Im bardziej jesteście, Moi uczniowie, nienawidzeni, tym bardziej jesteście kochani przez Boga

wtorek, 10 września 2013, godz. 23.45

Moja wielce umiłowana córko, czyż nie wiesz, że im więcej z was podąża za Moimi Orędziami, tym więcej z was będzie nękanych przez tych, którzy chcą zdusić Mój Głos?

Podczas gdy ta Misja nadal trwa z Rozkazu Mojego umiłowanego Ojca, to w szczególności ci z Mojego Kościoła na Ziemi, którzy sprzeciwiają się tym Świętym Orędziom, podejmą wszelkie starania, aby zmusić was do rezygnacji z podążania za nimi. Te sprzeciwy się wzmogą i każdy rodzaj przekrętnej logiki, aroganckich sprzeciwów wobec Prawdy oraz sfałszowanej teologii zostanie użyty, aby zagłuszyć Głos Boga.

Im bardziej jesteście, Moi uczniowie, nienawidzeni, tym bardziej jesteście kochani przez Boga, ponieważ tylko ci, którzy podążają za Mną i przeżywają swoje życie zgodnie z Moim Nauczaniem, będą cierpieć w ten sposób. Jeżeli jesteście wywyższani, faworyzowani i ten świat stawia na was, jakbyście byli żyjącym świętym, u którego nie można znaleźć żadnej wady czy też nie wychodzi na jaw, że popełnił na swoich drogach jakieś błędy – to nie jesteście wybrani przez Boga, gdyż stanowicie przeciwieństwo tego, co jest oczekiwane od sług Bożych. Jeżeli nie dajecie wyrazu Prawdzie, a Prawdę pochodzącą ode Mnie przeinaczacie, aby siebie wynieść w oczach świata – zostaniecie wyrzuceni na margines, podczas gdy Ja będę poszukiwał Moich prawdziwych sług.

Moi prawdziwi słudzy Mnie kochają i są poruszeni przez Mojego Ducha Świętego. Ich smutek – uwidoczniający się w ich oczach, gdyż cierpią oni wraz ze Mną – może bez trudu zostać zauważony przez tych, którzy sami otrzymali Ducha Świętego. Te czyste dusze nigdy nie potępiają innych ani nie próbują przeciwdziałać Słowu Bożemu, bo one nie są zdolne, aby tak postępować.

Musicie obecnie za te Moje święte sługi mocno się modlić – wszyscy z was – gdyż są oni z Mojego powodu atakowani. Ja jestem przy nich, ale wielu upadnie i się złamie pod naciskiem, by zachować milczenie – kiedy zostaną zmuszeni do zaprezentowania swojej owczarni nadchodzącej, kłamliwej doktryny.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.