Dzienne archiwum: 5 września 2013

Bóg Ojciec: Drżyjcie, o wy, którzy siebie wynosicie i przeklinacie Mojego Syna

niedziela, 25 sierpnia 2013, godz. 18.00

Moja najdroższa córko, oto Jestem, aby zaoferować światu za sprawą tej Mojej Najświętszej Misji wspaniały Dar. Ocalę 200 milionów dusz — bez zwłoki, niezależnie od tego, jak bardzo one Mnie obrażają, i uczynię to w następnym tygodniu, z powodu cierpienia, które związane jest z tą Misją.

To dzięki twojej prośbie, Moja córko, nastąpi Moja Interwencja, a Ja, kontynuując tę Misję, będę nadal przyznawał wspaniałe Dary. Ci, którzy Mnie kochają, z cierpliwością będą znosili prześladowanie, jakie ich napotka, i nadal będą je znosić, gdyż takie jest Moje Życzenie.

Ci, którzy ciebie prześladują, Moja droga maleńka, dlatego że nadal głosisz Święte Słowo Mojego Syna, muszą wiedzieć rzecz następującą: Jeżeli demonizujecie Mojego Syna, to Ja was pokarzę. Jeżeli demonizujecie Jego Najświętsze Słowo, a następnie mówicie, że jesteście jednym z dzieci Bożych, to Ja wygnam was na dzikie pustkowie. Nic nie przeszkodzi Mojemu prorokowi w zakończeniu tej Misji. Nic. Próbujcie, jak chcecie, a i tak nie dacie rady, gdyż tej prowadzonej przez was wojny nigdy nie wygracie. Moja Wszechmogąca Moc nie może zostać ani naruszona, ani zmanipulowana, ani sprowokowana. Rzućcie wyzwanie Mojej Boskiej Interwencji ocalenia świata — a zaznacie Mojego Gniewu. Zostaniecie zniszczeni. Drżyjcie, o wy, którzy siebie wynosicie i przeklinacie Mojego Syna. Wasza pycha i wasze nieposłuszeństwo staną się waszym upadkiem. Ostrzegałem poprzez proroków dawnych wieków o konsekwencjach lekceważenia Mojego Głosu.

Teraz ruszam do przodu, aby ten rozpoczęty, finałowy szturm na ludzkość doprowadzić do końca. Wydałem zezwolenie, aby odbyła się ostateczna bitwa. Dałem diabłu ostatnią okazję, aby zapanował nad tymi, którzy ku niemu się skłaniają. Robię to, aby — dzięki Miłosierdziu Mojego Syna — dusze oparły się bestii. Uda im się to dzięki wierności wobec Mojego Syna. Tym zaś, którzy Mnie ani Mojego Syna nie znają, zostaną przyznane wielkie Łaski — tak iż przyjmą zbawienie. Całe zbawienie oparte jest na Mocy Mojego Miłosierdzia. Tylko te uparte, zatwardziałe serca pozostaną wierne względem bestii. A Ja przyciągnę wszystkich innych ku Sobie. Sprawię, że każda dusza otrzyma każdą możliwą szansę, aby móc siebie samą zrehabilitować w oczach Mojego Syna, jeszcze przed dniem ostatnim.

Ta Ostateczna Misja powstała w Niebiosach na samym początku. Wszyscy aniołowie i święci wspólnie działają, aby sprowadzić wszystkie Moje dzieci z powrotem do Mnie, do ich umiłowanego Ojca. Teraz ma miejsce już ostatnia podróż. Wszyscy, którzy kroczą wraz z Moim Synem, niech trzymają się w tym czasie blisko Niego. Nie będziecie w stanie przetrzymać tej bolesnej podróży — chyba że posłuchacie, co On ma wam do powiedzenia. Nie dajcie się zwerbować tym, którzy dzień i noc będą usiłować was zmusić, abyście się odwrócili. Jeżeli do tego dopuścicie, będzie wam bardzo trudno z powrotem się pozbierać.

Jesteście niczym bez Mojego Syna. Niczym jesteście beze Mnie. Dopóki nie zrezygnujecie ze wszystkiego i nie podążycie za Prawdą, nigdy Jej nie znajdziecie.

