Bóg Ojciec: Dzieci, już tylko krótki czas dzieli nas od Wielkiego Dnia

piątek, 23 sierpnia 2013, godz. 15.00

Moja najdroższa córko, wiedzcie iż — w czasie gdy świat usiłuje znaleźć w tej rozpaczy, która go ogarnia, jakiś sens — cały ten ferment musi nastąpić, zanim Ja nie sprowadzę tych wszystkich, którzy Mnie kochają, do Mojego Miejsca Schronienia.

Dzieci, wkrótce dowiecie się, Kim Ja Jestem. Ci z was, którzy nie są do Mnie przekonani, ujrzą nareszcie Prawdę, i przyniesie im ona wielki pokój. Obecnie nasila się na świecie zło i spowija go fałsz. Musicie być silni — błagam was o to — bo i Ja oczekuję na ten dzień, w którym rozpocznie się odnowa i wszystkie Moje dzieci zaznają pocieszenia, dzień, kiedy to Mój Umiłowany Syn Sam Się zamanifestuje.

To, czego jesteście świadkami, to jest walka pomiędzy Moją Niebiańską Hierarchią a szatanem i jego demonami. Jest ona przerażająca i budzi u wielu z was wielki niepokój, ale wiedzcie o tym, że Ja zainterweniuję, aby ulżyć waszemu bólowi. Dowiedzcie się, że należycie do Mnie i że Ja przyniosę światu pokój, gdy uwolnię go od tej plagi.

Dzieci, już tylko krótki czas dzieli nas od Wielkiego Dnia i chociaż wiele ma się jeszcze wydarzyć, to jednak, od kiedy Najświętsze Imię Mojego Syna zostanie rozdarte na strzępy, sprawy potoczą się szybko. Obecnie musicie patrzeć na przyszłość jak na lśniący klejnot takich rozmiarów, że poczynając od Dnia, kiedy wkroczycie do Nowej Ery Pokoju, zapomnicie o prześladowaniach, którym na świecie za sprawą diabła zostaliście poddani. Musicie postępować tak, jak Mój Syn was instruuje. Musicie zachować spokój, gdy Pieczęcie są wam objawiane, bo to czynione jest dla waszego własnego dobra i dla dobra tych, dla których — proszę was, abyście błagali o Moje Miłosierdzie.

Jeżeli pozostaniecie wierni Moim Przykazaniom i swoje życie przeżywać będziecie w jedności z Moim Synem, to znajdziecie się w połowie drogi, która tam prowadzi. Jeżeli zaś niezłomnie wytrwacie w Sakramentach i odmówicie uczestniczenia w pogańskich rytuałach, które czcić będą bestię, to wówczas zaskarbicie sobie u Mnie wielkie względy.

Idźcie i pamiętajcie, że Ja Jestem Wszechmogący i że wszelka Moc należy do Mnie. Wkrótce zniszczę złoczyńców i odsłonię przed wami Mój Nowy Raj. Bądźcie cierpliwi. Ufajcie Mi. Podążajcie za Moim Synem i przyjmijcie Dary, które On i Jego umiłowana Matka, Niepokalana Maryja Dziewica, przynoszą wam pod postacią Krucjat Modlitwy i Medalika Zbawienia.

Przyjmijcie też w końcu Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakich udzieliłem ludzkości, odkąd obdarowałem ją Życiem. Ponownie udzielę Życia wraz z Moimi Szczególnymi Łaskami, kiedy Pieczęć Boga Żywego będziecie trzymać blisko siebie. Tym wszystkim z Pieczęcią użyczone zostanie miejsce w Nowym Raju.

Kocham was, dzieci, ale Ja Jestem waszym Ojcem i muszę dopuścić do tych prób, gdyż one dopomogą mi wyselekcjonować tych, którzy nigdy nie odstąpią od boku bestii. Czas, który poświęcam, próbując pozyskać ich serca, powoduje straszliwą i nienawistną walkę z milionami upadłych aniołów i demonów, nawet jeżeli toczy się ona tylko o jedną duszę.

Niech będzie dla was pokrzepieniem, że błogosławię tych wszystkich, którzy są czyści i mają pokorne serca. Kocham was wszystkich, więc nigdy nie wolno się wam poddawać — choćby i wszystko wydawało się beznadziejne — gdyż Moja Moc oznacza, że unicestwienie zła znajduje się pod Moja Kontrolą. Musicie złożyć we Mnie całe wasze zaufanie, a szczególnie wtedy, kiedy macie wrażenie, że Moja Sprawiedliwość jest surowa.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy