Matka Zbawienia: Antychryst, oznajmiając swoje nadejście, oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem

piątek, 23 sierpnia 2013, godz.14.09

Moje dziecko, jak chrześcijanie będą cierpieć, kiedy ta choroba grzechu na tak wiele sposobów wszędzie będzie pochłaniała świat.

Miejsce ma zorganizowana próba zgładzenia chrześcijaństwa i przejawi się to na wiele sposobów. Stanie się to dla was widoczne, kiedy chrześcijanom odmówi się prawa do publicznego manifestowania swojej wierności wobec Boga, podczas gdy każdemu innemu, niepochodzącemu od Boga wyznaniu zostanie udzielone pozwolenie, aby to robić. Należący do tych innych wyznań otrzymają wielkie poparcie, gdy będą ubiegać się o sprawiedliwość w imię swoich praw obywatelskich. Doprowadzi to do tego, że grzechy, które są w oczach Mojego Ojca obrzydliwością, będą rozprzestrzeniały się coraz bardziej.

Ludzie będą zmuszani, aby na terenie swoich krajów zaakceptować grzech, a przeciwstawianie się przez chrześcijan tym prawom będzie traktowane jako przestępstwo. Chrześcijan będzie się postrzegało jako bezduszną, skrajną prawicę i jako tych, którzy nie biorą pod uwagę praw człowieka. Każda z pożądanych cech, jakie Mój Ojciec ustanowił w duszy, stanie się przedmiotem konfrontacji w ramach wysiłków, mających na celu usprawiedliwienia tej nikczemności w waszych narodach.

Kiedy jakaś fizyczna choroba dopada jakąś wspólnotę, to zabija ona wielu. Ale po czasie wielkiego smutku i wielu śmiertelnych przypadkach pozostała cześć wspólnoty staje się na tę chorobę odporna. Grzech będzie w wielu narodach przyczyną cielesnej choroby, bo wyroki Pieczęci zostały przez Zbawiciela ludzkości ogłoszone i wylane przez aniołów Pańskich. Wielu zostanie zabitych w ramach pokuty za ludzkie niegodziwości. Oczyszczenie to będzie trwało dopóty, dopóki nie ostaną się tylko ci, którzy za przyczyną swojej miłości do Boga będą odporni na śmierć.

Chrześcijanie będą ogromnie cierpieć na wiele sposobów. Ich wiara zostanie im odebrana i jej miejsce zajmie na ich oczach ohyda obrzydliwości. Ich ból, który już trwa, jest w tym czasie tym samym bólem, którego doświadczył Mój Syn. Następnie będą musieli oni stać się świadkami zadziwiającego widowiska, gdy Antychryst, oznajmiając swoje nadejście, oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem. Przemawiając do świata, wykorzysta on wiele ustępów z Biblii. Udręczeni chrześcijanie, którzy cierpieli aż do tego momentu, nagle poczują ulgę. Nareszcie – tak sobie pomyślą – jest to człowiek zesłany z Nieba jako odpowiedź na nasze modlitwy. Z jego ust będzie wychodzić wiele słodkich i pocieszających słów, a on sam będzie wydawał się wysłannikiem bożym w tym sensie, że będzie odnosiło się wrażenie, że naprawia on krzywdy wyrządzone chrześcijanom. Przemyśli sobie bardzo starannie, jak jest postrzegany przez chrześcijan, a szczególnie przez Katolików Rzymskich, gdyż oni staną się jego głównym celem.