Spróbujcie tylko zażegnać ujawnienie Prawdy, zanim dam Ją światu — Ja, wasz Stwórca —  a wtedy was powalę i będziecie lamentować, nie znajdując pocieszenia. Pyszałków i arogantów, którzy myślą, że wiedzą więcej ode Mnie, przegnam na dzikie pustkowie. Nie wygracie, jeżeli będzie oponowali przeciwko Mojemu Słowu i zaprzeczali Mojej Obecności, podczas gdy Ja próbuję was ocalić.

O niewdzięczny człecze! Pozostało ci mało czasu. Słuchając Mnie, możesz do Mnie przyjść, ale możesz to uczynić tylko wówczas, gdy przyczołgasz się na twarzy i z pokorą padniesz przed Moim Synem. Moja Misja osiągnęła bardzo niebezpieczny punkt, gdyż przez tych, którzy są Moimi wrogami, podjęty zostanie każdy wysiłek, aby rozedrzeć ją na strzępy. Być może będzie wyglądać na to, że im się udało, ale wiedzcie, że tym Moim nieprzyjaciołom pozostało bardzo mało czasu — bo kiedy Moja Cierpliwość się wyczerpie, oni przestaną istnieć, ponieważ nigdy nie ujrzą Mojej Twarzy.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

Ogień ten zostanie także zrzucony na wrogów Ziemi i na tych, którzy prześladują tych Dwóch Świadków

sobota, 24 sierpnia 2013, godz. 23.15

Moja wielce umiłowana córko, ty i wszyscy ci, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą, musicie wiedzieć, że nasila się gniew szatana przeciwko tej Misji. Jego brawurowa akcja polegała na tym, że pojawił się on teraz przed tobą w postaci fizycznej, już po raz trzeci. Jęczy on z bólu, lecz nie może ścierpieć Mojego Światła, które jest w tobie obecne. Odmawiając Święty Różaniec, zdobędziesz siłę, której potrzebujesz, aby mu odebrać możliwość, żeby cię atakował. O, gdyby dusze mogły zobaczyć, przez jakie cierpienia przechodzisz za Moim zezwoleniem, zemdlałyby — tak byłyby zszokowane.

Ponieważ ta walka się wzmaga, na margines zostaną odrzuceni ci, którzy w czasie tych Moich przygotowań, mających na celu ocalenie dusz, Mnie obrażają — i to zanim jeszcze antychryst zaprezentuje się światu. Kiedy stajecie się posłuszni i nie poddajecie w wątpliwość tego, czego od was wymagam, wtedy więcej z was mogę ocalić oraz wyrwać was z pętli zakłamania, które zostanie przez diabła zaszczepione w waszych umysłach.

Nie dowierzacie Mi, że was chronię? Czyż nie wiecie, że przeznaczone dla was Łaski, których udzielam, aby wam dopomóc przetrzymać ból odrzucenia, tracą swoją wartość, gdy przyjmująca Je dusza podchodzi do Nich z rezerwą lub ma wątpliwości? Nie mogę napełnić was siłą, odwagą i Darem Ducha Świętego, jeżeli kulicie się ze strachu i się ukrywacie. Musicie być otwarci na Moje Wezwanie, Moją Miłość, Moje Dary.

Pieczęcie zawarte w Księdze Objawienia zostały już złamane. Teraz, kiedy zostały więc one otwarte, ogień będzie walczył z ogniem. Jak wybucha ogień nienawiści, gdy bestia czyni przygotowania, tak Mój Ojciec zrzuci ogień na całą ziemię. Wojna ta nie będzie tylko wojną duchową. Ziemia zostanie wstrząśnięta, rozstąpi się i spali ją ogień, ponieważ Mój Ojciec wymierzy kary, aby móc opóźnić działania złej grupy.

Niech drżą z trwogi przed Mocą Mojego Ojca ci, którzy ślepo podążają za kłamstwami, które światu narzuca diabeł. Ojciec Mój weźmie odwet za każdy nikczemny czyn, popełniony przez kogokolwiek z was — świadomie bądź nieświadomie — jeżeli oddajecie hołd nieprzyjacielowi Boga. Moc udzielona Moim Dwóm Świadkom — Kościołowi Chrześcijańskiemu i Domowi Izraela — będzie oznaczać, że ogień będzie tryskał z ich ust, kiedy będą rozprzestrzeniać Płomienie Ducha Świętego. Ogień ten zostanie także zrzucony na wrogów Ziemi i na tych, którzy prześladują tych Dwóch Świadków. Nie bagatelizujcie sobie walki o dusze, gdyż będzie ona przerażająca dla tych, którzy przeczą Słowu Bożemu. Zaś ci, którzy Je podtrzymują, będą chronieni, tak aby mogli głosić Prawdę, przekazując ją tym, którzy nie mają pojęcia, co spadło na ludzkość.

