Dzienne archiwum: 11 września 2013

Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni

piątek, 30 sierpnia 2013, godz. 20.24

Moja wielce umiłowana córko, proszę, zrób wszystko, żeby każdy naród usłyszał Moje Proroctwa, tak aby wszyscy mogli się przygotować na tę cudowną, odnowioną Ziemię — Nowy Raj. Każde dziecko Boże ma prawo do swojego dziedzictwa, i — tak jakby się przygotowywali do wspaniałego wesela — dzieci Boże muszą rozpocząć planować ten Wielki Dzień.

Wzywam żydów, muzułmanów i chrześcijan, jak i tych związanych z jakimikolwiek innymi wyznaniami, aby teraz Mnie wysłuchali: Nie będzie wśród was nikogo, kto by nie został dotknięty nikczemnością antychrysta. Ale jeżeli przygotujecie się teraz, to staniecie się — poprzez przyjęcie Pieczęci Boga Żywego i zachowanie Jej w waszych domach — odporni na cierpienie, które będzie zadawane światu.

Kiedy jest wam dawane Słowo Boże — Prawdziwe Słowo — musicie się zatrzymać i posłuchać, gdyż ono poprowadzi was do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Ten Nowy Raj już czeka i stanie się domem dla miliardów dusz, łącznie z tymi, którzy oczekują w Czyśćcu oraz są w Niebie. Zjednoczę wszystkich tych, których serca są otwarte na Panowanie Boga, tych, którzy odczują Miłość Mojego Miłosierdzia.

Proszę, nie obawiajcie się tego Dnia, gdyż przyniesie On wam wielkie szczęście, pokój i radość. Moje Królestwo wprawi was w zachwyt z powodu Jego oszałamiającego piękna. Wielu z was lęka się Moich Orędzi, ponieważ sądzicie, że Powtórne Przyjście oznacza śmierć — koniec. Ale to przypuszczenie jest mylne.

Ci z was, którzy przychodzą do Mnie z nieprzymuszonej woli, nie stawiając jakichkolwiek warunków, z pokorą i miłością, nie zaznają bólu śmierci fizycznej. W zamian za to w mgnieniu oka znajdziecie się w swoim nowym otoczeniu. Na początku was to zaszokuje, ale potem, rozejrzawszy się dookoła, natychmiast napotkacie waszych najbliższych. Zbawię tak wiele dusz, że będziecie z waszymi rodzinami, także z tymi, których kochacie, a którzy już są ze Mną w Niebie, oraz z tymi, których uwolnię z ogni Czyśćca.

Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni. W Moim Nowym Raju będzie tylko jedna religia, a w Nowej Jerozolimie będzie się Mnie codziennie adorować. Wszystko  będzie trwało w jedności ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Będzie istnieć dwanaście narodów, ale tylko jeden język, gdyż Ja nie zezwolę na podział.

Wyznaczę przywódców w każdym narodzie; nie będzie wam brakowało żywności, wody, domów i sił witalnych. Żadnej śmierci już nie będzie, ponieważ Ja dam tym wszystkim, którzy tam wejdą, Życie Wieczne. Wszystkie narody będą razem pracować nad upowszechnianiem Słowa Bożego, a poczucie szczęścia — które jest niemożliwe do osiągnięcia dzisiaj na Ziemi — będzie jednym z najwspanialszych Darów, który wam  sprezentuję. Będziecie bardzo gorąco kochani i będziecie kochać Mnie, tak jak Ja kocham was.

Wielu z was spotka przeszłe pokolenia z waszych rodzin, sięgające całych stuleci wstecz. Przyszłe pokolenia będą się rozwijać, tak że ujrzycie waszych synów i córki, wchodzących w związki małżeńskie i powołujących do życia doskonałe dzieci Boże — a  każde jedno z nich pobłogosławione wspaniałymi Łaskami. Zostanie mianowana Głowa Mojego Kościoła, a będzie to Piotr, gdyż Ja obiecałem, że on ukształtuje Mój Kościół na Ziemi. Tak więc w Nowym Raju będzie on stał na czele Mojego Kościoła.

