Oto naszedł czas, kiedy muszą zostać założone Grupy Modlitewne Krucjaty oraz rozprzestrzenić się na cały świat

Załaduj kopię Oto naszedł czas, kiedy muszą zostać założone Grupy Modlitewne Krucjaty oraz rozprzestrzenić się na cały świat:

niedziela, 8 września 2013, godz. 21.10

Moja wielce umiłowana córko, oto naszedł czas, kiedy muszą zostać założone Grupy Modlitewne Krucjaty Modlitwy oraz rozprzestrzenić się na cały świat. Modlitwy te zostały przekazane z Bożej Mocy i związane są z nimi wielkie cuda.

Modlitwy te rozprzestrzenią nawrócenie, spowodują uzdrowienia fizyczne i osłabią wpływ wojny, głodu i niedostatku. Dzisiaj zostawiam wam nową Modlitwę, która pomoże zmniejszyć okropne cierpienia, jakie przyniesie wojna.

Krucjata Modlitwy (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny

O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.

Ustrzeż niewinnych od cierpienia.

Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.

Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.

Chroń młodych i wrażliwych.

Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.

Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia, które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.

Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca.

Amen.

Pójdźcie wy wszyscy, którzy Mnie słyszycie, i poproście Mnie o Łaski, których będziecie potrzebować, aby w tym czasie wycierpieć Mój Ból.

Wasz Jezus