Dlatego też musicie przyjąć Moje Łaski — żeby dały wam one siłę, która jest wam potrzebna, aby walczyć w Mojej Armii, tak bym mógł położyć kres niegodziwości.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Dzieci, już tylko krótki czas dzieli nas od Wielkiego Dnia

piątek, 23 sierpnia 2013, godz. 15.00

Moja najdroższa córko, wiedzcie iż — w czasie gdy świat usiłuje znaleźć w tej rozpaczy, która go ogarnia, jakiś sens — cały ten ferment musi nastąpić, zanim Ja nie sprowadzę tych wszystkich, którzy Mnie kochają, do Mojego Miejsca Schronienia.

Dzieci, wkrótce dowiecie się, Kim Ja Jestem. Ci z was, którzy nie są do Mnie przekonani, ujrzą nareszcie Prawdę, i przyniesie im ona wielki pokój. Obecnie nasila się na świecie zło i spowija go fałsz. Musicie być silni — błagam was o to — bo i Ja oczekuję na ten dzień, w którym rozpocznie się odnowa i wszystkie Moje dzieci zaznają pocieszenia, dzień, kiedy to Mój Umiłowany Syn Sam Się zamanifestuje.

To, czego jesteście świadkami, to jest walka pomiędzy Moją Niebiańską Hierarchią a szatanem i jego demonami. Jest ona przerażająca i budzi u wielu z was wielki niepokój, ale wiedzcie o tym, że Ja zainterweniuję, aby ulżyć waszemu bólowi. Dowiedzcie się, że należycie do Mnie i że Ja przyniosę światu pokój, gdy uwolnię go od tej plagi.

Dzieci, już tylko krótki czas dzieli nas od Wielkiego Dnia i chociaż wiele ma się jeszcze wydarzyć, to jednak, od kiedy Najświętsze Imię Mojego Syna zostanie rozdarte na strzępy, sprawy potoczą się szybko. Obecnie musicie patrzeć na przyszłość jak na lśniący klejnot takich rozmiarów, że poczynając od Dnia, kiedy wkroczycie do Nowej Ery Pokoju, zapomnicie o prześladowaniach, którym na świecie za sprawą diabła zostaliście poddani. Musicie postępować tak, jak Mój Syn was instruuje. Musicie zachować spokój, gdy Pieczęcie są wam objawiane, bo to czynione jest dla waszego własnego dobra i dla dobra tych, dla których — proszę was, abyście błagali o Moje Miłosierdzie.

Jeżeli pozostaniecie wierni Moim Przykazaniom i swoje życie przeżywać będziecie w jedności z Moim Synem, to znajdziecie się w połowie drogi, która tam prowadzi. Jeżeli zaś niezłomnie wytrwacie w Sakramentach i odmówicie uczestniczenia w pogańskich rytuałach, które czcić będą bestię, to wówczas zaskarbicie sobie u Mnie wielkie względy.

Idźcie i pamiętajcie, że Ja Jestem Wszechmogący i że wszelka Moc należy do Mnie. Wkrótce zniszczę złoczyńców i odsłonię przed wami Mój Nowy Raj. Bądźcie cierpliwi. Ufajcie Mi. Podążajcie za Moim Synem i przyjmijcie Dary, które On i Jego umiłowana Matka, Niepokalana Maryja Dziewica, przynoszą wam pod postacią Krucjat Modlitwy i Medalika Zbawienia.

Przyjmijcie też w końcu Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakich udzieliłem ludzkości, odkąd obdarowałem ją Życiem. Ponownie udzielę Życia wraz z Moimi Szczególnymi Łaskami, kiedy Pieczęć Boga Żywego będziecie trzymać blisko siebie. Tym wszystkim z Pieczęcią użyczone zostanie miejsce w Nowym Raju.

Kocham was, dzieci, ale Ja Jestem waszym Ojcem i muszę dopuścić do tych prób, gdyż one dopomogą mi wyselekcjonować tych, którzy nigdy nie odstąpią od boku bestii. Czas, który poświęcam, próbując pozyskać ich serca, powoduje straszliwą i nienawistną walkę z milionami upadłych aniołów i demonów, nawet jeżeli toczy się ona tylko o jedną duszę.