Och, gdybym tylko mógł wam pokazać, co was oczekuje w przyszłości, szlochalibyście z radości i walczylibyście wówczas, by znaleźć się na waszej drodze ku Bramom Raju. Więc proszę was wszystkich: Zignorujcie próby powstrzymania was w waszych poszukiwaniach Życia Wiecznego. Zignorujcie tych, którzy wam mówią, że Ja nie Istnieję. Nie dawajcie wiary tym, którzy wykorzystują Moje Święte Słowo, aby was przekonać, że to nie Ja mówię do was teraz poprzez te Orędzia.

Musicie walczyć o każdego z was, abyście otrzymali to chwalebne dziedzictwo, gdyż żaden człowiek nie ma prawa nikomu innemu odmówić tej wspaniałej spuścizny, która należy się każdej pojedynczej duszy, bez względu na to, jak może być ona sczerniała. Ja Jestem tym, który daje wam narzędzia, służące sprowadzaniu do Mnie zewsząd dusz — zatem razem możemy obrócić wniwecz działalność szatana i szybko wprowadzić się do Nowego Świata.

Pokój Mój wam daję.

Wasz Jezus

Musicie się modlić za ich dusze, gdyż oni je sprzedali

czwartek, 29 sierpnia 2013, godz. 23.53

Moja wielce umiłowana córko, ci z was, którzy skwapliwie odmawiają Moje Krucjaty Modlitwy, zdają sobie sprawę, że przynoszę światu uwolnienie od szatańskich sideł.

Ten starodawny wąż upada i potyka się, tracąc wiele sił, gdy staracie się codziennie odmawiać Moje Krucjaty Modlitwy. I choć czasy wielkich prób trwają nadal, wasze modlitwy przyczynią się do upadku wielu planów, które nakreśliły siły Masońskie tego świata,  aby wywołać chaos, mający na celu objęcie słabych i wrażliwych kontrolą. Tylko jedna Krucjata Modlitwy, odmówiona z sercem — starcza Mi, aby zniszczyć władzę aroganckich przywódców politycznych, którzy nie mają sumienia.

Egoizm jest przekleństwem i balastem, obciążającym zdolność ludzkości do życia w harmonii i pokoju. Obsesja na tle osobistych ambicji nie przynosi nic poza rozłamem, jeżeli człowiek usiłuje dominować nad tymi, nad którymi — jak uważa — że aby mieć zysk, musi dominować.

Jeżeli ślepo wykonujecie nakazy tych będących u władzy i popychających was do tego, abyście dokonywali postępków, o których wiecie, że są one obrzydliwością w Oczach Bożych, to również wy zostaniecie uznani za winnych tak samo jak ci, którzy was nakłaniają, aby dopuścić się tego zła. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety — o ile władza, jaką posiadają nad innymi, narodziła się za sprawą korupcji lub została pozyskana innymi „środkami‟ — będą mieli wiele do zrobienia, jeżeli będą chcieli zaznać radości Mojego Chwalebnego Królestwa.

Egoistów i pyszałków żyjących pomiędzy wami, doprowadzę do upadku. Powalę ich na ziemię, dopóki nie staną się tak pokorni, jak ci, po których depczą.

Wytnę serca tym zatwardziałym i upartym duszom, które nie troszczą się o niczyje potrzeby, za wyjątkiem swoich własnych. Przez to się nauczą, że jeżeli nie potrafią kochać, to nie będą mieli takiej możliwości. Zamiast miłości poszukują tylko bałwochwalstwa. Te nędzne dusze, które zostały w świecie na waszych oczach wyniesione — na różne sposoby — są ofiarami szatana. Zamiast oklaskiwać ich pyszałkowatość i akceptować ich nienasyconą potrzebę publicznej adoracji, musicie modlić się za ich dusze, gdyż wielu z nich je sprzedało.