Wszyscy będą podziwiać antychrysta i jego tak zwane uczynki chrześcijańskie i gesty, a jego rzekoma miłość do Pisma Świętego natychmiast uczyni go dla wielu godnym akceptacji. Zbliży on do siebie wszystkie narody i zacznie urządzać ceremonie dla innych religii, a w szczególności dla pogańskich organizacji, tak aby mogły one razem działać na rzecz przyniesienia światu pokoju. Odniesie on sukces, jednając ze sobą kraje, które dotąd były wobec siebie wrogie. W krajach rozdartych wojną zapanuje cisza, a jego wizerunek pojawi się wszędzie. Jego ostatnim wielkim osiągnięciem będzie sprowadzenie wszystkich tych narodów, które zostały przez niego pojednane, w obręb Kościoła Katolickiego i innych chrześcijańskich konfesji. To zjednoczenie ukształtuje nową, jedną światową religię. Począwszy od tego dnia piekło rozszaleje się na Ziemi i oddziaływanie demonów osiągnie swój najwyższy poziom od czasu wielkiego potopu. Będzie widać, jak ludzie w kościele-nowego-światowego-porządku czczą Boga i będą oni pod każdym względem pobożni. Potem zaś – na zewnątrz kościołów – będą otwarcie oddawać się grzechowi, gdyż żaden grzech nie będzie dla nich wstydem. Pod hipnotycznym wpływem fałszywej trójcy – trójcy utworzonej przez szatana – będą łaknąć każdego rodzaju grzechu jako środka do zaspokojenia swoich na nowo odkrytych apetytów.

To zło będzie się objawiać przez grzechy ciała, gdzie nagość zostanie zaakceptowana, gdyż człowiek zostanie wciągnięty w nieprzyzwoite grzechy cielesne w miejscach publicznych. Morderstwa będą nagminne i popełniane przez wielu, także przez dzieci.

Satanistyczne nabożeństwa i czarne msze będą odbywać się w wielu Kościołach Katolickich. Aborcja będzie widziana jako rozwiązanie na każdy problem i będzie dozwolona aż do dnia narodzin.

Wkrótce stanie się przestępstwem okazywanie jakiejkolwiek wierności wobec Jezusa Chrystusa. Jeżeli zostaniecie zobaczeni z prawdziwym Krzyżem, to okaże się, że popełniliście wykroczenie, ponieważ będzie to wykroczenie przeciwko przepisom prawa. Prawo w waszych krajach będzie prawem podwójnym – gdzie polityka i religia będą splecione w nowym-światowym-porządku.

To prześladowanie będzie oznaczać, że wielu, bezwiednie, będzie adorować bestię i staną się skażeni. Ulegną oni tak dalece temu skażeniu, że będą władzom zdradzali swojego brata, siostrę, matkę czy ojca, o ile pozostaną oni wierni chrześcijaństwu. Waszą jedyną nadzieją, dzieci, aby ten okres przetrwać, jest modlitwa.

Nalegam na was, abyście zachowali wszystkie święte przedmioty: różańce, poświęcone świece, wodę święconą, egzemplarz Biblii i święty, codzienny Mszał razem z modlitewnikiem Krucjat Modlitwy.* Musicie w domu przechowywać Pieczęć Boga Żywego i, o ile to możliwe, mieć ją przy sobie. Mój Medalik Zbawienia** nawróci tych, którzy będą go nosić i zostanie im przez Mojego Syna okazane Miłosierdzie. Proszę cię, Moje dziecko, abyś obecnie wykonała Medalik Zbawienia oraz Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego.

Orędzie to jest ostrzeżeniem z Nieba na temat wydarzeń, które nadejdą. Musicie słuchać Mnie, Matki Zbawienia, ponieważ muszę was poprowadzić do Prawdy, tak abyście nieprzerwanie pozostawali wierni Mojemu Synowi.

Idźcie w pokoju, dzieci, i zachowajcie spokój, gdyż czas trwania tej próby – dzięki Bożemu Miłosierdziu – będzie krótki. Ufajcie Mi, waszej Matce, gdyż Ja podczas tych prób. zawsze będę z wami. Nigdy nie będziecie sami.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

* Modlitewnik Krucjaty Modlitwy w języku polskim znajduje się w przygotowaniu do druku.

** Medalik Zbawienia jest w fazie projektu, a sprawa Szkaplerza Pieczęci Boga Żywego jest tutaj przez NMP poruszona po raz pierwszy.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.