Niech będzie dla was pokrzepieniem, że błogosławię tych wszystkich, którzy są czyści i mają pokorne serca. Kocham was wszystkich, więc nigdy nie wolno się wam poddawać — choćby i wszystko wydawało się beznadziejne — gdyż Moja Moc oznacza, że unicestwienie zła znajduje się pod Moja Kontrolą. Musicie złożyć we Mnie całe wasze zaufanie, a szczególnie wtedy, kiedy macie wrażenie, że Moja Sprawiedliwość jest surowa.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Żaden Mój wyświęcony sługa nie może potępić nikogo w Moje Imię

czwartek, 5 września 2013, godz. 14.30

Moja wielce umiłowana córko, jakże niewielu z tych, którzy wierzą w Boga albo którzy akceptują Mnie jako Syna Człowieczego, prawdziwie Mnie kocha. Oni mówią, że Mnie kochają, ale wielu nie prowadzi życia zgodnie z Moim Nauczaniem. Nie możecie twierdzić, że Mnie kochacie, a następnie potępiać innych. Nie możecie ranić innej osoby ostrymi słowami, a potem mówić, że Mnie kochacie.

Kto pomiędzy wami jest wolny od grzechu? Ten, który wywyższa się w Moich Oczach, a następnie wypowiada okrutne słowa przeciw komuś innemu? Nigdy nie wolno wam twierdzić, że przemawiacie w Moim Imieniu, jeżeli oczerniacie kogoś innego. Jest to obrazą Boga – i obrażają Mnie ci, którzy zachowują się w ten sposób. Ci z was, którzy źle mówią o innych – twierdząc, że stają w Mojej obronie – odseparowują się ode Mnie. A jednak wy myślicie, że to, co robicie, jest usprawiedliwione. Od kiedy to sądzicie, że Ja bym poparł takie zachowanie, i dlaczego uważacie, że macie prawo robić takie rzeczy?

Jeżeli jesteście oddani Służbie dla Mnie, a przy tym wypowiadacie okrutne słowa przeciwko jakiemukolwiek z Bożych dzieci, popełniacie grzech ciężki. Żaden Mój wyświęcony sługa nie może potępić nikogo w Moje Imię. Możecie być obeznani z Moim Nauczaniem, możecie posiadać wiedzę na temat wszystkiego, co zawarte jest w Księdze Mojego Ojca, ale jeżeli oczerniacie kogoś innego w Moje Imię – Ja was odrzucę. Ponowne zaskarbienie sobie Moich Względów będzie wymagało z waszej strony wielkiej pokuty; ale nawet jeżeli będziecie błagać Mnie o wybaczenie, upłynie długi czas, nim staniecie się na nowo zdatni, aby stanąć przed Moim Obliczem.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Antychryst, oznajmiając swoje nadejście, oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem

piątek, 23 sierpnia 2013, godz.14.09

Moje dziecko, jak chrześcijanie będą cierpieć, kiedy ta choroba grzechu na tak wiele sposobów wszędzie będzie pochłaniała świat.

Miejsce ma zorganizowana próba zgładzenia chrześcijaństwa i przejawi się to na wiele sposobów. Stanie się to dla was widoczne, kiedy chrześcijanom odmówi się prawa do publicznego manifestowania swojej wierności wobec Boga, podczas gdy każdemu innemu, niepochodzącemu od Boga wyznaniu zostanie udzielone pozwolenie, aby to robić. Należący do tych innych wyznań otrzymają wielkie poparcie, gdy będą ubiegać się o sprawiedliwość w imię swoich praw obywatelskich. Doprowadzi to do tego, że grzechy, które są w oczach Mojego Ojca obrzydliwością, będą rozprzestrzeniały się coraz bardziej.

Ludzie będą zmuszani, aby na terenie swoich krajów zaakceptować grzech, a przeciwstawianie się przez chrześcijan tym prawom będzie traktowane jako przestępstwo. Chrześcijan będzie się postrzegało jako bezduszną, skrajną prawicę i jako tych, którzy nie biorą pod uwagę praw człowieka. Każda z pożądanych cech, jakie Mój Ojciec ustanowił w duszy, stanie się przedmiotem konfrontacji w ramach wysiłków, mających na celu usprawiedliwienia tej nikczemności w waszych narodach.