Wiele dusz, mających z powodu zajmowanych przez siebie pozycji wpływ na innych — nie wykluczając tych ze świata polityki, muzyki, mediów, branży rozrywki i tych z wysokiej finansjery —  musicie ustrzec w waszych sercach, gdyż wielu stało się niewolnikami samych siebie i swoich potrzeb, i dogadzają tylko swojej własnej lubieżności i żądzom. Gorszą oni niewinnych, którzy gorliwie ich naśladują i małpują ich styl życia, który odseparował ich od Boga.

Ja, Jezus, potępiam świat fałszywych idoli, wykreowanych przez tych, którzy nie pragną niczego innego jak władzy, bogactwa i możliwości, aby wywierać wpływ na innych.

Przyczyną rozprzestrzeniania się ateizmu jest ludzkie zadufanie co do swoich własnych możliwości. A jego podstawą jest wiara w to, że śmiertelny człowiek — dzięki temu, że została mu dana ludzka inteligencja — potrafi sobie dać odpowiedź na wszystko, co dotyczy prawdziwego sensu życia na Ziemi.

Młode dusze zostały dla Mnie stracone, ponieważ uwielbiają fałszywych idoli pod postacią dóbr materialnych, mody, muzyki i świata rozrywki. To nie chodzi o to, że nie wolno im się cieszyć życiem — bo to czyni Mnie szczęśliwym; to, co Mnie zasmuca, to jest to, że brakuje im miłości dla Mnie i dla ich własnych ciał. Narodzili się niewinni i doskonali. Ich ciała są Darem z Nieba. Tymczasem przynoszą oni hańbę własnemu ciału i nie okazują żadnego wstydu, i — aby przyciągnąć ku sobie niewinne dusze — lansują swoje nieprzyzwoite postępki. Wielu spośród posiadających taką moc sprzedało swoje dusze w zamian za te ich przez diabła zainspirowane dary. Jedynym powodem, dla którego te dary zostały im udzielone, było to, żeby dzięki swojemu pochodzącemu od Boga talentowi przynosili światu radość. Ale szatan skusił wielu i obiecał im w zamian za ich dusze wspaniałe i paradne życie, wypełnione bogactwem, pochlebstwami, sławą i przyjemnościami. Kiedy otrzymali te (demoniczne) dary, wykorzystali je, aby skazić inne dusze. I tak to trwa, aż miliony innych dusz staną się niewolnikami szatana. Wiele dusz, które naśladują fałszywych idoli, zostało wciągniętych w nałóg narkomanii. Nie posiadają oni żadnego wstydu, żadnej skromności ani nie obdarzają się wzajemnie prawdziwą miłością, gdyż rywalizują, chcąc ściągnąć na siebie jak największą uwagę.

Tak wiele czasu marnują oni na walkę o własną chwałę, która jest spowodowana obsesyjną miłością do samych siebie, że Bóg nie odgrywa w ich życiu kompletnie żadnej roli. Wielu z nich odrzuca otwarcie Boga, publicznie bezczeszcząc Święty Krucyfiks — tak mało mają wstydu. Wiedzcie, że cierpieliby okropny los, gdybym nie zainterweniował. Oni stanowią tylko jedną grupę straconych dusz, które pozbieram i obdarzę ich Darem zbawienia — za sprawą waszych modlitw, Moi umiłowani uczniowie. Zabiorę je do Mojego Schronienia dzięki tej specjalnej modlitwie:

Krucjata Modlitwy (117) Za tych, którzy sprzedali swoje dusze

Najdroższy Jezu, poświęcam dusze (przytocz listę z imionami)
i wszystkich, którzy oddali swoje dusze za cenę sławy.
 
Uwolnij ich od tego skażenia.
Odsuń od nich zagrożenie ze strony Iluminatów,
którzy ich pożerają.
 
Daj im odwagę, aby bez strachu
wyrwali się z tej nikczemnej niewoli.
Weź je w Swoje Miłosierne Ramiona
i przywróć ich z powrotem do Stanu Łaski,
aby okazały się godne stanąć przed Tobą.
 
Za przyczyną Twojej Boskości dopomóż mi,
aby dzięki tej mojej modlitwie
za dusze zaadoptowane przez szatana
odsunąć je z dala od Masonerii.
Uwolnij je z kajdan, które je zniewalają
i które przynoszą okropne tortury w lochach piekła.
 
