pamiętajcie, że wy, chrześcijanie – ci z was, których karmiono Słowem Bożym już w czasie, gdy byliście małymi dziećmi – jesteście pobłogosławieni. Z tego też powodu spoczywa na was obowiązek modlitwy za to stracone pokolenie. Proszę, oto jest dla was Moje zaproszenie do modlitwy za te młode dusze, poprzez tę Krucjatę Modlitwy:

Krucjata Modlitwy (118) Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wołam o Twoje Miłosierdzie dla straconego pokolenia młodych dusz.

Przyoblecz Darem wzroku tych, którzy Ciebie nie znają.

Przyciągnij z powrotem do Twojego Miłosierdzia tych,

którzy Cię znają, ale którzy Cię ignorują.

Proszę, daj im wkrótce dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc, kierując ich na drogę Prawdy.

Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą ku Tobie.

Dopomóż im rozpoznać istniejącą w nich pustkę, bowiem nie odczuwają oni Twojej Obecności.

Błagam Cię, Umiłowany Panie, nie opuszczaj ich, a w Miłosierdziu Swoim obdarz ich Życiem Wiecznym.

Amen.

Jakże tęsknię, aby dotrzeć do tych młodych ludzi i zapleść wokół nich Moje Święte Ramiona, tak abym mógł wyszeptać im do uszu Słowa pocieszenia oraz udzielić im pokoju duszy. Oni należą do Mnie i bez nich ten Nowy Raj byłby opustoszały, bo nie byłoby w nim tych, za którymi najbardziej tęsknię. Pomóżcie Mi ich ocalić.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.