Kiedy jakaś fizyczna choroba dopada jakąś wspólnotę, to zabija ona wielu. Ale po czasie wielkiego smutku i wielu śmiertelnych przypadkach pozostała cześć wspólnoty staje się na tę chorobę odporna. Grzech będzie w wielu narodach przyczyną cielesnej choroby, bo wyroki Pieczęci zostały przez Zbawiciela ludzkości ogłoszone i wylane przez aniołów Pańskich. Wielu zostanie zabitych w ramach pokuty za ludzkie niegodziwości. Oczyszczenie to będzie trwało dopóty, dopóki nie ostaną się tylko ci, którzy za przyczyną swojej miłości do Boga będą odporni na śmierć.

Chrześcijanie będą ogromnie cierpieć na wiele sposobów. Ich wiara zostanie im odebrana i jej miejsce zajmie na ich oczach ohyda obrzydliwości. Ich ból, który już trwa, jest w tym czasie tym samym bólem, którego doświadczył Mój Syn. Następnie będą musieli oni stać się świadkami zadziwiającego widowiska, gdy Antychryst, oznajmiając swoje nadejście, oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem. Przemawiając do świata, wykorzysta on wiele ustępów z Biblii. Udręczeni chrześcijanie, którzy cierpieli aż do tego momentu, nagle poczują ulgę. Nareszcie – tak sobie pomyślą – jest to człowiek zesłany z Nieba jako odpowiedź na nasze modlitwy. Z jego ust będzie wychodzić wiele słodkich i pocieszających słów, a on sam będzie wydawał się wysłannikiem bożym w tym sensie, że będzie odnosiło się wrażenie, że naprawia on krzywdy wyrządzone chrześcijanom. Przemyśli sobie bardzo starannie, jak jest postrzegany przez chrześcijan, a szczególnie przez Katolików Rzymskich, gdyż oni staną się jego głównym celem.

Wszyscy będą podziwiać antychrysta i jego tak zwane uczynki chrześcijańskie i gesty, a jego rzekoma miłość do Pisma Świętego natychmiast uczyni go dla wielu godnym akceptacji. Zbliży on do siebie wszystkie narody i zacznie urządzać ceremonie dla innych religii, a w szczególności dla pogańskich organizacji, tak aby mogły one razem działać na rzecz przyniesienia światu pokoju. Odniesie on sukces, jednając ze sobą kraje, które dotąd były wobec siebie wrogie. W krajach rozdartych wojną zapanuje cisza, a jego wizerunek pojawi się wszędzie. Jego ostatnim wielkim osiągnięciem będzie sprowadzenie wszystkich tych narodów, które zostały przez niego pojednane, w obręb Kościoła Katolickiego i innych chrześcijańskich konfesji. To zjednoczenie ukształtuje nową, jedną światową religię. Począwszy od tego dnia piekło rozszaleje się na Ziemi i oddziaływanie demonów osiągnie swój najwyższy poziom od czasu wielkiego potopu. Będzie widać, jak ludzie w kościele-nowego-światowego-porządku czczą Boga i będą oni pod każdym względem pobożni. Potem zaś – na zewnątrz kościołów – będą otwarcie oddawać się grzechowi, gdyż żaden grzech nie będzie dla nich wstydem. Pod hipnotycznym wpływem fałszywej trójcy – trójcy utworzonej przez szatana – będą łaknąć każdego rodzaju grzechu jako środka do zaspokojenia swoich na nowo odkrytych apetytów.

To zło będzie się objawiać przez grzechy ciała, gdzie nagość zostanie zaakceptowana, gdyż człowiek zostanie wciągnięty w nieprzyzwoite grzechy cielesne w miejscach publicznych. Morderstwa będą nagminne i popełniane przez wielu, także przez dzieci.

Satanistyczne nabożeństwa i czarne msze będą odbywać się w wielu Kościołach Katolickich. Aborcja będzie widziana jako rozwiązanie na każdy problem i będzie dozwolona aż do dnia narodzin.

Wkrótce stanie się przestępstwem okazywanie jakiejkolwiek wierności wobec Jezusa Chrystusa. Jeżeli zostaniecie zobaczeni z prawdziwym Krzyżem, to okaże się, że popełniliście wykroczenie, ponieważ będzie to wykroczenie przeciwko przepisom prawa. Prawo w waszych krajach będzie prawem podwójnym – gdzie polityka i religia będą splecione w nowym-światowym-porządku.