Dopomóż im, aby dzięki cierpieniu dusz wybranych,
dzięki moim modlitwom i dzięki Twojemu Miłosierdziu
stanęły w pierwszym szeregu,
gotowe, aby przekroczyć Bramy Nowej Ery Pokoju,
wiodące do Nowego Raju.
Błagam Ciebie, uwolnij je z niewoli.
Amen.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Dnia Ostatniego, gdy nastanie świt, donośny odgłos trąby zostanie usłyszany wszędzie na świecie

środa, 28 sierpnia 2013, godz. 20.00

Moje dzieci, niech Mi będzie wolno was przytulić, podczas gdy nadal znosicie obelgi wymierzone w Mojego Syna, doświadczając ich na własnej skórze.

Jeżeli będziecie słuchali tych Świętych Orędzi i będziecie uczyli się je rozumieć, wówczas wielu z was ruszy z wielką odwagą do przodu, aby przestrzec świat przed nadchodzącymi czasami, żeby Bóg mógł przygotować Swoje dzieci do Nowego Raju.

To, co musicie zrozumieć, to to, że będziecie znienawidzeni za waszą Działalność dla Mojego Syna. Przez wielu nie zostaniecie zaakceptowani i w wyniku tego będziecie znosić ból i upokorzenie. Przy każdym kroku, który zrobicie, będziecie napotykać na przeszkody, ponieważ kroczycie  Śladami, pozostawionymi przez Mojego Syna.

Nie będzie to dla nikogo z was łatwe, dopóki ze spokojną rezygnacją nie przyjmiecie, że właśnie tego należy się spodziewać. Nawet tacy, którzy podążają za Moim Synem, ale którzy nie akceptują tych Orędzi, będą was zwalczać i w Jego Imię prześladować. Oni nie widzą, że pałając taką nienawiścią, obrażają Mojego Syna.

Musicie zaakceptować, że kiedy Mój Syn daje się poznać, to Jego Słowa są atakowane i powodują wielki podział. Kiedy zrozumiecie, dlaczego spotykają was takie ataki oraz dlaczego jesteście karani za przemawianie do świata w Jego Imieniu, to praca na rzecz tego Dzieła stanie się dla was łatwiejsza.

Prześladowanie to będzie niestety trwało aż do Dnia Jego Powtórnego Przyjścia. Proszę, zaakceptujcie te próby ze względu na Niego, z miłości, jaką  dla Niego macie, a dzięki temu cierpieniu oddacie Bogu wielką chwałę. Żadna cząstka tego cierpienia nie idzie na darmo, ponieważ, o ile jest ono przyjmowane z miłości, odnosi ono zwycięstwo nad diabłem poprzez osłabienie jego planu unicestwienia ludzkości.

Wybaczcie tym biednym duszom, które zwalczają tę Misję. Puśćcie w niepamięć okrucieństwo, które musicie znosić przez wzgląd na Imię Mojego Syna. Zważcie, że kiedy nienawidzą was z powodu waszej miłości do Mojego Syna, to to oznacza, że jesteście przez Boga szczególnie wyróżnieni.

Wybaczcie tym wyświęconym sługom, którzy uniemożliwiają wam wypowiadanie się na temat Księgi Prawdy. Nie pojmują oni bowiem wielkości Bożego Planu, przygotowującego ludzkość na Nowy Początek, ponieważ oni sami nie są przygotowani. Wielu z nich robi to, co robi, z powodu swojej miłości do Mojego Syna. Oni nie mają złych intencji. Oni po prostu nie widzą, ponieważ nie potrafią zobaczyć.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Mnie, waszej Matce, dana została Moc, żeby wam pomóc w przetrzymaniu tej wędrówki — bez poddawania się rezygnacji, aż bliskim stanie się Dzień Ostatni. Tego Dnia, gdy nastanie świt, donośny odgłos trąby zostanie usłyszany wszędzie na świecie. Będzie ona brzmiała dźwiękiem zgodnym z waszymi oczekiwaniami, a następnie będą miały miejsce śpiewy chórów anielskich. Zostanie to usłyszane w każdym pojedynczym kraju, w każdym większym i mniejszym mieście, w każdej wiosce — wszędzie. Wtedy ty, Moje dziecko, jako siódmy anioł, ogłosisz, że Mój Syn przyszedł. Nieboskłon zamieni się w złoto, a wkrótce potem wydarzy się Cud, który ujrzy każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko — i każdy grzesznik. Syn Mój da się rozpoznać na obłokach, tak samo jak miało to miejsce w czasie Jego wniebowstąpienia. Potem zstąpi z Nieba Nowa Jerozolima — Nowy Początek dla tych, którzy przyjęli Miłosierdzie Boże.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Matka Zbawienia: Zostaniecie wydrwieni za to, że nie uznacie nowego sposobu pojmowania katolicyzmu

środa, 11 września 2013, godz. 16.30

Moje dziecko, w tym czasie wielkiego smutku, kiedy nasila się prześladowanie wszystkich Bożych dzieci, Moje Serce jest splecione z Sercem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wszyscy ludzie na świecie, a w szczególności ci pozbawieni pieniędzy, wpływów czy majątku, będą cierpieć na skutek chciwości tych, którzy kontrolują wiele narodów. Moja Aktywność, mająca na celu wsparcie Mojego Syna w dopełnianiu ostatniej części Jego Przymierza, zaczyna się przejawiać na wiele sposobów. Ja, dzięki Mocy Bożej, powiodę do Bezpiecznego Miejsca, chronionego przez Mojego Syna, tych wszystkich, których pod wpływem cierpienia w ich życiu ogarnia rozpacz. Ci, którzy będą musieli przetrzymać takie ubóstwo, taki głód, takie udręczenie, taką niesprawiedliwość – cokolwiek by to nie było – zostaną pocieszeni, o ile poprosicie Mnie o modlitwę za was.

Tym z was, którzy muszą cierpieć, ponieważ świadczą o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, udzielona zostanie w tym czasie dodatkowa moc, jeżeli Mnie poproszą, abym im pomogła. Wkrótce staniecie się świadkami największej niesprawiedliwości we wnętrzu Kościoła Mojego Syna, kiedy to zarówno zwykli wyznawcy jak i wyświęceni słudzy zostaną oskarżeni o nieposłuszeństwo wobec Nauczania Jezusa Chrystusa.

Zostaniecie poproszeni, aby złożyć ślubowanie – które będzie się odmawiać niczym * Apostolski symbol wiary, aby zdeklarować swoją wierność dla przerobionej formuły oddawania czci Bogu. Składając przysięgę poprzez to ślubowanie – nie znajdujące potwierdzenia w Przenajświętszej Biblii – narazicie swoją duszę na wielkie niebezpieczeństwo. Liturgia zostanie zmieniona i ogłoszone zostaną nowe dodatki, podczas gdy inne części, odmawiane przez wiele lat, nie będą już więcej znane. Ten nikczemny plan zostanie usprawiedliwiony, ponieważ przytoczą oni wszystkie atrybuty, kojarzące się z Moim Synem, i to je przedstawią jako powód do takich zmian.

Dlatego też was wszystkich, którzy jesteście wierni Mojemu Synowi, w najwyższym stopniu to zaniepokoi, a wasze dusze będą ogromnie cierpieć. I chociaż nadal będziecie czcić Mojego Syna, to zostaniecie wydrwieni za to, że nie uznacie nowego sposobu pojmowania katolicyzmu i chrześcijaństwa. Podczas tych prób nigdy nie wolno tracić wam odwagi, ponieważ to wy, drogie dzieci, jesteście wyróżnieni przez Boga, i On pozostanie z wami aż do samego końca.

Nigdy nie odwracajcie się od Prawdy. Nigdy nie wierzcie w cokolwiek, co nie pochodzi od Boga.

Wasz umiłowana Matka

Matka Zbawienia

* Symbol Apostolski – inaczej: Wierzę w Boga albo Apostolski symbol wiary, albo Credo Apostolskie