Musicie się modlić za ich dusze, gdyż oni je sprzedali

czwartek, 29 sierpnia 2013, godz. 23.53

Moja wielce umiłowana córko, ci z was, którzy skwapliwie odmawiają Moje Krucjaty Modlitwy, zdają sobie sprawę, że przynoszę światu uwolnienie od szatańskich sideł.

Ten starodawny wąż upada i potyka się, tracąc wiele sił, gdy staracie się codziennie odmawiać Moje Krucjaty Modlitwy. I choć czasy wielkich prób trwają nadal, wasze modlitwy przyczynią się do upadku wielu planów, które nakreśliły siły Masońskie tego świata,  aby wywołać chaos, mający na celu objęcie słabych i wrażliwych kontrolą. Tylko jedna Krucjata Modlitwy, odmówiona z sercem — starcza Mi, aby zniszczyć władzę aroganckich przywódców politycznych, którzy nie mają sumienia.

Egoizm jest przekleństwem i balastem, obciążającym zdolność ludzkości do życia w harmonii i pokoju. Obsesja na tle osobistych ambicji nie przynosi nic poza rozłamem, jeżeli człowiek usiłuje dominować nad tymi, nad którymi — jak uważa — że aby mieć zysk, musi dominować.

Jeżeli ślepo wykonujecie nakazy tych będących u władzy i popychających was do tego, abyście dokonywali postępków, o których wiecie, że są one obrzydliwością w Oczach Bożych, to również wy zostaniecie uznani za winnych tak samo jak ci, którzy was nakłaniają, aby dopuścić się tego zła. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety — o ile władza, jaką posiadają nad innymi, narodziła się za sprawą korupcji lub została pozyskana innymi „środkami‟ — będą mieli wiele do zrobienia, jeżeli będą chcieli zaznać radości Mojego Chwalebnego Królestwa.

Egoistów i pyszałków żyjących pomiędzy wami, doprowadzę do upadku. Powalę ich na ziemię, dopóki nie staną się tak pokorni, jak ci, po których depczą.

Wytnę serca tym zatwardziałym i upartym duszom, które nie troszczą się o niczyje potrzeby, za wyjątkiem swoich własnych. Przez to się nauczą, że jeżeli nie potrafią kochać, to nie będą mieli takiej możliwości. Zamiast miłości poszukują tylko bałwochwalstwa. Te nędzne dusze, które zostały w świecie na waszych oczach wyniesione — na różne sposoby — są ofiarami szatana. Zamiast oklaskiwać ich pyszałkowatość i akceptować ich nienasyconą potrzebę publicznej adoracji, musicie modlić się za ich dusze, gdyż wielu z nich je sprzedało.

Wiele dusz, mających z powodu zajmowanych przez siebie pozycji wpływ na innych — nie wykluczając tych ze świata polityki, muzyki, mediów, branży rozrywki i tych z wysokiej finansjery —  musicie ustrzec w waszych sercach, gdyż wielu stało się niewolnikami samych siebie i swoich potrzeb, i dogadzają tylko swojej własnej lubieżności i żądzom. Gorszą oni niewinnych, którzy gorliwie ich naśladują i małpują ich styl życia, który odseparował ich od Boga.

Ja, Jezus, potępiam świat fałszywych idoli, wykreowanych przez tych, którzy nie pragną niczego innego jak władzy, bogactwa i możliwości, aby wywierać wpływ na innych.

Przyczyną rozprzestrzeniania się ateizmu jest ludzkie zadufanie co do swoich własnych możliwości. A jego podstawą jest wiara w to, że śmiertelny człowiek — dzięki temu, że została mu dana ludzka inteligencja — potrafi sobie dać odpowiedź na wszystko, co dotyczy prawdziwego sensu życia na Ziemi.

Młode dusze zostały dla Mnie stracone, ponieważ uwielbiają fałszywych idoli pod postacią dóbr materialnych, mody, muzyki i świata rozrywki. To nie chodzi o to, że nie wolno im się cieszyć życiem — bo to czyni Mnie szczęśliwym; to, co Mnie zasmuca, to jest to, że brakuje im miłości dla Mnie i dla ich własnych ciał. Narodzili się niewinni i doskonali. Ich ciała są Darem z Nieba. Tymczasem przynoszą oni hańbę własnemu ciału i nie okazują żadnego wstydu, i — aby przyciągnąć ku sobie niewinne dusze — lansują swoje nieprzyzwoite postępki. Wielu spośród posiadających taką moc sprzedało swoje dusze w zamian za te ich przez diabła zainspirowane dary. Jedynym powodem, dla którego te dary zostały im udzielone, było to, żeby dzięki swojemu pochodzącemu od Boga talentowi przynosili światu radość. Ale szatan skusił wielu i obiecał im w zamian za ich dusze wspaniałe i paradne życie, wypełnione bogactwem, pochlebstwami, sławą i przyjemnościami. Kiedy otrzymali te (demoniczne) dary, wykorzystali je, aby skazić inne dusze. I tak to trwa, aż miliony innych dusz staną się niewolnikami szatana. Wiele dusz, które naśladują fałszywych idoli, zostało wciągniętych w nałóg narkomanii. Nie posiadają oni żadnego wstydu, żadnej skromności ani nie obdarzają się wzajemnie prawdziwą miłością, gdyż rywalizują, chcąc ściągnąć na siebie jak największą uwagę.

Tak wiele czasu marnują oni na walkę o własną chwałę, która jest spowodowana obsesyjną miłością do samych siebie, że Bóg nie odgrywa w ich życiu kompletnie żadnej roli. Wielu z nich odrzuca otwarcie Boga, publicznie bezczeszcząc Święty Krucyfiks — tak mało mają wstydu. Wiedzcie, że cierpieliby okropny los, gdybym nie zainterweniował. Oni stanowią tylko jedną grupę straconych dusz, które pozbieram i obdarzę ich Darem zbawienia — za sprawą waszych modlitw, Moi umiłowani uczniowie. Zabiorę je do Mojego Schronienia dzięki tej specjalnej modlitwie:

Krucjata Modlitwy (117) Za tych, którzy sprzedali swoje dusze

Najdroższy Jezu, poświęcam dusze (przytocz listę z imionami)
i wszystkich, którzy oddali swoje dusze za cenę sławy.
 
Uwolnij ich od tego skażenia.
Odsuń od nich zagrożenie ze strony Iluminatów,
którzy ich pożerają.
 
Daj im odwagę, aby bez strachu
wyrwali się z tej nikczemnej niewoli.
Weź je w Swoje Miłosierne Ramiona
i przywróć ich z powrotem do Stanu Łaski,
aby okazały się godne stanąć przed Tobą.
 
Za przyczyną Twojej Boskości dopomóż mi,
aby dzięki tej mojej modlitwie
za dusze zaadoptowane przez szatana
odsunąć je z dala od Masonerii.
Uwolnij je z kajdan, które je zniewalają
i które przynoszą okropne tortury w lochach piekła.
 
Dopomóż im, aby dzięki cierpieniu dusz wybranych,
dzięki moim modlitwom i dzięki Twojemu Miłosierdziu
stanęły w pierwszym szeregu,
gotowe, aby przekroczyć Bramy Nowej Ery Pokoju,
wiodące do Nowego Raju.
Błagam Ciebie, uwolnij je z niewoli.
Amen.

Wasz Jezus