To prześladowanie będzie oznaczać, że wielu, bezwiednie, będzie adorować bestię i staną się skażeni. Ulegną oni tak dalece temu skażeniu, że będą władzom zdradzali swojego brata, siostrę, matkę czy ojca, o ile pozostaną oni wierni chrześcijaństwu. Waszą jedyną nadzieją, dzieci, aby ten okres przetrwać, jest modlitwa.

Nalegam na was, abyście zachowali wszystkie święte przedmioty: różańce, poświęcone świece, wodę święconą, egzemplarz Biblii i święty, codzienny Mszał razem z modlitewnikiem Krucjat Modlitwy.* Musicie w domu przechowywać Pieczęć Boga Żywego i, o ile to możliwe, mieć ją przy sobie. Mój Medalik Zbawienia** nawróci tych, którzy będą go nosić i zostanie im przez Mojego Syna okazane Miłosierdzie. Proszę cię, Moje dziecko, abyś obecnie wykonała Medalik Zbawienia oraz Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego.

Orędzie to jest ostrzeżeniem z Nieba na temat wydarzeń, które nadejdą. Musicie słuchać Mnie, Matki Zbawienia, ponieważ muszę was poprowadzić do Prawdy, tak abyście nieprzerwanie pozostawali wierni Mojemu Synowi.

Idźcie w pokoju, dzieci, i zachowajcie spokój, gdyż czas trwania tej próby – dzięki Bożemu Miłosierdziu – będzie krótki. Ufajcie Mi, waszej Matce, gdyż Ja podczas tych prób. zawsze będę z wami. Nigdy nie będziecie sami.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

* Modlitewnik Krucjaty Modlitwy w języku polskim znajduje się w przygotowaniu do druku.

** Medalik Zbawienia jest w fazie projektu, a sprawa Szkaplerza Pieczęci Boga Żywego jest tutaj przez NMP poruszona po raz pierwszy.

 

 

Matka Zbawienia: Każdy jeden Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania

czwartek, 5 września 2013, godz. 9.35

Moje dziecko, kiedy Korona Cierniowa została przez nich umieszczona na Świętej Głowie Mojego Syna, to stało się to nie tylko po to, aby zadać Mu okropną fizyczną mękę, ale  także po to, aby coś zadeklarować. A wyrażono to symbolicznym gestem. Bo gdy tak z Niego drwili, mówili, że ten Człowiek, Który twierdzi, że jest Głową Kościoła i Który Siebie nazywa Mesjaszem, nie będzie tolerowany. Sprofanowali Głowę Kościoła, kiedy Go Ukoronowali, i ponownie Go sprofanują w tych dzisiejszych czasach.

Nie wystarczy im, że oni, wrogowie Chrystusa, przejmą od wewnątrz Kościół Mojego Syna; oni Go także zbezczeszczą na wiele innych sposobów. Zmienią hostie do Komunii Świętej oraz znaczenie tego, czym jest Święta Eucharystia. Powiedzą, że Ona, Święta Eucharystia, reprezentuje ludzkość i że jest znakiem nowej komunii – wspólnotą wszystkich ludzi, jakby byli jednym w Oczach Boga. Wam, moje dzieci, zostanie powiedziane, że wy wszyscy znajdujecie się ze sobą w komunie i że to jest powód do świętowania.

Komunia Święta jest Ciałem Chrystusa i Jego Prawdziwą Obecnością. Nie może Ona być dwoma różnymi rzeczami. A jednak zmanipulują oni Jej znaczenie – i wszystko, co wam, koniec końców, zostanie, będzie kawałkiem chleba, kiedy bowiem zbezczeszczą ołtarze i Najświętszą Hostię, Obecność Mojego Syna zaniknie.

Każdy jeden Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania. Wróg Mojego Syna będzie tak przebiegły, że święte ceremonie będą się wydawać tylko nieznacznie zmienione. Sakrament Spowiedzi zostanie zniesiony, gdyż bestia nie chce, aby dusze zostały oczyszczone, ponieważ byłoby to zwycięstwem Mojego Syna.

Dzieci, nie wolno wam ustawać w waszych prośbach o Moje wstawiennictwo, aby ból związany z tymi przyszłymi wydarzeniami został złagodzony, a ten czas skrócony.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia